Kadir Suresinin Sırrı Havası ve Faziletleri

dua

Kadir süresini, ramazan gecesi bin kere okuyan , Allah’ı sübhanehu ve tealayı rüyasında görür, pazartesi gecesi beş yüz defa okuyan Nebi ekremi mana aleminde görür ve bağlı işleri fetholur.

Resulüllah (S.A.V) Efendimiz buyurdu ki: Kadir suresini okuyan kimseye Ramazan orucu ve Kadir Gecesini ihya etme sevabı verilir. (Ruhu'ı Beyan Tefsiri)

Cenab-ı Hak Kadir suresini 100 (Yüz)defa okuyan kimsenin kalbine İsmi Azam'ı bahşeder, O kul dilediği kadar dua eder ve haceti karşılanır.

Kim de Cuma günü Kadir suresini bin (1000) defa okursa, ölmeden önce Resulüllah (S.A.V) Efendimiz'i rüyasında görür.

Resulüllah (S.A.V) Efendimiz şöyle buyurdular: Sizinle iblis arasında, Yecüc Mecüc seddi gibi bir seddin Allah tarafından konulmasını arzu ediyorsanız sabah ve akşam namazlarından sonra 3 defa Kadir suresini yerinizden henüz kalkmadan okuyunuz ve şöyle dua ediniz; Ya Allah! Ey kudret sahibi! Benim üzüntü ve sıkıntılarımı gider (ed-Dürrü'n-Nazım)

Kim Kadir gecesi Farzlardan bir farzda Kadir suresini okursa, bir çağrıcı şöyle seslenir: Ey Allah'ın kulu! (Kul hakkı hariç) geçmiş günahların bağışlandı sen artık bu amelini yenile. (Hüseyin Bin Ali. R.A.dan)

Kadir suresini okuyan kimsenin sesi , okurken kelimelerin çıkmasıylecereyan ettikçe,sanki kılıcını sıyırmış da Allah(C.C) yolunda savaşıyormuş gibi sevap kazanır.

Kadir suresini gizli okuyan kimse Allah(C.C) yolunda kana boyanmış gibi olur.

Kadir suresini on (10) defa okuyan kimsenin 1000(Bin) tane günahı bağışlanır.

Sefere çıktığında okuyan kimse salimen evine döner.

Dağa çıkarken okuyan kimseyle şeytanlar arasına bu sure girmiş olur. Yani şeytanlar ona zarar veremez. Arabaya binince okuyan kimse selamet içinde bağışlanmış olarak arabadan iner.

Kadir Suresini yazıp içen kimse hayat suyundan içmiş olur. Bu sureyi büyük bir leğen veye çamaşır yıkanan temiz birşey içine yazılıp sonra elbisesini o şey içine daldıran kimse ebediyen zina etmez.

Kadir suresini yazıp seccadenin üzerine o suyu serpen kimsenin o yerde kıldığı namaz kabul olunur.

Kadir suresini yazıp suyunu bir hastanın ya da delinin üzerine okunursa Allah'(C.C)ın izniyle iyileşir.

Kimde çocuğunun anlından tutup Kadir Suresini üzerine okusa, çocuğunda arzu ettiği güzel huyları görmeyi Allah (C.C) ona nasip eder. (Tefsir-i Hanefi)

Kadir Suresi fakirler için zenginliktir, zayıflar için izzet ve şereftir; belayı,hastalığı daha çok defedicidir. Azabından kurtarıp güven sağlayıcıdır. Dünya ve ahiret sıkıntılarından kurtarıcıdır.

Kadir suresini devamlı okuyan sıhat üzerine olur, afiyet bulunur. Üzerine Ruhaniler iner, kendisine hemen cevap verirler. İmam Temimi' de aynı konuları belirtmiştir.

Kadir Suresinin faziletlerinden biri de şudur: Bu sureyi okumaya devam eden kimseye yüce makamlardaki ruhaniler hazır olurlar. Bunu arzuladığın zaman kalbin bütün hikmetiyle Kadir Suresini okumaya devam et, niyetini halis kıl.

