Korunma Duası Okunuşu ve Faziletleri

Dizler üzerine oturulur besmele ile bu azimet okunur sağa, yine besmele ve azimet sola, sonra öne, arkaya yukarıya ve aşağıya üflenir. Sonra yedinci kez sağdan başlanır sırayla tüm şeyleri takip ederek çepeçevre etrafa üflenir. Ve son besmele ve azimeti üflemeyip okuyarak içinize çekersiniz. Böylelikle etrafınızda bir koruma kalkanı oluşturmuş olursunuz. Bu ayetel kürsi ilede yapılabileceği gibi aşağıdaki azimet ile de yapılabilir. İstenirse ikisi birden kullanılır.

Tahhassantü bi zil mülkihi vel melekut. Ve aksemtü zil izzeti vel ceberut. Ve tevekkeltü alül Hayyül Kayyumül halimillezi. La yenamü ve la yemüt. Dehaltü fi hıfzillah. Dehaltü fi emanillah. Dehaltü fi hırzillah. Bi hakkı Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad. Küffitü Ha, Mim, Ayın, Sin, Kaf. Humitü bi la havle ve la kuvvete illa billahil Aliyyül Aziym. İnni tevekkeltü alallahi rabbi ve rabbiküm ma min dabbetin illa hüve ahizün bi nasiyetiha. İnne rabbi ala sıratın mustakiym. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin zil hulukil aziym. Velamdülillahi rabbül alemiyn.


Bu duada dikkat edilecek şey şunlardır; Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad denilirken sağ elin parmakları, küçük parmaktan baş parmağa kadar, her harfin okunuşunda bir parmak olmak üzere teker teker kaptılacaktır. Beş harf okununca beş parmak kaptılıpi el yumruk haline gelmiş olacak. Bundan sonra Ha, Mim, Ayın, Sin, Kaf harfleri okunurken de baş parmaktan başlanarak, küçük parmağa doğru, her harfin okunuşunda bir parmak açılacak ve beş harf okununca el tamamen açılmış olacak. Bu işlem duanın her okunuşunda tekrarlanır.
dua

Yorum yaptığınız için teşekkür ederiz.
"Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.
Yorum yazarken anlaşılır olmaya ve Türkçe yazım kurallarına uymaya çalışınız!

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski