Ana içeriğe atla

Yayınlar

Virüs ve Pandemiden Korunma Duası

Son yayınlar

Heybet, Onur, Makam, Saygınlık ve Celal Kazanmak İçin Dua

"Salli ve sellim ve bârik yâ Celîlü 'ale'l-mübeşşeri bihî fi't-tevrâti ve'l-incîl" صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ يَا جَلِيلُ عَلَى الْمُبَشَّرِ بِهِ فِي التَّوْرَاةِ وَ الْإِنْجِيلِ "Ey (azamet, yücelik, ululuk ve izzet vasıflarına sahip olan) Celîl! Kendisi(nin nübüvveti) Tevrât ve İncîl'de mübeşşer (müjdelenmiş) olan zata salat-ü selam et ve bereket yağdır." Havassı ve Okunma Adedi Her kim "el-Celîl" ism-i şerifiyle (Rasûlullâh ﷺ'e 73 kere) salat-ü selam okursa, Allâh(-u Te'âlâ) o kişiye heybet (saygınlık) ve celal (onur) ilka eder. [Ahmed 'Abdülcevâd, Salevâtü'l-muhibbîn 'alâ Habîbi Rabbi'l-'âlemîn]

Başına Gelecek İyi ve Kötü Şeyleri Rüyada Görmek İçin Zikir

ESMÂULLÂHİ'L-HÜSNÂ HAVÂSSI (OTUZ İKİNCİ İSM-İ ŞERİF) اَلْخبِيرُ "el-(Kh)abîr" el-(Kh)abîr, Yüce Rabbimizin "Her şeyin iç yüzünden ve gizli taraflarından haberdar olan; kendisine hiçbir şey gizli kalmayacak tarzda bilen; kendisinden gizli haberler saklı kalmayan; kalplerde gizlenen her şeyi ortaya çıkaran" manalarına gelen ism-i şerifidir. BU İSM-İ ŞERÎFLERİN HAVÂSSI 1. Her kim bu ism-i şerifi yedi gün boyunca zikretmeye devam ederse Allâh-u Te'âlâ ona yararı dokunacak bazı şeyleri kendisine manen ilham edip, o kişiyi duruma göre tedbir almaya sevkeder. Nitekim sadık rüyalar bu kabildendir. 2. Kayıp bir şeyini bulmak isteyen kişi bu ism-i şerifi (mümkün mertebe çokça) yedi gün boyunca zikrederse Allâh-u Te'âlâ kaybettiği şeyi o kişiye buldurur. 3). Bir zalimin zulmü altında inleyen kişi bu ism-i şerifi çokça zikrederse Allâh-u Te'âlâ'nın izniyle o kişinin zulmünden kurtulur. 4. Her kim bir işi hususunda Allâh-u Te'âlâ'ya danışmak ve rüyası

Bol Rızık ve Borçların Hemen Ödenmesi İçin Denenmiş Zikirler

Ebû Abdullah Kureşî hazretleri Mısır’da yetişen evliyânın büyüklerindendir. Hazreti Hasen soyundandır. Âriflerin ileri, gelenlerinden ve açık kerâmetleri görünen bir zât idi. 599 (m. 1202) senesinde Beyt-i Makdis’de vefât etti. Kabri hâlen ziyâret edilmektedir. Burada yapılan duâların kabûl olduğu çok tecrübe edilmiştir. Ebû Abdullah Kureşî hazretleri, cüzzam hastalığına yakalandı. Namaz vakitlerinde bu hastalık tamamen yok olur, namazdan sonra tekrar bedeninde görülürdü. Ebû Abdullah Kureşî’nin birçok kerâmetleri ve menkıbeleri vardır. Ebû Abdullah bin Es’âd, Abdullah Kureşî’nin şöyle anlattığını nakletti:  Bana hocam Ebü’r-Rabî bir gün şöyle dedi: “Sana bitmek tükenmek bilmeyen bir hazîne öğreteyim mi?” Ben de, “Evet” deyince, Ebü’r-Rabî bana, “Şu duâyı devamlı oku” dedi. Okumamı istediği duâ şöyle idi:   “Yâ Allah, yâ Vâhid, yâ Mûcid, yâ Cevâd, yâ Bâsıt, yâ Kerîm, yâ Vehhâb, yâ ze’t-Tavl, yâ Ganî, yâ Mugnî, yâ Fettâh, yâ Razzâk, yâ Alîm, yâ Hayy, yâ Kayyûm, yâ Rahmân, yâ Rahim,

