NEFSİ LEVVAMENİN SIFATLARI NELERDİR

 NEFSİ LEVVAMENİN SIFATLARI 9 TANEDİR
1 - U'CUB : ibadetine güvenerek kendisini herkesten yüce görmek
2- FISIK : Günahları aşikar işlernek
3- CEHL :Bir çok gerçekleri LEVVAMENİN
4- NEVM :Çok uyumak
5- HIRS : DÜNYA HIRSI
6- LAGViYYAT : Boş ve faydasız sözler ve lüzumsuz beyanlada ne dünyaya ne de ahir,ete hayrı olmayan konuşmalada vaktini öldürmek
7- KAHR-1-NEDAMET : ibadulla h a eza ve cefa etmek
8- MUHABBETI-LEBS : israf sayılacak derecede giyinip kuşanınayı sevmek
9- MEKÜLAT VE MEŞRUBAT-I KESiRE :Çok yemek ve içmek Aç gözlülük, çok kazanmak.

islam
Devamını Oku »
islam

Soyumuzdan Gelen Günah Ve Belalar

 SOYA SİRAYET EDEN GÜNAHLAR İÇİN..! *İmam ı Birgivi hz buyurur*
*insan oğlunun akrabası geriye doğru 7 nesil dir.*
*(7 ceddimiz deriz, dilimizde darbe ı mesel olmuştur), bu 7 nesilde hem anne hem baba tarafından geriye doğru tam 254 anne ve baba var..*
*Bunların hepsinin ahlakı, özü, nüvesi, karakteri, zerreler seviyesinde de olsa nesilden nesile az veya çok süzülerek bizlere kadar geliyor, bizim nefsimizin ahlakının temelini oluşturuyor, sonra ergenlikle kişi bu temeli alıp ya daha iyiye götürüyor ya daha kötüye...*
*-Ama bazı durumlar var kişiye yapışıyor, ne kadar nafile namaz kılsa, oruç tutsa kişiden ayrılmıyor...*
*Kişinin başına gelen belalar, sıkıntılar, huzursuzluklar, vaz geçemediği kötü huylar veya bir türlü yönelemediği iyi huylar...*
*Deniliyor ki; Bunların hepsinde kişinin geçmişinin, 7 ceddinin payı var, onların içinde birileri ahh almış, zulmetmiş, beddua almış veya üzerinde ödenmemiş keffaret ile gitmiş bu alemden,*
*peki bunun tedavisi nasıl olacak?*
*Yani bizim çektiğimiz sıkıntılardan, hastalıklarda, üzüntülerde geçmişimizin payı var ama onlar vefat etti, nasıl bu borçlarını öderler de bizde musluğun başı kuruduğunda için çektiğimiz sıkıntılardan kurtuluruz...*
*-Paran varsa sadaka verirsin, bazen oruç ta tutarsın bu niyetle onlara hediye edersin, sana kalan sevaplar dan hiç birşey eksilmez onlarda istifade ederler, kötülük baştan çözülür*
*ama bunun daha kolay bir yolunda şu ;*
*-Mesela sabah niyet edersin "bu gün okuyacağım tüm Salavat ı Şerife leri geçmişimdeki 254 anne ve babamın varsa üzerlerindeki keffaretlerin, kul haklarının, ahh ların kaldırılması için hediye eyledim" der ve her boş zamanında okursun...*
*Geçmiş 254 anne ve babamıza veya ümmet i Muhammed ten büyük günahı olanların affı için Salavat ı Şerife okumak...*
*Fıkhen Keffaret in izalesi, ödenmesi, sadaka vermek veya oruç tutmak ile dir, ozaman geçmiş o 254 anne ve babamız için varsa üzerlerindeki keffaretlerin, kul haklarının ödenmesi için bu niyetle sadaka vereceğiz, oruç tutacağız.*
*Böylelikle onlar üzerindeki ahh lar gider, kul haklarının kalkar, keffaretlerin ödenir,* *Bizlerin üzerindeki bütün sıkıntılar da kalkar, şifa, huzur bulur saadete ereriz inşallah. .

islam
Devamını Oku »
islam

Toplantı Ve Görüşmenin Olumlu Geçmesi İçin

 Herhangi biri ile görüşme yapacağınız zaman görüşme yapmadan birkaç gün evvel ya da daha öncesinde 3 defa Duha suresi okunursa etkilidir Allah'ın izniyle


DUHA süresini, kırk bir kere okuyanınçalınmış malı eline geçer.
islam
Devamını Oku »
islam

