KADİR SURESİ İLE HİPNOZ

Bir insanın elbisesinin bir parçasına Kadir suresi yazılır ve Uyuyan kişinin ismi ile Annesinin ismini yazıp O insanın derin uykuda olduğu vakit Göğsüne konulursa ömründe ne işlemişse hepsini anlatır!!

 

islam

Devamını Oku »

RÜYA GÖREMEYEN İÇİN DUA

Rüya görmeyenler gece uyumadan önce "Rüyalarının açılması niyeti ile" 99 kere "Selamun kavlem mir rabbir rahiym" desin. Sabaha kadar rüya görürsünüz. Bir çok kez tecrübe edilmiştir.

 

islam

Devamını Oku »

MUSALLAT İÇİN TÖVBE TESTİ


HADİ MUSALLAT TESTİNE NE DERSİNİZ?
Bu aşağıdaki duaların her biri yaklaşık 7 kere sesli ve inanarak yapılır.hangi duada kafa karışması,kelimeleri karıstırma,nefes darlığı ,kasılma,titreme,ağırlık,hüzün,ağlama,ölçüsüz gülme
hissi ,mide bulanması,aşırı esneme ,ellerde ve kollarda uyuşma karıncalanma ve ağırlık hissi ...vs...gibi tepkilerin biri veya bazıları olursa O dua işaretlenir ve dolsyısıyla musallat olan cinin o günahtan musallat olduğu anlaşılmis olur.
Not:MUSKA VARSA CIKARTIN
1-) Allahım benim ve soyumun 2-)Allahım benim ve soyumun 3-)Allahım benim ve soyumun 4-)Allahım benim ve soyumun 5-)Allahım benim ve soyumun 6-)Allahım benim ve soyumun 7-)Allahım benim ve soyumun 8-)Allahım benim ve soyumun 9-)Allahım benim ve soyumun sığınırım
yerine getirmediği koyun adağından gelen şeytandan sana sığınırım yerine getirmediği koç adağından gelen şeytandan sana sığınırım yerine getirmediği inek adağından gelen şeytandan sana sığınırım yerine getirmediği dana adağından gelen şeytandan sana sığınırım yerine getirmediği öküz adağından gelen şeytandan sana sığınırım yerine getirmediği keçi adağından gelen şeytandan sana sığınırım yerine getirmediği tavuk adağından gelen şeytandan sana sığınırım yerine getirmediği horoz adağından gelen şeytandan sana sığınırım yerine getirmediği fakir doyurma adağından gelen şeytandan sana
10-)Allahım benim ve soyumun yerine getirmediği yetim doyurma adağından gelen şeytandan sana sığınırım
11-)Allahım benim ve soyumun yerine getirmediği talebe doyurma adağından gelen şeytandan sana sığınırım
12-)Allahım benim ve soyumun yerine getirmediği yetim doyurma ve sevindirme adağından gelen şeytandan sana sığınırım
13-)Allahım benim ve soyumun yerine getirmediği gariban yedirme ,giydirme ve sevindirme adağından gelen şeytandan sana sığınırım
14-)Allahım benim ve soyumun yerine getirmediği fakir veya yetim giydirme adağından gelen şeytandan sana sığınırım
15-) Allahım benim ve soyumun yerine getirmediği komşulara yemek yedirme adağından gelen şeytandan sana sığınırım
15-) Allahım benim ve soyumun yerine getirmediği namaz kılma adağından gelen şeytandan sana sığınırım
16-)Allahım benim ve soyumun yerine getirmediği oruç adağından gelen şeytandan sana sığınırım 17-)Allahım benim ve soyumun yerine getirmediği kuran hatmi yapma adağından gelen şeytandan sana sığınırım
18-) Allahım benim ve soyumun yerine getirmediği yasin okuma adağından gelen şeytandan sana sığınırım
19-) Allahım benim ve soyumun yerine getirmediği Evliya kabrini ziyaret etme adağından gelen şeytandan sana sığınırım
20-)Allahım benim ve soyumun yerine getirmediği umre yapma adağından gelen şeytandan sana sığınırım
21-)Allahım benim ve soyumun yerine getirmediği hacca gitme adağından gelen şeytandan sana sığınırım 22-) Allahım Babaannemin babama ve anneme ve soy ve zürriyetimize yaptığı bedduadan gelen şeytandan sana sığınırım
23-)Allahım anaannemin babama ve anneme ve soy ve zürriyetimize yaptığı bedduadan gelen şeytandan sana sığınırım
24-) Allahım babamın babasının babama ve anneme ve soy ve zürriyetimize yaptığı bedduadan gelen

şeytandan sana sığınırım
25-) Allahırm Annemin Babasının babama ve anneme ve soy ve zürriyetimize yaptığı bedduadan gelen şeytandan sana sığınırım
26-) Allahım Annemin ve Babamın ve onların da anne ve babalarının ve soy ve zürriyetlerinin başkalaraına yaptığı her türlü zulümlerden gelen şeytandan sana sığınırım
27-) Allahım iftira günahımdan gelen şeytandan sana sığınırım
28-) Allahım zina günahımdan gelen şeytandan sana sığınırım
3
29-)Allahım faiz laneti ve israf günahımdan gelen şeytandan sana sığınırım günahımdan gelen
şeytandan sana sığınırım
30-) Allahım şirk ve isyan günahımdan gelen şeytandan sana sığınırım
31-) Allahım başkalarına yaptığım beddua,lanet ,kahır ve belalardan gelen şeytandan sana sığınırım
32-) Allahım anneme ,babama ve onların da anne ve babalarına yaptığım beddualardan gelen şeytandan sana sığınırım.
33-) Allahım Anne ve Abla hukukunu çiğnemekten ve Anneme ve Ablama el kaldırmaktan gelen şeytandan sana sığınırım
34-) Allahım Baba ve Abi hukukunu çiğnemekten ve Babama ve Abime el kaldırmaktan gelen şeytandan sana sığınırım
35-) Allahım yalan konuşma günahımdan gelen şeytandan sana sığınırım
36-)Allahım insanlara karşı kibirlenme günahımdan gelen şeytandan sana sığınırım
37-)Allahım insanlara kin nefret ve haset duyma günahımdan gelen şeytandan sana sığınırım
38-)Allahım insanları hor görme aşağılama ve kınama günahımdan gelen şeytandan sana sığınırım 39-)Allahım israf günahımdan gelen şeytandan sana sığınırım...
40-)Allahım fal bakma günahımdan gelen şeytandan sana sığınırım...
41-) Allahım cin çağırma günahımdan gelen şeytandan sana sığınırım...
42-)Allahım sihir büyü yapma günahımdan gelen şeytandan sana sığınırım...

islam
Devamını Oku »

İSYAN, ŞİRK, BEDDUA, BELA, LANET OKUMAKTAN TÖVBE ETMEK


Devamını Oku »

KUDURRİYE VE KADEH DUASI

Her kim bu duayı ayın ilk günlerinde sıdk'i hulus ve i'tikadı tam ile her ne murat için okursa muradı hasıl ola. Ve dahi bir kimseyi kendine aşık etmek dilese, Cuma günü sala vaktinde kıbleye karşı taharet ve gusul abdestiyle 2 veya 4 kere okursa kim niyetine olursa olsun o saat muhabbet eder ve kendini gaybede ve dahi avret erkeğini sevse veya erkek avretini sevse bu duayı tatlı taam üzerine 10 kere okuyup mahbubuna verse Yusuf ve Züleyha gibi muhabbet eder. Ve dahi avret sürme üzerine okuyup gözüne çekerse, her kim görse can'u dilden aşık ola. Ve dahi bu duayı uzak yerden bir ademi ister isen bir akarsu kenarında 41 kere okusa, o murat eylediği kimse acele gelir. Ve dahi 1 mum üzerine okuyup bir halvet mahalde o kim seni yetne yaksa ateşi gibi yana ve yalı yaprağı veya defne yaprağı üzerine okusa, halvet yerde ateşe atsa hemen o saatte divane ola. Ve dahil bir avret veya bir erkek talihi ve bahtı bağlı ise bu duayı yanında taşıya bahtı açıla. Ve kimin üzerinde bulunsa cümle muradı hasıl ola. Biiznillahi Teala.

Kuduriyye DuasıBismillahirrahmanirrahim

Allahüme ya Alimü ya azimü ya Rahmanü ya Rahimü ya Kadduru ente rabbi ve ilmike hasbi feni`mer rabbü rabbi ve ni`mel hasbü hasbi tensuru men teşaü ve inneke entel azizür rahimi,Ya Kudduru ya Kudduru ya Kudduru ve es`elükel azameti fil harekatı vessekanati vel kelimati vel iradati vel`hatarati minneş şeküri kane vezzununi vel evhami zülzilü zilzalen şediden,Ya Kudduru ya Kudduru ya Kudduru ve iz yekulül münafikune vellezine fi kulubihim meradün ma vaedenellahü ve resuluhu illa gururen, ya Kudduru ya Kudduru ya Kudduru veftah lena feinneke hayrul fatihin vağfir lena feinneke hayrul ğafirine.Verhamna feinneke hayrur rahmine.Sebbitna vensurna ve sehhir lena haza emri ve sahharel bahreyni li musa ve sahharatil cibalü vel hadidi li davüder rihı vel cinni vel insi li süleymani ve sehharetis sekaleyni Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve sellem .Ya Kudduru ya Kudduru ya Kudduru ve sehhır lena küllün fil bahri hüve leke fil ardi vessemai vel mülki vel meleküti külle şey in bimakesebet bi hakkı kaf ha ya ayn sad Vensurna feinneke hayrun nasırine verzukna ve ente hayrur razikıyn.Ya kuddurü Ya kuddurü Ya kuddurü ve heb lena rihan tayyiben kema hiye fi ilmıke venşur aleyna min hazaini rahmetike verhamna biha hamlil keramati meas selameti vel afiyeti fid dünya vel ahireti Ya kuddurü Ya kuddurü Ya kuddurü Allahümme yessir lena umürena mear rahati likulübina ve eydina vesselameti ve kün lena haceten fi seferina ve halifete fi ehlina vatmün ala vücuhi a`daina vemsehühüm kulübün Ya kuddurü Ya kuddurü Ya kuddurü şahetil vücuhü lil`hayyil kayyümü.ve kad habe men hamele zulmen .Ta sin mim ha mim ayn sin kaf,meracel bahreyni yeltekıyani beynehüma berzehun la yebğıyani.Ha mim ,ha mim,ha mim, el emru ve caen nasru fe aleyna la yünsarun.Ya kuddurü Ya kuddurü Ya kuddur.Bismillahirrahmanirrahim.Ha mim,tenzilül kitabi minallahil azizil alim.Ğafirüz zenbi ve kabilit tevbi şedidil ıkabi.Fein tevellev fekul hasbiyallahü la ilahe illa hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azim Bismillahirrahmanirrahim.Yühıbbunehüm kehubillahi.Vellezine amenü eşeddü hubben, lillahi velev yerallezine zalemü iz yerav nel, azabe ennel kuvvete lillahi cemian.Ve ennellahe şedidül azabi.Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecmaine Ya Kudduru ya Kudduru ya Kudduru.Ya Ekramel ekramine,ve ya erhamer rahimine.Velhamdülillahi rabbil alemin.Amin.Mübarek Kadeh DuasıBismillahirrahmanirrahim

Bismillahi ve billahi ve bismihi, müstedararül ahireti vel ula la gayete lehu vela müteha lehu mafissemavatil ula errahmanu alel arşisteva. Allahu azimü, lalai daimünna mani kahriüla, dairrahmani atilün birizkihi ma'rulün bilutfihi adilun fi hükmihi alimün fi halkihi. Ramürrahamai, alimül ulemai Kadırun alama yeşaü.Sübhanelmelikil hamidi zil,arşilmecidi fa'alün lime yüridü rabbül erbabı ve müses bilbül, esbabi ve razikularzak ve halikul ahlaki ve mukaddirulmakduri ve kahirul makhuri dilun yevmelhaşri venuşiri ila hil aliheti yevmel vakiati rahimün halimün Gafurun

şekurun.Velhamdüllilla semavati ve hüvessemiul alimu kabilüttevbi şekurun halimün el evvelü,el ahirü el zahirü el batinü el daimü ya raziku ya vehhabu ya Sehubül ataya yagfiru ve ya’hu anil haifine Sübhaneke ya la ilahe illa entel kalbihi melikirrahimi.Halikil arşıl azimi vesrulma, budül kesiral ataya şekurun halimün leyse kemisilhi şey’ün ve hüvessemiul alimu. Ve ente ala külli şey’in şehidün yaşudihu ente ta’lemu sirri ve ala niyeti ve ma tuhafiil kulubi ente kulte ve ente asdakul kailine Eduni estecib leküm la taknetu min rahmetillahi Allahümmahfazni min afatilleyli venneharı Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber Kabiren la ilahe illallahü rahmenen rahimen la ilahe illallahü habben. La ilahe illallahü hakan. La ilahe illallahü Muhammedün Redu nefsi ve feari ve beşri ve dini ve dünyaya ve ahi mali ve zürriyeti min şerri külli zi şerrin yüzini eünizinnefsi min cemi ma razekanı rabbi mini, minellahi bi ihsanihi ve ehibbai ve ihyani minel mü’minine vel mü’minati billahil aliyyil azimi ve tekabber kitabin encelle evtekabbel bürhanü azherehullahu azze ve celle ve bih. La ilahe illallahü ve izzetillahi ve azzametillahi ve sultanilillahi ve siatillahi ve hükmillahi ve ahvallahi ve ihsanillahi ve Kudretillahi ve enbiyaillahi ve melaiketillah ve kütibillahi ve resulillahi ve ezubullahi min gazabillahi ve ikabillahi ve sehatillahi ve nekalillahi vemin kitabillahi kad sebeka ve min zevali ni’meti ve mucibatin heleketi velfadihati fiddünya vel ahireti ve euzubillahi, izimi minel, ehli velmali velveledi ve inde muayenti melekil mevti aleyhisselamü ve uzübillahil, azim min şerri külli zi şerrin ve min şerri ma ehafu ve ahzeru ve min şerri fesekatil Arabi vel acemi ve min şerrilcinni vel, insi veşşeytani ve min şerri iblise ve cunudi hi ve min şerriselatini ve etbaihim ve min ma yenzilu minessemai ve ma ya’rucu fiha ve min şerri ma yelicu fill’leyli venneharı vema yahluku fiha ve min şerri külli debbetin ente ahizun binasiyetiha inne rabi ala sıratın müstekim. Allahümme inne ahteceb tü bike min şerri külli şey’in halektehu ve ahteris bike minküm ve euzübillahi, aliyyil azimi minelgarakı velhedmi vel fedmi velhi caretivezzeelişili vessayhati vel fetneti bessavaikı ve velcununi ve cemil envailbelai fiddünya vel hireti ve euzu billahil azimi minhül melaiketilmu karrabune velennebiyyü vel murselin vennebiyyu Muhammedün abdüke ve resulüke ve nebiyyüke ve es’elüke hayre Kulillahu la ilahe illallahu vahdehu la şerike lehu ilahen vahiden ehaden sameden ferden vitren lem yettehiz sehibeten vela veleden. Allahümme inni es’elüke biesmeikellezi la ilahe illa hüver rahnanirrahim mülküssemavati velardı ve hüve ala külli şey’in kadir. Ve haşeat lehul, esvati ve vevlet lehulkulubu ya ağabeydi. Min külli kürbetin veya sahibi fi külli şiddetin. Veya ilahi ve ilahe abani İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube vel esbata ve Musa ve Harun aya şahide Külle res ya Allahümmestecib bihakismi kel azimi. Ve bil hürmeti ibadikes salihine. Ya erhamerrahimine. Ve sallallahü ala seyyidina Muhammedin ve ala hitayyibinettahirine. Bi rahmetike ya erhamerrahimine. Vel hamdülillahi rabbil, alemine. Amin.

islam
Devamını Oku »

İNSANLAR CİNLER MELEKLERİN YAPISI VE ENERJİLERİCİNLER HAKKINDA BİRAZDAHA DEYAY OKUMAKTA FAYDA VAR Cincilerin, uzaylıların, ruh çağıranların (ruhçuların), büyücülerin, falcıların, sahte mehdilerin
, sözde şeyhlerin moda olduğu günümüzde, yanıltılan ve aldatılan masum kardeşlerimizi bilgilendirmek amacıyla bu broşürü hazırlamayı görev bildik. Faydalı olabilirsek ne mutlu bize
Olayın gerçeğini fark ettirebilmek için öncelikle CİN konusunu açıklamamız gerekmektedir.
CİN adı geçtiği zaman, genelde hepimizin içine düştüğü büyük bir yanılgı vardır!.. Hemen aklımıza, kısa boylu, ayakları ters, kulakları uzunca, gözbebekleri dikine, seri hareket edebilen, her kılıkta görünebilen varlıklar gelir Ya da beyninde belirli bozuklukları olan kişilerin görmüş olduğu halüsinasyonlar.
Bu konuda yapılan en büyük yanlış, önyargılı yaklaşımla, CİN kelimesi duyulduğunda ya hemen inkâr edilmesi, ya da gerçekle ilgisi olmayan yorumlar yapılmasıdır!.. Oysa dün bilimsel değil diye inkâr edilen birçok şeyin, ilim ve tekniğin ilerlemesiyle bugün bilimsel bir gerçek haline geldiğini hatırdan çıkarmamak gerekir.
Peki işin hakikati nedir?..
Evrende var olan tüm varlıklar-canlılar kuantsal kökenli olup; bir kısmı da mikrodalga yapılı türe dönüşmüştür!.. Ve dahi bunların bir kısmı geçici bir süre için moleküler boyutta, yani madde alemi denen boyutumuzda yaşamaktadırlar
Çağdaş verilerle değerlendirebildiğimiz bu katmanlar ve boyutlar İSLÂMIN Kutsal Kitabı Kurânda mûcize olarak 1400 küsur sene öncesinde şöyle açıklanmıştır:
Kuantsal kökenli bilinçli varlıklar Nurani olanlar MELEKLER!.
Mikrodalga kökenli bilinçli varlıklar Ateş yapılar CİNLER!.
Moleküler kökenli bilinçli varlıklar Biyolojik bedenliler İNSANLAR!.
Bunların her biri yaşadıkları boyutun kapsamı ve gücü itibariyle diğerini istediği gibi yönlendirebilecek güce sahiptir.
Şöyle ki Kuantsal köken melekler, hem cinler ve hem de insanlar üzerinde etkileme mekanizmasına sahipken; cinler, insanları bir dereceye kadar yönlendirmede yeteneklidirler.
Konumuz dışında kalan melekler bahsini bir yana bırakırsak
CİNLER, Kurân anlatımıyla MARIC ve SEMUM ATEŞTEN, Yani biyolojik bedene tesir edip, radyasyon zehirlenmesi meydana getiren mikrodalga bedene sahiptirler
Bizim âhiret âlemi dediğimiz, ruhlar âlemi denilen, berzah âlemi denilen âlemler hep aynı mikrodalga boyut olup; insan ruhları dahi gerçekte mikrodalga bedenlerdir.
İnsan beyni mikrovolt cinsinden elektrik ihtiva eder; ve tüm beden aldığı gıdalardan oluşan biyoelektrik enerjiyle çalışarak beynin biyoelektrik ihtiyacını karşılar. Beyin de bu biyoelektrik enerjiyi değerlendirerek fonksiyonlarını yerine getirir; bu arada da geçmişte ruh adı verilmiş olan mikrodalga bedenini üreterek tüm verilerini mikrodalga beyne yükler!..
İnsan beyni, her an, gerek beş duyu yoluyla ve gerekse de başka dalga boylarından ve uzaydan gelen sayısız dalgaları değerlendirme yoluyla yaşamını sürdürür; ve bu arada da hem dışa mikrodalga bilinç dalgaları yayar, hem de mikrodalga bedenine yani ruhuna yükler!.
İnsan bilincinde ya da bedeninde etkili olan tüm tesirler üçe ayrılır:
1. MELEK kökenli astrolojik etkiler
2. CİN kökenli mikrodalga impalslar
3. İNSAN beyinlerinin yaydığı yaygın veya yönlendirilmiş dalgalar
Bunlardan birincisi gene konumuz dışında olduğu için onu bir yana bırakıp, 2. ve 3. tür dalgaların etkileri üzerinde duralım
İnsanlar yeryüzünde boy göstermeden önce, dünyanın oluşum evresinden başlayan bir biçimde dünyada mikrodalga bedenli cinler yaşamaktaydı ki, dünya ısısı ve ateşi onlar için bir şey ifade etmemekteydi.
Daha sonra İnsan yeryüzünde varolcunca, bilinçli bir varlık olan insanın evrensel bazı gerçekleri fark

 etmesini hazmedemediler. Bu olayda önderleri Azazil isimli CİN idi!.. Azazil isimli CİN ve ona uyan tüm cin nesilleri tafsilatı AKIL ve İMAN isimli kitapta anlatılan bir olaydan sonra ŞEYTAN diye anıldılar ve insanlara düşman oldular!..
İşte bu şeytan diye bilinen tüm cinler, nesiller boyudur, insanlara birşeyler kazandırma bahanesiyle, onlara çeşitli yanlış fikirler ilka ederek saptırırlar!.. Akıl hastası haline getirirler!..
EY CİN TOPLULUĞU İNSANLARIN EKSERİYETİNİ HÜKMÜNÜZ ALTINA ALDINIZ. (6-128)
Âyeti bu gerçeği vurgular Cinlerle bilerek ilişkide olanların ölüm ötesi yaşamdaki halleri ise şu âyette açıklanmaktadır:
İNSANLARDAN ONLARI DOST EDİNENLER DE: -RABBİMİZ BİZ BİRBİRİMİZDEN FAYDALANDIK VE BİZİM İÇİN TAKDİR EDİLEN VAKTE ULAŞTIK DERLER ALLÂH: YERİNİZ ATEŞTİR!.. ALLÂHIN DİLEDİKLERİ DIŞINDAKİLER EBEDİ ORADA KALICIDIRLAR (6/128)
CİNLERİN temel amacı insanları Kurân öğretisinden saptırmak, böylece imandan etmektir!..
CİNLER, ilişkide oldukları her insanı; ve onlar aracılığıyla tüm uyanları ele geçirip, İSLÂM inanç sisteminden uzaklaştırmaya çalışırlar
İnsanları genelde küçük yaşlarda kandırıp ele geçiren CİNLER, ya İSLÂMI kullanarak bu işi gerçekleştirirler; ya İslâm dışı yolları empoze ederek!..
Kişiyi ele geçirmeleri genelde şu iki yoldan biriyledir: Eline kalem almış kişiye kendi iradesi dışında yazı yazdırarak Veya geçmişte yaşamış din büyüklerinin kisvesine bürünmek suretiyle rüya veya yakaza halinde görünerek!..
Önce bu kişiye büyük âlim veya veli olacağı bildirilir; sonra da artık o kişinin saflık derecesine göre zamanın kutbu, gavsı, en büyüğü, insanlığın kurtarıcısı, hatta MEHDİ veya RESÛL olduğu yutturulur!..
Bu arada çevresine toplananların da rüyalarına girilmek ya da geçmiş veya geleceklerine ait bir şeyler bildirilerek topluluklar oluşturulmaya çalışılır Böylece, CİNLERİN kulu olmuş ve o kişi, artık kendini devrin en büyüğü, insanlığın kurtarıcısı, MEHDİ sanmaktadır!.. Bugün Türkiyede sayısız insan, bilgisizlik yüzünden, kendini MEHDİ ya da GAVS sanan, oysa CİNLERİN elinde oyuncak olmuş kişilerin, peşinde koşmaktadır
Bu CİNLERDEN bazıları da kendini mevlânânın ruhu diye tanıtarak insanları etki altına almaktadırlar!.. Onlara kitaplar yazdırmaktadırlar
MEDYUM, aracı demektir; bilgisizlik yüzünden, ruhlarla görüştüğünü sanan kişilere denir!.. CİNCİ ayrıdır, medyum ayrıdır!..
Bu durum dünyanın her yanında da böyledir!.. Bugün kendini Mesih ya da resul veya mehdi gören sayısız insan farkında olmadan insanları cinlere kul-köle hale getirmişlerdir. Batı dünyasında bizim CİN dediğimiz varlıklar şeytan veya ruh ya da hayalet diye bilinirler!..
Bugün Türkiyede başta İstanbul ve Ankara olmak üzere neredeyse hemen her şehir veya kasabada kendini MEHDİ veya gavs ya da kurtarıcı olarak sanan pekçok aldanmış insan mevcuttur!.. Ve düşünün ki sadece Türkiyedekiler bu kadar çoktur!.. Buna bir de diğer ülkelerdekini ekleyin!..
Bunun dışında bir de İslâm Dışı yollarla insanları kendilerine tabi hale getiren CİN toplulukları vardır� Bunlar da kendilerinin UZAYLI olduklarını iddia ederek insanları kandırmaktadırlar!..
UZAYLILAR diye kendilerini kandıran CİNLERE tabi olanlar da, İSLÂM dininin hükmünün bittiğine; Hazreti MUHAMMEDİN CİN OLDUĞUNA; ALLÂH IN BEDENLENMİŞ olarak bir gezegende yaşamakta olduğuna inanmaktadırlar!..
CİNLER, günümüzde yoğun bir şekilde İSLÂM DIŞI BİR İNANIŞ OLAN REENKARNASYON, YANİ YENİDEN BİR BEDENE BÜRÜNEREK DÜNYAYA GERİ GELME fikrini aşılamaya çalışmaktadırlar
Oysa Kurânda Müminin sûresi 99-100. Âyetleri bu olayda kesinlikle reddetmektedir:
Nihayet onların her birine ölüm geldiğinde:
Rabbim beni (dünyaya) geri gönder!.. Ta ki boşa geçirdiğim yaşamımı orada bıraktıklarımla, yararlı fiillerle değerlendireyim der ASLA!.. BU DİYENİN GEÇERSİZ GÖRÜŞÜDÜR!.. ONLARIN ARDINDA BAS GÜNÜNE (mahşere) KADAR SÜRECEK KABİR ÂLEMİ VARDIR!.. SUR�a üflendiğinde aralarında ne soysopluk vardır, ne de bir soranlar!..�
Hangi yoldan olursa olsun cinlerle ilişkisi olanların çoğunda görülen ortak özellik tebliğlerin veya âyetlerin (!!!) mutlaka elle yazılarak çoğaltılmasıdır!.. Ki bu yazım, yazanın beyninde o cinin frekansına uygun bir açılım oluşturmaktadır.