Kıyamet Günü Her Beladan Emin Olmak İçin

Alî (Radıyallâhu Anh) şöyle anlatmıştır: Rasûlullâh ﷺ bana bir takım vasiyetlerde bulunmak üzere şöyle buyurdu: "Ey Ali! Sana bir takım tavsiyelerde bulunacağım. Onları iyi belle ki sen benim bu vasiyetimi muhafaza ettiğin müddetçe hayırda olmaya devam edersin. 12. Ey Ali! Haşr Suresi'ni oku ki kıyamet gününde her şerden emin olarak haşrolunasın (mahşere getirilesin). Ey Ali! Benim bu vasiyet(ler)imi iyi muhafaza et, şüphesiz ki sen hak üzeresin, hak (daima) seninle beraberdir." [el-Fütûhatü'l-Mekkiyye, Muhyiddîn ibni Arabî]  

Basiret, Bilinç ve Kalp Gözünü Açan Şeyler

 1- Helal gıda 2- Oruç tutmak 3- Misvak kullanmak 4- Allahı zikretmek 5- Kuran-ı kerimi yüzünden okumak.  6- Kuran ve vaaz dinlemek. 7- Güzel koku sürünmek. Kötü ve neden yapıldığı bilinmeyen (parfüm gibi ne olduğu bilinmeyen) kokulardan uzak durmak. 8- Mekruhlardan ve hatta şüpheli olan şeylerden dahi uzak durmak. Peygamberimiz “şüpheli olana dalan harama dalmıştır” buyuruyor. 9- Şehvetini dizginlemek ve cinsel yaşantıyı normal yaşamak. 10- Bol bol zekat ve sadaka vermek.  11- Kalbi bozan hallerden uzak durmak. 12- Çok istiğfar okumak. 13- Geceleri, bilhassa son üçte birinde uyanık olmak. İşte, riyazatta hem basireti kapatan etkenlerden uzak durulur, hemde basireti açan amellerle meşgul olunur. Vücudun madden ve manen yenilenme süresi olan 41 günün sonunda insan, ruhlar, cinler ve melekle alemini gören, duyan, anlayan ve onlarla iletişim kuran bir kişi halini alır.

Basiret, Bilinç ve Kalp Gözünü Kapatan Şeyler

1- Haram gıda 2- Haram söz söylemek 3- Haram ses dinlemek 4- Haram koku koklamak 5- Harama bakmak 6- Haramın işlendiği ortamda bulunmak 7- Haram olmayan ama mekruh sayılan şeylerle uğraşmak. Sigara gibi 8- Şehvet ve cinsellik 9- Mal mülk hırsı 10- Kin, nefret gibi , kalben işlenen kötülükler.  

Rüyada Gizemli Şeyler Keşfetmek

 İmam Ahmet el buni rahmetullahi aleyh hazretlerinden rivayettir. Cuma gecesi olunca kalkıp bir celsede bir defa besmele ile 66 defa sure-i ihlası okusan ondan sonrada 5631 defa ya Allah diye zikredip sonra uyusan, Allahü Zülcelal hazretleri filhal bir melek gönderip her ne türlü isteğin varsa rüyanda sana gösterir, her türlü şeyden haber verir.  İster define ister manevi ilimler ve gizli ilimler her türlü şeyi öğretir. Ve eğer bu minval üzere her hafta cuma gecesi okumaya devam etsen, Allahü Teâlâ seni Salih kullarından yazar. Bu bir azim (azametli ve çok büyük) sırdır ki tez zamanda kalp gözlerin açılır. Hiç şekk ve şüphe yoktur. Amma şartı budur ki her zaman aynı yerde ve tek oturuşta ve aynı vakitte yanlışsız olarak okuyacaksın. (Gencine-i Esrar s. 221)  