ŞİALAR ŞİİLİKTEKİ BOZUK İNANIŞLAR

 ŞİİLERİN BOZUK İNANÇLARI
40 Madde de Şia Akidesinin Batıl Olduğunun İsbatı
1. Şiiler kuranı kerimin tahrif olduğuna inanırlar..ve kuranı doğru olarak bilenlerin sadece 12 imam olduğunu iddia ederler (şianın inanç esasları)
2. Şiiler imamlarının masum olduğuna inanırlar. (el munteka)
3. Şiiler ruyeti inkar ederler.(el hutut-ul arıza liʼş şiati-l-isney aşeriyye)
4. kendileri senedi ve isbatı olmayan onbinlerce şii kaynaklı hadisle amel etmekle iken...sünni kaynaklarda geçen ve senedleri olan hadislerin dörtte üçünden fazlasını reddederler. (el hutut-ul arıza liʼş şiati-l-isney aşeriyye)
5. Şiiler kerbelayı beytullahtan daha faziletli sayarlar.. (şianın inanç esasları)
6. Şiiler hz aliden önceki halifelerin zalim yada kafir olduğunu iddia ederler.. (el hutut-ul arıza liʼş şiati-l-isney aşeriyye)
7. Şiiler hz ebu Bekir ve hz ömere lanet okurlar. (şianın inanç esasları)
8. peygamberlerin getirdiği şeriatın sadece avama hitab eden bir ilim olduğunu gerçek ilmi(ilm-i hakikat) ise 12 imamdan başka hiç kimsenin bilmediğini iddia ederler.. (el hutut-ul arıza liʼş şiati-l- isney aşeriyye)
9. hz ali (ra) nin ve onun zürriyetinden gelenlerin fikirlerine muhalefet eden herkesin ya zalim ya kafir,yada fasık olduğuna inanırlar.. (el hutut-ul arıza liʼş şiati-l-isney aşeriyye)
10. takiyye adı altında münafıklığı akide edinirler.. (şianın inanç esasları)
11. 12 imamın yaptığı her ameli Allahın emrettiği bir dini kural olarak telakki ederler. (el hutut-ul arıza liʼş şiati-l-isney aşeriyye)
12. Allahın sıfatlarını inkar ederek cehmiyyenin yolunu takip ederler.. (şianın inanç esasları)
13. Şiiler imamiye mezhebine uyulması vacib olan tek mezheb olduğuna inanırlar.(el-munteka)
14. Şiiler hz ali hakkında aşırı giderler,bazıları onun vasi, bazıları peygamber, bazılarıda ilah olduğunu iddia ederler:.( el hutut-ul arıza liʼş şiati-l-isney aşeriyye)
15. Şiiler hz ebubekir ve hz ömer hakkında cibt ve tağut yakıştırmasını yaparlar.. (şianın inanç esasları)
16. Şiiler bazı ölülerin yeniden dirilip ahir zamanda dünyaya döneceğine(ricat) inanırlar..bu inanışa göre 12. imam ahir zamanda gelecek hz ebubekr ve hz omerʼi çarmıha gerecektir.. (el hutut-ul arıza liʼş şiati-l-isney aşeriyye)
17. yine aynı inanışa göre 12.imamın ahirzamanda gelip müminlerin annesi hz aişeyi diriltip ona had cezası uygulayacağına inanırlar.. (şianın inanç esasları)
18. hz ömerin öldürüldüğü günü en büyük bayram,şeref,müjde,büyük temizlik,bereket ve teselli günü olarak kabul ederler. (el hutut-ul arıza liʼş şiati-l-isney aşeriyye)
19. Şiiler kendi çocukları haricinde doğan bütün çocukları fahişe çocuğu sayarlar.. (şianın inanç esasları)
20. Şiiler bir kimseyle ancak nıfak üzere muamele ederler..( minhacüs-sünne)

21. Şiiler 12 imamın gaybı bildiğini iddia ederler..( (el hutut-ul arıza liʼş şiati-l-isney aşeriyye) 22. Şiiler hz aişe ve hz ömerin kızı hz hafsaya lanet okurlar.. (şianın inanç esasları)
23. Şiiler Allahtan başkasına kurban keserler ve adak adarlar. (el hutut-ul arıza liʼş şiati-l-isney aşeriyye)
24. Şiiler şerʼi yaratanın Allah olmadığını iddia ederler.. (el munteka)
25. 12 imamın hatadan masum olduğuna inanırlar. (el hutut-ul arıza liʼş şiati-l-isney aşeriyye)
26. 12 imam vasıta edilmeksizin Allahın rızasının kazanılamayacağını iddia ederler.. (el hutut-ul arıza liʼş şiati-l-isney aşeriyye)
27. Allaha kulluk etmenin imamlara itaatle mümkün olacağını ve imamlardan başkasına itaat etmenin Allaha şirk koşmak olduğunu iddia ederler.. (şianın inanç esasları)
28. hz ömeri şehid eden Mecusi ebu lülüeʼyi bir din kahramanı olarak kabul ederler. (el hutut-ul arıza liʼş şiati-l-isney aşeriyye)
29. şiiler hz alinin bütün sahabelerden üstün olduğunu ve hilafetin ilk olarak onun hakkı olduğunu iddia ederler.. (el munteka)
30. Şiiler resulullahın ölümünden sonra az sayıdaki bir topluluk dışında bütün sahabelerin mürted olduğuna inanırlar.(şianın inanç esasları)
31. Şiiler Allahtan başkalarına,kullara dua ederler,onlardan isterler.. (el hutut-ul arıza liʼş şiati-l- isney aşeriyye)
32. ‘ʼ12 imamlar olmuş ve olacak her şeyin ilmini bilirler.hiçbir şey onlara gizli değildirʼʼ..diye itikad ederler. (el hutut-ul arıza liʼş şiati-l-isney aşeriyye)
33. Şiiler ehli sünnetin kanlarını ve mallarını mübah sayar.. (şianın inanç esasları)
34. Şiiler hz hüseyinin kerbelada ki kabrini ziyaret etmeyi beytullahı hac etmekten daha faziletli sayarlar.. (şianın inanç esasları)
35. Şiiler enes,Cabir,ve ebu hureyre (ra) gibi meşhur sahabelere hakaret eder ve onlarıda tekfir ederler. (şianın inanç esasları)
36. 12 imam ne zaman öleceğini bilir.ve kendileride ölmeyi istemedikçe ölmezler. (el hutut-ul arıza liʼş şiati-l-isney aşeriyye)
37. tarih boyunca bir çok kez Müslümanlarla kafirlerin savaşlarında Yahudileri,haçlı hırıstiyanlarını,tatarları,desteklemişler ve Müslümanlara karşı onlara dostluk göstermişlerdir.. (şianın inanç esasları)
38. Şiiler zındıklıkla ,ilhadla ,kasıtlı ve bolca yalan söylemekle tanınırlar.. (şianın inanç esasları)
39. ‘ʼʼimamların dereceleri peygamberlerin derecesinden yüksektir.ʼʼʼdiye inanırlar. (el hutut-ul arıza liʼş şiati-l-isney aşeriyye)
40. muta nikahını mübah kabul ederler ve hatta muta çocuğunun daimi nikah çocuğundan daha faziletli olduğuna inanırlar.. (şianın inanç esasları)

