Ana içeriğe atla

Mucir Duası

Mucir duası Resulullah’tan (saa)’ rivayet edilen şanı yüce bir duadır; bu duayı Hazret Makam-ı İbrahim’de namaz kılarken Cebrail ona getirmiştir.


Kef’amÎ “Beledu’l-Emin” ve “Misbah” adlı eserinde bu duayı kaydetmiş ve onun haşiyesinde onun faziletine değinerek bir yerde şöyle demiştir:


Kim bu duayı Ramazan ayının on birinci, on ikinci ve on üçüncü günlerinde okursa, günahları, yağmur taneleri, ağaçların yaprakları ve çölün kumlarının sayısınca olsa bile bağışlanır. Bu duayı hastanın şifa bulması, borcun ödenmesi, zengin olmak, gam ve kederlerin giderilmesi için okumak etkilidir.

Dua şöyledir:


“Rahman ve Rahim Allah’ın Adıyla
Münezzehsin ey Allah, yücesin ey rahman, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.

Münezzehsin ey rahim, yücesin ey Kerim bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.

Münezzehsin ey sultan, yücesin ey malik, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.

Münezzehsin ey kuddüs, yücesin ey esenlik veren, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.

Münezzehsin ey korkanlara güven veren, yücesin ey alemdekileri kontrol eden, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.

Münezzehsin ey izzet ve iktidar sahibi, yücesin ey kahredici, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.

Münezzehsin ey kibriya sahibi, yücesin ey ulu, bizi cehennemin ateşinden koru, ey koruyan.


Münezzehsin ey yaratan, yücesin ey var eden, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.


Münezzehsin ey şekillendiren, yücesin ey takdir eden, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.


Münezzehsin ey hidayet eden, yücesin ey baki olan, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.

Münezzehsin ey bağışta bulunan, yücesin ey tövbeyi kabul eden, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.


MÜnezzehsin ey -rahmet kapılarını- açan, yücesin ey rahatlık veren, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.


Münezzehsin ey efendim, yücesin ey mevlam, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.

Münezzehsin ey yakın, yücesin ey gözeten, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.


Münezzehsin ey icat eden, yücesin ey-öldükten sonra- geri döndüren, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.


Münezzehsin ey övülmüş, yücesin ey yücelik sahibi, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.


Münezzehsin ey kadim, yücesin ey azim, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.


Münezzehsin ey günahları bağışlayan, yücesin ey şükredenlere nimet veren, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.


Münezzehsin ey tanık, yücesin ey şahit, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.


Münezzehsin ey şefkatli, yücesin ey lütufta bulunan, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.


Münezzehsin ey -öldükten sonra- diriltip kabirden çıkaran, yücesin ey -alemdekiler öldükten sonra onların- varisi, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.


Münezzehsin ey dirilten, yücesin ey öldüren, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.


Münezzehsin ey şefkatli, yücesin ey refik, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.


Münezzehsin ey can dostu, yücesin ey munis, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.

Münezzehsin ey ulu, yücesin ey cemak sahibi, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.


Münezzehsin ey işlerden haberdar olan, yücesin – kulların durumunu- gören, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.


Münezzehsin ey ikram sahibi, yücesin ey zengin, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.


Münezzehsin ey ma’bud, yücesin ey mevcut, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.


Münezzehsin ey günahları bağışlayan, yücesin ey kahreden, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.


Münezzehsin ey anılan, yücesin ey şükredilen, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.


Münezzehsin ey cömert, yücesin ey kendisine sığınılan, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.


Münezzehsin ey güzellik sahibi, yücesin ey ulu, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.


Münezzehsin ey tüm varlıklardan önce olan, yücesin ey rızık veren, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.


Münezzehsin ey vaadi sadık olan, yücesin ey aydınlığı yaran, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.


Münezzehsin ey -kullarının duasını- duyan, yücesin ey çabuk -kabul eden- , bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.


Münezzehsin ey yüksek makam sahibi, yücesin ey yoktan var eden, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.

Münezzehsin ey faal, yücesin ey ulu, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.

Münezzehsin ey hüküm veren, yücesin ey razı olan, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.


Münezzehsin ey galip, yücesin ey tertemiz, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.


Münezzehsin ey bilen, yücesin ey hakim, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.


Münezzehsin ey sürekli, yücesin ey kendiliğinden ayakta olan, ve varlıkları ayakta tutan bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.


Münezzehsin ey koruyan, yücesin ey bölen, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.