Salavatı Suğra - Abdülkadir Geylani k.s

Gavs-ı Azam Seyyid Şeyh Abdül Kadir Geylani (k.s.) Hz.leri bu salavatı Bağdat’ta yazmıştır. Faziletleri bakımından Dünya çapında ün yapmış, çok kutsal, çok önem, çok etkili mucizevi bir salavattır. Bu salavatta çok özel büyük bir nimet vardır ki, kıymetini iyi bilin. 1001 çeşit faydası var. Hayatınıza %100 başarı getirecek. Kendinizi güvende ve huzurlu hissedeceksiniz. Şanssızlık diye bir şey olmayacak. Değişime hazır olun.  Aşağıdaki salavatı 3, 7, 9 gibi tek sayı olarak okuyunuz.  Her okumada ellerinize üfleyiniz. Okuma bittikten sonra tüm vücudunuza sürünüz. Salavat-ı Suğra Okunuşu:   “Allahümme salli alâ seyyidina muhammedinis sabikı lil halkı nuruhu, ve rahmetunlil âlemîne zuhûruhu, adede men medâ min halkıke ve men bekıye ve men seıde minhüm ve men şekıye salaten testağrikul eddu ve tuhîtu bil haddi salaten lâ ğayete lehâ ve lâ müntehâ velenkıdae salâten dâimeten bi devâmike ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim teslîmen kesîran misle zâlike.” Manası: “Allah’ım! Nuru, yaratılanlardan

Kadınlar Hakkında - İmam-ı Gazâlî, Nasâyihü’l-Mülûk

Kadınlar Sekiz Sınıftır 1.)Maymun Tabiatlı: Giyinme ve Kuşanmaya Meyilli Olanlar. 2.)Köpek Tabiatlı:Dünyalık Bulamayınca Vuran Kıranlar. 3.)Yılan Sıfatlı: Kocasına ve Başkalarına Kibirlenenler. 4.)Akrep Sufatlı:Gece ve Gündüz Koğuculuk Yapanlar. 5.)Fare Tabiatlı:Evindeki Eşyaları Başkasına satanlar. 6.)Tilki Tabiatlı:Yalandan hasta olup Hile yapanlar 7.)Karga Tabiatlı:Evinde durmayıp da GEZENLER 8.)Koyun Tabiatlı: Gece ve Gündüz İbâdetle Meşğul olanlar. Sekizinci kısım hariç,Diğerleri CEHENNEMLİKTİR. (İmam-ı Gazâlî, Nasâyihü’l-Mülûk)  

Her İnsanın Toprağı Gömüleceği Yerdendir?

“Her şahsın toprağı onun defnedileceği yerdendir. Bu durumda Rasûlullah sallallâhü aleyhi ve sellem'in defnedileceği yerin Mekke olması gerekirdi, çünkü asıl toprağı oradandır. Fakat denilmiştir ki, Nuh aleyhisselam zamanındaki tufanda su kaynayıp dalgalanınca köpüğünü dört bir yana saçtı. İşte o zaman Rasûlullah sallallâhü aleyhi ve sellem'in asıl cevheri Medine'deki türbesinin hizasına düştü. Bunun için Rasûlullah Efendimiz hem Mekkî hem Medenî oldu. Hasretini çektiği yer Mekke ise de türbesi Medine'dedir.” (Sühreverdî, Avârif, s 75-76)

Ümmetimden on sınıf insan, tövbe edenler hariç, cennete giremezler

  İbn-i Abbâs radiyallâhü anh, Peygamber Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivâyet etmektedir: “Ümmetimden on sınıf insan, tövbe edenler hariç, cennete giremezler. Bunlar, Kallâ, Ceyûf, Kattât, Debûb, Deyyûs, Sâhib-i Artabe, Sâhib-i Kûbe, Utüll, Zenîm ve ana babasına kötülük yapandır.” • “Ey Allah’ın Rasûlü! Kallâ kimdir?” denildi, “Hükümdarlarla gezenlerdir.” buyurdular. • “Ceyûf kimdir?” denildi, “Nebbâş’tır.” buyurdular. (Kabirleri açıp kefen soyan.) • “Kattât kimdir?” denildi, “Nemmâm’dır.” buyurdular. (Bozgunculuk amacıyla insanların arasında laf taşıyan.) • “Debûb kimdir?” denildi, “Ahlaksızlık için genç kızları evinde toplayandır.” buyurdular. • “Deyyûs kimdir?” denildi, “Hanımını kıskanmayandır.” buyurdular. • “Sâhib-i Artabe kimdir?” denildi, “Davul çalandır.” buyurdular. • “Sâhib-i Kûbe kimdir?” deni

Seyyidet Nefîse Hazretlerinin Ruhuna Hediye Etmek

Hastam iyi olursa veya şu işim hasıl olursa, sevâbı Seyyidet Nefîse Hazretlerine olmak üzere, Allah için, üç Yâsîn okumak veya bir koyun kesmek nezrim olsun derse, bu dileğinin kabul olduğu çok tecrübe edilmiştir. İmam-ı Şa’rânî Hazretleri (Kuddise Sırruhu )

Peygamberimiz Neden Bazen Yalınayak Yürürdü?

  Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bize bazen yalınayak yürümemizi emretti (Ebu Davud, Sünen; 4160) ————– Sağlıklı yaşamak istiyorsanız, çıplak ayakla toprağa basın! Topraklama bilinen “en kuvvetli antioksidandır.” 9 tane en etkili faydası şunlardır: 1.Kırmızı kan hücrelerinin zeta potansiyelini azaltır. Toprağa yalın ayak basılması halinde zeta potansiyeli nötr hale gelir. Özellikle doğum kontrol hapı kullanan kadınlarda zeta potansiyeli çoğalır. Bu potansiyelin çoğalması demek ilerleyen zamanda kalp krizi riskinizin artması demektir. Toprağa yalın ayak basmak yani kanın iç akışını anlamlı derecede azaltır, kan incelir. 2.Adet öncesi sendromunu önler. Toprak üzerinde yalın ayak yürümek, kortizol yani “stres hormonu” nu azaltmaya yardımcı olur. Bundan dolayı adet öncesi ağrılarınızın daha hafif geçmesine yardımcı olur. 3.Kırmızı kan hücrelerinin akış hızı ortalama olarak %280 artar. Bu sayede dokulara daha fazla oksijen taşınabilir. Bu sayede kalp krizi, felç, alzheimer, ka

Dünya da Melekler Varmıdır?

 ‘’Her şehirde yetmiş kadar (çokluktan kinaye) melek vardır. Bunlar o beldede ki velilerin yardımcılarıdırlar. Daha çok insan SURETİNDE bulunurlar. Kimiyle Hoca şeklinde, kimiyle bir fakir görünümünde karşılaşırsın. Kimi de küçük bir çocuk şeklinde karşına çıkar. Böylece bu melekler halk arasında dalmış, onlarla kaynaşmış durumdadır. Kimseler onları kolay kolay tanıyamaz’’ (Eş Şeyh Abdülaziz DEBBAĞ Hazretleri )    

Bütün Tehlikelerden Koruyan Tesbih Zikir Dua

Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdülillâhi hamden yuvafinniame ve eşhedü en lâ ilahe illallâhu vahdehu lâ şerîke lehu şehadeten muberraeten mineşşekki vettühemi ve eşhedü enne seyyidena Muhammeden nebiyyena abduhu ve rasuluhu seyyidül arabi vel acemi sallallahu teâlâ aleyhi ve selleme ve alâ âlihi ve eshabihi ve ezvacihi ve zürriyyetihi efdalil ümem. okunuşundaki altı çizili ''a'' lar nasıl okunmalı? MANASI; ‘Nimetlerine denk gelecek bir hamd ile Allah'u Te'ala'ya Hamdü Senalar Olsun.“Ben Şek ve Töhmetlerden beri kılınmış bir şahadetle şahitlik ederim ki ALLAHU TEALA'DAN BAŞKA HİÇ BİR İLAH YOKTUR.YİNE ŞAHİTLİK EDERİM Kİ PEYGAMBERİMİZ, EFENDİMİZ MUHAMMED O'NUN KULUDUR. RASULÜDÜR, Arab'ın ve Acemin Efendisidir. Allah'u Teala ona ve Ümmetlerin en üstü Olan Aline, Ashabına, Eşlerine ve Zürriyetine salat ve selam eylesin’…” Cübbeli Ahmed Hoca İstiğfar Risalesi

İhtisas,Miras ve Amel Cennetleri Nedir?

1-İHTİSAS (ÖZEL) CENNETİ: 6 yaşına kadar yaşayan çocuklar, deliler, fetret ehli, ilahi davet ulaşmayan kişiler... 2-MİRAS CENNETİ:Cehenneme giren insanlar için hazırlanmış cennetlerdir.Müslümanlar o cennetlere varis(mirasçı) olurlar.(Meryem,63. ayet-A'raf,43.ayet-Zuhruf,72.ayet) 3-AMEL CENNETLERİ: İnsanlar amelleri karşılığında girerler.(namaza özel cennet, zekata özel cennet, nafile ibadetlere özel cennet, yine haramı ve hatta mekruhu terk etme karşılığı özel cennetler vardır. Mi'raçta Peygamberimiz (ASM) cennete girince Hz.Bilal'in (R.A) ayak seslerini duymuştu. Bu cennet Hz.Bilal için hazırlanmıştı. (Nahl suresi, 32. ayet) Cennet Dereceleri - İbn-i Arabi(Fütuhat-ı Mekkiyye)    