islam
Devamını Oku »
islam

ARAP ALFABESİ TÜM HARFLERİN SIRLARI

Tüm harflerin her birinin hasabının toplamına en küçük değeri veriyoruz 

عند السؤال : ما هو كتاب الله
sorulduğunda: Allah'ın Kitabı nedir ? 


م + ا + هـ + و + ك + ت + ا + ب + ا + ل + ل + هـ 
4 + 1 + 5 + 6 + 2 + 4 + 1 + 2 + 1 + 3 + 3 + 5
= 37

الجواب: هو القران الكريم
Cevap: Kur'anı Kerim 


Harfleri cümle için toplarken (Kuranı Kerim) biz aynı sayısal (ebced) değerleri buluyoruz 

هـ + و + ا + ل + ق + ر + ا + ن + ا + ل + ك + ر + ي + م
5 + 6 +1 +3 + 1 +2 +1 + 5 +1 + 3 + 2 + 2 + 1 + 4=37 

و الآن لنسأل :
ve şimdi sormak: kim muhammed  


من هو محمد : م + ن + هـ + و + م + ح + م + د
4 + 5 + 5 + 6 + 4 + 8 + 4 + 4 = 40
الجواب : هو رسول الله
Cevap : Allah'ın resulu 


هـ + و + ر + س + و + ل + ا + ل + ل + هـ
5 + 6 + 2 + 6 + 6 + 3 + ا + 3 + 3 + 5 = 40

Aynı sayısal değerlere sahip iki cümle bulmak.
Muhammed isminin en büyük sayısal (ebced) değerinin 92 olduğu bilinmektedir  


2 + 90 kombinasyonu (birleştirme) en küçük olacak şekilde dönüştürürken (2 + 9) 

و ألان لنسأل مرة أخرى :
ve şimdi tekrar sormak: 


من هو محمد :
Kim Muhammed: 

م + ن + هـ + و + (م + ح + م + د ) 
4 + 5 + 5 + 6 + ( 2 + 9 ) = 31
الجواب : هــو نبي الله .
Cevap: Allah'ın peygamberidir. 


هـ + و + ن + ب + ي + ا + ل + ل + هـ
5 + 6 + 5 + 2 + 1 + 1 + 3 + 3 + 5 = 31

حرف الالف
Elif harfi (ﺍ)
1111 kez cuma gecesi her türlü ihtiyaç için ﺍ (elif) harfi yazılır üzerine bu isimler okunur 

( يا سبحان يا اله ) (ya sübhane ya ilahe) kişi üzerinde taşır 
sayısız para ve lutuf elde etmek için kimseyle konuşmadan sabah vakti 1500 kez bu harf yazılır üzerine esmalar okunur yazılan kağıt saklanır Cuma günü sabahı yazılması uygun olur
İsmi'nin arapça baş harfi bu karakterde olanlar için örnek: Elif Emine Emel Esra gibi isminizi arapçaya çevirin ve baş harfini bulun 


Gezegeni Güneş
Özellikleri : açıklık- şeffaf -güven -cesaret -cömert- mukavemet (dayanma, dayanıklık)
dezavantajı (kusurları) : sinir- inat - acelecilik -umursamazlık - geçici sertlik
Enerjisi (Gücü) : kırmızı yakut- mercan- turkuaz ve granat (lal) taşı onun enerjisi için uygun buhur (tütsü) : safran ve acı kavun ona çok iyi gelir
Tavsiye edilen yemek : ciğer zeytin- incir- balık- muz- sarımsak -zeytinyağı- su teresi
Tavsiye edilmeyen yemek: kırmızı et -turp -brokili -ıspanak - truncu- mango
Uğurlu günleri: Pazar ve Cuma hicri takvime göre ay'ın 12-15-9-27-4
Uğursuz günleri : Salı ve Cumartesi hicri takvime göre ay'ın 3- 8- 17-14-21
Pozitif renkleri: turuncu mavi bej kırmızı
Negatif Rengi: yeşil- kahverengi -leylak (eflatun) -gri
Hastalıkları böbrek osteoporoz (kemik hastalıkları) 