Münezzehsin ey zengin, yücesin ey zengin eden, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.


Münezzehsin ey vefa eden, yücesin ey güçlü, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.

Münezzehsin ey yeten, yücesin ey şifa veren, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.

Münezzehsin ey öne geçiren, yücesin ey geriye bırakan, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.


Münezzehsin ey varlığın başı, yücesin ey varlığın sonu,bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.


Münezzehsin ey zahir, yücesin ey batın, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.

Münezzehsin ey ümit edenlerin ümidi, yücesin ey ümitlerin mercii, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.


Münezzehsin ey nimet sahibi, yücesin ey ihsan sahibi, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.


Münezzehsin ey diri, yücesin ey ayakta tutan, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.

Münezzehsin ey yegane, yücesin ey tek olan -Allah- , bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.


Münezzehsin ey efendi, yücesin ey ihtiyaçsız, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.


Münezzehsin ey kadir, yücesin ey büyük, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.


Münezzehsin ey vali (alemin sultanı), yücesin ey üstün, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.


Münezzehsin ey yüce, yücesin ey en yüce, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.

Münezzehsin ey emir sahibi, yücesin ey Mevla, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.


Münezzehsin ey yaratan, yücesin ey var eden, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.

Münezzehsin ey düşüren, yücesin ey yükselten, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.

Münezzehsin ey adaletli, yücesin ey dağınıkları bir araya toplayan, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.


Münezzehsin ey izzet veren, yücesin ey alçaltan, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.

Münezzehsin ey koruyucu, yücesin ey koruyan, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.


Münezzehsin ey kudret sahibi, yücesin ey iktidar sahibi, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.


Münezzehsin ey çok bilen, yücesin ey çok sabırlı, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.


Münezzehsin ey hakem, yücesin ey hekim, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.

Münezzehsin ey bağışta bulunan, yücesin ey -bağışı- engelleyen, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.


Münezzehsin ey zarar veren, yücesin ey yarar veren, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.


Münezzehsin ey duayı kabul eden, yücesin ey hesaba çeken, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.


Münezzehsin ey adil, yücesin ey ayıran, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.


Münezzehsin ey latif, yücesin ey şerif, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.


Münezzehsin ey Rabb, yücesin ey Hakk, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.


Münezzehsin ey şanı yüce, yücesin ey tek olan, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.


Münezzehsin ey affeden, yücesin ey intikam alan, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.

Münezzehsin ey rahmeti geniş olan, yücesin ey genişlik veren, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.


Münezzehsin ey rauf, yücesin ey şefkatli, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.


Münezzehsin ey bir olan, yücesin ey tek olan, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.


Münezzehsin ey (herkesin sınırını) koruyan, yücesin ey kuşatan, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.


Münezzehsin ey -kulların işlerinin- vekili, yücesin ey adalet, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.


Münezzehsin ey aşikar, yücesin ey sağlam, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.


Münezzehsin ey ihsan sahibi, yücesin ey çok seven, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.


Münezzehsin ey reşid (doğru görüşlü), yücesin ey mürşid, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.


Münezzehsin ey nur, yücesin ey nur verip aydınlatan, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.


Münezzehsin ey yardımcı, yücesin ey yardım eden, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.


Münezzehsin ey çok sabırlı, yücesin ey sabreden, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.

Münezzehsin ey sayan, yücesin ey icat eden, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.

Münezzehsin ey arınmış, yücesin ey cezalandıran, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.


Münezzehsin ey imdada koşan, yücesin ey varlıkların sığınağı, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.


Münezzehsin ey yaratan, yücesin ey hazır, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.


Münezzehsin ey izzet ve güzellik sahibi, yücesin ey iktidar ve yücelik sahibi, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.


Münezzehsin, senden başka ilah yoktur, münezzehsin, şüphesiz ben zalimlerdendim, biz de onun duasını kabul ettik ve onu tasadan kurtardık. İşte biz inananları böyle kurtarırız. Allah’ın salatı efendimiz Muhammed’e ve onun bütün Ehlibeyt’inin üzerine olsun.

