İsmi Azam - 111 Kere Okuyana 24 Saat İçinde Duasına Karşılık Verilir!

ismi azam

 Okunuşu:

Allâhu Hu Melikun Semîun Gâdirun Kerîm Halîmun Latîfun Alîmun Muînun Sâdiq.

En az on bir kere, en fazla da yüz on bir kere tekrar edildiğinde bütün hayırlı maksatların hasıl olacağı on bir ism-i şerif vardır ki bazı veliler bunları ehlinden öğrenip bizlere nakletmişlerdir.
 
"Şeyh Muhammed Siba 'i (Rahimehullah)ın beyanı vechile: İsm-i Azam kabuledilen bu on bir ism-i şerifin birçok hassası vardır ki, bazıları şunlardır:"
 
1) Gerçek manada veli olmak ve Allah-u Teâlâ ile ünsiyet kurmak isteyen kişi Allahu Teala için on bir gün oruç tutup bu sure zarfında kimseyle konuşmaz ve müddet tamamlanana kadar her namazın ardından bu ism-i Azam'ı yüz on bir (111) kere okursa ona sır kapılarını açar, mülk ve melekütü tanıtır,
bütün mahlukatı dilediği suretle evirip çevireceği şekilde kendisine müsahhar kılar. 

2) Dünyevi bir makam istiyorsan 12 rekat hacet namazı kıldıktan sonra hulusu kalp ve düzgün niyetle bu ism-i şerifi 111 kere oku, muradına nail olursun.

3) Yüksek makama ulaşmak istersen temiz bir yerde bu ism-i şerifi 11 kere oku. İşte oz aman istediğin her meşru şeyi yapabilirsin.

4) Bir hacetin olup onun yerine gelmesini istiyorsan, bu ism-i şerifi okuyup muradını Allah-u Teala'dan istediğin takdirde şüphesiz Allah-u Teâlâ senin için o hacetini görecektir.

5) Bu ism-i şerifi bir taş üzerine okuyup fırtınalı denize atarsan biiznilah denizin dal­gaları sükunete erişir ve böylece kimse boğulmaz.

6) Bu ism-i şerifi 111 kere (Arapça harfleriyle) yazıp üzerinde taşırsan hiçbir silah sana tesir etmez.

7) Bu ism-i şerifi 11 kere okuyup birini çağırırsan davetine icap eder.

8) Bu ism-i şerifi düşmanlarının yanında okuyan kişi hasmına galip gelir ve ondan ancak hayır görür.

9) Bu ism-i şerifi bir yöneticinin huzurunda okuyan kişiye karşı o amirin öfkesi diner, kendisi hakkında hangi tür ceza kesinleşse bile o yönetici tarafından o ceza kaldırılır."

10) Bu ism-i şerif bir sancak üzerine okunursa o asker bozguna uğramaz.

11) Her kim bu ism-i şerifi yenilecek yahut içilecek bir şey üzerine okuyup onu istediği birine yedirirse o kişi onu gayri ihtiyari olarak muhabbet besler.

12) Bu ism-i şerifi kılıcına (yahut yüzüğüne) nakşettiren kişi o nakşı kime gösterirse o kişiler onun etkisinde kalarak ezik duruma düşer, düşman dahi olsa kaçmak mecburiyetinde kalır."

13) Bu ism-i şerifi bir kağıda yazıp bir mekanın kapısına yerleştiren kişiye o mekana giren herkes muhabbet besler, özellikle de belli bir şahsın ismini bu isimlerle birlikte yazarsa ona daha ziyade tesir eder."

14) Bu ism-i şerifi herhangi bir niyetle 11 kere okuyan kişi mutlaka o niyetine nail olur.

15) Zorba bir sultandan korkup ona giderken bu ism-i şerifi okuyan kişi şerrinden emin olur.

16) Saralı yahut başka bir nedenle bayılmış kişinin kulağına bu ism-i şerif 11 kere okunursa o kişinin şeytanı ve cini yanar.

17) Her farz namazın ardında bu ism-i şerifi 11 kere okumaya devam edene Allah-u Teala dünya ve ahirette rızık verir, kadri yücelir, kendisini gören herkes onu sever. ins-ü cinden onu gören herkes hatta zalim emirler dahi onu sever, o kişi Allah-u Teala'nın güvencesinde olur,  bütün mahlukat aleyhine toplansa da halkın şerrinden korunduğu için dünyada hiçbir şeyden korkmaz olur.

18) Her kimin ezber gücü zayıf olup bu ismi şerifi harfleri birbirinden ayırarak yazıp pazar gününün altıncı saatinde içerse o kişi ismi azamı bulup okumaya ve bütün duyduklarını ezberlemeye muvaffak olur. (Bu yazı misk ve safrandan yapılma mürekkeple yazılır. Pazar gününün altıncı saati ise imsaktan sonraki saat birinci saat kabul edilerek tespit edilir)

19) Bir muradı olup onun akıbetine vakıf olmak isteyen kişi bu ismi şerifi bir kağıda yazıp o kağıdı bir mumla kaplasın ve o mumu herhangi bir derinin içerisine koyarak o deriyi bir suyun içerisine bıraksın, o suyu da başına yakın bir yere koyarak bu ismi şerifleri uyuyana kadar tekrarlasın, böyle yapan kişi kaybolan yahut çalınan şeyin nerede olduğu dahil öğrenmek istediği şeyin akıbetini hayır yahut şer olarak rüyasında görür