Panik Atak ve Ruhsal Bunalımlar İçin Zikir

يَا بَارِئَ النُّفُوسِ بِلَا مِثَالٍ خَلَا مِنْ غَيْرِهِ يَا بَارِئُ Yâ Bârie’n-nüfûsi bilâ misâlin halâ min ğayrihi Yâ Bâriu” Manası: ” Ey varlıkları hiç yoktan örneksiz olarak yaratan ve hiçbir şeye ihtiyacı olamayan yaratıcı. Panik atak illetine düçar olan bir kimse erbain'i idrisiyye'den mübarek bir isim olan şu ismi şerifi 7 gün boyunca her gün/1000/ kere okursa Allah'ın izniyle kurtulur . Bununla beraber çokça ya Latif ismi şerifini okumakta gayet etkilidir Kendi için yahut başka birine vermek için herkese kadiri ve şazeli üstadlarından aldığımız icazeti veriyoruz. Kabul eden yoruma kabul ettim yazısın. İlaveten şu usul üzere de Fatiha suresi okunur ve şu zevatlara hediye edilirse daha iyi olur inşallah. 1- İdris Aleyhisselam. 2-resulullah efendimize ŝællallahu âleyhi ve sellem. 3- şeyh Şehabeddin sühreverdi hz. Not: Denemek için yapma, şifa bulmak için yap!!!. Ahmet Fatih ELKADİRİ.    

Denenmiş - Peygamberimizi Rüyada Görmek İçin

Şeyh Deyrabî Hazretleri “Mücerrebât” ında şöyle buyurdu: Kim, on gece üst üste şu salevâtı yüz kere okumaya devam eder, Sonra yatağına gelir, sağ tarafı üzerine kâmil taharet (abdest) üzerine yatarsa; muhakkak ki o kişi, Peygamber (s.a.v.) Efendimiz Hazretleri’ni rü’yâsında görür. (Saadetü’d-Dareyn, s. 534) Salevât-ı şerife şudur: أَللُّهُمَّ صَلِّ عَلىَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ (صلى الله عليه وسلم) عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ اْلأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ كُلَّمَا ذَكَرَكَ الذَّاكِرُونَ وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ عَدَد مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُ اللّٰهِ وَجَرَى بِهِ قَلَمُ اللّٰهِ وَنَفَذَ بِهِ حُكْمُ اللّٰهِ وَوَسِعَهُ عِلْمُ اللّٰهِ عَدَدَ كُلَّ شَيْءٍ وَأَضْعَافُ كُلِّ شَيْءٍ وَمِلْءُ كُلِّ شَيْءٍ عَدَدَ خَلْقِ اللّٰهِ وَزِنَةَ عَرْشِ اللّٰهِ وَرِضَا نَفْسِ اللّٰهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِ اللّٰهِ عَدَدَ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ وَمَا هُوَ كَائِنٌ فِى عِلْمِ اللّٰهِ صَلاَةً تَسْتَغْرِقُ الْعِدَّ وَتُحِيطُ بِالْحَمْدِ صَلاَةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ

Melekler Selamınızı Peygamberimize Ulaştırsın

Rasûlullâh ﷺ şöyle buyurmuştur: "Şüphesiz kıyâmet günü her yerde bana en yakın olanınız, dünyadayken bana en çok salat edeniniz olacaktır. Her kim cuma günü ve cuma gecesi bana yüz kere salat okursa, Allâh-u Te'âlâ onun yüz hacetini görür ki bunların yetmişi ahiret hacetlerinden, otuzu da dünya hacetlerindendir. Sonra Allâh-u Te'âlâ o salevata, onu benim kabrime ulaştırması için bir melek görevlendirir, size hediyeler getirildiği gibi o melek de bana salat eden o kişinin ismini, soyunu hatta aşiretine varana kadar haber verir. Böylece ben onu kendi yanımda bulunan bembeyaz bir sayfaya kaydederim." [Beyhakî, Şu'abu'l-îmân, no:2773, 3/111] İbn Veddâh (Radıyallâhu Anh)'dan rivayet edildiğine göre; her kim perşembe günü ikindiden sonra (cuma gecesini karşılamak üzere): "Allâhümme Rabbe'ş-şehri'l-harâmi ve'l-meş'ari'l-harâmi ve'r-rukni ve'l-mekâmi ve Rabbe'l-hılli ve'l-harâmi elâ ekri' Muhammeden minni's-selâm&qu