حرف الباء
Ba harfi (ب)
Pazar gecesi kibirli ve fesat insanlardan korunmak ve büyük sevgi için beyaz fincan üzerine ب (Be) harfi yazılır ( يا رحمن يا رحيم ) (ya rahman ya rahim) üzerine bu isimler okunur 
hayvanların zarar vermemesi için bir kağıda 200 defa yazılır 


Gezegeni: Venüs
Özellikleri : sıcak kalp -sessizlik- bilgelik -güven- libereal- başarılı dezavantajı: inatçı tembel
Gücü: amber ve sindros dan oluşan kolye muazzam enerji verir
Hastalıkları: Nöroloji kalp baş ağrısı
Tavsiye edilen yemek zeytinyağı- balık -nar -domates -çilek- esmer un
Tavsiye edilmeyen yemek: fındık - tuz
Uğurlu günü: Cumartesi ve perşembe 15 - 7- 9- 4- 3- 12
Uğursuz günü: Çarşamba ve Pazar 13- 5- 3- 8- 21- 27
Pozitif rengi: koyu kırmızı -sarı açık yeşil- mor kahverengi
Negatif rengi: siyah turuncu mavi bej 


حرف التاء
te harfi (ت )

Çarşamba günü güneş batımından sonra ت harfi 401 kez safran mürekkebi ile yazılır temiz suyla yıkanır ve içilir ( يا قيوم يا واجد ) (ya gayyum ya vacid) yazdıktan sonra bu isimler üzerine okunur 
Halkın gözünde sevilmek için 100 defa yazılır 


Gezegeni Güneş
Özellikleri : cesur - iddialı - maceracı- bilgili Dezavantajı: bazen oldukça ukala olması
Gücü: yağmur suyu ona enerji ve canlılık verir Hastalıkları sık sık dahiliye ve kansızlık
Özel yetenek: hedefine ulaşmak için tehlikeleri göze alır
Tavsiye edilen yemek : çilek- mango - susam - maydonoz - marul - kırmızı et
Tavsiye edilmeyen yemek: karides- şekerleme - nişasta - portakal
uğurlu günü: Pazartesi ve Çarşamba 1-4-9-7-13-23
ugursuz günü: Cumartesi ve Salı 24-16-8-17-2-15
Pozitif rengi: turuncu - yeşil- sarı - mor - siyah
Negatif rengi: beyaz - kahverengi - kırmızı - mavi 


حرف الثاء
Peltek ث (Se) harfi 
karı- koca arasındaki sürtüşmeler için salı günü öğlen 510 defa yazılır suya konur esması
( يا دائم يا صمد ) (ya daim ya samed) bu isimler üzerine okunacak sonra içilir 

Okulda arkadaşları ve öğretmenleri tarafından sevilmek için yedi gün 60 kez yazılır ve yazılan kağıt yastığın altına koyulur.

Özellikleri
Gezegeni Venüs samimiyet - dürüstlük - sorumluluk - iffet - saygı - vali - pratik
kusurları: kibir inat gurur özel yetenek: metafizik keşif
Güç: karanfilsandal ağacı tütsüsü onu külleri ile ayakları ovuşturma masaj yapma ve tuzlu su vücuduna iyi gelir Hastalıkları: kardiyovasküler (kalp ve kan damarı) hastalıklar varis ,kemik ve göğüs hastalıkları Tavsiye edilen yemek: Ispanak - havuç - kırmızı fasulye - beyaz peynir
Tavsiye edilmeyen: humus (nohut) - muz - ananas - yağlı peynirler
Şanslı günü: Pazartesi ve Perşembe 28- 4- 6- 9- 13
Uğursuz günü: Cumartesi ve Çarşamba 8- 5- 11- 23
Pozitif rengi: Beyaz - yeşil - mavi - Simavi (turkuaz)
Negatif rengi: gri lacivert eflatun kırmızı


حرف الجيم
Cim harfi (ج )
İşini kaybetmişler için güneş doğduktan sonra 53 kez yazılır Bu isimler üzerine okunur 
( يا بارئ يا كبير ) (ya bari ya kebir) üzerinde taşır 

Vizyon için 7 gece bu karakter (ج ) (Cim) bin defa tekrarlanır 

Gezegeni Merkür Özellikleri:Doğruluk mantık incelik kusurları: sinir nefret inat zulum volatilite aşırı duyarlılık
Özel yetenek: akıcı dil mantıklı düşünme ne sitediğini çok iyi bilir
Gücü: kehribar amber motivasyonunu mukavemetini artırır ve sarı altın kolye tavsiye edilir
Hastalıkları sinüzit boğaz nefes darlığı alerji ve göğüs
Tavsiye edilen yemek: Ciğer pilav muz armut nar zeytin sarımsak susam
Tavsiye edilmeyen yemek: beyaz et hamur soğan havuç
Uğurlu günü Salı ve Pazar 18 -25- 1- 7- 9- 15 Uğursuz günü: Pazartesi ve cuma 24- 8- 6- 22- 16- 14 Pozitif rengi: açık yeşil beyaz koyu mavi negatif rengi: kırmızı kahverengi bej siyah sarı 