Cinlerin insan beynini mikrodalga impalslar yollayarak etkileme yolları dışında, bir nesneyi hareket ettirme veya yakma gibi özellikleri de vardır.
Türkiyede ve DÜNYADA bu konuda TEK KAYNAK olarak ilk baskısı 1972de yapılıp halen 10. Baskısı yayınlanmış olan RUH İNSAN CİN isimli kitapta çok detaylı bir şekilde açıklanan konunun, bu broşür boyutunda elbette daha fazla açıklanması mümkün değildir Onun için bazı satır başları ile uyarılarımıza devam edelim:
CİNLERLE ne tür ilişkide olunursa olunsun, insanlar sonunda kesinlikle bundan büyük zarar görürler!.. Çünkü öğrettikleri arasında mutlaka Hz. MUHAMMED kökenli İSLÂM öğretisine ters düşen saptırıcı bilgiler yerleşmiştir!..
CİNLERLE ilişkide olanlarda mantıksal bütünlük yoktur!.. Yaptıkları konuşmalarda, başta söylediklerine sonra ters düşerler!.. Çelişkili konuşurlar!.. Genelde çok asabidirler!.. İtiraz gördüklerinde şiddetle parlarlar!.. Yalanları çoktur!.. Kendilerini daima büyük görüp, olabildiğince güçlü göstermeye çalışırlar!.. BÜYÜ konusuna gelince
BÜYÜ, genelde cinler aracılığıyla yapılmaktadır
Çok özel olarak, güçlü beyinlerin direkt yönlendirilmiş dalgalarıyla da gerçekleştirilebilmektedir!..
BÜYÜ, kişinin bilinci ve iradesi dışında, herhangi bir konuda, istemediği işi yapmaya elinde olmayarak zorlanmasıdır!.. Ve İSLÂM DİNİ mensuplarına kesinlikle BÜYÜ YAPMAK HARAMDIR!..
Eğer yukarıdaki anlamı iyi anladıysak; görürüz ki, karı-koca veya başkaları arasında sevgi oluşturmak için yapılan tüm çalışmalar veya muska yapmalar dahi BÜYÜDÜR; değil ki ara açmak için yapılanlar!.. İSLÂMDA DUÂ SERBESTTİR; BÜYÜ HARAMDIR!..
DUÂ kişinin talebidir; BÜYÜ muhataba isteği ve iradesi dışı istemediğini yaptırmaktır!..
CİNCİLERİN, cinlerden haber alma dışındaki tüm faaliyetleri BÜYÜ yapmadır!.. Yaptıkları, İSLÂM anlayışına göre HARAMDIR!.. BÜYÜ yapan da yaptıran da altında asla kalkamayacağı bir vebalin altına girmektedir; cinler o işi onlara hoş gösterse de!..
CİNCİLER, BÜYÜ yaparken ya da BÜYÜnün tesirini oluşturacak MUSKAYI YAZARKEN çeşitli duâlar okurlar ve böylece bazı cinleri o konuda görev yapmaya davet ederler!.. Ki bu başkasının iradesini zorlamadır; HARAMDIR!..
CİNLERDEN ve BÜYÜDEN KORUNMA yollarına gelince
Bizim tespitlerimize göre Kurânda iki tür, korunma sağlayan âyetler vardır Birincisi pasif korunma âyetleridir ki bunlar Ayetelkürsi, kuleuzüler ve Hasbiyallahu venimel vekil ve hüve rabbularşıl azim duasıdır Bunların 41 veya 100er defa okunmasıyla kişinin çevresinde cinlerden ve kem nazarlardan (negatif beyin dalgalarından) gelecek olan etkilere karşı bir koruyucu kalkan oluşur
Ancak bir de CİNLERE karşı aktif savunma sağlayan duâ da vardır ki o da şudur:
KORUNMA DUÂSI:
RABBİ İNNİ MESSENİYEŞŞEYTANU BİNUSBİN VE AZAB; RABBİ EUZU BİKE MİN HEMEZATİŞŞEYATİYNİ VE EUZU BİKE RABBİ EN YAHDURUN. VE HİFZAN MİN KÜLLİ ŞEYTANİN MARİD. (Sad: 41 / Müminuna: 97-98 Saffat: 7)
Bu duâ kişinin beyninde cinleri son derece sıkan ve hatta yakan dalgalar yayınlanmasına vesile olur Böylece de o kişiye musallat olan CİNLER o kişiden uzaklaşmak zorunda kalırlar
İçlerinde sebepsiz sıkıntı duyanlar; BÜYÜ yapıldığından şüphelenenler, cinni yoldan başkalarının kendisini etkilediğini düşünenler bu duâya olayın şiddetine göre sabahları ve geceleri 41 ile 150şer defa arasında bir sayıyla okumaya devam ederlerse büyük fayda görürler Çünkü bilebildiğimiz kadarıyla CİNLERE KARŞI TEK SİLAH bu duânın yaymış olduğu beyin dalgalarıdır.
Şayet CİNLİ olduğundan şüphelendiğiniz bir kişi yanında veya birkaç arkadaşınızla bu duâyı içinizden bir süre okursanız, sonuçlarını görürsünüz
Bu konuda sıkıntıda olan kişinin yanında birkaç kişi toplanıp da her biri 300 er defa bu duâyı okursa ve arka arkaya üç gün devam edilirse büyük fayda elde edilir Ayrıca bu dua etme sırasında ortada bulunacak bir suyun beyin dalgalarından içilmesi de yararlı olur.

islam
Devamını Oku »

VESVESE HAYAL VE KARA SEVDA İÇİN VEFK


Devamını Oku »

HAMİLEYKEN ÇEKİLECEK ZİKİRLER

Hamilelikte Çekilecek Esmalar ve Okunması Gereken Sureler
"Mademki başıboş değiliz, mademki bir Yaratıcımız var, O'nu layıkıyla zikretmeliyiz. 'Ey iman edenler! Mallarınız ve çocuklarınız, sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın! Böyle yapanlar hüsrana uğramışların ta kendileridir"˜ (Münâfikûn Suresi, 9) âyeti uyarınca, (okuyunca irkildim ve istedim ki) çocuklarımız bizi, Yüce Yaratıcı'yı anmaktan uzaklaştırmak yerine, bilakis daha anne rahmine düştükleri andan itibaren, esma zikriyle Yaratıcı'mıza yaklaştırmalı. İnsanın yaratılış mucizesini safhalarıyla her an düşünerek, kişi "˜Yaratıcısı'na kulluğunu, fikirle ve zikirle geliştirip, O'nu bilmeli, tanımalı."

"Gerek fizikî, gerekse manevî ve ruhanî bakımdan insan, Allah'ın isimlerine mazhar olabilecek üstün özellikte yaratılmıştır. Allah'ın her biri sonsuz sırlar taşıyan isimleri, aynı zamanda kullarının O'na yöneldiği birer kapı mahiyetindedir. Farklı ihtiyaçlar içindeki insanlar, o derdinin devası olan ilahî ismi zikrederek Allah'a halini arz eder. Hasta olan bir insan Rahîm ve Raûf diyebilirken, Şâfi' ve Muâfî de diyebilir. Fakir ve muhtaç olan kimse Rezzâk ve Fettâh isimlerinin yanında Kerîm ve Vehhâb isimlerini de zikredebilir. İlim peşinde olan kişi Allâmü'l-Guyûb ismiyle dilini meşgul edebilir. Hidayete ermek için Hâdî ve Nûr isimleri zikredilir. Sabırsız insanlar Sabûr ismi ile, sinirli ve aceleci insanlar ise Halîm ismini kendilerine vird edinebilirler. İşte insan üzerinde yaratacağı bu gibi tesirler sebebiyle kendimiz için de, doğacak olan bebeğimiz için de bol bol Allah'ı zikredelim, diyoruz" diyen Akgün'ün yetmiş hafta boyunca zikrettiği isimler ve bununla ilgili aldığı notlar şöyle:

1. hafta: el-Mâlikü'l-Mülk

Farkında olsanız da olmasanız da, şu an içinizde büyük bir faaliyet var. İsteklerinizin şanı yüce Allah (c.c.) tarafından kabul edildiği çok kıymetli günler yaşamaya başladınız bile.

2. hafta: er-Reşîd, eş-Şehîd

İçinizdeki gelişmenin farkında değilsiniz. Oysa, "...O'nun ilmi dışında bir dişi ne hamile olur, ne de doğurur." (Fâtır Suresi, 11.) O Kudret Eli, size hissettirmeden inceden inceye işliyor bedeninizi...

3. hafta: el-Hak, el-Azîm

İçinizdeki varolma çabasından hâlâ habersizsiniz. Artık "bebek" olma isteğiyle hayata tutunmaya çalışan bir "can" var içinizde. Belki de bilseydiniz, daha az hareket ederek ya da kendinizi yormayarak, o küçücük varlığın varolmasına âcizane yardımcı olmaya çalışacaktınız.

4. hafta: el-Muhsî, el-Muhric

Fıtratınıza kodlanmış olan "anne-baba olma arzusu", size duanızda ısrar ettiriyor. Bu isteğin nedenini, niçinini sorgulamasanız bile, arzunuzun gerçek olması için niyazlarınıza devam ediyorsunuz.


5. hafta: el-Muhyî, el-Habîr

Regl dediğimiz dönemin gecikmesi, küçük bir şüphe düşürebilir içinize. Yüzünüzde hafif bir gülümsemeyle "Benden gizli bir şeyler mi oluyor içimde acaba?" diye düşünebilirsiniz.6. hafta: el-Bâri', el-Velî, el-Vâlî

Siz hamile olup olmadığınızın cevabını arayıp dururken içinizde gebelik kesesi görülür duruma geldi bile. Ultrasonla (USG) bakıldığında, biiznillah, görülebilir durumda olan bu kesecikte, henüz 8-10 mm civarındaki bebek adayı bulunuyor.7. hafta: el-Mü'min, el-Mâni'

Muhtemelen henüz 10 mm boyunda olan bebeğinizin her gün hızla değişeceğini, gelişeceğini bilmek bile yetiyor size. Zaten meraka da gerek yok! Çünkü Yüce Yaratıcı onu gebelik süresince amnios kesesi denilen bir sıvının içinde koruyacak.8. hafta: el-Mübdi', el-Musavvir

Bebeğinizin yüzü, gözleri, ağız açıklığı, dudakları, tükürük bezleri, kulak ve burun kökleri de oluşum için hazırlanıyor. Bu hafta içinde bu özelliklerin varedildiğini bilmek sizi duaya sevk ediyor.9. hafta: eş-Şâfi', eş-Şekûr

Gerek gebelik dönemi sıkıntılarını, gerekse hayatımızın sair dönemlerindeki hastalıklarını şifaya kavuşturarak bizi rahatlatan Rabbimize mutlaka şükredelim.10. hafta: el-Bâkî, el-Müyessir

Şu kısacık ömrümüze böylesine mükemmel bir yaratılmayı bize bahşeden ancak fâni olmayan Biri'dir. Öyleyse bu hafta, "Ya Bâki, ya Müyessir" diyelim.11. hafta: es-Semî', el-Adl

Bebeğinizin işitebilen sağlıklı kulaklara sahip olması için dua edebilirsiniz. Öyleyse gözlerinizi yumun ve dilinizde zikirle bu safha safha yaratılışın güzelliğini tefekkür edin: "Ya Semî', ya Adl!"12. hafta: el-Hâlık, el-Hallâk, el-Fâlik

Bebeğinizi eksiksiz, kusursuz olarak kucağınıza aldığınızı düşünerek Hâlık ismini ve diğer esmâları zikretmenizi tavsiye ederiz: "Ya Hâlak, ya Hallâk, ya Fâlik!"

13. hafta: en-Nâsır, el-Müsteân

Bizi bekleyen birçok güzelliğin yanında, gelecek olan sıkıntılar için yine Yüce Rabbimize dua edelim: "Ya Müsteân, ya Nâsır!"14. hafta: el-Bedî', el-Muhsin

Bu hafta bebeğinizin eşi, benzeri olmayan parmak izleri yaratılacak. Öyleyse, bu hafta bize ikram edilenlere karşı biz de zikrimize zikir ekleyelim: "Ya Bedî', ya Muhsin!"15. hafta: el-Mütekebbir, el-Kuddûs

Dünyanın en mükemmel şehrinde bile görevler ve hizmetler aksadığı halde, vücut şehrinde en ufak bir aksama olmuyor! Eksiklik görülmeyen bütün bu faaliyetler için, "Ya Kuddûs" diyelim!16. hafta: el-Celîl, Zü'l-Celâli ve'l-İkrâm, el-Muktedir, el-Melîk

Yüce Yaratıcı'ya, henüz ruhu bedenine kavuşmuş olan bebeğiniz için, dua etmeyi unutmayın. Bolca okuyacağınız bu zikirle Yüce Yaratıcı'nın, sizin ve bebeğinizin üzerindeki ikramının genişlemesi umulur.17. hafta: el-Hafîz, el-Vâris

Gelecekte "Ne olacak, nasıl olacak?" korkusunu bir kenara bırakıp, tam bir teslimiyet içinde bu haftaya ait esmâ zikrimizi gerçekleştirelim: "Ya Hafîz, ya Vâris!"18. hafta: el-Hakîm, el-Hakem

İnsanda ve onu oluşturan her şeyde, ona hizmet eden her şeyde; kısaca yaratılmış olan "her bir şey"de mükemmellik, kusursuzluk ve hikmet sözkonusu. Öyleyse bu kusursuzluğa karşı "Ya Hakîm, ya Hakem" diyelim!19. hafta: es-Sâni', el-Vâsi'

Akıl organı, akılları durduran nitelikte yaratılmış, sonsuz hikmetlerle donatılmış, çok özel bir organdır. Dilimiz anlatmakta nakıs kalsa da, zikrimiz şükrümüze vesile olsun: "Ya Sâni, ya Vâsi!"20. hafta: el-Cemîl, el-Cebbâr

Toplumumuzda sıkça kullanılan bir tabir vardır: "Bir işin yarısı olduysa, o iş tamamlanmış sayılır. Çünkü zor kısmı başlangıcıdır. Gerisi çabuk gelir" denilir. Siz de hakikaten çok zor bir sürecin tam ortasındasınız.21. hafta: el-Kaviyy, el-Vehhâb

Erişkin bir insanda yumruk büyüklüğünde olan kalp, 21 haftalık bebeğinizde henüz minicik halde. Bebeğimizin kalbini güçlenmesi için bu haftaki zikrimiz: "Ya Kaviyy, ya Vehhâb!"22. hafta: el-Müneccî, el-Mucîb

Sizi ruhî ya da bedenî açıdan zorlayan haftalarda Allahu Teala'ya Müneccî ismiyle dua edebilir, Mucîb ismiyle de isteklerinizi sıralayabilirsiniz: "Ya Müneccî, ya Mucîb!"23. hafta: el-Câmi', el-Kâim

Bu sabah yeni bir haftaya, karnınızdaki yumrukları hissederek başlamış olabilirsiniz. Bu ilk kıpırtıları hissetmenin heyecanıyla nasıl şükredeceğinizi bilemediğiniz, karmaşık heyecanlar içinde buldunuz kendinizi. O zaman zikrimiz: "Ya Müneccî, ya Mucîb!"24. hafta: el-Mukaddim, el-Muahhir, el-Kâfî

Bebeğin gelişimi, kendi sıkıntılarınız derken, artık erken doğum olma olasılığıyla da karşı karşıyasınız. Dilinizden düşürmeyeceğiniz zikriniz "Ya Vâkî', ya Kâfî!" olsun.

25. hafta: el-Halîm, el-Alîm, Allâmü'l-Guyûb

Bu haftadan başlayarak, belki de bebeğinizin doğumundan sonra da, çok uzun bir süre devam etmek üzere, iyi ahlakla ahlaklanması için Halîm esmasını okumaya devam etmelisiniz.26. hafta: el-Basîr, ez-Zâhir, el-Bâtın

Bizim gözümüzle göremediklerimizi Allah (c.c) görür ve bilemediğimiz her şeyin iç yüzünü, bilir. O'nun varlığı sanatlarıyla ve yarattıklarıyla apaçık görünür. O, Allah ki, Zâhir'dir, Bâtın'dır.27. hafta: er-Rakîb, es-Selâm

Gözlerimizle takip edebilseydik eğer, her saniyesi bir mucize, her şekli ve hali ayrı ayrı hayrete şayan olan bu yaratılış harikasını izlerken akıllarımız zorlanırdı. Dilimiz nakıs kalsa da, biz "Ya Rakîb, ya Selâm" diyelim!28. hafta: Rabbü'l-âlemîn, el-Müheymin

Hamileliğinizin muştulu zorluğunu ancak Allah'a dayanarak ve güvenerek tamamlayabilir, endişelerden O'nun varlığı ile emin olabilirsiniz. O'na sığınarak dualarımıza dua, zikrimize zikir ekleyelim: "Ya Alîm, ya Müheymin!"29. hafta: es-Samed, el-Mükevvin

Bu hafta doğum sonrası bebeğinizi doyurabilmeniz için, göğüslerinizde süt üretimiyle ilgili bir hazırlık var. Yüce Allah, her şeyin Kendisine muhtaç olduğu, tüm ihtiyaç ve isteklerin O'na yöneldiği yegâne Zat'tır. Hakiki samediyyet O'na aittir.30. hafta: el-Kâdir, el-Afüvv, el-Gafûr

Bu hafta Kâdir esması ile kendimize ve doğacak çocuğumuza güç, kuvvet, sağlık, hayırlı şeyler yapabilme yeteneği isteyebiliriz. Zira Kâdir ismindeki kudret; ilim ve iradenin ışığında ve bunlara uygun olarak bir şeyi icat etme kabiliyetidir.31. hafta: el-Mukît, el-Muhît, el-Mümid

Bedenimizin her türlü ihtiyacını bize veren yüce Allah'a bir kez daha şükürler olsun. "Bildiğiniz her şeyi size veren Allah'tan sakının. O size hayvanlar, oğullar, bağ, bahçeler ve pınarlar verdi." (Şu'arâ sûresi, 132) Öyleyse bu hafta "Ya Mukît, ya Muhît!" diyelim!32. hafta: er-Rabb, en-Nâfi', ed-Dârr

Bebeğiniz bu haftanın sonunda âdeta sekizinci ayını bitirdiğini hissedercesine, dış dünyadan gelen tüm sinyalleri duymaktadır. Özellikle annesinin sevdiği ya da sevmediği seslere karşı da duyarlıdır. Bu haftaki zikrimiz de "Ya Rabb, ya Nâfi', ya Dârr!" olsun.33. hafta: el-Latîf, el-Berr, el-Mâcid, el-Metîn

Bu hafta Metîn ve Latîf ismini dilinizden düşürmeyin. Hayat boyu her türlü isteklerimizin yerine gelmesi için mutlaka Allah'ın lütfuna ihtiyacımız vardır. Allah'ın lütfunun üzerimizde, kemal derecesinde tecelli etmesini elbette isteriz.34. hafta: el-Kebîr, el-Müteâl, el-Aliyy

Bu hafta Allah'ın isimlerinin yanısıra dilinizden İnşirah Suresi'ni düşürmeyin. Gerek sizin gönlünüzü ve göğsünüzü, gerekse bebeğinizin solunumunu genişletmesi açısından bu sûreyi sıkça okumanızı tavsiye ederiz.35. hafta: er-Rahîm, er-Raûf, el-Vedûd

Doğuma üç ila beş hafta arasında bir zaman kaldı. Artık annenizin kıymetini daha iyi bildiğinizi fark edeceksiniz. Anne ve babanıza daha özenle davrandığınızı göreceksiniz. Böylesi bir şefkat içinde de dilinizden dualar düşmeyecek.36. hafta: el-Hayy, el-Kayyûm

Bu hafta çocuğumuzun asıl sahibine emanet olduğunu unutmayarak, "Ya Hayy, ya Kayyûm!" zikirlerinin yanısıra tam bir teslimiyetle Ayete'l-Kürsi'yi sık sık okuyalım.37. hafta: el-Azîz, el-Kerîm

Başı aşağıya dönen bebeğinizin kafatası da son şeklini aldı; ama beyin gelişimi halen devam ediyor. Bununla birlikte sinir sistemi de güçleniyor. Yani son derece kontrollü bir şekilde üstün, şerefli bir insan yaratılmaya devam ediyor.38. hafta: el-Vekîl, Zü'l-Eman

Bebeğiniz neredeyse dünya ile tanışmaya hazır, ancak dünyada yaşayabilmesi için gerekli olan ince ayarları yapılandırılmaya devam ediyor. Bu hafta zikirlerimizin yanında Tam bir teslimiyetle "Allah bana yeter, O ne güzel vekildir!" (Âl-i İmrân, 173) duasını dilimizden düşürmeyelim!39. hafta: er-Rezzâk, er-Rahmân, el-BâsıtBebeğiniz her an gelebilir! Her ne kadar doktorunuz bebeğinize kavuşacağınız olası günleri söylemiş olsa da, sürprizlere hazırlıklı olun! O sebeple bütün hazırlıklarınızı tamamlayın. "Ya Rezzâk, ya Rahmân, ya Bâsıt!" zikirlerini ise dilinizden düşürmeyin.40. hafta: el-Vâcid, el-Fettâh

Bu hafta, pek çok anne adayı için "büyük buluşma" gerçekleşiyor. Şayet bu haftada doğumunuz gerçekleşmediyse, endişelenmeyin. Bu hafta hayırlı bir bekleyişte olmanız sebebiyle, dilinizden "Ya Vâcid!" zikrini düşürmeyin!
Devamını Oku »

Anlamını Bilmediğimiz Rüyaları AnlamakDevamını Oku »

Vücuda Musallat Giriş Enerji Noktalarislam
Devamını Oku »

Psikolojik Hastalıklar İçin Tövbe Etmek

Psikolojik sorunlar için
Euzu billahi mineʼş-şeytaniʼr-racîm Bismillahiʼr-rahmaniʼr-rahîm
Allah ım Soyumdan butun lanet ve bela okuyanlarin ve soyuma butun lanet ve bela okuyanlariт ve soyumdan zurriyetlerine butun beddua edenlerin gunahlarinin affi icin ben sana binler kere binler Tovbe ettim Estagfirullah (Estagfirullah tekrarli)
Allahım! Ben soyumdan bütun ölmus ve sağ olanlara ve soyuma bütun lanet ve bela okuyanlara ahiret, geçmis ve gelecek, tüm haklarimı :Helal ettim – Helal ettim – Helal ettim şahit ol yarabbi.
Lanet ve bela okuyanların kabirlerini bilmediğimden, onların kabirlerinde huzura kavuşması ve okuyacağım Fatihaların onların ruhlarına erişmesi niyeti ile ve üzerimdeki soyumdan gelen tüm beddua ve lanetlerin, enseslerin, sapkınlıkların, zulüm ve tecavüzlerin, lanetlerinden, kurtulmak niyeti ile ve ümmeti Muhammed üzerindeki tüm bela ve musibetlerin dahi kalkmasına ve şeytanin tüm hile ve tuzaklarınin boşa çıkmasina ve okuyacağim Kurandan, hasıl olacak sevabı tum olmuslerimin ve ümmedi Muhammedin tum ölmuslerinin ruhlarına hediye etmek niyeti ile niyet ettim Fatiha okumaya
   Euzü billahi mineʼş-şeytaniʼr-racîm 1- Bismillahirrahmânirrahîm.
2- Elhamdü lillâhi rabbil'alemin
3- Errahmânir'rahim
4- Mâliki yevmiddin
5- İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în
6- İhdinessırâtel müstakîm
7- Sırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.
islam
Devamını Oku »