Arif olan bazı ilim adamları kendi dostlarından birine demişlerki: Sana İsmi Azam'ı öğreteyimmi? O halde Fatiha, İhlas Surelerini, Ayet'el kürsi'yi ve birde Kadir suresini oku ve sonra kıbleye yönelerek arzu ettiğin şekilde dua et, Allah(C.C) şüphesiz senin duanı kabul buyurur,

Kimde sevdiği kimsenin anlına sağ elini koyup Kadir Suresini okursa , şüphesiz ki Allah(C.C) ona sevdiği şeyi gösterir.

Kim de Kadir Suresini abdest aldıktan sonra okursa , ayağa kalkınca günahsız olarak kalkmış olur. Anasından doğduğu gündeki kadar temiz olur.

Şeyh Ebu Hasen Şazeli(R.A) diyorki; Sözünde doğru olmayı arzu ediyorsan , Kadir Suresi okumak suretiyle kendine yardımcı ol.(ed-Dürrü'n-Nazım)

Meşaiyattan bazısı demiştirki; Her kim Kadir , Kafirun ve İhlas surelerini temiz bir su üzerine 10 (On) defa okuduktan sonra onu yeni elbisenin üzerine serpecek olursa, o elbise üzerinde bulunduğu müddetçe mübarek bir hayat geçirir.

Diğer bir rivayette ; Kim Kadir Suresini 36 (Otuz Altı) defa okuduktan sonra onu yeni elbisenin üzerine dökecek olursa , o elbise onun üzerinde durduğu müddetçe Cenab-ı Hak tarafından geniş Rızık içinde bulunur.

Kim de Kadir suresini okur da öylece hacetini yerine getirmek için gayret sarfederse , her halde sevinçli bir gönülle döner ve hacetini yerine getirmiş olur. Hayır işlerinde , sadak,oruç,yardım ve benzeri konularda harekete geçemeyen,hep duraklayan, şeytanın önüne geçip engel olduğukimse hayır yapmaya gücü yetmiyorsa tertemiz bir kap içine ateşte eritilmemiş bal ile yazar ve o balı yemeğinin içine karışturursa,hayır duygusu içine doğar ve içindeki her türlü kötülük ayrılıp gider.

Kim Cuma gecesi Kadir Suresini 1000(BİN) defa okursa ve O'na 1000(BİN) salavat getirir ve öyle uyursa Peygamvber Efendimiz(SAV)'i rüyasında görür. Tavsiye edilen salavat şudur; Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin biadedi ma'lummin leke.

Yağmur yağarken 100 adet okuyanaın o anki tüm dilekleri kabul olur

Yatsı Namazından sonra bu sureyi 7 kere okuyan kimse, gökten inen bütün şerlerden sabaha kadar emin olur, bunu okuyan bitirmeden cehennemden beraat yazılır.(Hadisi Şerif)

Güneş doğarken okuyana 70 kere ALLAH C.C Salat eder. 70 kere rahmet eder.

Dünyanın hangi parçasında oturup bu sureyi okuyup kalkan insan için ALLAH C.C o sureyi okunan yere  bir melek yaratır. O melek kıyamete kadar onun günahları için istiğfar eder ve şeytanlar 1000 senelik mesafede ondan uzaklaşırlar.

Her  Cuma gecesi 7 kere bu sureyi okuyana ALLAH C.C ve bütün melekleri ile ona salat ederler.

Güzelce Abdest aldıktan sonra bu sureyi 1 kere okuyan kişiye ALLAH C.C Elli Senelik Gündüzleri Oruç ve  Geceleri Teheccüt sevabı yazar. 2 Kere okuyana İbrahim a.s ve Musa a.s Peygamberlerin sevaplarına ortak edilir. 3 kere okunursa cennetin 8 kapısı birden açılır ve sıddıklardan yazılır.

Hadisi Şerifte Buyrulmuştur ki Kadir suresini 1 kere dahi okuyana Ramazan orucunu tutmuş ve kadir gecesini ihya etmiş sevabını alır.

1 Yorumlar

Yorum yaptığınız için teşekkür ederiz.
"Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.
Yorum yazarken anlaşılır olmaya ve Türkçe yazım kurallarına uymaya çalışınız!

  1. Kadir süresini halis bir niyetle okuyanin çözemeyeceği hiç bir işi yoktur

    YanıtlaSil
Yorum Gönder
Daha yeni Daha eski