حرف الحاء
Ha harfi (ح )
Büyü ve kötü nazar için perşembe gecesi 18 defa yazılır safran mürekkebi ile beyaz ipek kumaş üzerine esması ( يا بارئ يا زكي ) (Ya bari ya zekiyyu) okunacak yazılan kumaşı kişi üzerinde taşıyacak onu büyü asla etkilemez 

Özellikleri: Gezegeni güneş iyi kalp cömertlik şefkatli eğlenceli kusurları: korkak kibirli görünüm inatçı
özel yetenek: sezgi gücü Enerjisi: حجر الملح taş tuzu (taş tuzu çok değerli bir taştır ve faydalıdır)
muazzam bir enerji ve güç verir etrafındaki insanlar ona hayret ederler.
Hastalıkları: göğüs -baş ağrısı -yüksek tansiyon Tavsiye edilen yemek: balık tavuk zeytin süt incir hindistan cevizi Tavsiye edilmeyen yemek: kahve fındık çilek kırmızı et
Uğurlu günü: Çarşamba ve Cumartesi 20- 17- 16- 1- 6 Uğursuz günü: Pazartesi ve Cuma
2- 8- 14- 18- 9- 15 Pozitif rengi: kırmızı mavi truncu yeşil Negatif rengi: sarı pembe lacivert beyaz 


حرف الخاء
خ Hı Harfi
 
istediğinin hızla olması için 610 defa yazılır eve konur esması ( يا كافي يا راجي ) (Ya kafi ya raci) (ey yeterli olan ey rabbinin affını dileyen) 
akşam namazdan sonra 70 kez bu karakteri tekrarlayın ve 70 kez bir kağıda yazın yastığınızın altına koyun rüyanda niyetinin olup olmayacağını sana söyleyecek 

Özellikleri : Gezegeni merkür Sessiz dürüst içten iddialı hassas iyi sever saf kalp
kusurları: Snippy (Sivri dilli) sorumsuzluk huysuz firari fantastik 


حرف الدال
Dal Harfi (د )
kalp gözünün açılması için çarşamba gecesi 35 defa safran mürekkebi ile yazılır esması ( يا حنا يا منان ) (Ya hannan ya mennan) halk arasında aziz olur 

حرف الذال
Zel Harfi (ذ)
Zel harfi ihtiyaçların hızla gerçekleşmesi için 
Cumartesi günü güneş yükseldiği zaman 731 defa esması ( يا ديان يا خالق ) (Yâ deyyan ya hâlig)
üzerine okunur cuma günü namazdan sonra gِömülür 


حرف الراء
Ra Harfi (ر)
Ra harfi üst düzeyde olmak için 
Pazartesi gecesi 210 defa ra karakteri yazılır esması ( يا رحمن يا دائم ) (ya rahman ya daim) 
üzerine okunacak 


حرف الزاي
Zey Harfi (ز)
Ze harfi İlim için Cumartesi günü 700 kez yazılır esması ( يا مبدع يا علام ) (ya mubdiu ya allam) (Ey yaratan Ey gaybı bilen) üzerine okunacak toprağa gِömülür 
Bu karakteri 500 veya 100 kere bir kağıda yazarsan insanlar arasında prestij kazanırsın
yazdığın kağıdı sakla  


Dal -Zal -Ra -Zey ortak harflerinin Özellikleri : Denge iyi sevgi barış dürüstlük şeffaflık
kusurları: sinir inat Gücü Cava tütsüsü ve ametist taşı psikolojik olarak rahatlatır ve sakinlik verir
Hastalıkları: kalp eklem baş ağrısı nefes darlığı obezite
Tavsiye yemek : rezene zencefil brokili muz
Tavsiye edilmeyen roka humus mango kırmızı et kahve Şanslı günü Pazartesi ve Cuma 1- 5- 23-16 7-19 Uğursuz günü: Perşembe ve Salı 4- 6- 26- 18- 10- 21 pozitif renk kırmızı beyaz
mavi kahverengi turuncu Negatif renk: siyah gri yeşil sarı mor 


حرف السين
Sin Harfi ( س )
Cuma günü 120 defa sin karakteri yazılır esması ( ياعالي ياقدوس ) (ya ali ya guddüs) (ey makamı yüce olan ey bütün kusurlardan münezzeh olan) üzerine okunacak kavgalı olduğu insanlarla arası düzelir 
sabah namazdan sonra 80 kez safran mürekkebi ile kağıda yazılır bebeğin yastığının altına koyulur 

Özellikleri: gezegeni güneş iyi yetenek ve kültür kusurları: kıskanç meraklı ve sinirli
özel yetenek bilgili ve okumuş olur Enerjisi akik taşı muazzam pozitif enerji ve güç verir
hastalıklar migren böbrek göğüs Tavsiye yemek ıspanak kabak kırmızı et Tavsiye edilmeyen
sarımsak ciğer patlican mutlu günleri: 23- 27- 5- 9- 14 mutsuz günleri : 13- 4 -29 -2 (hicri takvime göre) Pozitif rengi : kırmızı mavi truncu negatif rengi: sarı gri koyu yeşil 


