Tüm Hacetler İçin 1001 Fatihanın Okunması

1001 fatiha suresinin okunuş şeklini yazıyorum:

2 rekat namazz kılın her rekatında 7 Fatiha+3 ihlas okuyun
selamdan sonra istiğfar,salavat ve hamd edin sonra niyet edin, Örneğin,borçlarımı ödiyecek imkanlara kavuşmak için niyet ettim Allah rızası için 1001 fatiha okumaya, (Her ne niyetiniz varsa memuriyet işe girmek vs..)

Niyetten sonra şu duayı okuyorsunuz:
Allahumme inni es'elüke fethan mubinen ve nasran azizen ve safhan cemilen bi hurmeti fatihatin, futuhatin, meftuhatin, min ilmi ummul kitabi, li diniyyetin, ıttılaiyyetin, ala usuliha fi'l ğaybi Allahu latifun bi ibadihi yerzuku men yeşau ve huvel kaviyyul aziz.


Daha sonra her okuyuşta euzü besmele ile 100 fatiha okuyorsunuz. Yüz fatihadan sonra yukardaki duayı tekrar okuyorsunuz.

her 100 fatihadan sonra yukarıdaki duayı okuyorsununz,böylece 1000'e ulaşıyor ve 1000 fatihadan sonra şu duayı okuyorsunuz.

Allahumme ya sami'al-asvati ya mucibe'd-davati ya alimes-sirri vel hafiyyati bi hakki suratil fatihati vel bakarati vel en'ami ve bi hakki kaf ha ya ayn sad ve bi hakki suratil fatihati ikdı haceti fi hazihi's-saati bi rahmetike ya erhamer rahimin.

Anlamı
Allahumme ya sami'al-asvati (ey sesleri işiten "yâ semiy'el asvati) ya mucibe'd-davati (ey dâvetlere icâbet eden) ya alimes-sirri vel hafiyyati (ey sırları ve gizli olanları bilen) bi hakki suratil fatihati vel bakarati vel en'ami (Fatiha, Bakara, ve En'âm suresinin hakkı için ) ve bi hakki Kaf Ha Ya Ayn Sad (ve kef he ya ayn sad hakkı için) ve bi hakki suratil fatihati (ve fatiha suresi hakki için (?) ikdı haceti(hacetimi ver) fi hazihi's-saati (şu saatte) bi rahmetike ya erhamer rahimin.(rahmetinle ey rahman ve rahiym olan

bundan sonra da 1001. fatihayı okuyup yukarıda verdiğim 2 rekat namazı kılarak niyetine ulaşmak için dua ediyorsun....
dua

Yorum yaptığınız için teşekkür ederiz.
"Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.
Yorum yazarken anlaşılır olmaya ve Türkçe yazım kurallarına uymaya çalışınız!

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski