Ana içeriğe atla

Yayınlar

Bütün Tehlikelerden Koruyan Tesbih Zikir Dua

Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdülillâhi hamden yuvafinniame ve eşhedü en lâ ilahe illallâhu vahdehu lâ şerîke lehu şehadeten muberraeten mineşşekki vettühemi ve eşhedü enne seyyidena Muhammeden nebiyyena abduhu ve rasuluhu seyyidül arabi vel acemi sallallahu teâlâ aleyhi ve selleme ve alâ âlihi ve eshabihi ve ezvacihi ve zürriyyetihi efdalil ümem. okunuşundaki altı çizili ''a'' lar nasıl okunmalı? Cübbeli Ahmed Hoca İstiğfar Risalesi

İhtisas,Miras ve Amel Cennetleri Nedir?

1-İHTİSAS (ÖZEL) CENNETİ: 6 yaşına kadar yaşayan çocuklar, deliler, fetret ehli, ilahi davet ulaşmayan kişiler... 2-MİRAS CENNETİ:Cehenneme giren insanlar için hazırlanmış cennetlerdir.Müslümanlar o cennetlere varis(mirasçı) olurlar.(Meryem,63. ayet-A'raf,43.ayet-Zuhruf,72.ayet) 3-AMEL CENNETLERİ: İnsanlar amelleri karşılığında girerler.(namaza özel cennet, zekata özel cennet, nafile ibadetlere özel cennet, yine haramı ve hatta mekruhu terk etme karşılığı özel cennetler vardır. Mi'raçta Peygamberimiz (ASM) cennete girince Hz.Bilal'in (R.A) ayak seslerini duymuştu. Bu cennet Hz.Bilal için hazırlanmıştı. (Nahl suresi, 32. ayet) Cennet Dereceleri - İbn-i Arabi(Fütuhat-ı Mekkiyye)    

Panik Atak ve Ruhsal Bunalımlar İçin Zikir

يَا بَارِئَ النُّفُوسِ بِلَا مِثَالٍ خَلَا مِنْ غَيْرِهِ يَا بَارِئُ Yâ Bârie’n-nüfûsi bilâ misâlin halâ min ğayrihi Yâ Bâriu” Manası: ” Ey varlıkları hiç yoktan örneksiz olarak yaratan ve hiçbir şeye ihtiyacı olamayan yaratıcı. Panik atak illetine düçar olan bir kimse erbain'i idrisiyye'den mübarek bir isim olan şu ismi şerifi 7 gün boyunca her gün/1000/ kere okursa Allah'ın izniyle kurtulur . Bununla beraber çokça ya Latif ismi şerifini okumakta gayet etkilidir Kendi için yahut başka birine vermek için herkese kadiri ve şazeli üstadlarından aldığımız icazeti veriyoruz. Kabul eden yoruma kabul ettim yazısın. İlaveten şu usul üzere de Fatiha suresi okunur ve şu zevatlara hediye edilirse daha iyi olur inşallah. 1- İdris Aleyhisselam. 2-resulullah efendimize ŝællallahu âleyhi ve sellem. 3- şeyh Şehabeddin sühreverdi hz. Not: Denemek için yapma, şifa bulmak için yap!!!. Ahmet Fatih ELKADİRİ.    