حرف الشين
Şin Harfi (ش )
 
Çarşamba günü 360 defa Şin karakteri safran mürekkebi ile yazılır suya konur o suyu başına dِker ona devlet kapıları açılır esması ( يا حميد يا عزيز ) ( ya hamid ya aziz) üzerine okunacak ama bu işe başlamadan ِönce temiz olmalı 
kolay doğum için kağıda 200 kez yazılır

Özellikleri 
Enerjisi akik taşı ve ud tütsüsü Hastalıkları: diyabetik tavsiye yemek: kümes hayvanları havuç çilek turuncu fesleğen zararlı yemekleri: şeker- kahve- prinç şanslı günleri: 21- 12- 6- 30- 4 şansız günleri: 7- 26- 17 pozitif renkleri: kırmızı- beyaz- mor -altın negatif renkleri : siyah yeşil kahverengi 

حرف الصاد
Sad Harfi (ص) 
Sihrin bozulması için 
Safran mürekkebi ile fincan içine 95 defa yazılır ve esması ( يا قاهر يا غريب ) (Ya gahir ya ğarib)
üzerine okunur sonra su konur suyu başına dِök eğer iki ordu arasındaki bir savaşta iseniz
düşman helak olur 


Gezegeni merkürdür Özellikleri: sıcak kalp sevgi kusurları: inatçılık pervasızlık çekişmeli
enerjisi : Ay taşı farkı göreceksiniz iç sevinç yaşatır hastalılar göğüs diyabet migren sinüs
tavsiye yemek süt nane brokili beyaz et çilek tavsiye edilmeyen kırmızı et fasulye ıspanak baharat narenciye Şanslı günü: 7-16 30-12 -5 şansız günü: 6-11 27-14 Pozitif renkleri: pembe
beyaz yeşil sarı negatif renkleri: siyah gri lacivert menekşe 


حرف الضاد
Dad harfi (ض)
İnsanlar tarfından sevilmek için Çarşamba gecesi dad harfi 705 kez yazılır esması ( يامذل يانور ) (Ya muzil ya nur) üzerine okunur 
Hastalıktan şifa bulmak için 90 kez yazılır 

Özellikleri : Gezegeni Aydır iyi kalp sevgi kusurları: inatçılık pervasızlık çekişmeli
Enerjisi Ay taşıdır hastalılar göğüs diyabet migren sinüs
tavsiye yemek süt nane brokili beyaz et çilek tavsiye edilmeyen kırmızı et fasulye ıspanak baharat narenciye Şanslı günü: 7-16 30-12 -5 şansız günü: 6-11 27-14 Pozitif renkleri: pembe
beyaz yeşil sarı negatif renkleri: siyah gri lacivert menekşe 


حرف الطاء
Ta Harfi (ط)
Allah onun kalbine tam bir güzellik ve ışık verir 
safran mürekkebi ile cuma gecesi 19 defa Ta harfi yazılr yatmadan önce başının altına koy
esması ( ياعالي ياقدوس ) (Ya ali ya guddüs) 


Gezegeni marstır Özellikleri: zeki oturaklı sıcak kalpli kusurları pervasız eleştirmen sinirli
Enerjisi: Arap zamkı tütsüsü ve obsidian taşı hastalıklar kemik tansiyon 


حرف الظاء
Za harfi (ظ )
 
Hastanın iyileşmesi için Cuma gecesi 910 defa za harfi yazılır esması ( ياوالي يا متعالي ) ( ya veli ya müteal) 

Özellikleri 
Gezegeni Ay Özellikleri: aktif açıklık ufuk kapasitesi kusurları: ergenlik frekans sinirlilik
Enerjisi : turmalin taşı aydınlatır ve güçlendirir Hastalıkları baş ağrısı hormonal bozukluk sinirTavsiye yemek karides balık peynir üzüm incir tüm sebzeler Tavsiye edilmeyen: yumurta pancar ıspanak şanslı günleri: 12 6 3 24 28 şansız günleri: 15 22 10 4 8Pozitif rengi: kırmızı mavi turuncu yeşil Negatif rengi: kahverengi gri koyu kırmızı 


حرف العين
Ayn Harfi ( ع)
Perşembe günü 130 defa yazılır bu isimler üzerine okunur ( يامحمود ياكريم )
(ya mahmud ya kerim) (Ey övgüye layık Ey cِmert) yazılı olarak yanında taşır


Özellikleri: Gezegeni güneş samimiyet cesaret kusurları: rutin Özel yetenek: organize etmek
ve çizme herşeyi önceden planlar
Enerjisi: Zümrüt taşı ve sandal ağacı tütsüsü
Hastalıkları: migren kemik sıska veya obez olma durumu
Tavsiye yemek: Çilek elma et Tavsiye edilmeyen yemek: karbonhidrat şeker narenciye
Şanslı günü: 3- 4- 26- 12-18 şansız günleri: 7- 28- 5- 14- 19
Pozitif rengi: kırmızı siyah kahverengi Negatif rengi: mavi sarı pembe  