BÜYÜ SİHİR MUSALLAT KURTARMA YÖNTEMLERİ

 SİHİR BÜYÜ VE CİN MUSALLAT OLMUŞ KİŞİLERİN EVLERDE YAPACAĞI PROGRAM
1-)EV PROGRAMINDA KULLANILACAK MALZEMELERİN HAZIRLANMASI
Rukye ayetleri suya,zeytinyağına ve bala okunur.Okuma işleminin günlük olarak yapılması en ideal yöntemdir, yapılamıyorsa okuma işlemi 3 günde bir tekrarlanmalı.
Zeytinyağı,su,ve diğer malzemelere nasıl kuran okunur ?
a-) İlk olarak şişenin kapağını açın ve ağzınızı şişenin ucuna tutun , kısık sesle Rukye ayet ve surelerini okuyup
içine güçlü bir şekilde üfleyin. ( tükürür şekilde üfleyin sıcak yemeğe üfler gibi değil)
- Mesela ilk önce fatihayı okuyun ve bitirince üfleyin,sonra tekrar fatiha ve yine üfleyin vs... - Suya okunacak ayet ve sureler : 3 er veya 7 şer kez aynı ayet ve sureleri okuyup üfleyin
b-) Genel olarak - Fatiha - Bakara 1-5 - Ayet el kursi - Amener rasulu - İsra 82 - ihlas - Felak - Nas. Okunup üflenir.
- Sihir hastaları malzemelere okurken genel rukye ayetlerinin üzerine 3-4 sihir ayeti ilave etmelidir.
- Nazar veya hasede uğramış hastalar malzemelere okurken genel rukye ayetlerinin üzerine 3-4 nazar ve kıskançlık ayeti ilave etmelidir.
- Musallat hastaları ateş,ölüm,azap ayetlerini ilave edebilir..
- Diğer hastalar ise şifa ve sekinet ayetleriyle birlikte hastalığa göre ayetleri seçip malzemelere okuyabilir... Yardıma ihtiyacı olan bize özelden ulaşabilir.
(Okunmuş su hazırlama tarifi için ek bir şey söyleyeyim kimisi okuyamıyor okutacak kimse de bulamıyor, zor geliyor rukye kayıtlarını kabın yakınında yüksek sesle çalarak da okunmuş su zeytinyağı vs elde edebilirsiniz okuyup nefes etmek kadar etkili olmasa da Allahın izniyle tesir eder.)
2-)OKUNMUŞ SU İLE BANYO TEDAVİSİ
Rukye ayetleri okunmuş suya Sidr yada defne yaprağından yedi tane ezilerek ya da toz halinde ise biraz katılır. Sidr bulunmaz ise defne yaprağı toz haline getirilir (Sidr Arabistan Kirazı yaprağıdır Türkiye'de bulamazsınız hac yada umreye gidenlere sipariş verebilirsiniz).
-Bir bardak kadar okunmuş sidr yada defne tozu karıştırılmış su alınıp kovaya eklenir banyo suyu çoğaltılır.
-Bir çay bardağı sirke kovaya ilave edilir.
-2 kaşık kaya tuzu ( iri olsa daha iyi olur ) kovaya eklenir.
Bu su ile banyo yapılır. Su ile yedi gün tekrar banyo yapılır. Hatta mümkünse tedavi olan kişi banyo saatlerini aynı
saatlere denk getirmelidir.
3-)OKUNMUŞ SU VE ZEYTİNYAĞININ İÇİLEREK KULLANILMASI
-Hasta olan kişi rukye ayetleri okunmuş olan sidr ve defne yaprağından yapılmış olan karışımdan her gün sabah ve akşam bir bardak su içmelidir.
-Hasta olan kişi rukye ayetleri okunmuş sızma zeytinyağını sabah ve akşamları bir çorba kaşığı içmelidir(İsteyen üzerine limon sıkarak içebilir).
-Çörek otuda bu şekilde kullanılabilir.
4-)ZEYTİNYAĞI İLE YAĞLANMA
-Hasta olan kişi rukye ayetleri okunmuş zeytinyağını krem sürer gibi saçlar hariç tüm vücuduna sürer, özellikle kaslara ve omurga hattına masaj yaparak sürmek daha iyidir.Zeytinyağı ile yağlanma işlemine hastanın durumuna göre 7, 21, 40 gün devam edilmelidir. Okunmuş su ile banyo yaptıktan sonra yağlanma işlemi yapılmalıdır, yani yağlandıktan sonra banyo yapılmayacak!!! ZEYTİNYAĞI İLE YAĞLANMA ÇOK ÖNEMLİ VE TESİRLİDİR İHMAL EDİLMEMELİ...
 1

5-)BAĞIRSAKLARDAN VE MİDEDEN BÜYÜ YADA NAZAR UNSURUNUN ATILMASI
Aşağıdaki yöntemlerin hepsi aynı anda uygulanmayacaktır!!! Haftalık yada aylık olarak değişim yapılacaktır!!! Bal hariç...
a-)SENA ŞURUBU Bağırsakta bulunan büyü unsuru için)
100 Gr. Sinameki Yaprağı ve Rezene aktardan temin edilir. Kabızlık,bağırsak tembelliği, midede ve bağırsaklarda bulunan sihir maddesi atılması için etkilidir.
Hazırlanışı: 3 su bardağı su kaynatılır ,bir tutam sinameki ve rezene demliğe atılır su eklenir ve demlenir.
Ilık oluncaya kadar bekletilir süzülür 4-5 saat bekletilir üzerine rukye ayetleri okunur bal yada pekmezle tatlandırılır aç karnına 3 bardak birden içilir. Etkisini yaklaşık olarak 6-7 saat sonra verir,karında biraz ağrı oluşabilir,ishal olunur ,bu ishal korkulacak ishal değildir bol bol ılık su içilir pekmez yada bal şerbeti de olabilir. İshal olunmazsa ertesi gün yeniden yapılır taki ishal oluncaya kadar. 3 gün ara ile tekrar yapılarak içilir ve daha sonra haftada bir defa yapılması gerekir. İleriki zamanlarda ise ayda bir uygulanır. HAMİLELER KESİNLİKLE KULLANMAMALIDIR.
b-)ACI ÇEHRE (Bağırsakta bulunan büyü unsuru için)
Su ile 3 Adet çiğneyerek ya da ezilerek yutulur. Yaklaşık bir saat sonra ishal olur. Bol bol su içilir, 3 günde bir olmak üzere 2 ya da 3 defa tekrarlanır.
c-) MEYANKÖKÜ VEYA SAFRAN (Midede bulunan büyü unsuru için)
Herhangi bir aktara giderek 1kg yeni çekilmiş meyankökü alınır, meyankökü 5 litre suda 15 dk. kaynatılır ve dört saat dinlenmeye bırakılır. Meyankökü dibe çökene kadar yerinden hiç oynatmayınız. Dört saat sonra süzün. Süzüldükten sonra çıkan su iki litreyi geçmez ve rengi de siyah olur. Bu su ağzı kapanabilen cam bir kaba boşaltılır. Rukye ayetleri üzerine okunur ve buzdolabında saklanır. Bu sudan her gün sabah aç karnına, ikindiden sonra ve yatmadan önce orta boy bir çay fincanı içilir. Hazırlanan miktar bu şekilde on gün kadar yeter üç günde bir rukye ayetleri tekrar okunmalıdır. Tansiyonu 150/90‟ın üzerinde olanlar aynı miktar suya meyankökünü 250 gr. katsınlar ve içtikten sonra bir saat boyunca başka bir şey yemesinler.
Meyankökü içemeyenler onun yerine 2 litre suda beş gram safranı eritsinler ve üzerine rukye ayetlerini okuduktan sonra aynı şekilde içsinler.
Meyankökü üzerine Rukye ayetlerine ilaveten Bakara, Kehf ve Yâsîn sureleri de okunabilir. Bu şekilde inşallah büyü vücuttan çıkacaktır. Vücudun içinde bulunan büyü genellikle okuma esnasında hareket eder ve bulantıya sebep olur. Eğer hasta karnında ağrı ya da hareket hissetmiyorsa, genellikle büyü bedenin içinde değil demektir. Bulantıyla birlikte olmayan mide ağrısı yalnızca eziyet içindir. Meyankökünün yerine safran da kullanılabilir. Bu ikisi etkide birbirine yakındırlar.Meyankökü kendisi bizzat tansiyon yükseltmese de, tansiyon hastası olanlar veya tansiyonu yükselmeye eğilimli olanlar için zararlı olabilir. Bu kimseler onun yerine safran kullansınlar.
d-) BAL (Midede bulunan büyü unsuru için)
Kullanılacak bal kaliteli bir bal olmalıdır, bal hadislerde geçtiği üzere bir çok hastalığa şifadır.
-Hasta olan kişi rukye ayetleri okunmuş balı sabah ve akşamları bir tatlı kaşığı yemelidir. Tahta kaşık kullanılmalı!!! Ayrıca halsizlik için vereceğimiz macun tarifi içerisinde bal zaten var. Macun hazırlayamayan yada biten hastalar macuna alternatif olarak kullansın.
6-) HALSİZLİK VE KANSIZLIK İÇİN KUVVET VERİCİ MACUNUN HAZIRLANMASI
Malzemeler:
- 2 Kg Bal yada 1Kg Bal, 1 Kg Keçiboynuzu pekmezi
- Çörekotu, havlucan, zencefil, kebabiye, çemenunu, devedikeni, ısırgan tohumu, ginko, biloba, kakule, üzümçekirdeği, polen,kına kına, keten tohumu, karanfil,keçiboynuzu,gingseng. (20'er gr olarak toz halinde çektirin)
Hazırlanışı:
Toz olarak belirtişmiş malzemeleri aktarda çektirin, çörekotunu toz olarak almayın!!! Çörekotunu çekildikten sonra bekletmeyin uçucudur tesiri kalmaz. Bitkisel tozlar alınmış olan 2 Kg bal yada 1 Kg. bal 1 Kg. pekmez ile tahta kaşık ile karıştırılır.
Kullanımı:
Hazırlanan karışıma rukye ayetleri okunur .Ağzı kapalı tutularak muhafaza edilir, toz karışımlarda okumanın etkisi daha uzun süre devam eder. Okuma işlemi 2 haftada bir tekrarlanır. Tahta yada plastik çorba kaşığı ile sabah, ikindi, akşam günde üç defa kullanılmalı. Rukyeden halsiz düşen hastalar ihmal etmemeli... Şeker hastaları sadece tozları karıştırıp,bir kaşık su ile içerler.
2

7-) BİTKİSEL VE SAKİNLEŞTİRİCİ ÇAYLAR
Bu çaylar tedavi sürecinde vesvese, asabiyet yaşayan hastalar tarafından kullanılmalıdır. Özellikle aşık cin vakalarında karı koca arasında geçen lüzumsuz tartışmaların önüne geçmek için faydalıdır!!!
Malzemeler:
- Melisa, rezene, kekik, ıhlamur, kabuk tarçın, adaçayı, kedi otu, papatya her biri 100 gr olarak alınacak.Aktarınıza paketlerin üzerine etiketler ile isimlerini yazmasını isteyin.
Hazırlanışı ve kullanımı:
2 Litre su kaynatılır , bitkilerin hepsinden yaprak olanlardan birkaç yaprak ince yada taneli olanlardan tatlı kaşığı suya koyarak demlenmeye bırakılır 30 dk sonra süzülüp cam bir şişeye konulur ve üzerine rukye ayetleri okunur. Sabah ,öğlen, ikindi ,yatmadan 1 su bardağı içilir bal veya pekmez ile tatlandırılır. Şeker kullanılmamalı ,yada sade içilmeli .Bittikçe yapılmalıdır!!! En az 40 gün devam edilmelidir. Demlerken azar azar atıp demleyin, fazlası çok uyku yapar.
8-) ALKOLSÜZ ESANSLAR VE BİTKİSEL TÜTSÜLER
-Alkolsüz esanslardan Ud,Misk,Kafur,Reyhan,Gül yağı, kullanılabilir ve cini Allah'ın izni ile rahatsız eder . Bu
esansları yatarken sürünebilirsiniz yada sürünmek üzere ayırdığınız yağa ekleyebilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken husus esans ile karıştırdığınız zeytinyağını içmemenizdir.
-Gül,Menekşe,Sedef,Zeytin,Nar yaprakları tütsü maksadı ile kullanılabilir.
9-) GÜNLÜK ZİKİRLER
Sabah ve Akşamları en az 100 defa olmak üzere
- Estağfirullah ve etubuileyh
- La ilahe illallahuvahdehu la şerike lehulehu’l-mulku ve lehu’l-hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir - Subhanallahi ve bihamdihi,sübhanallahil azim
- La havle ve la guvvete illa billahilaliyyülazim
- E‘ûzu bi kelimâtillâhit-tâmmâti min şerri mâ halak
- E‘ûzu bi kelimâtillâhit-tâmmeti min kulli şeytânin ve hêmmetin, ve min kulli ‘ay-nin lâmmeh
- Bismillahilezi la yedurru ma ismihi şey’un fil ardi vela fissema'i ve huvessemiu’l aliym
10-) YATARKEN MESH ETMEK
Yatmadan önce Ayet-el Kürsi, ihlas,felak nas sureleri avuç içlerine okunur ve bütün vücut mesh edilir. Avuçlarımızı karda ellerimizi ısıttığımız gibi ağzımıza götürüyoruz, okuyup nefes ediyoruz.
11-) EVİMİZİ KORUMA ALTINA ALMAK EVDE BULUNAN CİNLERİ KOVMAK
Boş bir cam sil şişesi alınır, içerisine az bir miktar sirke, alkolsüz esans ve su eklenir. Şişeye Fatiha,Ayet-el Kürsi, Saffat 1-10, ihlas, felak, nas sureleri okunur. Ev sesli bir şekilde Ayet-el Kürsi okunarak tuvalet ve banyo hariç olmak üzere komple fısfıslanır. Özellikle hastanın daraldığı yerlere daha çok sıkılır.
12-) HACAMAT
Hacamat 70 derde şifadır ve cinlere Allah'ın izni ile eziyet verir. Sünnete uygun olarak ehline hacamat yaptırın. Peygamber efendimiz kafadan yapılan hacamat için cankurtaran tabirini kullanmıştır. Bayanlar bayan hacamatçılara gitsinler, erkelerin bayanlara hacamat yapması caiz değildir.
13-) HARAMLARDAN UZAK DURMAK VE MÜSLÜMAN GİBİ YAŞAMAK
-Televizyon izlemekten ve müzik dinlemekten uzak durun.
-Evde bol bol Kuran okuyun ve namazlarınızı kılın, Rabbinizden dua ve istiğfar ile şifa taleb edin.
-Evde teyp,pc,telefon ve bunu gibi cihazlarla kuran okunsun.
-Evde bulunan heykel ve putları atın, duvardaki resimleri kaldırın.
-Şifa bulsanız da bulmasanız da Kuran-ı Kerimden irtibatınızı kesmeyin.
-Muska ve nazar boncuğu gibi şeylerden uzak durun. Muska varsa usulüne uygun bir şekilde imha edin.
     - Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammed Not: Zikirlerin hepsini yapamasanız bile kesinlikle terk etmeyin.
3

RUKYE ŞİFA AYETLERİ
ِ ِ ِ ِ FatihaSureَsi
أُ>=ُذ6ِ3)1/:َ+ا)'9ْ$68َنا)'(4ِ$ِ# 2ِْ3ِ#ا)01/ا)'(ْ&ٰ-ِ+ا)'(ٖ&$ِ#
اَِْ)َ)َْ-ُ")01ِِ/َرِ&بَاْ)َ%6َ)ٖ-$َ+ اَِ)'(ِْ&ٰ-ِ+ا)'(ٖ&َ$ِ#ْ َ:6)ِِ$َْ=ِما)ّٖ"ِ+
ا'6كَ*ْ%2ُُ"َوا'6كَ*2َْ-ٖ%$ُ+ اْ+"َ*6ا)&/َ(اطا)ُ-2َْ-ٖ,$َ#
َِ'َّْ 6(اطا)5+اَْ*%-4>1َ$3ِ# 9َ$ِ(ا)-78ْ= ِب>1َ$3ِ#و;:ا) '67)$+
َََََََََُْْْْْْٖٖ
Euzu Billahimişşeytanirracim Bismillâhir rahmânir rahîm. El hamdu lillâhi rabbil âlemîn, Er rahmânir rahîm,Mâliki yevmid dîn, İyyake nağbudu ve iyyake nesteîn, İhdinas sırâtal mustegîm, Sırâtallezîne enamte aleyhim, ğayril mağdûbi aleyhim ve leddâllîn
ْ ِ ِ َ ِ ْ ِ ٰ Bakara 1-5 ا)# ذ)َ$ا)Aَ-6ُب;:َرَْ@ٖ?$/ُ>ً"ى)1ُ-'-ٖ,$َ+
ا َ ) ' 5ٖ َ+ ُ Cُ :ِ Gْ = َن 3 ِ 6 ) ْ 8َ ْ$ ِ@ َو ُ ٖ, $ ُ- = َن ا ) '/ 1 ٰ = َة َو ِ: '- 6 َر َز Bِ Cْ ٰ ُ #ْ >ُ 6 Cَ Dْ ُ, = َن
َوا)'5ٖ َ+ Cُ:ِGُْ=َن3َِ-6اُْ*Jَِلاَِ)ْ$ َ$ َوَ:6اُْ*Jَِل ِ:ْ+ 1ِ2ْDَ َ$ َو6ِ3ْ;:Hَِ(ِة ُ>ْ# ُ=CُDِ=َن
ا ُ و ) ٰ L ٰ 1 >َ $َ Kِ ُ> ً" ى ِ: ْ+ َر &3 3ِ ْ# َو ا ُ و ) ٰ Kِ َ$ ُ> ُ# ا ْ) ُ- Bْ 1ِ ُ) = َن
Elif lâm mîm, Zâlikel kitâbu lâ raybe fîh, hudel lilmuttegîn, Ellezîne yué'minûne bil ğaybi ve yugîmûnes salâte ve mimmâ razagnâhum yunfigûn, Vellezîne yué'minûne bimâ unzile ileyke ve mâ unzile min gablik, ve bil âhırati hum yûginûn. Ulâike alâ hudem mir rabbihim ve ulâike humul muflihûn.
ا ِ ' ن ٖ ? N ِ 1 ْ H َ L ا ) ' 2 ٰ - َ = ا ِ ت َ و ا ْ ; : َ ْ ر ِض َ و ا ْ S T َ - ِ H ِ ف ا ) ' ْ $ ِ Q َ و ا ) ' C َ 3 6 ِ ر َ و ا ْ ) ُ B ْ 1 ِ $ ا ) ' ٖ - O ْ P َ L ٖ ( ى ِ ? L
اْ)2َْ)ِ(3َِ-ZُBَCَْ6ا)'6Cَسَوَ:6اَْ*Jََلا)01ُ/ِ:َ+ا)'2َ-6ِءِ:ْ+َ:6ٍءَ?6َْ&َ$36ِِ/اْ;:َْر َض3َْ%َ"
َ:ْ=63َِPَو3َ'_ٖ?$63َِ:ْ+^ُ&Qَدا'3ٍ\َوPَْ/ٖ( ِ[ا)&(6َِحَوا)'2َ)6ِباْ)ُ-2َ'`ِ(3َْ$َ+ا)'2َ-6ِء
َواْ;:َْر ِضَ;:6ٍَٰت)َِ,ْ=ٍمَْ%ِ,1ُ=َن
Ve ilâhukum ilâhuv vâhıd, lâ ilâhe illâ huver rahmânur rahîm. İnne fî halgıs semâvâti vel ardı vahtilâfil leyli ven nehâri vel fulkilletî tecrî fil bahri bimâ yenfeun nâse ve mâ enzelallâhu mines semâi mim mâin feahyâ bihil arda bağde mevtihâ ve besse fîhâ min kulli dâbbeh, ve tasrîfir riyâhı ves sehâbil musahhari beynes semâi vel ardı leâyâtil ligavmiy yağgılûn.
َو ا ِ ) ٰ 3ُ Aُ ْ# ا ِ ) ٰ ٌ/ َو ا ِ& ٌ" َ; : ا ِ ) ٰ َ/ ا ِ '; : ُ> َ= ا ) '( ْ& ٰ- ُ+ ا ) '( ٖ& $ ُ#
Bakara 163-164
4
اَ)01ُ/َ;:اِ)َٰ/اِ';:ُ>َ=اَْ)َ)cbاْ)َ,b$=ُمَ;:5ُHُْ6PَُهCَdٌِ\َوَ;:َ*ْ=ٌمَ)ُ/َ:6ِ?Lا)'2ٰ-َ=اِتَوَ:6ِ?Lاْ;:َْر ِض َ: ْ+ َذا ا)' 5ٖى َ 9ْ Cْ >ِ Zُ Bَ َ" ُه اِ ';: 3ِ 6ِ ْذ*ِ ٖ/ َ ْ% 1َ ُ# َ:6 3َ ْ$ َ+ َا ْ ٖ" 3ِ ْ# َو َ:6 Bَ 1ْ Hَ 3ُ ْ# َو َ;: ُ ٖ)$ 8ُ= َن 3ِ 9َ cْ ٍء
ِِِِْ'ِ ِ ِ َِْ ََََ ُُُُِِِِْْ ِْ :+ >1-/ ا;: 3-6 6fَء وd(ُ^ Zd$/ ا)2 ٰ-=ات وا;:رض و;: Gده & 6-3gBْْ و>= ا)%L1
b َ َ ُ َ ََََ ُُُُ ُُُُ ُُُُ ُُُُ ََََ ََََ َ ْ َ َ ' ُ b ْ َ َ َ َ ٖ ْ ْ ا)َ%gِٖ$ُ#ِ ِْْ ِِِ
َ;:ا ْ^َ(اَه?Lا)ّٖ" ِ+ 2َPَ "ْDَ'$َ+ا)fْ(bُ":َ+ا)8َ&BُAَ +ْ-َ?َ Lْ(6ِ3) '9ُ68= ِت َوGُْ:ْ+6ِ3)01/ َ?َ," ا dْ َ- ْ- 2َ ِ َ$ 3 ِ 6 ْ) ُ% ْ( َو ٰ ِة ا ْ) ُ= L ,ٰ hْ َ; : ا ْ* Bِ ِ َ/ 6 َم َ) 3َ 6 َو ا ) 1 0 ُ/ ِ Zٌ $ -ٖ dَ َ> 1ٖ $ ٌ# ِ ا َ ) 1 0 ُ/ َو ) Lb ا ) ' 5ٖ َ+ ا َ: Cُ = ا ُ ْ` ِ( 4ُ 3ُ ْ# : َ+ ا ) gb 1 ُ َ- 6 ِت ا َ) L ا ) Cb = ِر َو ا ) ' 5ٖ َ+ َ^ Bَ ُ( و ا ا َ ْو ) َ$ 6 ُؤ ُ> ُ# ا ) '8 6 9ُ = ُت
ُ ْ` ِ( 4ُ = َ* 3ُ ْ# ِ: َ+ ا ) Cb = ِر ا ِ َ) L ا ) gb 1 ُ َ- 6 ِت ا ُ و ) ٰ Kِ َ$ ا َ 6ْ َ) 6 ُب ا ) 'C 6 ِر ُ> ْ# ٖ? $ 3َ 6 Hَ 6 ) ِ ُ" و َن
Allâhu lâ ilâhe illâ hû, elhayyul gayyûm, lâ teé'huzuhû sinetuv velâ nevm, lehû mâ fis semâvâti ve mâ fil ard, men zellezî yeşfeu ındehû illâ biiznih, yağlemu mâ beyne eydîhim ve mâ halfehum, ve lâ yuhîtûne bişey'im min ılmihî illâ bimâ şâé', vesia kursiyyuhus semâvâti vel ard, ve lâ yeûduhû hıfzuhuma, ve huvel aliyyul azîm. Lâ ikrâhe fid dîni gad tebeyyener ruşdu minel ğayy, femey yekfur bittâğûti ve yué'mim billâhi fegadistemseke bil urvetil vusgâ, lenfisâme lehâ, vallâhu semîun alîm. Allâhu veliyyullezîne âmenû yuhricuhum minez zulumâti ilen nûr, vellezîne keferû evliyâuhumut tâğûtu yuhricûnehum minen nûri ilez zulumât, ulâike ashâbun nâr, hum fîhâ hâlidûn.
Bakara 284-286
ا)01 ُ/ َ? َ$ 8ْ Bِ ُ( )ِ َ- ْ+ َ 69َ ُء َو ُ َ% &5 ُب َ: ْ+ َ 69َ ُء َوا)01 ُ/ َ>cْ fَ Q& ُ^ Lٰ1 ٍء Dَ ٖ" ٌ(
ا ٰ َ: َ+ ا ) '( dُ = ُل 3 ِ َ- 6 ا ُ ْ* Jِ َل ا ِ َ) ْ$ ِ/ ِ: ْ+ َر &3 ٖ/ َو ا ْ) ُ- Cُ :ِ Gْ = َن ^ ُ Qj ا ٰ َ: َ+ 3 ِ 6 ) 1 0 ِ/ َو َ: 1 ٰ Aَ Kِ ِ- ٖ/ َو ^ ُ ُ- 2ِ ٖ/ َو ُر dُ 1ِ ٖ/ َ; :
*ُ Bَ &( ُق 3َ ْ$ َ+ َا َ& ٍ" ِ: ْ+ ُر dُ 1ِ ٖ/ َو 6Dَ)ُ=ا 6Cَ %ْ -ِ dَ َواَ Bْ 9ُ 6Cَ %ْ kَ َ(ا َ* َ$ َر '3 6Cَ َواِ َ) ْ$ َ$ ا ْ) َ- ٖ/$ ُ(
َ; : ُ Aَ 1 & ُ[ ا ) 1 0 ُ/ َ* Bْ 2ً 6 ا ِ '; : ُو dْ َ% 3َ 6 َ) 3َ 6 َ: 6 َ^ 2َ 2َ 4ْ َو َ> 1َ ْ$ 3َ 6 َ: 6 ا ْ^ َ- 2َ 2َ 4ْ َر '3 Gَ Pُ : ;َ 6 Cَ ا Hِ 5ْ َ* 6 ا ِ ْن
َ* $2ٖ 6Cَ اَ ْو َا Hْ 68َْ َ*6 َر '3 6Cَ َو َ;: 6Cَ $ْ 1َ >َ Qْ -ِ )ْ Pَ اِ 6ْ ً(ا َ^ َ-6 َ& َ- 1ْ َ- ُ/ َ> L1َ ا)' 5ٖ َ+ ِ: ْ+ 6Cَ 1ِ 2ْ Dَ َر '3 6Cَ َو َ;:
ُ C َ ) َ \ َ D َ 6 k َ : ; َ 6 : َ 6 C َ 1 ْ ِ - & ) َ P 6 3 ِ ٖ / َ و ا ْ > ُ[ َ > ' C 6 َ و ا ْ 9 ِ C َ ) َ ( ْ B 6 َ و ا ْ ر َ & ْ - َ C 6 ا َ ْ * َ 4 َ : ْ = ) ٰ L 1 َ > َ 6 * َ ( ْ / ُ * ْ 6 ? َ 6 C َ m ا ْ ) َ , ْ = ِ م
ا ْ) Aَ 6 ? ٖ( َ+
Lillâhi mâ fis semâvâti ve mâ fil ard, ve in tubdû mâ fî enfusikum ev tuhfûhu yuhâsibkum bihillâh, feyağfiru limey yeşâu ve yuazzibu mey yeşâé', vallâhu alâ kulli şey'in gadîr. Âmener rasûlu bimâ unzile ileyhi mir rabbihî vel mué'minûn, kullun âmene billâhi ve melâiketihî ve kutubihî ve rusulih, lâ nuferrigu beyne ehadim mir rusulih, ve gâlû semiğnâ ve etağnâ ğufrâneke rabbenâ ve ileykel masîr. Lâ yukellifullâhu nefsen illâ vus'ahâ, lehâ mâ kesebet ve aleyha mektesebet, rabbenâ lâ tuâhıznâ in nesînâ ev ahtaé'nâ, rabbenâ ve lâ tahmil aleynâ ısran kemâ hameltehû alellezîne min gablinâ, rabbenâ ve lâ tuhammilnâ mâ lâ tâgate lenâ bih, vağfu annâ, vağfir lenâ, verhamnâ, ente mevlânâ fensurnâ alel gavmil kâfirîn.
/ِِ3#ْAُ2ْdِ6)َُُه=Bُ`ْPُاَْو#ْAُ2ِBُ*َْاL?ٖ6:َ2ُْ"واPُاْ;:َْر ِضَواِْنL?ِ6:َا)'2ٰ-َ=اِتَوL?ِ6:َ/ِ01ِ)
Bakara 255-257
5
'َِِِِْ ِ ُِْْ َِْ 'َِِAliİmran18-19 fَ 3ِ َ" ا)01 ُ/ اَ*' ُ/ ;: ا)ٰ َ/ ا;: ُ> َ= َوا) َ-AKٰ1 ُ\ َواُو)=ا ا)%1 ِ# n2ْ ,)6ِ3 6-ً o6Dَ ;: ا)ٰ َ/ ا;: ُ> َ=
ا ِ ْ) َ% Jُ Jٖ ا ْ) َ) ِ Aٖ $ ُ# 0 ِ ْ ِ َ ' ْ ِ ِ ' ِ ِ ا 'ن ا ) ٖ ّ" َ+ > Cْ َ" ا ) 1 / ا ; : S Tَ dْ ُم َو َ: 6 ٰ ا Hْ َ- 1 َ[ ا ) 5ٖ َ+ ا ُ و Pُ = ا ا ) A َ- 6 َب ا ; : : ْ+ 3َ ْ% " َ: 6 4َ 6 َء ُ> ُ#
ا ْ) ِ% 1ْ ُ# 3َ 8ْ ً$ 6 3َ ْ$ Cَ 3ُ ْ# َو َ: ْ+ َ Bُ Aْ ْ( 3 ِ 6 َ 6 ِت ا ) 1 0 ِ/ َ? 6ِ 'ن ا ) 1 0 َ/ Zُ (ٖ dَ ا ْ) ِ) 2َ 6 ِب
Şehidallâhu ennehû lâ ilâhe illâ huve vel melâiketu ve ulul ılmi gâimem bil gıst, lâ ilâhe illâ huvel azîzul hakîm. İnneddîne ındallâhil islâm, ve mahtelefellezîne ûtul kitâbe illâ mim bağdi mâ câehumul ılmu bağyem beynehum, ve mey yekfur biâyâtillâhi feinnallâhe serîul hısâb.
ِ ِ ْ ْ ِ ِ ْ ِAliİmran26-27 +ْ:َ Jb%Pُ69َُء َوPَ +ْ-':$َ 1ْ-ُ)ُعا JِCْPَ69َُء َوPَ +ْ:َ $َ 1ْ-ُ)اLPGْPُ $1ْ-ُ)ا)3ُ01'# َ:6) َ$اQُِD
(ٌ "ٖDَ ٍءcْfَ Q&ُ^Lٰ1>َ $َ '*ِ69َُء3َِ$ِ"َكا)َْ`ْ$ُ(اPَ +ْ:َ لb5ِPُ69َُء َوPَ
rُ ِ ) = Pُ ا ) ' ْ$ L ?ِ Qَ ا ) 'C 3َ 6 ِر َو rُ ِ ) = Pُ ا ) 'C 3َ 6 َر ِ? L ا ) ' ْ$ Qِ َو P ُ ْ` ِ( ُج ا ْ) َ) 'c ِ: َ+ ا ْ) َ- &$ 4ِ َو P ُ ْ` ِ( ُج
ا ْ) َ- &$ 4َ ِ: َ+ ا ْ) َ) &c َو Pَ ْ( ُز ُق َ: ْ+ Pَ 9َ 6 ُء 3 ِ 8َ ْ$ ِ( ِ& 2َ 6 ٍب
Gulillâhumme mâlikel mulki tué'til mulke men teşâu ve tenziul mulke mimmen teşâé', ve tuızzu men teşâu ve tuzillu men teşâé', biyedikel hayr, inneke alâ kulli şey'in gadîr. Tûlicul leyle fin nehâri ve tûlicun nehâra fil leyl ve tuhricul hayye minel meyyiti ve tuhricul meyyite minel hayy, ve terzugu men teşâu biğayri hısâb.
Araf 54-57
ا ِ 'ن َر '3 Aُ ُ# ا ) 1 0 ُ/ ا ) ' 5ٖ ى Nَ 1َ Hَ ا ) '2 ٰ- َ= ا ِت َو ا ْ; : َ ْر َض ٖ? dِ L '- ِ\ ا َ ' 6 ٍم h ُ '# ا dْ َ- ٰ= ى َ> 1َ L ا ْ) َ% ْ( ِش ُ 8ْ 9ِ L ا ) ' ْ$ Qَ
ا)'63َCَر َ 2ُُ18ُْ/ َ&6uً$uٖ َوا) '9ْ- tَ َواْ)َ,َ-َ( َوا)Oُ Cb=َم ُ: 2َ '`َ(ا ٍت6ِ3َْ:ِ(ٖهاََ;: َ)ُ/اْ) َ`1ْ Nُ َواْ;:َْ:ُ( 62َPََر َكا)01ُ/
َر bب ا ْ) َ%6)َ ٖ-$ َ+
اُ ْد ُ>=ا َر '3 b 7َ Pَ #ْ Aُ( ً>6 َو Bْ Hُ َ$ ً\ اِ*' ُ/ َ;: ُ ِ) b@ ا ْ) ُ- ْ% َ- ٖ" َ+
َ و َ ; : ُ B ْ P ِ 2 ُ " و ا ِ ? L ا ْ ; : َ ْ ر ِض َ 3 ْ % َ " ا ِ ْ 6 َ S T ِ & َ 3 6 َ و ا ْ د ُ > = ُ ه َ H ْ = ً ? 6 َ و َ k َ - ً % 6 ا ِ ' ن َ ر ْ & َ - َ 4 ا ) 1 0 ِ / َ D ٖ ( ٌ @ ِ : َ + ا ْ ) ُ - ْ ) ِ 2 ٖ C $ َ +
َو ُ> َ= ا ) ' 5ٖ ى ُ ْ( Qُ dِ ا ) &( َ 6 َح 3ُ 9ْ ً( ا 3َ ْ$ َ+ َ َ" ْي َر ْ& َ- ِ- ٖ/ َ& 0- L ا ِ َذ ا ا َ Cَ ,ْ dُ : ;ً 6 ,َ ِ h 6 3ً 6 )َ dَ 4ْ ' 1 Dَ 6 ُه ) ِ 2َ 1َ ٍ" َ: &$ 4ٍ
َ?6َْ*36Cَ)ْJَِِ/اْ)َ-6َءَ?Q&ُ^+ْ:ِ/ِٖ36Cَ4ْ(َHَْ6ا)u'َ-َ(اِت َ^5ٰ)َِ$*ُْ`ِ(ُجاْ)َ-ْ=5َPَ#ْAُ'1%َ)َLٰP^'ُ(وَن
İnne rabbekumullâhullezî halegas semâvâti vel arda fî sitteti eyyâmin summestevâ alel arşi yuğşil leylen nehâra yatlubuhû hasîsev veş şemse vel gamera ven nucûme musehharâtim biemrih, elâ lehul halgu vel emr, tebârakallâhu rabbul âlemîn. Ud'û rabbekum tedarruav ve hufyeh, innehû lâ yuhıbbul muğtedîn. Ve lâ tufsidû fil ardı bağde ıslâhihâ ved'ûhu havfev ve tameâ, inne rahmetallâhi garîbum minel muhsinîn. Ve huvellezi yursilur riyâha buşram beyne yedey rahmetih, hattâ izâ egallet sehâben sigâlen sugnâhu libeledim meyyitin feenzelnâ bihil mâe feahracnâ bihî min kullis semerât, kezâlike nuhricul mevtâ leallekum tezekkerûn.
6
ِ ْ ِ ِ ْ ْ İsra81-82 َوQْ ُD 64َ َء ا) َ) Nb َو َز َ> Nَ ا) Qُ k62َ ا 'ن ا) Qَ k62َ َ^6 َن َز ُ>= 6Dً
َو * ُ J& Cَ ُل ِ: َ+ ا ْ) ُ, ْ( ا ٰ ِن َ: 6 ُ> َ= Bَ fِ 6 ٌء َو َر ْ& َ- ٌ\ ) ِ 1ْ ُ- Cٖ :ِ Gْ $ َ+ َو َ; : َ Jٖ ُ" ا ) 'g 6 ) ِ ٖ- $ َ+ ا ِ '; : Hَ 2َ 6 ًر ا Ve gul câel haggu ve zehegal bâtıl, innel bâtıle kâne zehûgâ.
Ve nunezzilu minel gur'âni mâ huve şifâuv ve rahmetul lilmué'minîne ve lâ yezîduz zâlimîne illâ hasârâ. Muminun 115-118
اَ َ? َ) 2ِ 2ْ ُ- ْ# اَ*' َ-6 6uً 2َ >َ #ْ ُ^6Cَ ,ْ 1َ Hَ َواَ*' Aُ ْ# اِ َ) ْ$ Pُ :;َ 6Cَ ْ( 4َ ُ%= َن
ِ َ ِ ِ #ِ (ٖ Aَ )ْ ب ا ْ) ِ َ% ْ( ِش ِ اb ا ِ ) ٰ َ/ ا ِ '; : ُ> َ= َر َ : ;َ Nb ٰ )َ )ْ ا ) 1 0 ُ/ ا ْ) َ- 1ِ ِ ُ$ ِ ا L َ ) 6 %َ -َ ?َ
َو ْ َ: َ ْ+ ِ َ ْ" ُع َ: Zَ ا ) 1 0 / ا ) ٰ 3ً 6 ا Hَ َ( ; : 3ُ ْ( َ> 6 َن َ) ُ/ 3 ِ ٖ/ َ? 6 * ' َ- 6 & 2َ 6 3ُ ُ/ > Cْ َ" َر &3 ٖ/ ا * ' ُ/ ; : ُ wُ 1 Bْ
ا)6A?ُ(وَن ِ ِ
َوQُْDَر&باB9ْْ(َواْرَ&ْ#َواَْ*4َ Hَْ$ُ(ا)'(ا&ٖ-$َ+
Efehasibtum ennemâ halagnâkum abesev ve ennekum ileynâ lâ turceûn. Feteâlallâhul melikul hagg, lâ ilâhe illâ hû, rabbul arşil kerîm. Ve mey yed'u meallâhi ilâhen âhara lâ burhâne lehû bihî feinnemâ hısâbuhû ınde rabbih, innehû lâ yuflihul kâfirûn. Ve gur rabbiğfir verham ve ente hayrur râhımîn.
ٍِ ِِْ ِْْٰYasin1-12 t َوا)ُ,ْ(انا)َ)Aٖ$ِ# ا*'َ$َ)-َ+ا)ُ-ْ(6Lٰ1>َ +َ$1ٖdََ(اطُ:2َْ-ٖ,$ٍ#
ِِِِْٰ Qَ JٖCْPََا)َ%Jِ Jْٖا)'(ٖ&$ِ# ِ )ُ-5CَْرDََْ=ً:6َِ:6اُْ*5َرا63َُؤُ>ْ# َ?3ُْ# 69َ?1ُ=َن
) َ, ْ" َ& 'N ا ) َ, ْ= ُل َ> 1 ٰ L ا َ ْ^ Cُ : Gْ ُ : ; #ْ 3ُ ?َ #ْ > (ِ uَ = َن
اِ*'6 4ََ%L?ٖ 6Cَ1ْاَْ>#ْ3ِDِ6CَاLَ3ِ?َ :;ًSTَ9َْاَِ)Lاْ;:َْذ6Dَِن َ?3ُْ# ُ:ْ,َ-ُ)=َن
َو 4َ َ% 1ْ 6Cَ ِ: ْ+ 3َ ْ$ ِ+ اَ ْ ٖ" 3ِ ْ# x dَ"ا َو ِ: ْ+ x dَ #ْ 3ِ Bِ 1ْ Hَ"ا َ?6َ 9ْ 9َ ْ$ 6Cَ ُ> ْ# َ? 3ُ ْ# َ;: ُ 2ْ ِ/ ُ(و َن
ِ َو dَ َ= ا ٌء ِ َ> 1َ ْ$ 3ِ ْ# َء ا َ ْ* 5َ ْر Pَ 3ُ ْ# ا َ ْم َ) ْ# ِ Cْ Pُ 5ِ ْر ُ> ْ# َ; : ُ Cُ ْ :ِ Gْ = َن ِ ٍ
ا * ' َ- 6 Cْ Pُ 5 ُر َ: ِ+ ا Zَ 2َ ' P ا ) &5 ْ^ َ( َو Lَ 9 Hَ ا ) '( ْ& ٰ- َ+ 3 ِ 6 ) 8َ ْ$ ِ@ َ? 2َ &9 ْ( ُه 3 ِ َ- 8ْ B َ( ة َو ا َ 4ْ ٍ( َ^ ٖ( ٍ#
اِ*'6َ*ْ)ُ+*ُْ)yِاْ)َ-ْ=LٰPَوَ*Dَ6:َ@ُ-ُAْ'"ُ:=اَوا6hََٰرُ>ْ#َو^ُ'cْfَ Qٍءاَْ&َ/ْ$6Cَُهٖ?Lاَِ:6ٍمُ:2ٖ$ٍ+
Yâsîn,Vel gur'ânil hakîm, İnneke leminel murselîn, Alâ sıratım mustegîm. Tenzîlel azîzir rahîm, Litunzira gavmem mâ unzira âbâuhum fehum ğâfilûn. Legad haggal gavlu alâ ekserihim fehum lâ yué'minûn. İnnâ cealnâ fî ağnâgıhim ağlâlen fehiye ilel ezgâni fehum mugmehûn. Ve cealnâ mim beyni eydîhim seddev ve min halfihim sedden feağşeynâhum fehum lâ yubsırûn. Ve sevâun aleyhim eenzertehum em lem tunzirhum lâ yué'minûn. İnnemâ tunziru menittebeaz zikra ve haşiyer rahmâne bil ğayb, febeşşirhu bimağfirativ ve ecrin kerîm. İnnâ nahnu nuhyil mevtâ ve nektubu mâ gaddemû ve âsârahum, ve kulle şey'in ahsaynâhu fî imâmim mubîn.
7
ِ ِِ ِ ِ Saffat1-10 َوا)'/6?'6ِتJ')6?َ َْ6Bx6َِا4َِ(اِتَز4ًْ(ا َْ?6)'-6)َ$6ِِتذْ^ً(ا ا'نا)Aُ3َْٰ#َ)َ=ا&ٌ"
َرbِبا)'2ٰ-َ=اتَوا;:ْر ِضَوَ:3ٍَ6ْ$3ُCََْ-6َِوَرbبا)َ-69َِِرقِ ٍ ٍ ا*'6َز''6Cا)'2َ-6َءا)CَJِٖ36$َ*ْ"b\ا)Aََ=ا^ِ@ َو&68َ$ْfَQ&ُ^+ْ:6gًBْنَ:6ِرد
