Devamı

Salât-ı Terahhumiyye Faziletleri

ÂDEM BABAMIZA VE HAVVÂ ANNEMİZE SALAT İÇEREN SALÂT-I TERAHHUMİYYE Hâfız Ebû Mûsâ el-Medînî (Rahimehullâh) seleften bir zatın: &q…

Hz. Süleyman ve İki Su Hamalı

Nabak şehrinde bir piri sakka (su hamalı) vardı. ömrü müflislik ile geçmişti. Adına Sakkayı Hamidi derlerdi. Müflis hir dervişt…

Akrep Burcunun Görevli Meleği

Süleyman aleyhissselam azamet ile saltanat divanı kurdu ins ve cin ve vahş (yabani hayvan) ve kuş ve mür(karınca) ve mar(yılan…

Sarsail Melek Nedir?

Sarsail melek Akrep burcu maliki böyle anlatınca Süleyman Aleyhisselâm sual etti: Bize ömründen ve cihandan haber ver Sars…

Diğer yayınları yükle
Sonuç bulunamadı