حرف الغين
Ğayn Harfi ( غ)
Cuma günü 1060 defa yazılır bütün ihtiyaçlar ve işlerin kolaylaşması için ( ياعظيم يامجيب ) bu isimler üzerine okunur (ya azim ya mucib) 
Düşman için 7 gün 70 kez yazılır 

Özellikleri: Gezegeni Ay Doğruluk işbirliği iyi kalp kusurları: çelişki kıskançlık sinirlilik
Gücü: Altın gümüş ona harika bir ruh hali ve güzellik verir Ay taşı ve kehribar tütsüsü de ona iyi gelir. Tavsiye edilen yemek: Brokili çilek beyaz et Tavsiye edilmeyen: ıspanak bakliyat koyun
şanslı günü: 5- 7- 11- 17- 23 şanssız günü: 3- 9- 13- 21 Pozitif renkleri: Beyaz cennet pembe
Negatif renkleri: turuncu mavi yeşil 


حرف الفاء
Fe Harfi (ف)
Çarşamba günü 90 defa Fe harfi yazılır ve üzerinde taşır Allah ona istediği şeyi verir
Allah'ın en büyük heybetli isimleri üzerine okunur ( ياغياثي يامغيث ) (Ya ğıyasu ya muğisu)
(Ey kullarına yardım eden Allah) 

Kocasının geri dönmesi için arapça ismini ve anne ismini yazdıktan sonra (ف) bu harf
400 defa yazılır 


Özellikleri : Gezegeni merkür iyimser sıcak samimiyet açıklık kusurları: savurgan olaylara hemen atılmak (hücüm etmek) Gücü: kırmızı akik taşı misk tütsüsü ve mum ışığı
Hastalıkları: göz sinüs kemik göğüs hastalıkları Tavsiye yemek: üzüm patates beyaz et domates Tavsiye edilmeyen: biber - patlican - kola - kahve
şanslı günü: 6- 9- 17- 19 şanssız günü: 7- 11- 13- 25 pozitif renkleri: siyah sarı yeşil
negatif renkleri: gri- bej- kahverengi 


حرف القاف
Gaf Harfi ( ق)
Rahat geçim ve zenginlik kapısının açılması için ve hapishaneden kurtulmak için Gaf harfi
180 defa yazılır üzerinde taşır üzerine bu isimler okunur ( ياملك يامهيمن ) (ya melik ya müheymin)


Özellikleri: gezegeni Merkür mücadeleci güçlü içtihad ve azim kusurları: ihmal merakı pervasız
Gücü: Tütsü misk benzoin taşı ve turmalin taşı Hastalıkları: Nöroloji
uğursuz günleri: 1- 12- 16- 27 uğursuz günleri: 4- 10- 14- 29 pozitif renkleri: kırmızı mor pembe Negatif renkleri: tutuncu siyah yeşil 


حرف الكاف
Kef Harfi (ك )
 
Kef harfi 101 defa yazılır bütün ağrılardan endişelerden kurtulur ona hayırlı kapılar açılır
( ياكليم ياكريم ) (ya kelimu ya kerim) (Ey konuşan yararlı Ey cِömert ) bu isimler üzerine 101 defa okunur 


Özellikleri: Gezegeni Mars çoşku mücadele yaratıcı olma kusurları: çelişkili umutsuz olma
özel yetenek: keşif Enerjisi (Gücü) : Çiçekler kehribar ve Obsidyen taşı yüzük (Obsidyen; şifalı taşlar arasında yer alan bir madendir)
Hastalıkları: kan basıncı kalp kan Tavsiye yemek: Balık süt et mısır Tavsiye edilmeyen yemek
nişastalar narenciye baharat Uğursuz günleri: 8- 23- 16- 29 2 şanssız günleri: 22- 11- 9- 3- 27
pozitif renkleri: kırmızı beyaz siyah turkuaz negatif renkleri : yeşil mavi sarı turuncu 


حرف اللام
Lam Harfi (ل )
Çarşamba gecesi 71 defa yazılır uyanık olmak için ( ياشكور ياغفور ) (ya şekur ya ğafur) 

Özellikleri: Gezegeni Mars İncelik bağımsızlık sakinlik doğruluk çalışkanlık
kusurları: inat zulum
Gücü: İnci ona iç huzuru verir Hastalıkları: Böbrek solunum sistemi ve sinirler
Tavsiye yemek: ananas tatlı patates turuncu Tavsiye edilmeyen yemek: kavun ıspanak baharat
şanslı günleri: 23- 24- 29 şanssız günleri: 2- 6- 14- 25 negatif renkleri: sarı gri kahverengi
pozitif renkleri: mavi beyaz siyah 


حرف الميم
Mim Harfi ( م)
Cuma günü gün doğduktan sonra 90 defa yazılır tüm ihtiyaçlar ve bahçedeki zararlı hayvanlar için ( ياخالق يامحيط ) (ya halig ya muhit) isimmleri üzerine 90 defa okunur bahçeye gömülür