َ;:َ'2'-ُ%=َناَِ)Lا)َْ-SِTَاْ;:َْ>Lٰ1َوُْ,5َ?ُ=َنِ:ْ+^ُ&Q 64َ*ٍِ@ ُد ُ& = ًر ا َو ) َ 3ُ ْ# َ> 5َ ا ٌب َو ا 6ِ ٌ@ ا ِ '; : َ: ْ+ Hَ 8ِ َ[ ا ْ) َ` 8ْ fِ /ُ %َ 2َ Pْ َ 6 ?َ \َ Bَ 3َ 6 ٌب Dِ 6 hَ ٌ@
Vas saffâti saffâ, Fez zâcirâti zecrâ, Fet tâliyâti zikrâ, İnne ilâhekum levâhıd. Rabbus semâvâti vel ardı ve mâ beynehumâ ve rabbul meşârıg. İnnâ zeyyennes semâed dunyâ bizînetinil kevâkib, Ve hıfzan min kulli şeytânim mârid. Lâ yessemmeûne ilel meleil ağlâ ve yugzefûne min kulli cânib. Duhûran ve lehum azâbuv vâsıb, İllâ men hatıfel hatfete feetbeahû şihâbun sâgıb. Rahman 33-36
َ 6 َ : ْ % َ 9 َ ( ِ ا ' ْ ) ِ O & + َ و ا ْ ; ِ : ٍ ْ * tِ ا ِ ِ ن ا ْ d َ - َ 8 ْ % ُ - ْ # ا َ ْ ن َ B ُ C ْ P ُ 5 و ا ِ : ْ + ا َ ْ D َ 8 6 ِ ر ا ) ' 2 ٰ - َ = ا ِ ت َ و ا ْ ; : َ ْ ر ِض َ ? 6 ْ * ُ B ُ 5 و ا َ ; : 5ُBَُِCْPَوََٰناِ;:68َ1ْ2ُُِ3نَ& ِ َ?62 &یا;:ء َر&63َِ5APُ 6-َA3ن ِِ
ُ ْ( fُ 6 -َ Aُ $ْ ِ 1َ >َ َ ٰ Qُ dَ َ= ا ٌظ : ْ+ ِ َ* 6 ٍر َو * ُ َ) 6 ٌس َ? Cْ Pَ S Tَ َ- / َ( ا ن َ? 62َِ &ی ا;:ء َر &3 Aَ Pُ 6-َ Aُ &5 63َن
Yâ mağşeralcinni vel insi inistetağtum en tenfuzû min agtâris semâvâti vel ardı fenfuzû, lâ tenfuzûne illâ bisultân. Febieyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân. Yurselu aleykumâ şuvâzum min nâriv ve nuhâsun felâ tentesırân. Febieyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân. Haşir 21-24
َ) ِ ْ= ا َ ْ* Cَ )ْ Jَ 6 ٰ> 5َ ا ا ْ) ُ, ْ( ا ٰ َن َ> 1 ٰ Qٍ 2َ 4َ L َ) َ( ا َ ْ َ- ُ/ Hَ +ْ :ِ 6 >ً "& /َ -َ :ُ 6 %ً fِ 6 Hَ 9ْ َ$ ِ\ ا ) 1 0 ِ/ َو P ِ 1ْ َ$ ا ْ; : َ ْ: uَ 6 ُل َ* 7ْ ِ( 3ُ 3َ 6
) 1 'C 6 ِس َ) َ% 1 ' 3ُ ْ# َ َ َ- A' ِ Bَ ُ( و ِ ' َن ِ ْ ِ
ُ>َ=ا)01ُ/ا)'5ٖى;:ا)َٰ/ا;: ُ>َ= َ>6)ُ#ا)8َْ$ ِ@ َوا)'63َ9َدة ُ>َ=ا)'(ْ&ٰ-ُ+ا)'(ٖ&$ُ#
ُ> َ= ا ) 1 0 ُ/ ا ) ' 5ٖ ى َ; : ا ِ ) ٰ َ/ ا ِ '; : ُ> َ= ا َ ْ) َ- 1ِ ُ$ ا ) ْ ُ, b" و ُس ا ) '2 S Tَ ُم ا ْ) ُ- Gْ ِ: ُ+ ا ْ) ُ- 3َ ْ$ ِ- ُ+ ا ْ) َ% Jُ Jٖ ا ْ) Oَ '2 6 ُر ا ْ) ُ- َ- Aَ &2 ُ(
dُ 2ْ َ) 6 0 َن ا ) ْ 1 0 ِ/ ِ َ> '- 6 ْ ُ 9ْ ِ( ^ ُ = ْ َن َ ْ َ ْ ٰ َ ِ ِ ْ َ
ُ > َ = ا ) 1 ُ / ا ) َ ` 6 ) ُ N ا ) َ 2 6 ر ِ ُ ئ ا ) ُ - َ / & = ُ ر ) ُ / ا ; : ْ d َ - 6 ُ ء ا ) ُ ) ْ 2 L ? 6 : َ / ُ ) w ُ 2 & 2 َ ُ L C ا ) ' 2 ٰ - َ = ا ت َ و ا ; : ْ ر ِض َ و ُ > َ =
ا ْ) َ% Jُ Jٖ ا ْ) َ) Aٖ $ ُ#
Lev enzelnâ hâzel gur'âne alâ cebelil leraeytehû hâşiam mutesaddiam min haşyetillâh, ve tilkel emsâlu nadribuhâ linnâsi leallehum yetefekkerûn. Huvallahullezî lâ ilâhe illâ hû, âlimul ğaybi veş şehâdeh, huver rahmânur rahîm. Huvallahullezî lâ ilâhe illâ hû, elmelikul guddûsus selâmul mué'minul muheyminul azîzul cebbârul mutekebbir, subhânallâhi ammâ yuşrikûn. Huvallâhul hâligul bâriul musavviru lehul esmâul husnâ, yusebbihu lehû mâ fis semâvâti vel ard, ve huvel azîzul hakîm.
8
ٰ ِ ِ ِ ِ ِCin1-3 62ًOَ>َ 6*ًا(ُْD6Cَ%ْ-dَ 6'*6)ُ=اا,َ?َ +&Oِ)ْا+َ:(ٌBَ*َ Zَ-َ-َdْٰاَ*'ُِ/اc')َاLَِ&اُوQُْD
3َْٖ"ىاَ)Lا)36C':َ6?َ "fْ(bِٖ/ َوَ)ْ+*9ُِْ(َك3َِ(&6Cَ3اََ&ً"ا َواَ*'ُ/b4َ Lٰ)6%َPَ"َر&6Cَ3َ:6اP'َ`5َ 66َِ&2ًَ\َوَ;:َوَ)ً"ا
Gul ûhıye ileyye ennehustemea neferum minel cinni fegâlû innâ semiğnâ gur'ânen acebâ. Yehdî iler ruşdi feâmennâ bih, ve len nuşrike birabbinâ ehadâ. Ve ennehû teâlâ ceddu rabbinâ mettehaze sâhıbetev ve lâ veledâ.
Zilzal Sureِsi اَذا ُِزْ)Jٍَِ) 4ِاْ;:َْر ُض ِزْ)Jَاَ)63َ َواَ Hَْ( 4َ 4ِاْ;:َْر ُضاhََْ,6َ)63َ َو6Dَ َلاْ;:ْ* 62َ ُن َ:6)63ََ
ِ
َ?َ-ْ+ َْ%َ-uْ:ِ Qَْ,6َل َذ'رٍة Hَْ$ً(ا ََ(ُه َوَ:ْ+ َْ%َ-uْ:ِ Qَْ,6َل َذ'رٍة xfَ(ا ََ(ُه
63ََ)L&ٰ62ََرَ>6 6ِ3َ'نَر'3َ$اَْوHَُْثا"&)َPُ5K:َ=َْ َْ=َ:5ٍKِ َ ْ/ُ"ُرا)'6C ُسا6Pً6-َfَْ)ُِ$َ(ْوااَْ>َ-6)3َُْ#
İzâ zulziletil ardu zilzâlehâ, Ve ahracetil ardu esgâlehâ,Ve gâlel insânu mâ lehâ. Yevmeizin tuhaddisu ahbârahâ,Bienne rabbeke evhâ lehâ. Yevmeiziy yasdurun nâsu eştâtel liyurav ağmâlehum. Femey yağmel misgâle zerratin hayray yerah, Ve mey yağmel misgâle zerratin şerray yerah.
ٍ ٍ Humeِze Suresi َو ْ Jَ -َ >ُ Q& Aُ ) Qٌ ة ) ُ َ- Jَ ة ا َ ) ' 5ٖ ى 4َ َ- Zَ َ: 6 ً; : َو َ> '" َد ُه َ ْ) 2َ ُ@ ا َ 'ن َ: 6 َ) ُ/ ا َ Hْ 1َ َ" ُه
َ^'5َِ2َCْ$ُ)َST'نِ?Lا)ُْْ)8ََ-ِِ\ َِوَ:6اَْدٰر~َ$َ:6اْ)ُ)8ََ-ُ\ َ*6ُرا)01ِ/ٍاْ)ُ-=Dََ"ٍُة اَ)'ٖ-L1َ>َ Zُ18' Pَ Lا;:َْ?üَِ"ة ا*'63َ َ>1َْ$3ِْ# ُ:Gْ 6ََ"ٌة ٖ?L َ>َ-" ُ:َ-'"َدة
Veylul likulli humezetil lumezeh, Ellezî cemea mâlev ve addedeh, Yahsebu enne mâlehû ahledeh. Kellâ leyumbezenne fil hutameh, Ve mâ edrâke mel hutameh,Nârullâhil mûgadeh. Elletî tettaliu alel ef'ideh, İnnehâ aleyhim mué'sadeh, Fî amedim mumeddedeh
َ َ ;:اَْ>2ُُ" َ:6 2ُ%ْPَُ"وَن َو;:اَْ*ُ-ْ# َ>36ُِ"ِوَن َ:6اَْ>2ُُ"
َوَ;:اَْ*ُ-ْ# َ>36ُِ"وَن َ:6اَْ>2ُُ" َ) Aُْ# ٖد Aُ Cُْ# َو)Lَ ٖد ِ+
ِ َ ْ Kafirun Suresi QُْD 6َا63َbَا)6A?ُ(وَن
َوَ;:اََ*6 َ>36ٌِ" َ:6 َ>2َْ"Pُْ#
Gul yâ eyyuhel kâfirûn, Lâ ağbudu mâ tağbudûn,Ve lâ entum âbidûne mâ ağbud. Ve lâ ene âbidum mâ abedtum,Ve lâ entum âbidûne mâ ağbud, Lekum dînukum ve liye dîn.
9
ِ İhlas Suresi QُْD ُ>َ=ا)01ُ/اََ&ٌ" اَ)01ُ/ا) '/َ-ُ" َ)ْ# 1َْ" َوَ)ْ# ُ=َ)ْ" َوَ)ْ# َ Bُُ^/ُ)َ +ْAًُ=ااََ&ٌ"
Gul huvallâhu ehad, Allâhus samed, Lem yelid ve lem yûled, Ve lem yekul lehû kufuven ehad.
ِِِ َو:ْ+Nٍd69َ(&fَاَذاَوDََ@
ِ ِ ا)ٰ/ا)'6C ِس
ا َ ) ' 5ٖ ى ُ َ= dْ ِ= ُس ٖ? L 6ُ ُ" و ِر ا ) 'C 6 ِس
ِ ِ َ:$1ا)'6C ِس
Nas Suresi
QُْDاَُ>=ُذ3َِ(&با)'6C ِس ِ ِ: ْ+ ْ fَ ِ &( ا ِ ْ) َ= dْ َ= ا ِس ا ْ) َ` 'C 6 ِس
: َ + ا ) C ' O \ َ و ا ) ' C 6 ِس
ِ ْFelakSuresi ِNٍَ1َِHَ6:َ(&fَ+ِْ:ِ ْ Nِِ1َBَِ)اَُ>=ُذ3َِ(&باQُِْD
َو:ْ+ fَ&(ا)'6hَ6B'Cت?Lا)ُ%َ," َو:ْ+ d6&َ (&fَ"اَذا َ&2ََ"
Gul eûzu birabbil felag, Min şerri mâ halag, Ve min şerri ğâsigın izâ vegab. Ve min şerrin neffâsâti fil ugad, Ve min şerri hâsidin izâ hased.
RUKYE ŞİFA AYETLERİ SON SAYFA MP3 LİNK
Gul eûzu birabbin nâs, Melikin nâs, İlâhin nâs. Minşerrilvesvâsilhannâs, Ellezîyuvesvisufîsudûrinnâs. Minel cinneti ven nâs.
10
RUKYE SİHİR VE BÜYÜYE KARŞI OKUNACAK AYETLER
ِ ِ ِ ِ FatihaSureَsi أُ>=ُذ6ِ3)1/:َ+ا)'9ْ$68َنا)'(4ِ$ِ# 2ِْ3ِ#ا)01/ا)'(ْ&ٰ-ِ+ا)'(ٖ&$ِ#
اَِْ)َ)َْ-ُ")01ِِ/َرِ&بَاْ)َ%6َ)ٖ-$َ+ اَِ)'(ِْ&ٰ-ِ+ا)'(ٖ&َ$ِ#ْ َ:6)ِِ$َْ=ِما)ّٖ"ِ+ ا'6كَ*ْ%2ُُ"َوا'6كَ*2َْ-ٖ%$ُ+ اْ+"َ*6ا)&/َ(اطا)ُ-2َْ-ٖ,$َ#
َِ'َّْ 6(اطا)5+اَْ*%-4>1َ$3ِ# 9َ$ِ(ا)-78ْ= ِب>1َ$3ِ#و;:ا) '67)$+
َََََََََُْْْْْْٖٖ
Euzu Billahimişşeytanirracim Bismillâhir rahmânir rahîm. El hamdu lillâhi rabbil âlemîn, Er rahmânir rahîm,Mâliki yevmid dîn, İyyake nağbudu ve iyyake nesteîn, İhdinas sırâtal mustegîm, Sırâtallezîne enamte aleyhim, ğayril mağdûbi aleyhim ve leddâllîn
ٰ َ َ َ ٰ َ ِ ْ ٰ ُ Bakara 102
ٰ ِ
َواP'%ُ2َ=ا َ:6 Pَْ-1=اا) '9َ$$ْ1dُ $1:ُ L1>َ +ُ $kٖ6- َ+ َوَ:6^$ْ1dُ (َB- ُ+ َو)A '+ا) '9َ$kٖ6$ َ+
َ^ Bَ ُ( و ا ُ َ% 1 & ُ- = َن ا ) 'C 6 َس ا ) &2 ْ) َ( َو َ: 6 ا ُ ْ* Jِ َل َ> 1َ L ا ْ) َ- 1َ Qَ ِ 3 6 2َ ِ 3 +ِ $ْ Aَ َ> 6 ُر و َت َو َ: 6 ُر و َت َو َ: 6 ُ 1%َ& َ-6 ِن ِ: ْ+ اَ َ& ٍ" َ& 0-L َ ُ,= َ;: اِ*' َ-6 *َ ْ) ُ+ ِ? ْ- Bُ Aْ Pَ STَ ?َ \ٌ Cَ ْ( َ? َ$ َ- 1%َ' ُ-= َن ِ: D(& Bَ ُ 6:َ 6-َ 3ُ Cُْ= َن
3 ِ ٖ/ 3َ ْ$ َ+ ا ْ) َ- ْ( ِء َو َز ْو 4ِ ٖ/ َو َ: 6 ُ> ْ# 3 ِ 7َ 6 ٖ ّر َ+ 3 ِ ٖ/ ِ: ْ+ ا َ َ& ٍ" ا ِ '; : 3 ِ 6ِ ْذ ٰ ِن ا ) 1 0 ِ/ َو َ َ- َ% 1 ' ُ- = َن َ: 6 6:َ tَ Kْ 2ِ )َ ٍق َو STَ Hَ +ْ :ِ ِة (َ Hِ :;ْ ا L?ِ /ُ )َ 6:َ /ُ (ٰ -َ fْ 3ُ ْ# َو َ) َ, ْ" َ> 1ِ ُ-=ا َ) َ- ِ+ ا %ُ Bَ Cْ َ :;َ َو #ْ >ُ (b 7ُ َ
fَ َ( ْوا 3ِ ٖ/ اَ ْ* Bُ 2َ 3ُ ْ# َ) ْ= َ^6*ُ=ا َ ْ% 1َ ُ-= َن
Vettebeû mâ tetluş şeyâtînu alâ mulki suleymân, ve mâ kefera suleymânu ve lâkinneş şeyâtîne keferû yuallimûnen nâses sıhr, ve mâ unzile alel melekeyni bibâbile hârûte ve mârût, ve mâ yuallimâni min ehadin hattâ yegûlâ innemâ nahnu fitnetun felâ tekfur, feyeteallemûne minhumâ mâ yuferrigûne bihî beynel mer'i ve zevcih, ve mâ hum bidârrîne bihî min ehadin illâ biiznillâh, ve yeteallemûne mâ yedurruhum ve lâ yenfeuhum, ve legad alimû lemenişterâhu mâ lehû fil âhırati min halâg, ve lebié'se mâ şerav bihî enfusehum, lev kânû yağlemûn.
Bakara 255 (Ayetel Kürsi)
اَ)01ُ/َ;:اِ)َٰ/اِ';:ُ>َ=اَْ)َ)cbاْ)َ,b$=ُمَ;:5ُHُْ6PَُهCَdٌِ\َوَ;:َ*ْ=ٌمَ)ُ/َ:6ِ?Lا)'2ٰ-َ=اِتَوَ:6ِ?Lاْ;:َْر ِض َ: ْ+ َذا ا)' 5ٖى َ 9ْ Cْ >ِ Zُ Bَ َ" ُه اِ ';: 3ِ 6ِ ْذ*ِ ٖ/ َ ْ% 1َ ُ# َ:6 3َ ْ$ َ+ َا ْ ٖ" 3ِ ْ# َو َ:6 Bَ 1ْ Hَ 3ُ ْ# َو َ;: ُ ٖ)$ 8ُ= َن 3ِ 9َ cْ ٍء
ِِِِْ'ِ ِ ِ َِْ ََََ ُُُُِِِِْْ ِْ :ْ+ >1-/ ا;: 3-6 6fَء وd(ُ^ Zd$/ ا)2 ٰ-=ات وا;:رض و;: Gده & 6-3gBْْ و>= ا)%1 Lb
َ َ ُ َ ََََ ُُُُ ُُُُ ُُُُ ُُُُ ََََ ََََ َ ْ َ َ ' ُ b ْ َ َ َ َ ٖ ٖ ْ ا) َ%g$ ُ#
Allâhu lâ ilâhe illâ hû, elhayyul gayyûm, lâ teé'huzuhû sinetuv velâ nevm, lehû mâ fis semâvâti ve mâ fil ard, men zellezî yeşfeu ındehû illâ biiznih, yağlemu mâ beyne eydîhim ve mâ halfehum, ve lâ yuhîtûne bişey'im min ılmihî illâ bimâ şâé', vesia kursiyyuhus semâvâti vel ard, ve lâ yeûduhû hıfzuhuma, ve huvel aliyyul azîm.
11
ُ ِْ ْ ِ ََِ َ َْ َ ِٰAraf117-1َ22 َواْو َ&ْ$6Cَا)Ldٰ =:ُ Lا ْنا) Nِ َ> َ/6ك?6ذا> A?6َ 6:َ [ُ ,َ1Pَ Lَ= َن
َ? َ= Zَ Dَ ا ْ) َ) Nb َو 3َ 8َ Qَ َ: 6 َ^ 6 * ُ = ا َ ْ% َ- 1 ُ = َن َ? 8ُ 1ِ 2ُ = ا ُ> Cَ 6 ) ِ َ$ َو ا ْ* َ, 1َ 2ُ = ا 6َ 6 9ِ ٖ( َ+ َواُْ)ِ,Lَا)'2َ)َ(ُة6Dَ +َ"ٖ4ِ6dَ)ُ=ااَٰ:'36Cِِ(&باْ)َ%6َ)ٖ-$َ+ َر&بُ:=Ldَٰوٰ>ُ(وَن
Ve evhaynâ ilâ mûsâ en elgı asâk, feizâ hiye telgafu mâ yeé'fikûn.
Fevegaal haggu ve betale mâ kânû yağmelûn, Feğulibû hunâlike vengalebû sâğırîn. Ve ulgıyes seharatu sâcidîn, Gâlû âmennâ birabbil âlemîn, Rabbi mûsâ ve hârûn.
Yunus 79-82
َو Dَ 6 َل ِ? ْ( َ> ْ= ُن ا dَ Q& Aُ ِ 3 L *ٖ = -ُ oْ 6 ِ& ٍ( َ> 1ٖ $ ٍ# َ?1َ'-6 64ََءا)'2َ)َ(ُة6Dََلَ)3ُْ#ُ:=Ldٰاَ)ُْ,=اَ:6اَْ*ُ-ْ#ُ:1ُْ,=َن
ََََْ ِِِ 0ُُُُِِِِِ0َِِ ?6-1 ا) َ,=ا 6Dل :=Kْ 4 6: Ld-# 3/ ا)2)( ا 'ن ا)1/ 182$d/ ا 'ن ا)1/ ;: /Q-> w1
ْ ' ِ ْ َ ُ ٰ َ ُ ْ & ْ ُ َ ََََ ُُُُ ْْْْ ُُُُ َ ُ ْ ُ َ َ َ
ا)ُ-2Bِْٖ"0َ+ََِِِْ ْ
ِ
َوُ)Nbا)1ُ/ا)َ)'P6-َ1A3Nٖ/َو)ْ= َ^ِ(َها)ُ-Oِْ(ُ:=َن
Ve gâle fir'avnué'tûnî bikulli sâhırin alîm. Felemmâ câes seharatu gâle lehum mûsâ elgû mâ entum mulgûn. Felemmâ elgav gâle mûsâ mâ cié'tum bihis sıhr, innallâhe seyubtıluh, innallâhe lâ yuslihu amelel mufsidîn. Ve yuhıggullâhul hagga bikelimâtihî ve lev kerihel mucrimûn.
ِ Taha 67-70 َ?6َْو4َ Ldٰ=:ُ \ًBَ$Hٖ /ٖ2Bْ*َ L?ٖ tَ
ِ َ ِ ِ Lٰ1>َْ:;ْاِ*'َِ$اَْ*4َْا[ْ `َPَ :;َ6Cَْ1ُْD
َو ا َ ) Cَ 6َ 6 :َ [ْ ,َ 1 Pَ $َ C $ -ٖ َ L ?ٖ ٰ 6 :َ Nِ ُ% = ا ا * ' َ- 6 6َ Cَ ُ% = ا َ^ ْ$ ُ" dَ 6 & ٍ( َو ; : ُ wُ 1 Bْ ا ) '2 6 & ُ(
َ& ْ$ ِ ُ_ ا َ L P ٰ
L dٰ = :ُ 6 3 ِ َ( &ب ٰ> ُ( و َن َو C' :َ 6 ) ُ = ا ا Dَ ا "ً O' dُ ا ) '2 َ) َ( ُة Lَ , )ْ ُ 6 ?َ
Feevcese fî nefsihî hîfetem mûsâ. Gulnâ lâ tehaf inneke entel ağlâ. Ve elgı mâ fî yemînike telgaf mâ sanaû, innemâ sanaû keydu sâhır, ve lâ yuflihus sâhıru haysu etâ.
12
ِ ْ ِ ِ ْ ْ İsra81-82 َوQْ ُD 64َ َء ا) َ) Nb َو َز َ> Nَ ا) Qُ k62َ ا 'ن ا) Qَ k62َ َ^6 َن َز ُ>= 6Dً
َو * ُ J& Cَ ُل ِ: َ+ ا ْ) ُ, ْ( ا ٰ ِن َ: 6 ُ> َ= Bَ fِ 6 ٌء َو َر ْ& َ- ٌ\ ) ِ 1ْ ُ- Cٖ :ِ Gْ $ َ+ َو َ; : َ Jٖ ُ" ا ) 'g 6 ) ِ ٖ- $ َ+ ا ِ '; : Hَ 2َ 6 ًر ا Ve gul câel haggu ve zehegal bâtıl, innel bâtıle kâne zehûgâ.
Ve nunezzilu minel gur'âni mâ huve şifâuv ve rahmetul lilmué'minîne ve lâ yezîduz zâlimîne illâ hasârâ. ِ ِِ ِ ِ Saffat1-10
َوا)'/6?'6ِتJ')6?َ َْ6Bx6َِا4َِ(اِتَز4ًْ(ا َْ?6)'-6)َ$6ِِتذْ^ً(ا ا'نا)Aُ3َْٰ#َ)َ=ا&ٌ" َرbِبا)'2ٰ-َ=اتَوا;:ْر ِضَوَ:3ٍَ6ْ$3ُCََْ-6َِوَرbبا)َ-69َِِرقِ ٍ ٍ
ا*'6َز''6Cا)'2َ-6َءا)CَJِٖ36$َ*ْ"b\ا)Aََ=ا^ِ@ َو&68َ$ْfَQ&ُ^+ْ:6gًBْنَ:6ِرد َ;:َ'2'-ُ%=َناَِ)Lا)َْ-SِTَاْ;:َْ>Lٰ1َوُْ,5َ?ُ=َنِ:ْ+^ُ&Q 64َ*ٍِ@
ُد ُ& = ًر ا َو ) َ 3ُ ْ# َ> 5َ ا ٌب َو ا 6ِ ٌ@ ا ِ '; : َ: ْ+ Hَ 8ِ َ[ ا ْ) َ` 8ْ fِ /ُ %َ 2َ Pْ َ 6 ?َ \َ Bَ 3َ 6 ٌب Dِ 6 hَ ٌ@
Vas saffâti saffâ, Fez zâcirâti zecrâ, Fet tâliyâti zikrâ, İnne ilâhekum levâhıd. Rabbus semâvâti vel ardı ve mâ beynehumâ ve rabbul meşârıg. İnnâ zeyyennes semâed dunyâ bizînetinil kevâkib, Ve hıfzan min kulli şeytânim mârid. Lâ yessemmeûne ilel meleil ağlâ ve yugzefûne min kulli cânib. Duhûran ve lehum azâbuv vâsıb, İllâ men hatıfel hatfete feetbeahû şihâbun sâgıb.
َ َ ;:اَْ>2ُُ" َ:6 2ُ%ْPَُ"وَن َو;:اَْ*ُ-ْ# َ>36ُِ"وَن َ:6اَْ>2ُُ"
َوَ;:اَْ*ُ-ْ# َ>36ُِ"وَن َ:6اَْ>2ُُ" َ) Aُْ# ٖد Aُ Cُْ# َو)Lَِ ٖد ِ+
ِ َ ْ Kafirun Suresi QُْD 6َا63َbَا)6A?ُ(وَن
َوَ;:اََ*6 َ>36ٌِ" َ:6 َ>2َْ"Pُْ#
Gul yâ eyyuhel kâfirûn, Lâ ağbudu mâ tağbudûn,Ve lâ entum âbidûne mâ ağbud. Ve lâ ene âbidum mâ abedtum,Ve lâ entum âbidûne mâ ağbud, Lekum dînukum ve liye dîn.
İhlas Suresi