Hamd alemlerin Rabbi Allah’a hastır; Allah bize yeter; O ne güzel vekildir. Güç ve kuvvet ancak yüce ve ulu Allah’tandır.” __________________


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Kırk Anahtar Duası

Tüm kötülüklere ve büyücülere karşı koruyucu dua Şans için kırk kilit açma duası Hz Fatma tarafından bu dua herkez için bir anahtardır.sorunlardan kurtulmak için mucize dua kısmet ve şans açmak aşk, sevgi, muhabbet, servet,bağlı işleri çözmek, işe girmek,sihir ipatli ve sorunları çözmek,Düşmanları kovmak ve Evlilik niyeti için cuma günü sabah namazdan sonra mavi çanak kasenin içinde suya okunur okunan su içilir ve bu suyla gusül abdesti alınır. Karı koca arasındaki muhabbet için su çay veya meyve suyuna okunur ikisi içer Cuma sabahı Temiz ve saf niyet ile büyük bir kase suya okuyun ve su ile banyo yapın Evlilik Niyeti için Dört hafta en iyi zaman perşembe veya cuma günü sabahıdır.Duayı bitirdikten sonra bir defada yasin suresi okuyun (Dört perşembe veya Dört cuma) Servet açmak ve Büyüden kurtulmak için şans servet ve sihir iptali için suya okunur ve o suyla banyo yapılır Büyüden kurtulmak için safran mürekkebi ile arapça yazıp suda bekledikten sonra o suyla kişi yıkanırsa büyü

Kün Fe Yekün Nedir? Sırları ve Faziletleri!

 Bu cümle arapçadır ve kurani bir kavramdır. Kün ol anlamındadır. Feyekün ise oluverir manasına gelir. Yasin süresi son sayfa son âyetlerde geçen bu kelime, Allahın dilemesi ile ilgilidir. Allah bir şeye ol dedi mi o hemen olur. Sırları ve Faziletleri Not: Tecrübe ile sabittir. Yasin süresinin su 2 ayeti 1001 kere okudunmu kabul olmayacak dua yok biiznillah( Allah'in izni ile).. Ramazanın son 10 günü içerisinde okunması gerekli. tüm dualarimizin kabul olması dileğiyle yardım bekleyen herkese iletelim..Rabbim şifa versin korktuklariniza ugratmasin.iki ayet; İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kun fe yekûn(yekûnu). Bütün meşru istekler için. Kur'ân-ı Kerîmin bir çok âyet-i kerîmesinde geçen;‘’kün feyekün.’’ duası. Yani, "Allâh-u Te'âlâ bir şeyi yaratmak murad ettiğinde o şeye '’kün feyekün =var ol!'' buyurur, o da hemen var olur". Kur'an'daki, "Kün feyekûn" kavl-i şerifi bulunan bütün âyetler bu duada zikredildiği için bu duay

İsrafu Umar Duası

Uyarı!:Maksadı hayırlı rızık ile zengin olmak, ve elde edeceğini asla haramda kullanmamak kararında olan kimsenin bu havas terkibini uygulamasını tavsiye ederim. Sayısız defa yapılmış ve her seferinde çok şükür birkaç günde dahi etkisi görülmüştür. İhlasla ve şüpheye düşmeden okunmalıdır. UYGULANIŞI: Yatsı namazlarından sonra İki rekat hacet namazı kılınır. Her iki rekatta fatihadan sonra bir ayetel kürsü okunur. Son secdeye varlıldığında secdeden kakmadan! "ya Hu ya men Hu , La İlahe İlla Hu, entel hayyul kayyum, vela şerikelek, velekel mülkü, velekel hamdü, ve inneke ala külli şeyin kadir" dedikten sonra namaz bitirilir. Ardından israfi-umar duası okunur. KAYNAKLARDA BU ALTTAKİ ŞEKİLDEDE GEÇMEKTEDİR İsrafu umar okunuşu: Aksamtu aleykum Eyyetühel Umari vel caan Ellezi fi hezel Mekaan Dürriyyül Kuvveti Vel ceberuti vel heybeti Vel kudreti vel azameti vel kuvveti Vessatveti vel celaleti vel Cemaleti Vel ceberuti ,aksamtu aleyküm billahi El hayyul kayyum ellezi