20) Her kim bu ismi şerifi yazıp bal ya da şekerle içmeye devam ederse ebedi hasta olmaz ve biiznillah bedeninden bütün hastalıklar çıkar. ( Bu yazı misk ve safrandan yapılma mürekkeple yazılıp sonra zemzem veya yağmur suyu yahut temiz bir suyla bozularak içilir)

21) Her kim ayın karanlık olduğu bir gecenin 8. saatinde 8 rekat namaz kılıp her rekatta Fatiha Suresi'nden sonra:
(Festekim kemâ umirte ve men tâbe meake ve lâ tatgav, innehu bi mâ ta’melûne basîr(basîrun))
(Habîbim!) Artık sen (Kur’ân-ı Kerîm’de) emrolunduğun gibi (inanç larında ve amellerinde) dosdoğru ol! Seninle birlikte (şirkten ve inkârdan) tevbe (ederek iman) etmiş olanlar da (hiçbir bâtıla meyletmeksizin ve hakları zâyi etmeksizin dosdoğru olsunlar)! Siz(in için belirlenen sınırları aşarak) azgınlık da etmeyin! Zira şüphesiz ki O, yapmakta olduğunuz şeyleri (hakkıyla görüp karşılığını verecek olan bir) Basîr’dir.
Hud suresinin 112. ayetini kerimesini okursa ve namazı bitirdikten sonra bu ismi azamı 111 kere okuduktan sonra;

"Ya Şedid! Falancadan hakkımı al" derse o zalim kişi o anda helake uğratılır.
"Not: Ayın karanlık olduğu geceler gökteki ayın ışığının belirgin olmadığı ilk ve son gecelerdir. 
Gecenin 8. saati güneş battıktan sonraki ilk saat gecenin 1.saati kabul edilerek tespit edilir. 
Zalimden intikam almak ihtiyacı hisseden kişi karanlık geceleri beklemeden de bu ameli işleyebilir.
Biiznillah tesirini görecektir."

22) Zorba ve kibirli bir kişinin zulmüne uğrayan mümin cuma gecesini bekleyip bu ismi şerifi 111 kere okuduktan sonra;
"Ey (zalimleri) zelil kılan Zat! Falancayı bana karşı zelil eyle ve İsmi Azam hakkı için onu pişmanlığa ve üzüntüye sevk eyle ki o İsmi Azamın da Allâhu Hu Melikun Semîun Gâdirun Kerîm Halîmun Latîfun Alîmun Muînun Sâdiq ismi şerifleridir. Derse Allah'u Teala ona uykusunda sıkıntısı hususunda kendisine yardım edecek birini gönderir.

23) Zorba birini bulunduğu şehirden çıkarmak istiyorsan onun bulunduğu mahallin toprağından bir avuç alarak bu ismi şerifi o toprağın üzerine 11 kere okuduktan sonra: "Ey Allah! Falancayı bu mekandan çıkart" dersen 11 gün tamamlanmadan önce o kişi oradan kovulur.

24) Düşmanından intikam almak isteyen kişi bu ismi şerifi her akşam namazından sonra 11 gün 11 kere okuduktan sonra her seferinde: "Falanca bana zulmetti. "Ey Müntakim!  Ondan intikamımı al" diye dua ederse, o zalim kişi helak olur. Hastalanması niyetiyle okunursa o kişi  biiznillah hasta olur. Darlığa düşmesi niyetiyle okunursa feza genişliği ona dar gelir.

25) Bu İsmi Azam 11 kere yazılıp bir su ile bozulup o su düşmanın adıyla bir kelbe içirilirse o düşman delirir.

26) Her kim bu İsmi Şerifi artan bir kefenin dört parçasına yazıp bulunduğu yerin dört köşesine gömerse ne hırsız ne de düşman o mekandan bir şey alamaz.

9 Yorumlar

Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.

 1. Hocam youtube kanalinizdaki Rahmetli İsmail Biçer hocaya ait videoları indirip paylaşmak istiyoruz. Müsaade eder misiniz?

  YanıtlaSil
 2. Tabikide indirip istediğiniz yerde paylaşabilirsiniz.

  YanıtlaSil
 3. günah birşey istemediğimiz sürece istediğimiz şey imkansız bile olsa olur değil mi? Allah için imkansız birşey yok sonuçta

  YanıtlaSil
 4. Hocam kağıda yazmak gunah olmaz dimi büyü yerine falan geçer diye korkuyorum günah olur diye kafam karıştı

  YanıtlaSil
 5. Abdestli okumak şartmı yoksa abdestsiz de okunabilirmi

  YanıtlaSil
 6. abdestsiz olmaz derken neye dayanarak söyledin merak ettim

  YanıtlaSil
 7. Ey cahil koyunlar bu sahtekar kabirperest zındıklardan kaynak neden istemiyorsunuz? Şeyhlerinin rüyasından mı alıyor bu duaları hangi ayet te hangi hadiste var bu dua? Bu kadar aptal olmayın!

  YanıtlaSil
 8. Yıllar önce , zor durumdaydım, 111 kere okudum. hic yılmadım 11 gün boyunca. 11.gün duayı bitirdikten birkaç dakika sonra mucizevi dileğim gerçek oldu. çok tesirli

  YanıtlaSil
Yorum Gönder
Daha yeni Daha eski