QُْD ُ>َ=ا)01ُ/اََ&ٌ" اَ)01ُ/ا) '/َ-ُ" َ)ْ# 1َِْ" َوَ)ْ# ُ=َ)ْ" َوَ)ْ# َ Bُُ^/ُ)َ +ْAًُ=ااََ&ٌ" Gul huvallâhu ehad, Allâhus samed, Lem yelid ve lem yûled, Ve lem yekul lehû kufuven ehad.
ِ ِ ِ ِ ْ Felak Suresi @DَاَذاوNٍ d69َ (fَ +:و N1َHَ 6:(fَ +: Nِ 1َBَِ)اَ>=ُذ3ِ(باQُD
ُِْ َ'& ِِِْْ&ٍََِِ َ َْ& ََ َو:ْ+ fَ&(ا)6hَ6B'Cت?Lا)ُ%َ," َو:ْ+ d6&َ (&fَ"اَذا َ&2َ"
Gul eûzu birabbil felag, Min şerri mâ halag, Ve min şerri ğâsigın izâ vegab. Ve min şerrin neffâsâti fil ugad, Ve min şerri hâsidin izâ hased.
13
ِ ِ ا)ٰ/ا)'6C ِس
ا َ ) ' 5ٖ ى ُ َ= dْ ِ= ُس ٖ? L 6ُ ُ" و ِر ا ) 'C 6 ِس
ِ ِ َ:$1ا)'6C ِس
Nas Suresi
QُْDاَُ>=ُذ3َِ(&با)'6C ِس ِ ِ: ْ+ ْ fَ ِ &( ا ِ ْ) َ= dْ َ= ا ِس ا ْ) َ` 'C 6 ِس
: َ + ا ) C ' O \ َ و ا ) ' C 6 ِس
RUKYE SİHİR VE BÜYÜYE KARŞI OKUNACAK AYETLER SON SAYFA MP3 LİNK
Gul eûzu birabbin nâs, Melikin nâs, İlâhin nâs. Minşerrilvesvâsilhannâs, Ellezîyuvesvisufîsudûrinnâs. Minel cinneti ven
14
b
َ َ ُ َ ََََ ُُُُ ُُُُ ُُُُ ُُُُ ََََ ََََ َ ْ َ َ ' ُ b ْ َ َ َ َ ٖ ْ ْ ا) َ% gٖ$ ُ#
RUKYE NAZAR VE HASEDE KARŞI OKUNACAK AYETLER
ِ ِ ِ ِ FatihaSureَsi أُ>=ُذ6ِ3)1/:َ+ا)'9ْ$68َنا)'(4ِ$ِ# 2ِْ3ِ#ا)01/ا)'(ْ&ٰ-ِ+ا)'(ٖ&$ِ#
اَِْ)َ)َْ-ُ")01ِِ/َرِ&بَاْ)َ%6َ)ٖ-$َ+ اَِ)'(ِْ&ٰ-ِ+ا)'(ٖ&َ$ِ#ْ َ:6)ِِ$َْ=ِما)ّٖ"ِ+ ا'6كَ*ْ%2ُُ"َوا'6كَ*2َْ-ٖ%$ُ+ اْ+"َ*6ا)&/َ(اطا)ُ-2َْ-ٖ,$َ#
َِ'َّْ 6(اطا)5+اَْ*%-4>1َ$3ِ# 9َ$ِ(ا)-78ْ= ِب>1َ$3ِ#و;:ا) '67)$+
َََََََََُْْْْْْٖٖ
Euzu Billahimişşeytanirracim Bismillâhir rahmânir rahîm. El hamdu lillâhi rabbil âlemîn, Er rahmânir rahîm,Mâliki yevmid dîn, İyyake nağbudu ve iyyake nesteîn, İhdinas sırâtal mustegîm, Sırâtallezîne enamte aleyhim, ğayril mağdûbi aleyhim ve leddâllîn
Bakara 255 (Ayetel Kürsi)
اَ)01ُ/َ;:اِ)َٰ/اِ';:ُ>َ=اَْ)َ)cbاْ)َ,b$=ُمَ;:5ُHُْ6PَُهCَdٌِ\َوَ;:َ*ْ=ٌمَ)ُ/َ:6ِ?Lا)'2ٰ-َ=اِتَوَ:6ِ?Lاْ;:َْر ِض َ: ْ+ َذا ا)' 5ٖى َ 9ْ Cْ >ِ Zُ Bَ َ" ُه اِ ';: 3ِ 6ِ ْذ*ِ ٖ/ َ ْ% 1َ ُ# َ:6 3َ ْ$ َ+ َا ْ ٖ" 3ِ ْ# َو َ:6 Bَ 1ْ Hَ 3ُ ْ# َو َ;: ُ ٖ)$ 8ُ= َن 3ِ 9َ cْ ٍء
ِِِِْ'ِ ِ ِ َِْ ََََ ُُُُِِِِْْ ِْ :+ >1-/ ا;: 3-6 6fَء وd(ُ^ Zd$/ ا)2 ٰ-=ات وا;:رض و;: Gده & 6-3gBْْ و>= ا)%L1
Allâhu lâ ilâhe illâ hû, elhayyul gayyûm, lâ teé'huzuhû sinetuv velâ nevm, lehû mâ fis semâvâti ve mâ fil ard, men zellezî yeşfeu ındehû illâ biiznih, yağlemu mâ beyne eydîhim ve mâ halfehum, ve lâ yuhîtûne bişey'im min ılmihî illâ bimâ şâé', vesia kursiyyuhus semâvâti vel ard, ve lâ yeûduhû hıfzuhuma, ve huvel aliyyul azîm.
ٍ ِ ٍِ ِ ِYusuf67 َو 6Dَ َل 6َ 1Hُ "ْ Pَ :;َ L' C3َُ=ا : ْ+ 63َ ٍب َوا&" َوا ْد 1Hُُ=ا : ْ+ اَ 3ْ َ=ا ٍب ُ: َ- Dَ (& Bَ\ َو َ:6 اُ 9ْ Aُ Cْ >َ LCٖ ْ#
ِ: َ+ ا ) 1 0 ِ/ ِ: ْ+ cْ fَ ٍء ا ِ ِن ا ْ) ُ) Aْ ُ# ا ِ '; : ) ِ 1 0 ِ/ َ> 1َ ْ$ ِ/ Pَ َ= ^ ' 1ْ 4ُ َو َ> 1َ ْ$ ِ/ َ? 1ْ َ$ َ- َ= ^ ' Qِ ا ْ) ُ- َ- َ= &^ 1 ُ = َن
Ve gâle yâ beniyye lâ tedhulû mim bâbiv vâhıdiv vedhulû min ebvâbim muteferrigah, ve mâ uğnî ankum minallâhi min şeyé', inil hukmu illâ lillâh, aleyhi tevekkelt, ve aleyhi felyetevekkelil mutevekkilûn.
ِ ِ ِِ ِ َ ِKehf39 0ََََْْْ'0ً
َو) ْ=;: اذ َد 6fَ 6:َ 4َ 1ُD $َ -َ C' 4َ 4َ 1Hَء ا)1 ُ/ ;: Dُ '= َة ا;: 6ِ3)1/ ا ْن Pَ َ(ن اَ َ*6 اَ Cْ : Q' Dَ َ$ َ:6;: َو َو) ً"ا
Ve lev lâ iz dehalte cenneteke gulte mâ şâallâhu lâ guvvete illâ billâh, in terani ene egalle minke mâlev ve veledâ
'ِِ'َِِْ ِِِْٰİsra82 َو*J&Cَُُل:َ+ا)ُ,ْ(ان َ:6 ُ>َ=6Bَfٌء َوَرْ&َ-ٌ\)1ُ-Cٖ:Gْ$َ+ َو;: Jَٖ ُ"ا)6g)ٖ-$َ+ا;: 62َHًَرا
Ve nunezzilu minel gur'âni mâ huve şifâuv ve rahmetul lilmué'minîne ve lâ yezîduz zâlimîne illâ hasârâ.
15
ٍ ْ ِِ Mülk1-5 ( ٌ " ٖ D َ ء c ْ f َ Q & ُ ^ L ٰ 1 > َ = َ ِ > ُ 2 6 َ ر َ ك ا ) ' ٖ 5 ى 3 ِ َ $ " ه ا ) ُ - ْ 1 ُ$ َ و َ P َ
اَ)'5ٖى Nَ1َHَاْ)َ-ْ=َتَواْ)َ)ٰ$=َِة)َ$12َُْ=^ُْ#اAُbَْ#اَْ&2َُ+ َ>َ-STًَوُِ>َ=اْ)َ%JُJٖاْ)Bُ8َ=ُر ا َ ) ' 5ٖ ى dَ ِ Zَ 2ْ dَ Nَ 1َ Hَ ٰ- َ= ا ٍت Pَ 6 :َ 6 Dً 6 2َ k ٰ( ى ٖ? Nِ 1ْ Hَ L ا ) '( ْ& ٰ- ِ+ : ْ+ Bَ Pَ 6 ُو ٍت َ? 6 ْر 4ِ Zِ ا ْ) 2َ َ/ َ( ِ َ> Pَ ْ Qْ ٰ( ى : ْ+ ? ُ 8ُ = ٍر ِ ِ َ ْ ِ h ُ َ '# ا ْر 4 Zِ ا ) 2َ َ/ َ( َ^ '( Cْ َ +ِ $ْ Pَ ِ َ, 1 ْ@ ا ) ْ$ َ$ ا ) 2َ ْ َ/ ُ( üً d 6 Hَ 6 َو ِ ُ> َ= َ& 2ٖ $ ٌ( َ َ َو ) َ َ, ْ" َز ' 'C 6 ا ) '2 َ- 6 َء ا ) wَ $ 3ٖ 6 /َ -َ 3 6 $َ *ْ "b َو 4َ َ% 1 Cَ 6 َ> 6 ُر 4ُ = ً: 6 ) 1 '9 َ$ 6 kٖ $ ِ+ َو ا ْ> َ- ْ" َ* 6 ) 3ُ ْ# َ> 5 ا َب ا ) '2 ٖ% $ ِ(
Tebârakellezî biyedihil mulku ve huve alâ kulli şey'in gadîr. Ellezî halegal mevte vel hayâte liyebluvekum eyyukum ahsenu amelâ, ve huvel azîzul ğafûr. Ellezî halega seb'a semâvâtin tıbâgâ, mâ terâ fî halgırrahmâni min tefâvut, ferciıl basara hel terâ min futûr. Summerciıl basara kerrateyni yengalib ileykel basaru hâsiev ve huve hasîr. Ve legad zeyyennes semâed dunyâ bimesâbîha ve cealnâhâ rucûmel lişşeyâtîni ve ağtednâ lehum azâbesseîr.
Kalem 51-52
ِ َ ' َ ِ ََََِِِِ ِِِِ َ ِ &ْ ُ ِ وا ْن 6Aد ا)5 + َ^ Bَ(وا )$J) ُ,= َ* َ$ 6/363 ِِرِِر># )-6 d-%=ا ا)5^( و ُ,=)= َن ا*'/
ُ
ََ َ ُ ٖ َ ُ ُ ْ ْْْْ ََََ ْْْْ ' َ ُ َ َ َ
)َ-CُOْ=ٌنِ' ِْ ِْ َ
َوَ:6 ُ>َ=ا;:ذ^ٌ()1َ%6)ٖ-$َ+
Ve iy yekâdullezîne keferû leyuzligûneke biebsârihim lemmâ semiuz zikra ve yegûlûne innehû lemecnûn. Ve mâ huve illâ zikrul lil âlemîn.
َ َ ;:اَْ>2ُُ" َ:6 2ُ%ْPَُ"وَن َو;:اَْ*ُ-ْ# َ>36ُِ"وَن َ:6اَْ>2ُُ"
َوَ;:اَْ*ُ-ْ# َ>36ُِ"وَن َ:6اَْ>2ُُ" َ) Aُْ# ٖد Aُ Cُْ# َو)Lَِ ٖد ِ+
ِ َ ْ Kafirun Suresi QُْD 6َا63َbَا)6A?ُ(وَن
َوَ;:اََ*6 َ>36ٌِ" َ:6 َ>2َْ"Pُْ#
Gul yâ eyyuhel kâfirûn, Lâ ağbudu mâ tağbudûn,Ve lâ entum âbidûne mâ ağbud. Ve lâ ene âbidum mâ abedtum,Ve lâ entum âbidûne mâ ağbud, Lekum dînukum ve liye dîn.
İhlas Suresi
QُْD ُ>َ=ا)01ُ/اََ&ٌ" اَ)01ُ/ا) '/َ-ُ" َ)ْ# 1َِْ" َوَ)ْ# ُ=َ)ْ" َوَ)ْ# َ Bُُ^/ُ)َ +ْAًُ=ااََ&ٌ" Gul huvallâhu ehad, Allâhus samed, Lem yelid ve lem yûled, Ve lem yekul lehû kufuven ehad.
16
ِ ِ ِ َو:ْ+Nٍd69َ(&fَاَذاَوDََ@
ِ ِ ا)ٰ/ا)'6C ِس
اَ)'5ٖى َُ=dِْ= ُس ٖ?L 6ُُ"وِرا)'6C ِس
Nas Suresi
QُْDاَُ>=ُذ3َِ(&با)'6C ِس ِ:ْ+ fَ&(اْ)َ=dَْ=ا ِساْ)َ`'6C ِس
ِ : َ + ا ْ ) ِ C ' O ِ \ َ و ا ) ' C 6 ِس
Gul eûzu birabbin nâs, Melikin nâs, İlâhin nâs. Minşerrilvesvâsilhannâs, Ellezîyuvesvisufîsudûrinnâs. Minel cinneti ven
ِ ْ Felak Suresi ِNٍَ1َِHَ6:َ(&fَ+ِْ:ِ ْ Nِِ1َBَِ)اَُ>=ُذ3َِ(&باQُِْD
َو:ْ+ fَ&(ا)'6hَ6B'Cت?Lا)ُ%َ," َو:ْ+ d6&َ (&fَ"اَذا َ&2ََ"
Gul eûzu birabbil felag, Min şerri mâ halag, Ve min şerri ğâsigın izâ vegab. Ve min şerrin neffâsâti fil ugad, Ve min şerri hâsidin izâ hased.
RUKYE NAZAR VE HASEDE KARŞI OKUNACAK AYETLER SON SAYFA MP3 LİNK
ِ ِ َ:$1ا)'6C ِس
17
RUKYE AŞIK CİNE KARŞI OKUNACAK AYETLER
Bakara 165
ُ&62x)01ِِ/َوَ)ْ=ََ(ىا)'5ٖ َ+ 1َÄَُ-=ااِْذََ(ْوَناْ)َ%5َاَباَ'ناْ)ُ,'=َة)01ِِ/ 4َٖ-$ً%6َواَ'نا)01َ/ fَ ٖ" ُ" ا ْ) َ% 5َا ِب
Ve minen nâsi mey yettehızu min dûnillâhi endâdey yuhıbbûnehum kehubbillâh, vellezîne âmenû eşeddu hubbel lillâh, velev yerallezîne zalemû iz yeravnel azâbe ennel guvvete lillâhi cemîav ve ennallâhe şedîdul azâb
Nisa 27,28
َو ا ) 1 0 ُ/ ُ ٖ( ُ" ا َ ْن َ ُ- = َب َ> 1َ ْ$ Aُ ْ# َو ُ ٖ( ُ" ا ) ' 5ٖ َ+ َ '- 2ِ ُ% = َن ا ) '9 3َ َ= ا ِت ا َ ْن Pَ ٖ- $ 1 ُ = ا َ: ْ$ S Tً
ِِْ ُ َ06-ً$gٖ>َ ُ ٖ( ُ" ا)1 ُ/ ا ْن ُ َ` &ACْ >َ [َ B ْ# َو Nَ 1Hُ ا;: ْ* 62َ ُن 6Bً $%ٖ Åَ
Vallâhu yurîdu ey yetûbe aleykum ve yurîdullezîne yettebiûneş şehevâti en temîlû meylen azîmâ Yurîdullâhu ey yuhaffife ankum, ve huligal insânu daîfâ
ْ ِ ِ ِ Yusuf23,24 َو َر ا َو َد Pْ ُ/ ا ) ' ٖ- Bْ *َ +ْ >َ 6 3َ - $ْ 3َ L ?ٖ =َ >ُ L 2 ٖ/ َو 9َ 1 ' َ, 4 ا ; : َ 3ْ َ= ا َب َو Dَ $َ )َ 4َ $ْ >َ 4ْ )َ 6 Dَ 6 َل َ: َ% 6 َذ
ا)01 ِ/ اِ*'/ رL3 اَ&2+ : uْ=ای اِ*'/ َ;: w1ِ Bْ ا) '6g)ِ-= َن َ َُّٖ َََََََُْ ُٰ ُ ُ ِٰ ِ
َو ) َ, ْ" َ> '- 4ْ 3 ِ ٖ/ َو َ> '# 3 ِ 3َ 6 ) ْ= ; : ا َ ْن َر ا 3ُ ْ( َ> 6 َن َر &3 ٖ/ َ^ 5 ) َ$ ) Cَ ْ/ ِ( َف َ> Cْ ُ/ ا ) 2b = َء َوا ْ) Bَ ْ) 69َ َء اِ*' ُ/ ِ: ْ+ ِ> 62َ ِد َ*6 ا ْ) ُ- ْ` 1َ ٖ/$ َ+
Verâvedethulletî huve fî beytihâ an nefsihi ve ğallegatil ebvâbe ve gâlet heyte lek, gâle meâzallâhi innehû rabbî ahsene mesvây, innehû lâ yuflihuz zâlimûn Ve legad hemmet bihî ve hemme bihâ, lev lâ er raâ burhâne rabbih, kezâlike linasrife anhus sûe vel fahşâé', innehû min ıbâdinel muhlasîn
ِ ِ ْٖ ِِِْYusuf30 ََو6Dََل*2َْ=ٌة?Lاٍ)َ-ٖ" Cَ\اْ:َ(اَ ُتا)َ%Pُ Jِ Jَ(اِوُد َ?ٰ-62x&ُ 63َBَ8َfَ "ْDَ /ٖ2Bَْ*+ْ>َ 63َmا*'6
)STَÅَ L?ٖ 63َ~(ٰCَل ُ:2ٖ$ٍ+
Ve gâle nisvetun fil medînetimraetul azîzi turâvidu fetâhâ an nefsih, gad şeğafehâ hubbâ, innâ lenerâhâ fî dalâlim mubîn
0ِِ0ُِِِِِ'ٰ َو : َ+ ا ) 'C 6 ِس َ: ْ+ َ '- ` 5 : ْ+ ُد و ن ا ) 1 / ا َ ْ* َ" ا ًد ا ُ ) 2b = َ* 3ُ ْ# َ^ ُ) &@ ا ) 1 / َو ا ) 5ٖ َ+ ا َ: Cُ = ا ا َ b fَ"
18
'ِ ِ َِ ِ َِ Yusuf33,34 6Dَل رب ا)O2+ اَ&@ ا)LC*َ =>"ْ 6-: c ا)$/ وا;: Pَ/ ِ( ْف >LC َ^$ َ">+ ا6َ@
ْ'َُّْٖ ْ ََُْٖ''ِbَُِْْ&&َََِ ا) ْ$ 3ِ '+ َواَ^ُ ْ+ : َ+ ا) 6Oَ> $1ٖ َ+
ُ
Gâle rabbis sicnu ehabbu ileyye mimmâ yed'ûnenî ileyh, ve illâ tasrif annî keydehunne asbu ileyhinne ve ekum minel câhilîn Festecâbe lehû rabbuhû fesarafe anhu keydehunn, innehû huves semîul alîm.
َُ'ٍَ ٍٰ َْ َ َْNur1-3 dُ = َر ٌة ا ْ* Cَ ) Jَ 6 َ> 6 َو ? َ( Cَ Åْ 6 َ> 6 َو ا ْ* Cَ ) Jَ 6 ٖ? $ 3َ 6 ا َ 6 ت 3َ &$ Cَ 6 ت ) َ% 1 Pَ #ْ A 5 ^ ' ُ( و َن
اَ)'Jا*َِ$ُ\ َوا)'Jاٖ*L َ?1ِ4ْ6ُ"وا^ُ'Q َواِ&ٍ" ِ:oَ6ٰ:ِ 6-َ3ُCَْ\ 1ْ4ََ"ٍة َوَ;: 5ْHُْ6Pَ^3ِِ3#َُْ-6 َراَْ?ٌ\ ٖ?L ٖدْ ِ+ِا)01ِ/اِْن^Cُ:ِGْPُ #ْ-ُCُْ=َن6ِ3)01ِ/ َواْ)َ$ْ=ِماْ;:Hِِ( َو)َْ$3َ9ْْ" َ>5َا3ُ3ََ-6 Bَِo6kٌَ\ ِ:َ+
ا)ُ-Cٖ:Gْ$ََ+ ِ ِ' ِ ِ َ ِ ِ' ٍ اَ) 'Jا ٖ*wُ ACْ َ :; L ا;: َزا* َ$ ً\ اَ ْو ُ: 9ْ ِ( َ^ ً\ َوا) 'Jا* َ$ ُ\ ;: َ ACْ ُ) 63َ ا;: َزان اَ ْو ُ: 9ْ ِ( ٌك َو ُ& &( َم
ٰذ ) ِ َ$ َ> 1َ L ا ْ) ُ- Cٖ :ِ Gْ $ َ+
Sûratun enzelnâhâ ve feradnâhâ ve enzelnâ fîhâ âyâtim beyyinâtil leallekum tezekkerûn Ezzâniyetu vez zânî feclidû kulle vâhıdim minhumâ miete celdeh, ve lâ teé'huzkum bihimâ raé'fetun fî dînillâhi in kuntum tué'minûne billâhi vel yevmil âhır, velyeşhed azâbehumâ tâifetum minel mué'minîn Ezzânî lâ yenkihu illâ zâniyeten ev muşrikeh, vez zâniyetu lâ yenkihuhâ illâ zânin ev muşrik, ve hurrime zâlike alel mué'minîn
Nur 19
َو ا ْ; : ٰ Hِ َ( ِة َو ا ) 1 0 ُ/ َ ْ% 1َ ُ# َو ا َ ْ* ُ- ْ# َ; : Pَ ْ% 1َ ُ- = َن
İnnellezîne yuhıbbûne en teşîal fâhışetu fillezîne âmenû lehum azâbun elîmun fid dunyâ vel âhırah, vallâhu yağlemu ve entum lâ tağlemûn
Furkan 68
َو َ;: َ Jْ*ُ= َن َو َ: ْ+ َ Qْ %َ Bْ ٰذ)ِ َ$ َ 1ْ Nَ اَ 6hَ ً:6
Vellezîne lâ yed'ûne meallâhi ilâhen âhara ve lâ yagtulûnen nefselletî harramallâhu illâ bil haggı ve lâ yeznûn, ve mey yef'al zâlike yelga esâmâ
َ? 6 Oَ -َ dْ 6 َب َ) ُ/ َر 3b ُ/ َ? َ/ َ( َف َ> Cْ ُ/ َ^ ْ$ َ" ُ> '+ ا ِ * ' ُ/ ُ> َ= ا ) '2 ٖ- $ Zُ ا ْ) َ% 1ٖ $ ُ#
ِِِِِٰ ا 'ن ا ) ' 5ٖ َ+ ُ ) 2b = َن ا َ ْن Zَ $ 9ٖ Pَ ا ْ) L ? \ُ 9َ & 6 Bَ ا ) ' 5ٖ َ+ ا َ: Cُ = ا َ) 3ُ ْ# َ> 5َ ا ٌب ا َ ٖ) $ ٌ# ? L ا ) b" ْ* َ$ 6
'َْ 0َََُِِْْٰٰ' 0ِ'ِْ َوا)5ٖ َ+;:َ"ُ>=َنَ:Zَا)1/ا)63ًاHَ(َو;:َ,ُ-1=َنا)'tBCا)ٖ-L َ&'(َما)1ُ/ا;:63)َ)&N
19
Neml 54,55
َو ِ ) ُ = kً 6 ا ِ ْذ Dَ 6 َل ) ِ َ, ْ= ِ: ٖ/ ا َ Pُ ْ 6 Pَ = َن ا ِ ْ) Bَ 6 ِ& 9َ ِ َ\ َو ا َ ْ* ُ- ْ# ِ Pُ 2ْ ِ/ ُ( و َن ا َ Pُ ْ 6 -َ )َ #ْ Aُ C' o = َن ا ) &( 4َ 6 َل fَ 3ْ َ= ًة : ْ+ ُد و ن ا ) &C 2َ 6 ء 3َ Qْ ا َ ْ* ُ- ْ# Dَ ْ= ٌم Oْ Pَ 3َ 1 ُ = َن
Ve lûtan iz gâle ligavmihî eteé'tûnel fâhışete ve entum tubsırûn Einnekum leteé'tûner ricâle şehvetem min dûnin nisâé', bel entum gavmun techelûn
َََََُِِِْْٰ َِ ُُKasasَ10 َوا 6ْ 2َ Gَ ? wَا ُد ا &م ُ:= Ldٰ ?6 ِر 69ً ا ْن َ^6 َد ْت ) ُ- 2ْ ٖ"ى 3 ٖ/ ) ْ=;: ا ْن َر 83َ A-َ ) 63َ 21D L1>َ 6Cَ= َن
ِ: َ+ ا ْ) ُ- Cٖ :ِ Gْ $ َ+
Ve asbeha fuâdu ummi mûsâ fâriğâ, in kâdet letubdî bihî levlâ er rabatnâ alâ galbihâ litekûne minel mué'minîn
ِِِِ Sebe54 َوٖ&$#ْ3ُCَ$ْ3َQََو3َْ$َ+َ:9َْ6َ-3ُ=َن َ^َ-6?ُ%Qُ2ْDَ+ْ:#ْ3ِ>6$َfَْ6ِ3Qَا*'3ُْ# َ^6*ُ=اٖ?ÇfَL$
ُ:ٖ( ٍ@
Ve hîle beynehum ve beyne mâ yeştehûne kemâ fuıle bieşyâıhim min gabl, innehum kânû fî şekkim murîb
ِ&َََُِٰ ِِْ Rahman72-74 ُ&=ٌر َ:ْ, ُ/=َرا ٌت?Lا)`َ$6ِم َ?62ِ &یا;:ء َر&63َ5AُP6-َA3ن
Hazırlayan Derleyen(Arapça,Latin, Meal) Okuyan
: Kuranla Şifa Rukye :Derlenmiş Rukyeler :Furkan Rukye
https://www.facebook.com/rukyekuranlasifa https://www.facebook.com/DerlenmisRukyeler https://www.facebook.com/profile.php?id=100008535700985&fref=ts
َ ) ْ # َ ْ 8 ِ - ْ u ُ 3 ' + ا ِ ْ * D َ tٌ ْ 2 َ 1 ُ 3 ْ # َ و َ ; : َ 4 6 j ن
Hûrum magsûrâtun fil hıyâm, Febieyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân Lem yatmishunne insun gablehum ve lâ cânn
RUKYE AŞIK CİNE KARŞI OKUNACAK AYETLER SAYFA SONU MP3 LİNKİ
20
islam
Devamını Oku »