Ömründe 4 Defa Okuyana Mucizeler Yaşatan Muazzam İstiğfar

Abduh Muhammed Baba (elmecmuatul mubareke) Abdullah İbni Sultan (r.a) istigfaridir ! Hz. Ali (r.a) peygamber efendimiz (s.a.v) emri ile yaziya dökmüştür. Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi hamdeyyüvafinniame ve eşhedüel la ilahe illallahu vahdehü la şerikelhü şehedetem müberraetem mineşşekki vettühemi ve eşhedüenne seyyidena muhammedennebiyyene abdühü ve rasulühü seyyidül arabi vel acemi sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ala alihi ve ashabihi ve ezvacihi ve zürriyetihi efdalil ümem. Manasi; Nimetlerine denk gelecek bir hamd ile Allah'u te'ala'ya hamdü senalar olsun. Ben şek ve töhmetlerden beri kılınmış bir şahadetle şahitlik ederim ki Allahu teala'dan başka hiç bir ilah yoktur.yine şahitlik ederim ki peygamberimiz, efendimiz muhammed o'nun kuludur. rasulüdür, arab'ın ve acemin efendisidir. Allah'u teala ona ve ümmetlerin en üstü olan aline, ashabına, eşlerine ve zürriyetine salat ve selam eylesin' Fazileti; Bu istiğfari okuyan

Es'elullâhel azîm, Rabbel arşil azîm en yeşfiyek! - Şifa Dilemek

Sahabeden Abdullah ibn Abbas (r.a.), Peygamberimiz (s.a.s.)’in şöyle buyurduğunu bildirmiştir: “Kim eceli gelmemiş bir hastayı ziyaret eder de onun yanında yedi defa; أَسْأَلُ الٰهّلَ الْعَظي۪مَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظي۪مِ أَنْ يَشْفِيَكَ Okunuşu: “Es’elüllâhel-azîme, Rabbel-arşil-azîmi en yeşfiyeke.” Anlamı: “Ulu Arş’ın Rabbi Yüce Allah’tan sana şifa vermesini isterim, derse, Yüce Allah ona mutlaka o hastalıktan şifa verir.” (Ebû Davud, Cenâiz, 12) Peygamberimiz, sabah akşam şu duayı okuyarak Allah’tan sağlık, âfiyet ve iyilik istemiştir: اَللّٰهُمَّ إنّ۪ى أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Okunuşu: “Allâhümme innî es’elükel-‘afve vel-‘âfiyete fîd-dünyâ vel-âhırah.” Anlamı: “Allah’ım! Senden dünya ve ahirette af, sağlık, sıhhat ve nimet istiyorum.” (Ebû Davud, Edeb, 110) Tıbbî tedavi yanında telkin ve dua ile tedavi yöntemi (psikolojik tedavi) günümüz müspet bilimi için de büyük önemi haizdir. * Sahabeden Hz. Enes (r.a.) anlatıyor: Peygam

Uykuda Cünüp, Rüyalanmamak, İhtilam Olmamak İçin Dua

Maaric , Tarık ve Kadir surelerini okumak da uykuda boşalmayı önler. Felahu's-Sail'de İmam Ali'den (as) rivayet edilmiştir ki; "Uykudayken boşalmaktan korkuyorsanız, uyumadan önce şunları söyleyin: اَللّهُمَّ اِنّي اَعُوذُ بِكَ مِنَ الإحْتِلامِ وَ مِنْ شَرِّ الأحْلامِ وَ مِنْ أنْ يَتَلاعَبَ بِىَ الشَّيْطانُ في الْيَقْظَةِ وَ الْمَنامِ Allâhumme innî e'ûzu bike minel ihtilâm ve min şerril ahlâm ve min en yetelâ'abe biye'ş şeytânu fil yeqzati vel menâm. Allah'ım, (uykuda) cunup olmaktan, karmaşık rüyaların şerrinden, uykuda ve uyanıkken şeytanın benimle oynamasından sana sığınırım.

% 100 Kabul Olan Dua !

ALLAHTAN BİRŞEY İSTEYECEĞİN ZAMAN HADİD SURESİNİN İLK 6 AYETİ HAŞR SURESİNİN SON 4 AYETİNİ OKU VE ŞÖYLE DUA ET Yâ men hüve hâkezâ es'elüke bi hakkı hâzihil esmâi en tüsaliye alâ muhammedin ve âli muhammedin ve en tef'ale bi ( burada hacet söylenir) Azîb (r.a.), Ali b. Ebu Talib Kerremellahu Vecheh Hazretlerine demişti ki: "Senden Allah aşkına rica ediyorum. Rahmân Teâlâ'nın gönderdiklerinden, bilhassa Cebrail'in Resulullah'a getirdiklerinden ve Resulullah'ın özellikle sana öğrettiklerinden en faziletlisini bana özel bir şekilde öğretmez misin?" Hz. Ali de ona "Ya Bera! Allah'a İsm-i A'zam'ı (en yüce ismi) ile dua etmek istersen, Hadid Sûresi'nin baş tarafından on âyeti ve Haşr Sûresi'nin sonunu oku, sonra de ki: 'Ey o, böyle olan ve O'ndan başka böyle bir şey olmayan zât! Senden bana şöyle şöyle yapmanı dilerim." Vallahi ya Bera, bununla benim aleyhime dua etsen yere geçerim.' dedi."