Denenmiş - Peygamberimizi Rüyada Görmek İçin

Şeyh Deyrabî Hazretleri “Mücerrebât” ında şöyle buyurdu: Kim, on gece üst üste şu salevâtı yüz kere okumaya devam eder, Sonra yatağına gelir, sağ tarafı üzerine kâmil taharet (abdest) üzerine yatarsa; muhakkak ki o kişi, Peygamber (s.a.v.) Efendimiz Hazretleri’ni rü’yâsında görür. (Saadetü’d-Dareyn, s. 534) Salevât-ı şerife şudur: أَللُّهُمَّ صَلِّ عَلىَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ (صلى الله عليه وسلم) عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ اْلأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ كُلَّمَا ذَكَرَكَ الذَّاكِرُونَ وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ عَدَد مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُ اللّٰهِ وَجَرَى بِهِ قَلَمُ اللّٰهِ وَنَفَذَ بِهِ حُكْمُ اللّٰهِ وَوَسِعَهُ عِلْمُ اللّٰهِ عَدَدَ كُلَّ شَيْءٍ وَأَضْعَافُ كُلِّ شَيْءٍ وَمِلْءُ كُلِّ شَيْءٍ عَدَدَ خَلْقِ اللّٰهِ وَزِنَةَ عَرْشِ اللّٰهِ وَرِضَا نَفْسِ اللّٰهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِ اللّٰهِ عَدَدَ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ وَمَا هُوَ كَائِنٌ فِى عِلْمِ اللّٰهِ صَلاَةً تَسْتَغْرِقُ الْعِدَّ وَتُحِيطُ بِالْحَمْدِ صَلاَةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ

Melekler Selamınızı Peygamberimize Ulaştırsın

Rasûlullâh ﷺ şöyle buyurmuştur: "Şüphesiz kıyâmet günü her yerde bana en yakın olanınız, dünyadayken bana en çok salat edeniniz olacaktır. Her kim cuma günü ve cuma gecesi bana yüz kere salat okursa, Allâh-u Te'âlâ onun yüz hacetini görür ki bunların yetmişi ahiret hacetlerinden, otuzu da dünya hacetlerindendir. Sonra Allâh-u Te'âlâ o salevata, onu benim kabrime ulaştırması için bir melek görevlendirir, size hediyeler getirildiği gibi o melek de bana salat eden o kişinin ismini, soyunu hatta aşiretine varana kadar haber verir. Böylece ben onu kendi yanımda bulunan bembeyaz bir sayfaya kaydederim." [Beyhakî, Şu'abu'l-îmân, no:2773, 3/111] İbn Veddâh (Radıyallâhu Anh)'dan rivayet edildiğine göre; her kim perşembe günü ikindiden sonra (cuma gecesini karşılamak üzere): "Allâhümme Rabbe'ş-şehri'l-harâmi ve'l-meş'ari'l-harâmi ve'r-rukni ve'l-mekâmi ve Rabbe'l-hılli ve'l-harâmi elâ ekri' Muhammeden minni's-selâm&qu

Büyücülerden Korunmak İçin Dualar

Sahabe-i kiramın ulularından Semüre (ibni Cündüb) (Radıyallâhu Te'âlâ Anh) şöyle demiştir: "Şu bir gerçektir ki; her kim bu (Şu'arâ Suresi'nin 78-85) ayetleri(ni) gece veya gündüz, sabah yahut akşam veya uyurken ya da sabaha vardığında (imsak vaktinden itibaren) okursa Tevrât'ı, İncîl'i, Zebûr'u, İbrâhîm (Aleyhisselâm)ın sahifelerini ve Kur'ân'ı okumuş gibi (sevaba nail) olur.    Şüphesiz ki Allâh(-u Te'âlâ) gece veya gündüz bu ayetleri okuyana Halîlü'r-rahmân'ın (Allâh-u Te'âlâ'nın dostu olan İbrâhîm (Aleyhisselâm)ın sevabının bir mislini verir. Muhakkak ki Allâh-u Te'âlâ dördüncü kat (bir rivayet yedinci kat) semada, kendisine Beyt-i Ma'mûr denilen bir ev bina etmiştir ki her gün (kendisini tavaf etmeleri için) ona yetmiş bin melek girdirir, sonra onlar (ziyaretlerinin ardından) ondan çıkarlar, sonra da kıyamet gününe kadar (kendilerine sıra gelmediği için bir daha ona) dönmezler, işte Allâh-u Te'âlâ bu kişiye onlar