Büyünün Bozulması ve Rüyada Görmek


islam
Devamını Oku »

Cinleri Vücuttan Çıkarmak için

 1-40 gün 100 defa okursanız Allahʼın birinci sınıf koruyucusu (evliya) yanınızda olacaktır.
2-Düşmanı yenilgiye uğratmak ve zalimin şerrinden kurtulmak için cumartesi gecesi bin defa okunur. 3-Hırsızları ve Düşmanları önlemek için 7 defa okunur.
4-Borcu ödmek ve kayıp eşya için 7 defa okunur
5-Baş ağrısı migren ve göz ağrısı için suya 7 defa okunur.
6-Kuyu suyuna (yağmur suyu da olur) ve soğuk süte 7 defa okunur vücuda şifa niyetine sürülür.
7-İdrar yolu rahatsızlıkları için 7 defa okunur.
8-Nefes darlığı korkulu rüyalar soğuk algınlığı göğüs ağrısı uykusuzluk tüberküloz halsizlik için gece okunur.
9-eş bulmak ve evlenmek için okunur.çok hızlı sonuç alınır.
10-Bir muradın hasıl olması için fakir fukaraya sadaka verilir.Daha sonra bu salavatı yüz defa okursun Ve sevabını Hazreti Peygamber
(s.a.v.)ʼin ruhuna hediye edersin ve muradını Allah Tealaʼya arz edersin.
11-Peygamber (s.a.v.)ʼi rüyada görmek istiyorsan veya dünyevi ve uhrevi bir konuda haberdar olmak istiyorsan yatmazdan önce
(100) defa bu salavat-ı şerifeyi oku ve kıbleye yönelerek yat.Yatmadan önce gül yağı veya gül suyu sürün.Allahın izni ile muradına nail olduğunu göreceksin.(S.Dareyn)
Fazileti
1.Her gün bu salavatı şerifeyi (100) defa okursan, evliyalar zümresine dahil olursun. 2. Rızkı kolaylaştırılması
3. Düşmanı yenmek
4. Kayıp eşya ya da insanların bulunması
5. Borç ödemede kolaylık
6. Her gün bin defa okursanız,doğaüstü rızık
7. Hastalığı tedavi için suya 7 defa okunur
8. Sınırdışı cinler ya da bir şekilde insan vücuduna musallat olmuş şeytanlar için suya okunur. 9. üzüntü ve kederden kurtulmak
10. Büyü ve sihri bozar.
11. Cezaevinden kurtulmak
12. Her türlü istek ve hacet
13. Peygamber Efendimizi rüyada görmek
Bismillahirrahmanirrahiym* Allahümme inni esʼelüke bismikel aʼzamil mektubi min nuri vechikel aʼlel müebbed* Eddaimil bakıl mühalled* Fi kalbi nebiyyike ve rasulike Muhammed* Ve esʼelüke bismikel aʼzamil vahıdi bi vahdetil ehad* El müteali an vahdetil kemmi vel aded*El mukaddesi an külli ehad* Ve bi hakkı bismillahirrahmanirrahıymi kul hüvellahü ehad* Allahüssamed* Lem yelid ve lem yuled* Ve lem yekün lehu küfüven ehadün en tüsalliye ala seyyidina muhammedin sirri hayatil vücud* Ves sebebil aʼzami li külli mevcud* Salaten tüsebbitü fi kalbil iman*Ve tühaffizunil kurʼan* Ve tüfehhimüni minhül ayat* Ve teftehu li biha nural cennat* Ve nuran neıym* Ve nuran nezari ila vechikel kerim* Ve ala alihi ve sahbihi ve sellim*Velhamdülillâhi Rabbil Âlemîn.
islam
Devamını Oku »

Doğaüstü GüçlerimizParapsikoloji ve ruhsal yetilerimiz: 7 doğa üstü yetenek

Tarihten günümüze metafizik hep kapalı kapılar ardında kalmıştır. Belli bir elit kısım dışında bu bilgiler gün ışığına çıkmamış, çıkarılmamıştır. Ama ne kadar saklanmaya çalışsa da, günümüze kadar bu kadim ve ezoterik bilgelik taşınmış hatta modern bilimin inceleme alanı dahi olmuştur.
Mısır, Yunanistan, Anadolu ve bazı kadim uygarlıklarda bulunan inisiyasyon merkezleri, kişinin kendini bilmesini ve içindeki tüm tanrısal potansiyeli çıkarması üzerine eğitimler vermekteydi. Mısır’da bu süreç iki şekilde sağlanıyordu; İsis inisiyasyonu (küçük sırlar, arcana minor) ve Osiris inisiyasyonu (Büyük sırlar, arcana major).
Mısır, Yunanistan, Anadolu ve bazı kadim uygarlıklarda bulunan inisiyasyon merkezleri, kişinin kendini bilmesini ve içindeki tüm tanrısal potansiyeli çıkarması üzerine eğitimler vermekteydi. Mısır’da bu süreç iki şekilde sağlanıyordu; İsis inisiyasyonu (küçük sırlar, arcana minor) ve Osiris inisiyasyonu (Büyük sırlar, arcana major).
Köken olarak Mısır’dan sonra diğer kültürlerde de bu inisiyasyon süreçleri devam etmiş, yüzyıllarca bilgelerin yetişmesine vesile olmuştur. Ancak materyalist çağlara giriş ve bu merkezlerin tek tek yok olmasıyla bu bilgiler gizlenmiş, bilimden uzaklaşmış hatta felsefeden bile çekilip alınmıştır.
Aynı şekilde birçok kültürde bunlara dair örnekler ve deneyimler mevcuttur. Hint aiçvaryaları bize kendi ruhsal güçlerimiz hakkında bilgi vermektedir. ‘Aiçvarya’, bir insanın sahip olduğu halde kullanmasını bilemediği yeteneklerini öğretme bilimidir.

Hint Aiçvaryalar’ı 7 bölüm halindedir.
1. Amma: Düşünce gücüyle maddeleri ufaltıp büyütebilmek. Maddeler üzerinde çeşitli etkilerde bulunmak.(Telekinezi)
2. Lghima: Cisimleri hafifletmek ve havada durdurabilmek.(Levitasyon)
3. Prapte: Zaman sınırlarını aşarak, çeşitli yerlere ulaşmak ve düşünce nakli.(Astral seyahat ve telepati)
4. Prakamya: İrade yolu ile gaz, sıvı ve katı cisimler arasından geçmek.
5. İçitritva: Maddelerin özelliklerini değiştirme.(simya)
6. Sohtart: Kendi bedenine ikinci bir ruh sokabilmek.(Medyomluk)
7. Atartvaç: Görünmez olabilmek.(Demateryalizasyon)

Parapsikoloji
Kuantum fiziğinin bu olguları tekrar gündeme getirmesinden önce, hızla yükselişe geçmiş bir bilimdalı (Bazı bilim adamları tarafından hala bilim dalı olarak kabul edilmez) bu yetileri ve ruhumuzun sınırlarını araştırmaya başlamıştır. Bu bilim dalı Parapsikoloji’dir.
Parapsikoloji terimi, para ve psikoloji olmak üzere iki kısımdan oluşmuştur. Bu terimin anlamı “psikoloji ötesi”dir. Yani psikolojinin alanına girmeyen olağan üstü psikolojik deneyimleri kapsar. Bu isim ilk kez 1920’de Dr. J. B. Rhine tarafından, Fransız psikolog Emil Boirac’ın tabirinden uyarlanmıştır.
Psişik yetileri konu alan kuruluşlar 1882’lerden başlamıştır. 1934 de Dr. Rhine tarafından hızlandırılmıştır. Parapsikoloji, kişilerin ruhsal yetilerini konu alan, düşünce enerjisinin gücünü araştıran bir bilim dalıdır.
Özel laboratuarlarda yapılan deneylerle teyit edilerek, ilerleme kat edilmektedir. Özellikle askeri güçlerin ilgisini çeken bu dalın, tarih boyunca parapsikolojik savaşlara da neden olduğu söylenmektedir.

Bu dalları araştıran parapsikoloji bilimi belli modern aletlerle ölçümler yapmayı ve bunları geliştirmek için yöntemler üretmeyi başarmıştır. Parapsikoloji, insanın biyolojik bir makineden fazlası olduğunu gözler önüne sermesi ve insanın kendini keşfetmesi yönünden çok önemli bir bilimdalıdır.
Parapsikoloji araştırma merkezleri bulunan ülkeler: Başta Rusya, ABD olmak üzere Japonya, İngiltere, Çin, Hollanda, Almanya, Fransa, Portekiz, İsviçre
Parapsikoloji araştırma laboratuarları bulunan ülkeler: ABD, Almanya, Japonya, İskoçya, Fransa, İtalya
Resmi kuruluşların yanında gayri resmi kuruluşlar da bulunmaktadır.

Parapsikoloji kuruşlarının incelediği bazı dallar şunlardır:

Duyu Dışı Algılama (ESP):Telepati, Durugörü (klervoyans)ÖnseziRüyada ESPHipnoz ve hipnoz altında ESP,Hayvanlarda ESPDuruişitiPsikometri
Psikokinezi (PK);Telekinezi
Bitkilerde Parapsikoloji
Levitasyon
Işınlanma (teleportasyon)
Paranormal şifacılık ve cerrahi
Paranormal teşhis ve otoskopi
Alteraskopi, telemnezi
Gezici durugörü
Astral seyahat Beden enerji merkez ve alanları;Çakralar ve auralarEnerji bedenleriKirlian fotoğrafçılığıBiyokozmik enerji ve psikotronik bilimGeller etkisiŞuurlu beden kontrolleriDeğişik şuur halleri (ASC)
Tekinsiz ev fenomeni
Kendiliğinden psikokinezi
Düşünce fotoğrafçılığı
Gözsüz görüş
Radyestezi ve radyonik bilim
Telkinbilim
Psişik arkeoloji
Geçmişin bilinmesi

Bu inceleme alanları ve ruhsal yetilerimizin kabaca açılımları aşağıdadır. Burada parapsikolojinin alanlarını üstten incelediğimiz için tüm detaylarına bakmayacağız. Her bir yeti başlı başına bir kitap olacak kadar derindir. Bu yüzden sadece kabataslak parapsikolojinin ilgi alanlarını ve ruhsal yetilerimizi inceleyeceğiz.

Telekinezi (Psikokinezi)
Telekinezi, parapsikoloji bilim dalının incelediği önemli bir psişik güçtür. Telekinezi, düşünce gücünü yoğunlaştırarak canlı veya cansız maddeler üzerinde etkiler yapabilme gücüne denir. Kelime anlamı olarak, tele; “uzak, uzaktan” anlamına gelen Yunanca bir sözcüktür. Kinezi ise “hareket” demektir. Yani kelime anlamı olarak “uzaktan hareket” anlamını gelir.

Telekinezi, psişik kökenli düşünce enerjisidir. Günümüz parapsikoloji bilim dalında etkileri elektronik aletlerle ölçülmüş ve bu enerjinin varlığı kabul edilmiştir. Birçok bilim adamı bu enerjiyi günlük zamanlarda kullandığımızı kanıtlamışlardır.
Şans eseri dediğimiz olaylardan çoğu telekinezinin eseridir ve bu gücü ister istemez kullanırız. Amerikalı ünlü parapsikolog Rex Stanford bu enerji üzerinde deneyler yapmış ve günlük hayatta kullandığımızı kanıtlamıştır. Buna en basit örnek zardaki istediğimiz numaranın gelmesidir.
Bu çalışmalar sırasında Duke üniversitesinde bu gücü olumlu etkileyen bir etken bulunmuştur. Bu da konsantrasyonun serbest bırakılmasıdır. Yani bir zarda istenilen numaranın gelmesi için önce yoğun bir istek ve konsantrasyon, daha sonra da zarlar bırakıldığı anda bu konsantrasyon ve isteğin kesilmesi gerektiğidir. Bunun önemi, Enid Hofffman’nın kitabındaki hikayeyle çok kolay anlatılabilir:
“Bir öğrencim başından geçen ilginç bir deneyimini bana şöyle anlatmıştı: Bir kasenin içine su koymuş ve kasenin içinde suyu hareket ettirme egzersizleri yapıyormuş. Düşüncenin serbest bırakılması kısmına kadar alıştırmayı doğru olarak yapmıştı. Suya bakıyor ama herhangi bir hareket olmuyordu. Tam o sırada telefon çalmış. Poflayarak sandalyeden kalkmış. Başarısızlık duygusu içinde telefona bakmış. Telefon görüşmesi bittikten sonra, çalışmasına devam etmek üzere geri döndüğünde kasedeki suyun bir kısmı dışarıya sıçrayıp masaya yayılmış vaziyetteymiş. Burada olan nedir? Deneyci telefona cevap vermek için kalktığında, dikkati başka tarafa yönlenmiş ve suyu hareket ettirme arzusunu serbest bırakmış.”
Stanford dualarında telekinezi yasasına dayandığını fark etmiştir. Duaların gerçekleşmesinde, dua eden kişinin yoğun konsantrasyon içinde düşünce enerjisini yoğunlaştırıp, göndermesiyle telekinetik etkisi söz konusudur. Tabi ki dua olgusu başlı başına tartışılabilecek, derin bir olgudur.
Bunun yanı sıra kültürümüz adı geçen nazar olgusunun da temeli telekinezidir. Nazar, bazı kimselerin bakışlarında bulunduğu kabul edilen ve insanlara, özellikle de çocuklara, evcil hayvanlara ve bazı eşyalara zarar verdiğine inanılan kuvvettir.
Ve bu da öfkeli, kıskançlık vb. gibi duygularda yolladığız negatif tesirdir. Nazarlıklar ise göze gözle karşı koyma anlamında göz şeklindedir. Ama nazarlıklarda asıl önemli olan yapıldığı maddedir ki yapıldığı madde negatif tesirleri çekici nitelikte olmalıdır.

Telekinezi deneyleri – Nina Kuligina
1926 doğumlu ve bir rus olan Nina Kuligina (Nelya Mikhailova) telekinezi yeteneği ile parapsikoloji tarihine girmiş insanlardan biridir. Sovyetler tarafından yetenekleri keşfedildikten sonra incelemeye alınmış ve çeşitli deneyler belgelenmiştir. Deneylerde özellikli farklı nesneler, kapalı kaplar kullanılarak magnetik ve dış etkilerin (nefes) ortadan kaldırılması sağlanmıştır.


İlginç bir deney:
7 Nisan 1968 tarihli Moscow Komsomolets gazetesinin Psi Fenomeni başlıklı yazısında, Sovyetlerin ünlü psikokinezi medyumu Bayan Mikhailova’ nın ve belki de tüm psikokinezi medyumlarının gerçekleştirdikleri en enteresan deney anlatılmaktadır, bu deney, bilim adamları tarafından filme alınmıştır.
Bilim adamları Bn. Mikhailova’ nın iki metre kadar ötesinde duran bir cam akvaryumun içerisindeki tuzlu eriyiğin içerisine çiğ bir yumurta kırmışlardı ve Bn. Mikhailova, kameraların ve tanıkların önünde bu yumurtanın beyazını sarısından ayırmış, daha sonra da tekrar bir araya getirmişti. Bu deney literatürlere, o zamana dek yapılmış en enteresan deney olarak geçti.

Yemek masasında:
Bn. Mikhailova’dan bir ilginç deneyde yemek masasında gerçekleştirilir. Olayın tanıklarından Vadim Marin bu enteresan deneyi şöyle anlatır: ‘Bn. Mikhailova yemek masasında oturuyordu ve masanın üstünde, kendisinden belirli bir uzaklıkta bir ekmek parçası duruyordu. O, konsantre olarak, bakışlarını dikkatli bir şekilde bu ekmeğe yöneltti.
Bir dakika geçti ve bir dakika daha… Sonra ekmek parçası hareket etmeye başladı. Kesik hareketlerle ilerliyordu. Masanın kenar kesimine yaklaştığında daha düzgün bir şekilde ve hızla yol aldı. Bn. Mikhailova başını eğdi, ağzını açtı ve sanki bir peri masalındaymış ifadesiyle özür dilerim, fakat bunu başka türlü anlatmaya imkân yok, sıçrayarak ağzına girdi. Hipnotize olmuş değildim ve bu olay olduğu gibi filme alınmıştı. ‘

Sigara dumanı:
Çek bilim adamı Dr. Zdenek Rewdak, 1968 yılında Moskova’da ki Parapsikoloji Konferansına katılan yazarlardan S. Strander ile L. Schroeder’e, Bn. Mikhailova’nın psikokinezi yeteneğini incelerken yaptıkları değişik bir deneyden bahseder iken şunları anlatmıştır: Bir cam kavanozun iç kısmını sigara dumanı ile doldurduk ve de kavanozu baş aşağı ederek, Bn. Mikhailova’ nın önüne koyduk. Bn. Mikhailova, belirli bir uzaklık öteden, sanki katı bir cisimmiş gibi dumanı ortadan ikiye böldü.

Kurbağa ve insan kalbine hükmetme:
Nina Mikhailova, Leningrad’da ki bir araştırma esnasında, canlı bir kurbağanın kalp atışını etkileyerek, daha hızlı veya daha yavaş atmasına sebep olmuştur.Bn. Mikhailova, bir keresinde de kuşkucu bir bilim adamına psikokinezi yeteneğini kanıtlamak amacı ile, bilim adamının kalp atışlarını aşırı derecede hızlandırmıştır.
Moskova’da ki Tıp Enstitündeki bu deney altı doktorun gözleri önünde cereyan etmiştir ve doktorun kalp atışları o kadar hızlanmış ki, bayılarak yere düşmüş. Daha sonra da doktor, bu deneyin, işin içerisinde olağandışı güçlerin bulunduğuna dair kendisini ikna ettiğini belirtmiştir.Tarihte telekineziyi kullananlar ve olayları:
Mevlana: Ünlü bir sufi olan Mevlana’nın kapıları telekineziyle açtığı ve Sema ayini yaparken tüm mumları telekinezi gücüyle söndürüp, yaktığı bilinmektedir.
Hallac-ı Mansur: Hallac-ı Mansur’da ünlü bir sufidir. Ama ne yazık ki sufilik eğitiminde öğrendiği bazı sırları zamanı gelmeden açık bir dille açıkladığı için hariciler tarafından hapishaneye atılmış ve İslam dinine zarar veriyor diye önce kırbaçlanmış, daha sonra derisi yüzülmüş, önce ayakları ve elleri sonra da kafası kesilerek öldürülmüştür.
Hapishanedeyken İbni Khafif ile yaptığı muhabbette telekinezi gücünün ne kadar yüksek olduğu açıkca bellidir. İbni Khafif sorar: -Sabır nedir? Hallac-ı MAnsur cevap verir: –Hapishaneden çıkma imkanı olmasına rağmen burada kalmaktır. (Bu arada hapishanenin duvarlarında büyükçe bir delik açılarak Dicle görünür)
(Bunlar gibi daha birçok sufi inisiyesinin telekinezi yapabilme yeteneği vardır. Ama çoğu bu yeteneklerini halk arasında sergilemez.)
İsa peygamber: Hz.İsa’nın da telekinezi gücü olduğu yaşadığı olaylarda bellidir. Hz.İsa’nın bir telekinezi olayını Matta incilde şu şekilde yazmıştı: “Ve İsa sabahleyin şehre dönerken acıktı. Yol kenarında bir incir ağacı görüp ona geldi; ancak yapraktan başka bir şey onda bulamadı ve İsa ona dedi:
Artık senden edebiyen meyve çıkmasın. Ve incir ağacı hemen kurudu. Şakirtleri bunu görünce: İncir ağacı hemen nasıl kurur! diyerek şaşırdılar. İsa cevap verip onlara dedi: Doğrusu size derim. Eğer imanınız olup, şüphe etmezseniz, yalnız bu incir ağacına olanı yapacak değilsiniz, fakat bu dağa; Kalk, denize atıl, derseniz, olacaktır.
Ve duada iman ederek her ne dilerseniz alacaksınız.” (Matta,Bab: 21/18-22) Duanın temeli telekineziye dayalı olduğu için burada HZ.İsa “duada iman etmek” demiştir. Şüphe ise konsantrasyonu bozan en büyük etmenlerden biri olduğu için Hz.İsa bunu da açıkca belirtmiştir.

Derlenen telekinezi alıştırmaları:
Yöntem 1: Yanan bir mumu nefesinizden etkilenmeyecek bir uzaklıkta masanızın üstüne koyun. Odanızda alevi etkileyebilecek hava akımının bulunmadığından emin olunuz. Kapı ve pencereleri kapatın. Mum alevi düz olarak yanmalıdır.

Mumun karşısına geçin ve oturun…Aleve konsantre olun…Kendinizi sıkmadan ve kesinlikle zorlamadan aleve bakışlarınızı yönlendirin.Düşüncelerinizi sadece alev üzerinde yapacağınız değişikliğe sabitleyin.Yoğunlaşın…
Alevin sağa, sola ya da geriye doğru yatmaya başladığını düşünün. Bunu isteyin… Konsantrasyonunuzu mümkün olduğunca uzatın. Konsantrasyonunuz bozulursa tekrar kendinizi yapacağınız çalışmaya yönlendirin. Sadece isteğinize konsantre olun. Gözlerinizi kırpabilirsiniz.
Enerjinizi bu işe yoğunlaştırırken, gözünüzün önünde alevin eğildiğini imajine ederek canlandırabilirsiniz. Unutmayın ki konsantrasyon çaba değildir… Konsantrasyon yoğunlaşmış dikkattir. Bu inceliklere çalışmanız sırasında önem veriniz. Her türlü çaba fiziksel olarak gerginlik yaratır. Ve her şeyden önemlisi enerjinizi serbest bırakmanızı engeller.
Düşünce enerjinizi alevin bükülmesi için konsantre ettikten bir süre sonra serbest bırakın… Çalışmanızın en önemli noktası işte bu andır… Sonra tekrar konsantrasyonunuza devam ediniz… Ve birkaç dakika sonra tekrar serbest bırakınız… İşte tam bu anlarda alevinizin büküldüğüne şahit olabilirsiniz
Yanan bir mumu nefesinizden etkilenmeyecek bir uzaklıkta masanızın üstüne koyun. Odanızda alevi etkileyebilecek hava akımının bulunmadığından emin olunuz. Kapı ve pencereleri kapatın. Mum alevi düz olarak yanmalıdır. (Bu alıştırmada mum yerine sigara dumanı kullanabilirsiniz.
Eğer uzun bir kamıştan, bardağın içine yavaş yavaş ağızdaki sigara dumanını üfleseniz, bardağın dibinde bir duman birikintisi oluşturabilirsiniz. Bardağın üstüne hava akimini kesen bir fincan tabağı da kapatırsanız, duman orada birkaç dakika kalır.)
Yöntem 2: Bir kâseye üçte ikisi dolacak şekilde su koyunuz. Suyun üstünde bir parmak kalınlığında, yüzeyi kaplayacak şekilde zeytinyağı dökünüz. Bir dikiş iğnesi alarak her iki ucundan kibritlere batırınız. Yavaşça iğnenizi zeytinyağının üzerine bırakınız. Böylelikle her iki ucu kibrite batırılmış iğneniz rahatlıkla yüzecektir.
Zeytinyağının üzerinde hareketsiz duran iğnenize konsantre olun. İğnenizin yavaş yavaş hareket etmesini isteyin. Bunu zihninizde iyice canlandırın. Sonra düşüncelerinizi ve konsantrasyonunuzu serbest bırakın.Ve gelişmeleri hiçbir şey düşünmeden kayıtsızca gözleyiniz.
Not: Bu yöntemleri havada asılı bir sarkaç, bir kalem vb. gibi şeyler üzerinde deneyin. Ayrıca grup şeklinde yapılması bu etkiyi daha da güçlendirir ve yeni başlayanlar için daha iyidir. Böylelikle ortak bir aura oluşturup bu alıştırmalarda daha iyi sonuç alabilirsiniz.

Levitasyon
Levitasyon yine düşünce gücüyle fiziki bir etki olmaksızın nesneleri hafifletip havaya uçurma ve havada durdurma gücüne verilen isimdir. Telekinezi özelliğinizi geliştirdikten sonra levitasyon yeteneğinizi de alıştırmalarla güçlendirebilirsiniz. Levitasyon çalışmaları tek kişiyle de yapılabilir ama telekinezide olduğu gibi grupla daha çok başarı elde edilebilir.


Tarihte levitasyon yapan ünlü kişiler ve olayları:
Mevlana: Mevlana levitasyon konusunda da karşımıza çıkmaktadır. İşte Mevlana’nın başından geçen levitasyonla ilgili bir olay:
Mevlana’nın Şam yolculuğu sırasında kafile, Sis İli yakınlarında içinde 40 münzevi rahibin yaşadığı bir mağarada konuklarlar. Yoğun olarak majik çalışmalarla uğraşan rahipler, kendilerine konuk gelenlere bir gösteri yapmak isterler.
Daire şeklinde bir araya gelerek önce yoğun bir şekilde konsantre olurlar ve tam ortalarına oturttukları bir çocuğu levite ederler. Çocuk belli bir yüksekliğe kadar çıkarak havada asılı durmaya başlar. Rahipler bir süre sonra bu levitasyon olayına bir son vererek, çocuğu tekrar aşağıya indirmek isterlerse de bunda bir türlü başarılı olamazlar.
Ne yaparlarsa yapsınlar çocuk havada kımıldamadan durmaktadır. Bu arada çocuk Mevlana’yı göstererek, aşağıya inmesine engel olan kişinin o olduğunu söyler. Rahipler bu olayın Mevlana’dan kaynaklandığını anlayınca çocuğu yere indirmesini rica ederler. Bunun üzerine Mevlana çocuğu yere indirir.
İsa Peygamber: Hz.İsa’nın gösterdiği levitasyon örneklerinden en ünlüsü su üstünde yürmesidir. Bakın Matta’da su üstünde yürümesi ve konsantrasyonun ne kadar önemli olduğu nasıl yazılmıştır:
“Ve gecenin dördüncü nöbetinde, İsa denizin üzerinde yürüyerek yanlarına geldi. Fakat Şakirtler, onu denizin üzerinde yürürken görünce: Bu bir hayalettir, diye şaşırdılar ve korkudan bağırdılar. Fakat hemen İsa: Cesur olun, benim, korkmayın, diyerek onlara söyledi. Petrus ona cevap verip dedi: Ya Rab, eğer sen isen, suların üzerinde sana gelmemi emret. Ve İsa: Gel, dedi. Petrus da kayıktan inip İsa’ya gelmek için suların üzerinde yürüdü. Fakat yeli görünce korktu ve batmaya başlayarak: Ya Rab, beni kurtar! diye bağırdı. İsa hemen elini uzatıp onu tuttu ve kendisine dedi: Ey az imanlı, neden şüphe ettin?” (Matta,Bab: 14/25-31) Buradan da anlaşılacağı gibi Petrus’un şüphe etmesi konsantrasyonu bozmuş ve ona bağlı olarak leviteyi de bozmuştur.
Joseph of Cupertino: 17. yyda yaşamış bu aziz keşişin de levite olabildiğine dair güçlü bir inanç vardır. Bİr mistik olan Aziz Joseph’in ruhsal başka yetenekleri de olduğu söylenmektedir.