Özellikleri: Gezegeni güneş ikna macera cesaret açıklık bilgelik kusurları: sinirlilik isyan mizaçlı volatilite Enerjisi : akvaryum doğal şelale Ay taşı turkuaz taşı misk tütsüsü ve çiçekler
Hastalıkları: baş ağrısı dişler sinirler Tavsiye yemek: mısır baharat balık çikolata
Tavsiye edilmeyen yemek: nişastalar pancar patates ciğer
şanslı günleri: 8- 10- 15- 30 şanssız günleri: 3- 7- 23- 11 negatif renkleri: bej kırmızı mor
pozitif renkleri: mavi pembe turuncu  


حرف النون
Nun Harfi (ن )
Tüm hastalıklardan kurtulmak ve ilim öğrenmek ve her şeyi anlamak için 

Salı gecesi öğlenleyin 106 defa yazılır Bu isimleri üzerine oku ( يَاأَحَبَّا ياأَعْلَى ) (ya ehabba ya ala)
(Ey sevilen Ey yüce) üzerinde taşı 


uykusuzluktan kurtulmak için bez veya keten üzerine safran mürekkebi ile 100 defa yazın

Özellikleri: Gezegeni güneş anlayşlı kendine güvenen iyi kalp işbirliği kusurları: yalan şüpheci
Gücü : dokunmatik genelde ressam ya da yazar olurlar
Hastalığı kan basıncı böbrek Tavsiye yemek: balık yumurta beyaz et tavsiye edilmeyen yemek:
kırmızı et kola biber Şanslı günleri: 1- 4- 16- 19 Şanssız günleri: 13- 18- 22- 26 pozitif renkleri
kırmızı siyah yeşil beyaz negatif renkleri: kahverengi sarı mavi 


حرف الهاء
He Harfi (ه)

15 defa yazılır görünmeyen sırlar hakkında bilgi verir üzerinde taşınır üzerine bu isimler
okunur ( ياوافي ياخفي ) ( ya vafi ya hafi) 

hedefe ulaşmak için 60 kez yazılır 

Özellikleri: Gezegeni Jüpiter çoşku doğruluk dikkatli olma kusurları: inat sohbet merak
Gücü: belki de en şaşırtıcı enerji türü sevdiğini görmek ona çok iyi gelir ve eski aynalara bakmak ona güç verir Hastalıkları: kalp gözler ve dişler
Tavsiye edilen yemek: süt kırmızı et şekerler Tavsiye edilmeyen yemek: patlican ciğer ananas beyaz et şanslı günleri: 7- 16- 27- 9- 14 şanssız günleri: 22- 15- 6- 8- 12 pozitif renkleri: fıstık siyah altın mavi negatif renkleri: kahverengi gri sarı 


حرف الواو
Vav Harfi (و )

Cumartesi günü 14 kez yazılır ve Kuranı Kerim kitabının ortasına koyulur hedeflere ulaşmak ve işlerin kolaylaşması için ( ياحكيم ياشكور ) (ya hakim ya şekur) isimleri üzerine okunur 

Özellikleri: Gezegeni Jüpiter dir. aktivite azim gücü gerçekcilik kusurları: aşırı duyarlılık sinirlilik
inat- çok dikkatlilik Enerjisi (Gücü) : Tarım alanları lalelerin olduğu yerde havayı solumak çantasında veya üzerinde turkuaz taşı taşımak ona çok iyi gelecektir. Özel yeteneği: önsezi
Hastalıkları: göğüs - sinüzit - deri hassasiyeti
Tavsiye edilen yemek: biber- nişastalar -havuç -genellikle et
Tavsiye edilmeyen yemek: brokili balık -narenciye -mısır
Şanslı günleri: 22- 14- 9- 6- 24Uğursuz günleri: 16- 23- 19- 4
Negatif renkleri: siyah -kir rengi -mor Pozitif renkleri: mavi - kırmızı- pembe- beyaz 


حرف الياء
Ye Harfi (ي)

Dileklerin gerçekleşmesi için 20 defa yazılır üzerine bu isimler okunur ( يايقيني يامجيب )
( ya yagiyni ya mucibu) üzerinde taşınır  

Niyetinin gerçekleşmesi için beyaz ipek kumaş üzerine 60 defa yazılır arapça kendi isminle anne ismini yazmayı ve üzerine esmaları okumayı unutma yazdığınu üzerinde taşı 

Gezegeni Mars Özellikleri: Yaratıcılık- esneklik- sabır- hırs kusurları: kaotik- gizem- ignore (aldırmamak) soğuk Özel yeteneği: çok sabırla görmezden gelmek ve keşfetmek
Gücü: lapis lazuli (lacivert taş) ve zümrüt taşı Hastalıkları: migren - kalp- tansiyon
Tavsiye yemek: balık- prinç- nane- et Tavsiye edilmeyen yemek: beyaz et- şeker- pancar- zencefil Şanslı günleri: 11- 4- 23- 16- 8- 27 Uğursuz günleri: 6- 14- 21- 28- 2
Pozitif renkleri: beyaz siyah kırmızı yeşil Negatif renkleri: Leylak (eflatun) rengi - gri - truncu - sarı kaynak: Harflerin sırları Yara Mutlu Hacı
islam
Devamını Oku »
islam