Manevi Rızıklara Lütuflara Erişmek İçin Dua

  "Salli ve sellim ve bârik yâ Mükîtü 'alâ men yet'amü 'indeke ve yebît" صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ يَا مُقِيتُ عَلَى مَنْ يَطْعَمُ عِنْدَكَ وَ يَبِيتُ "Ey (güç-kuvvet sahibi ve kullarına rızıklar dağıtan, azıklar veren) Mükît! Senin (manevi) katında (İlahi bahşişler ve mukaddes feyizlerle nimetlenerek) yiyen ve geceleyen (bu yüzden iftarsız-sahursuz günlerce visal orucu yapabilen) zata salat-ü selam et ve bereket yağdır."   Havassı ve Okunma Adedi Her kim "el-Mükît" ism-i şerifiyle (Rasûlullâh ﷺ'e 550 kere) salat ederse, marifet nurları ile Allâh(-u Te'âlâ) ona (hacetlerinin husulü için) kafi gelir. Ayrıca onu: 'Ben Rabbim'in (manevi) katında geceliyorum. (O beni yedirip içeriyor.)' (el-Bezzâr, el-Müsned, rakam:9008, 2/480) hadis-i şerifinin mefhumunun manevi azığıyla rızıklandırır. [Ahmed 'Abdülcevâd, Salevâtü'l-muhibbîn 'alâ Habîbi Rabbi'l-'âlemîn]

Günahların Sabaha Bağışlanmış Olsun

Alî (Radıyallâhu Anh) şöyle anlatmıştır: Rasûlullâh ﷺ bana bir takım vasiyetlerde bulunmak üzere şöyle buyurdu: Ey Ali! Sana bir takım tavsiyelerde bulunacağım. Onları iyi belle ki sen benim bu vasiyetimi muhafaza ettiğin müddetçe hayırda olmaya devam edersin. 10. Ey Ali! Cuma gecesinde Duhân Suresi'ni oku ki senin için (günahların) bağışlanmış olarak sabaha çıkasın. Ey Ali! Benim bu vasiyet(ler)imi iyi muhafaza et, şüphesiz ki sen hak üzeresin, hak (daima) seninle beraberdir. [el-Fütûhatü'l-Mekkiyye, Muhyiddîn ibni Arabî]

Nazardan Gözden Kurtuluş

Göz ve Nazardan Korunmak İçin Okunacak Dua Dua: Bismillahirrahmanirrahim Hassantüküm bilhayyil kayyumillezi la ya mütü ebeda ve defağ’tu ankumussue bila havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim Manası: Sizi diri olan, herşeye gücü yeten ve ebediyyen ölmeyecek olan Allah (cc)’a sığındırdım. Sizden belaları gözleri, nazarları, kötülükleri musibetleri savdım, kaldırdım, uzaklaştırdım Yüce ve büyük olan kendisinden başka güç kuvvet olmayan Allah (cc)ın yardımıyla. Nazara Şifa için NAZARI BİTİREN TERTİP! Bir su bardağı dolusu su içine az miktar sirke konulur. 7 Nas, 7 felak, 7 tebbet (keseb kısmına kadar), 7 ihlas, 15 Ayetel Kürsi okunur ve bardağa daha nefes edilir. Kişi besmele çekerek 3 yudum su içip daha sonra sağ avucuna su döker ve yüzünü mesh eder. Kalan su besmeleyle içilir. Dikkat edilecek nokta; Sirke miktarı şöyle olabilir (bardağın; 1/3ü sirke, 2/3ü su), Başında kimin için okunuyorsa niyet edin(namaz, oruç vs ameller hep niyetle yapılıyor), okuduğunuz sure veya ay