Günlere Göre Kulak Çınlaması Alametleri

Bir insanın durup dururken kulağı çınlar. Güya tiz bir düdük veyahut ince bir çıngırak çalınıyormuş gibi bir ses, bir sağda duyar ve eski hallerden insanlara Cenab-ı Hak tarafından bir işaret olmak üzere telakki eden, Cenab-ı Allah tarafından bir işaret nazarı ile bakan ilim ve bilim erbabı ve havvas alimleri uzun tecrübeler neticesinde gün ve gecesine göre hükümlere tasnif ve taksim eylemişler, hayr ve şerden her neye delalet ettiğini belitmiş ve bildirmişlerdir. Bir kimsenin her ne zaman kulağı çınlarsa derhal "Allahümme salli ala seyyidine muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme. Allahümme inni eselüke küllel hayri ve eüzü bike min külli şerri" demek lazımdır demişler. çünkü her bir işaret ve alametde Cenab-ı Vacibül Vucud hazretlerinden hayrı istemek ve şerden ise istiaze etmek ehli imanın adeti kadimesi ve müstahsenesidir. Yani bir savap işleme halidir. Pazar Günü: Büyüklerden faide görmesine, ümit ettiği yerden menfaat görmesine delalet eder. Pazar Gecesi: Büyü

Kuranda İsmi Geçmeyen Peygamberler

HZ. SA'YA VE HZ. IRMIYA A.S. Insanlik tarihi, ayni zamanda peygamberler tarihidir. Çünkü Cenab-i Mevlâ her kavme bir hidayetçi gönderdigini buyuruyor. Bir rivayet, insanliga gönderilen peygamberlerin sayisini yüzyirmidörtbin olarak veriyor. Bunlarin sadece yirmibesinin ismi Kur'an'da zikredilir. Bu yazi dizimizde, ayetlerde ismi geçmeyen fakat kissalarina deginilen peygamberleri konu ediniyoruz. Peygamberler, Allahu Tealâ tarafindan, emir ve yasaklarini kullarina teblig etmek ve hidayet yolunu göstermek amaciyla gönderilen insanlardir. Onlar, Allahu Tealâ'nin seçilmis kullaridir. Bu, çalismakla veya çok ibadet etmekle elde edilecek bir derece degildir. “Andolsun ki, biz senden önce nice peygamberler gönderdik. Onlardan bir kismini sana anlattik, bir kismini da anlatmadik.” (Mü'min, 78) “Her kavmin bir hidayet davetçisi vardir.” (Ra'd, 7) “Her ümmetin bir peygamberi vardir” (Yunus, 47) gibi birçok ayet göz önünde bulunduruldugunda, insanlik tarihi boyun

İsimlerin Ebced Değerlerini Bulun?

Ebced’in en büyük özelliği “Ebced hesabı” adı verilen bir işlemde kullanılmasıdır. Buna göre, ebced ifadesindeki her harfin bir sayı değeri vardır ve bu değerlerden istifadeyle bir çok konuda pek çok işlemler yapılmıştır. İşte bunların her birine bu hesabın adı verilir. Ebced alfabe düzeninin harfleri 1′den 9′a, 10′dan 90′a, 100′den 1000′e doğru numaralandırılır. Ayrıca bu alfabede gözükmeyen “pe” harfi “be ” gibi, “çe” harfi de “cim” gibi kabul edilerek onların sayı değerlerini alır. Eskilerin “hisâb el-cümel” dedikleri, ebced hesabının 4 çeşidi vardır: “Büyük”, “en büyük”, “küçük” ve “en küçük” ebced hesabı. Yukarıdaki tablo, eskiden büyük ebced (cümel-i kebîr) olarak ele alınmış, ama bugün küçük ebced (cümelsağir) olarak değerlendirilmektedir. Ebced programları İndir https://yadi.sk/d/4IU3bN7bqz3yF Kultanıldıgı Yerler Ebced alfabe düzeninde her bir harfin bir rakama tekâbül etmesi keyfiyeti, Türk-İslâm kültüründe, hemen hemen her sahaya yayılan bir kullanımı ortaya koymuştur. R