Kekeme ve Konuşamayan Çocuklar İçin Dualar

KASİDE-İ BÜRDE: “Dört yaşına geldiği halde konuşamayan bir kız çocuğuna Kaside-i Bürde okundu. Dilsiz lâl sanılan kız çocuğu konuşmaya başladı. (1) – Kekemelik için her gün 3 defa İnşikak sûresi okunur. (2) – Konuşmakta güçlük çeken çocuk üzerine her gün İsra sûresi okunursa, şikayetleri kaybolur. (3) – Konuşmakta güçlük çeken bir kimse, her gün bir bardak suya 801 defa ‘Ya Evvel (celle celalühü) Ya Ahir (celle celalühü) ismini okuyup, içerse bu dertten kurtulur. (4) AK GÜNLÜK: GÜNLÜK SAKIZI, ÇİĞNENMEYE DEVAM EDİLİR. ÖRDEK: ÖRDEK ETİ, GÜVERCİN YUMURTASI VE ZEYTİNYAĞIYLA PİŞİRİLİP, KEKEME ÇOCUKLARA YEDİRİLİR.

Diyarbakırlı Ramazan Dinlenir mi? İtikadı Bozuk mu? Ehli Sünnet mi?

Dostlar son günlerde gündemi meşgul eden bir olayı konu alacağız.. Okuduğu eserlerden nakil yapmaya çalışan Diyarbakırlı Ramazan hoca olarak sosyal medyada kendine yer bulan ve gerçek ismi Ramazan Pişkin isimli şahıs aslında itikadi anlamda ne kadar zararlı onu kısaca ele alacağız. Biz garibanlığını vs bir kenara bırakıp, "Hoca" sıfatı ile anılmasını ele alacağız. Sonrasında kim nasıl görmek istiyorsa herkesi kendi vicdanına havale edeceğiz. Biz millet olarak yufka yürekliyiz ve tez canlıyız. İslamı anlatan biri anlattıklarından dolayı akıl hastanesine atılmışsa biz buna elbette karşı çıkarız. Lakin, konunun gerçekliğini araştırmak hiç aklımıza gelmez. Koca koca adamlar ve değer verdiğimiz isimler dahi bilmeden bu hataya düştüler. #RamazanHocaDeliyseAkıllıKim şeklinde hashtagler açıldı vs. Ramazan'ın tespitlerimize göre kurnaz ve akıllı olduğunu düşünüyoruz. Boş zamanı çok olduğundan, çok kitap okuduğu ve iyi okuduğu belli.. Lakin, bülbül güle götürür, karga leşe götürür

Muhyiddin İbn-i Arabi Hz. Öğütler Tavsiyeler ve Sırlar

1) Bütün Müslümanlara, dinlerinde devamlı birlik ve bir gibi olmalarını, hiçbir suretle dinde ayrılık yapmamalarını vasiyet ederim. Allah’ın yardımı birliktedir. Müslümanlar ayrılığa düsmezlerse onları kimse mağlup edemez. Dinin hükümlerini nefsinde ihlâs ile tatbik edeni kimse aldatamaz. Cin ve Şeytan o insana galebe edemez. Allah, Esmâ-i hüsnâsıyla bilinir. Cenabı Hak’kın asarından Kudret ve azametini düsün, Zât ve mahiyetini düsünme. Esmâ-i hüsnânın çokluğu, bir merkezde düsünülürse Tevhid olur. Tevhid, kuvvettir. Daima Allah’tan baskasını unut… Zâkir olursun. Böyle olan kimse her yerde zâkir’dir. Kal ve lisanıyla Allah’ın zikrine devam edenlerin kalbine Allah Zâti Ahadiyetine karsı iştiyak nuru ilka eder. Gözü açılana ilâya gelir… Haya makamında Fetih başlar. Fetih, kalb gözünün Tevfik-ı Rabbani ile açılmasıdır. Bu göz açıldı mı Ahlâk, Fazilet, Doğruluk o kimse için asla degismeyen, degistirilemeyen bir haslet olur, Onsuz yasayamaz. 2) Bir yerde bir günah islemiş isen oradan ayrılm