Rabia ve Basralı Hasan: Hasan, Rabia’yı bir gölün kenarında otururken görmüş. Namaz seccadesini, suyun üstüne koymuş ve kadını yanı başına davet etmiş:
“Rabia, Gel! Gel de, namazı birlikte kılalım.”
“Hasan, sen ruhsal eşyalarınla bu dünyanın pazarında fiyaka yaparken, en azından zaten herkesin yakından tanıyıp, bildiği eşyaları sergilemekten kaçınsaydın ve çevrendeki insanların aşina olmadığı eşyaları sergilemeyi tercih etseydin, çok daha iyi davranmış olmaz mıydın?”
Bu sefer de, Rabia hemen kendi seccadesini çıkarmış ve seccadesini havaya fırlatmış. Azizenin (evliya) seccadesi havada asılı kalmış. Sonra da, Rabia havaya uçmuş ve bu seccadenin üstüne oturuvermiş. En sonunda Hasan’a hitaben şunları söylemiş: “Sen de yanıma gelsene ey Hasan! Herkes bizi, böylesine yüksek bir yerdeyken rahatlıkla görebilir!”
Hasan, Rabia’nın yanına çıkmayı kabul etmeyerek yerde kalmaya devam etmiş. Rabia’ya böyle yanına gelmemesinin nedenini de açıklama gereği duymamış. Rabia ise Hasan’ı yatıştırma ihtiyacı hissettiğinden şöyle demiş:
“Hasan, senin yaptığın şeyi bütün balıklar yapabilir, benim yaptığımı ise bütün kuşlar yapabilir. Gerçek iş, şu anda başvurduğumuz ucuz hilelerden medet ummadan yaşayabilmektir. Lütfen artık, burada birlikte yapmak üzere bulunduğumuz esas işimize geri dönelim.” (Feridettin Atar, Müslüman Azizler ve Mistikler, 45)
Rabia ve Basralı Hasan “Allah dostu” olarak da tabir edilen ünlü sufi ve evliyalardır.


Levitasyon egzersizi:
Buradaki egzersizi tek başınıza ya da grup arkadaşlarınızla yapınız:
Masanın üzerine tahtadan yapılmış küçük bir cisim koyun. Rahatça oturup gevşeyin… Dikkatinizi cisminize yoğunlaştırın… Onun ağırlığını zihnen hissedin… Cismin ağırlığını azaldığını, giderek hafiflediğini hissederken, şuurunuzun daha çok yoğunlaşmasına ve derinleşmesine izin verin…
Cismin ağırlığını kaybettiğini hissettikçe daha derin nefes alın ve nefesinizi verin… Her nefes alış verişinizde cisim daha da hafifliyor… Ve siz bunu hissediyorsunuz… İçinizden gelen kuvvet yer çekimini kolaylıkla yenmeye başlayacak… cismin iyice hafiflediğini hissettiğinizde, onun yavaş yavaş yükselmesi için kesin bir emir vermeye başlayın. Eğer imajiasyonunuz tam şekillendiyse ve konsantrasyonunuzu gerektiği kadar yapabildiyseniz düşünce gücünüz cismin havalanmasını sağlayacaktır.

Duyular dışı algılama (ESP)
Duyular dışı algılama, parapsikolojinin konusuna ilk dahil olan yetilerdir. Bunlara kısaca “altıncı hisler” de denir. Beş duyumuzun dışında kullandığımız diğer algılama yetilerimizdir.

Telepati
Telepati, kelime kullanmadan düşünce iletişimidir. Telepati iki etkileşimle açıklanır; Verici ve alıcı. Alıcılar, düşünceleri rahatlıkla alabilmekte yani düşünceleri okuyabilmektedir, Vericiler ise düşünceleri nakledebilmektedir.
Günlük hayatta sık sık yaptığımız yetilerimizden biridir. Mutlaka hepimizin aynı anda aynı şeyi düşündüğü olmuştur ya da biri aramadan önce arayacağını bilmişizdir. Özellikle sevdiğimiz insanlarla, annelerle çocukları arasında ve ikizler arasında yoğun bir telepatik bağ vardır. Telepatik bağın en önemli koşulu, frekansların yani titreşimlerin uyuşmasıdır. Bu yüzden çok yakın olduklarımızla daha rahat telepati yapabiliriz.

Bazı ilkel kabilelerinde telepatiyle anlaştığı bilinmektedir. Buna en bilinen örnek Aborjin Kabilesidir. Avustralya yerlisi olan Aborjinler, düşünce yoluyla irtibata girmektedirler. Bunun iyi tarafı yaşanan duyguların, algılanan resimlerin, işitilen seslerin yani sözcüklerle aktarmaya gücümüzün olmadığı tüm algıları aktarabilmemizdir. Bu yüzden Aborjin felsefesinde iletişim düşünsel olarak yani telepatiyle olur. Ses ise şifa vermek ve ayin yapmak içindir. Yine bazı felsefeler telepatinin evrensel bir iletişim dili olduğunda ısrarcıdır.

Durugörü
Gelecek, şimdi veya geçmişte bir olayı oradaymış gibi görebilme yetisidir. Halk arasında, üçüncü göz diye bilinir. Aynı zamanda görsel olarak imgeler almak, rüyaların netliği de buna bağlıdır. Durugörü yetimiz geliştiğinde vizyonlar (görüler) almaya başlarız. Vizyonların anlamı gözümüzü kapadığımız gördüğümüz semboller, şekiller veya olaylardır.
Durugörünün ilk kademelerinde gözlerimizi kapadığımızda renk ve enerji tayfları görmeye başlarız. Daha sonra bu yetimiz geliştikçe yerini sembolik ifadelere (mesela bir kelebek, bir şömine veya bir yarasa gibi) bırakmakta, daha da ilerledikçe artık olaylar, yerler net olarak görülebilmektedir.
Durugörü yetimiz geliştiğinde vizyon almanın dışında, enerji alanları (auralar) görülebilmekte, rüyalar netleşmekte ve haberci rüya sayısı artmaktadır. Öte yandan normal gözün göremediği frekanstaki varlıkları durugörüyle görmek mümkündür. Alın çakrasıyla doğrudan bağlantısı vardır.
Uzaktan görme ve gezici durugörü tanımları da yine durugörü içerisinde yer alır. Mesafe olmaksızın, uzakta ki bir yeri oradaymış gibi görme yetisi olarak tanımlanır. Özellikle ABD istihbaratının bunun üzerinde ciddi çalışmalar yapmakta olduğu bilinmektedir.

Duruişiti:
Durugörüde alınan bilgi ve semboller nasıl görselse, duruişitie de alınan ruhsal bilgi işitseldir. Bu yeti gelişmeye başladığında önce kulakta çınlamalar olmakta sonra uğuldamalar artmakta ve ardından sesler duyulmaktadır. Bu yetinin gelişmesiyle uzaktan sesler alınabilmekte, rehber varlıklar duyulabilmektedir. Pek yaygın olmayan bu yeti özellikle işitsel yönü kuvvetli insanlarda mevcuttur. Ayrıca normal kulakların duyamadığı frekanstaki bazı varlıkların seslerini bu yolla duymak mümkündür. Kulak çakralarıyla bağlantısı vardır.

Durubiliş:
Durubiliş, ani alınan bilgilerdir. Durugörü ve duruişiti de görsel ve işitsel olarak alınan bilgiler, durubilişte aniden bilgi şeklinde alınmaktadır. Bunu yapan kişilerin genel tabirleri şudur “Nasıl bilmiyorum ama sadece biliyorum.” Bu da duruişiti gibi pek yaygın olmamakla beraber özellikle zihinsel kişilerde sık olmaktadır. Bazı yazılan önemli ve değerli eserlerin bu yolla yazıldığı öne sürülmektedir. Taç çakrayla bağlantısı vardır.


Durusezi:
Halk arasında kalp gözü diye bilinen olguludur. Olacak bir olayı ya da olmuş olanı hissetmektir. Kişi nedenini bilmediği şeyleri hissetmeye başlar. Bazen bu hisler aniden beliren duygular şeklindedir. Bu seziler diğerlerine göre daha yaygındır. Kalp çakrasıyla bağlantısı vardır.
***
Bu dört iletişim veya bilgi yolu genel olarak herkes tarafından kullanılır. Ama hepimizde bir tanesi daha çok baskındır. Dört yol, rehberlerimizle iletişim için ve bazı öngörüler için kullanılmaktadır. Buna örnek olarak arabayla gittiğimizi farz edelim ve yol ayrımına giriyoruz. Sola dönersek kaza geçirme ihtimalimiz var ve bu kazayı geçirmememiz gerekiyor.
Durugörüye sahip olan kişi ani bir vizyonla ya da bir önce ki gece rüyası vasıtasıyla sola dönerse kaza yapabileceği haberini alır. Duruişitiye sahip kişi bir anda “Solda kaza var.” Diye bir fısıltı duyabilir ya da o anda çalan şarkıda kulağı sürekli kazayla olan nakarata takılarak, mesajı bu şekilde algılayabilir.
Durubilişe sahip olan kişi, ani bir bilgiyle solda kaza yapacağını ve sağa dönmesi gerektiğini bilir. Bunu nasıl bildiğini bilmese de, bu bilginin doğru olduğuna emindir. Duruseziye sahip bir kişi ise sola dönerse kötü bir şeylerin olacağını hisseder, sola dönmeyi düşündüğünde içine sıkıntı oturur ve bu yüzden sola dönmekten vazgeçer. Bu dört yol günlük hayatımızda yönlendirilebilmemiz, rehberlerimiz tarafından mesaj verilmesi için kullanılan önemli iletişim yollarıdır. Özel tekniklerle bu kanallar temizlenerek hepsi eşit dengede kullanılabilir.
Doreen Virtue’nin, “İlahi Rehberlik” adlı kitabında bu dört iletişim yolundan hangisinin baskın olduğunu bulmaya yönelik bir testk geliştirmiş. Bu testi yaparak hangi kanalınızın daha çok olduğunu fark edebilir ve bu yönde geliştirebilirsiniz.
Test 1
Aklınıza gelen ilk yanıtı vermeye çalışın!
Yeni tanıştığım bir insanda ilk fark ettiğim şey;
a) O insanın nasıl göründüğüdür. (örneğin yüz ifadeleri, saç stili veya giyim tarzı gibi)
b) O insanın ses tonu ve yüksekliğidir.
c) O insanla birlikteyken kendimi rahat hissedip hissetmediğimdir.
d) O insanın bana anlatacak ilginç bir bilgiye sahip olup olmadığımdır.
2. Gerçekten zevk aldığım son filmde şunlar vardı;
a) Güzel bir manzara veya çekici oyuncular
b) Harika bir müzik ve etkileyici sesler
c) Beni duygusal olarak etkileyen ve harika bir duygu veren bir öykü
d) Bana yeni bir şey öğreten harika bir mesaj
3. Bu sözlerden en çok hangisini söylersiniz;
a) Ne demek istediğinizi görüyorum
b) Ne dediğinizi işitiyorum
c) Ben durum hakkında böyle hissediyorum
d) Bunun hakkında düşünmeliyim
4. Bir sorunu çözerken, büyük olasılıkla;
a) Farklı olası çözümleri gözümde canlandırırım.
b) Bir çözüme ulaşıncaya dek kendi kendimle konuşurum
c) Huzura kavuşana dek durum üzerinde düşünüp taşınırım
d) Zihnimde bir yanıtın belirmesini beklerim
5. İdeal mesleğim şunları içerir;
a) resim, çizim ya da heykel yapmak, fotoğraf çekmek, mimarlık ya da film yönetmenliği yapmak gibi sanatsal çalışmalar
b) müzik bestelemek, çalmak ya da konuşmalar vermek
c) danışmanlık, şifacılık yapmak, dans etmek ve/veya şiir yazmak
d) araştırma, bilim, kurgusal olmayan kitaplar ya da makaleler yazmak, doktorluk yapmak ya da bir şeyler icat etmek
6. Doğada en çok sevdiğim şey;
a) Güzel çiçekler, ağaçlar ve diğer manzaralar
b) Kuşların, hayvanların, dalgaların ve rüzgarın sesi
c) Güzel kokular ve temiz hava
d) Ben doğaya pek çıkmam, ama tek başıma açık hava da zaman geçirmekten hoşlanırım
7. Kendimle ilgili olarak en çok geliştirmek istediğim şey;
a) dış görünüşüm
b) sesim
c) kendi hakkımdaki duygularım
d) en sevdiğim konu hakkındaki bilgim
8. Elime biraz fazla para geçince yapacağım ilk şey;
a) bir resim, mücevher, yada yeni mobilya gibi yaşamı güzelleştirecek birşey almaktır.
b) en sevdiğim müzisyenin konserine en ön sıradan bilet almaktır.
c) bir tatile çıkıp yenilenmektir.
d) bilgisayar sistemimin kalitesini yükseltmektir.
9. Yaşayan ya da ölmüş herhangi bir ünlü kişiyle karşılaşabilecek olsaydım, en çok şununla karşılaşmayı isterdim;
a) en sevdiğim film yıldızı
b) en sevdiğim müzisyen
c) kitabı bana çok iyi duygular vermiş bir yazar
d) tarihin akışını değiştiren ünlü bir mucit
10. Lokantalarda beni en çok sinirlendiren şey onların;
a) yemek listesini ve arkadaşlarımı görmemi zorlaştıracak kadar loş olmaları
b) masada ki konuşmayı işitmemi zorlaştıracak kadar gürültülü olmaları
c) gevşeyip zevk almamı zorlaştıracak kadar kalabalık olmaları
d) yemeği neden evde yemek yerine dışarıda yiyeceğimi anlamamı zorlaştıracak kadar pahalı olmaları
11. Şunu yaparak gevşemeyi severim;
a) televizyon ya da bir film izlemek
b) müzik dinleyerek
c) sıcak su dolu bir küvete girerek
d) iyi bir kitap okuyarak
12. Tatile çıktığımda, en çok şunlara vakit harcarım;
a) fotoğraf ve/veya video çekmeye
b) bölge sakinleriyle konuşmaya
c) lezzetli yerel mutfağın tadına bakmaya
d) bölgenin tarihini öğrenmeye
13. Yeni bir araba alacağım zaman en çok önem verdiğim şey;
a) onun görüntüsüdür: stili, rengi ve tasarımı
b) motorun sesi, müzik sisteminin kalitesi ya da iç kısmının sessizliğidir
c) onu kullanırken ki rahatlığım ve zevktir
d) bu arabayı Consumer Reports, Car&Driver gibi tüketim araştırmacılarının nasıl değerlendirdiğidir.
14. İş yerimin sahip olması gereken en önemli şey;
a) yeterli ışıklandırma
b) sessiz olması
c) rahat olması
d) bir bilgisayar modemi için özel bir telefon hattına veya internete girebilmek için gerekli diğer unsurlara sahip olması
15. Çocukken gittiğim sirkten en çok hatırladığım şey;
a) palyaçoların ve büyük çadırın görüntüsü
b) org müziğinin, çocukların kahkahalarının, sirk sunucusunun sesleri
c) patlamış mısırın ve hayvanların kokuları
d) gerili ip üzerinde yürüyen cambazların ve akrobatların dengelerini nasıl koruduklarını merak edişim
Şimdi işaretlediğiniz a, ve diğer yanıtları sayın. Eğer en çok “a” yanıtlarını işaretlemişseniz siz görsel bir yönelime sahipsinizdir, “b” yanıtlarının çokluğu işitsel bir yönelimi gösterir; “c” yanıtlarının çokluğu hissedişsel bir yöntemi gösterir; “d” yanıtlarının çokluğu da bilişsel bir yönelimi gösterir. Bu yönelimlerden hiç biri diğerlerinden üstün ya da aşağı değildir; onlar sadece bizim dünyayla ilişki kurduğumuz doğal yollardır.
Eğer siz, örneğin “b” ve “c” yanıtlarında eşit ya da eşite yakın bir sayı elde etmişseniz, bu sizin iki çok-açık ilahi iletişim kanalına sahip olduğunuz anlamına gelir. Bu örneğe göre, yanıtlarınız sizin hem ses hem de hislere yönelimli olduğunuzu gösterecektir.
Örneğin; siz yedi “a” yanıtını, dört “b” yanıtını, iki “c” ve iki “d” yanıtını işaretlemiş olsaydınız bu sizin çok görsel, biraz işitsel ve çok az hise ve düşünce yönelimli olduğunuz gösterecektir.
Test 2
Doğal iletişim tarzınız hakkında daha çok şey öğrenmek için, aşağıdaki senaryoyu okurken ona nasıl tepki ve karşılık verdiğinize çok dikkat edin:
Küçük bir uçakta tropikal bir adanın havaalanına indiğinizde duyularınız yoğun bir zevkin bombardımanına uğrar. Parlak çiçek baskılı bir giysi giymiş çekici bir adalı boynunuza mor orkidelerden oluşan bir kolye takarak sizi selamlar. Siz ona teşekkür ederken, uzaktan “Hona Hona Lei” şarkısını çalan güzelim Hawaii kitarasının sesini duyarsınız. Nemli bir tropikal esinti teninizi yalayıp geçerken size Hawaii orkidelerinin güzel kokusunu getirir. Adeta bir cennette olduğunuz hissedersiniz. O anda, bu adada sürekli olarak kalabilmek için ne tür bir iş yapabileceğinizi düşünürsünüz.
Şimdi bir an durup bu tropikal ada sahnesini hatırlayın. Zihninizde en çok ne öne çıkıyor?
a) Parlak çiçek desenli giysi giymiş, elinde mor çiçeklerden oluşan kolye tutan çekici adalının görüntüsü
b) Hawaii kitara müziğinin sesi
c) Nemli havanın verdiği his, güzel çiçek kokuları ve dingin, cennetvari bir atmosfer
d) O adada kalabilmek için bir iş arama düşüncesi.
Daha önce de olduğu gibi “a” görsel yönelimle, “b” işitsel bir yönelimle, “c” hissedişsel bir yönelimle ve “d” de düşünsel bir yönelimle ilişkilidir.
Zihninizde en berrak biçimde öne çıkan şey sizin dünyayla doğal ilişki kurma biçiminizin bir başka göstergesidir. Siz fiziksel dünyayla nasıl ilişki kuruyorsanız, ruhsal dünyayla da öyle ilişki kurarsınız. Semavi alem dört iletişim kanalını kullanır ancak biz genelde doğal olarak alıcı olduğumuz kanalları fark ederiz.

Önsezi
Olacak bir olayı önceden sezmek anlamına gelmektedir. Günlük hayatta en çok kullandığımız yetilerimizdendir. Bazı noktalarda telepatiyle karıştırılabilmektedir. Mesela telefon kulübesinin yanından geçerken telefonun çalacağını hissettik ve telefon çaldı. Bu önsezidir. Eğer telefon kulübesinin yanından geçerken “Şu kişi bizi arayabilir.” Diye içimizden geçirseydik bu telepati sınıfına girecektir.


Rüyada ESP
Rüyalar, yüzyıllardır büyük bir gizemi barındırıyor. Geleceği görenler, geçmişten bilgi alanlar, başka alemlerden bahsedenler, derin rüyalar yada bilinçaltının bize verdiği mesajlar. Eski alimler rüyaların başka bir aleme ait olduğunu ve gayba dair bilgi içerdiklerinden bahsedeler.
Ne olursa olsun rüyaların bize bilgi verdiği açıktır. Rüya sırasında duyular dışı algılamaların kullanılması fenomenine rüyada esp denir. Lucid rüya, yani rüya sırasında bilincin açık olması ve rüyayı kontrol etmede bu alan içerisine dahildir.

Hipnoz ve hipnoz altında ESP
Yüksek düzeyde telkin aracılığı ile ASC’nin yani bilinçli uyku halinin oluşması. Bu durumda hipnoz yapan kişi, sujeye telepatik olarak mesaj göndermekte ve suje bu mesajları alabilmektedir. Hipnoz altında duyular dışı algılamaların açılımında büyük bir artış gözlemlenmiştir. Bu da parapsikolojinin merak uyandıran dallarından biridir.

Psikometri
Psikometri özellikle psişik arkeoloji de kullanılan bir yetidir. Bir cisme dokunarak o cismin geçmişi ve cisimle ilgili bilgileri (kullanan kişi, kullanan kişinin hayatı ve anıları ya da cismin başına gelenleri) alma yetisidir. Bu vizyonsal olduğu gibi hissetme olarak da alınabilir. Psikometriyi deneyen bir kişinin kendi ağzından deneyimini aktarmak istiyorum:

“Bergama’da yerden aldığım küçük biçimsiz bir taş üzerinde psikometriyi denemek istedim. Odama geçtim. Sessiz bir ortam yarattım. Taşı elime aldım ve gözlerimi kapadım. Yavaşça taşı yüzüme yaklaştırdım. Taşın kokusunu içime çektim. Yosunlu ve “eskimiş” kokuyordu. Yüzüme daha da yaklaştırdım.
Gözümü kapadığımda karanlık bir tüneldeymişçesine hızla ilerliyordum. Sonra sürekli sağdan soldan hafif sinik izler geçmeye başladı. O kokuyu hala duyuyordum ve taş ellerimdeydi. Bir sürü insan yüzü ve şekli geçip gitti. Derken karanlık içinde üstüme doğru bir imaj geldi ve önümde durdu. Bu bir adamdı.
Gözleri hafif şişkin, saçı dağınık bir adamdı. Sadece portre olarak görüyordum. Giysisi eskiydi. Ve gözlerimi açtım. Tabii ki bunla yetinmeyecektim. O adamı araştırmalıydım. Sonuçta eşyalar etraflarındaki bütün enerjiler aslında bünyelerinde toparlarlar. Bir tür kayıt gibi. Haliyle bu imajın vizyon olarak fazla durması bu adamın Bergama ile bir bağlantısı olduğu anlamına geliyordu.
En azından ben öyle inanıyordum. Babam güzel resim yapar. Hemen babama adamı çizdirdim. Tek tek ansiklopedileri açtım ve Bergama’ya baktım. Hızla hızlı tarihini okudum ve bir isim buldum. Büyük iskender. İskender, zamanında Bergama’ya gelmiş ve orayı işgal etmiş. Hemen Büyük İskender’i araştırdım ansiklopedilerimizden. Ve onun resmini gördüğümde ağzım açık kaldı. İmaj olarak gördüğüm adam resimdekine çok benziyordu.”
Yaşanılan bu deneyimde kişinin denediği yerin tarihiyle ilgili bir bilgisi yok. Hiçbir bilgisi olmadığı halde bölgenin geçmişiyle ilgili bir vizyon alarak psikometri yapıyor. Psikometri denemeleri zor değil basittir. Ama durugörü konusunda belli aşamalar kaydetmek gerekir.

Hayvanlarda ESP
Parapsikoloji sadece insanların değil, hayvanlarında parapskilojik yetilerini araştırmaktadır. Bazı hayvanların doğa içerisinde tuhaf yetileri vardır. Mesela kedi ve kedigillerin auraları gördükleri bilinmektedir. Aynı zamanda kediler birçok alemde yolculuk edebilen hayvanlardır. Bunlar dışında köpeklerin olacakları hissetmesi yada sahiplerine gelecek bir musibeti kendi üstlerine çekebilme yetileri vardır.
Öte yandan yunusların aşırı güçlü iletişim şekli ve terapi özelliği taşıyan sesleri hala incelenmektedir. Bazı yapılan deneylerde yılanların bulunduğu kafeslere, astral seyahatle geziler yapılmış ve yılanların aşırı derecede huysuzlaşarak astral seyahat yapanları hissettiği tespit edilmiştir. Bunların dışında düşünce okuyabildiği söylenen bazı hayvanların yetileri de inceleme alanı içerisinde ki bazı özelliklere örnektir.
Bu konuyla ilgili Hürriyet gazetesinin 29.07.2000 tarihli gazetesinden bir haberi aktarmak istiyorum;
“Kedi ve köpeklerde psikolojik güç var!”
Kasım CİNDEMİR /WASHINGTON
Harvard Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Rupert Sheldrake, kedi ve köpeklerin inanılmaz derecede, olağanüstü psikolojik güçlere sahip olduğunu ileri sürdü. Prof. Sheldrake, bu güçlerin ”sevginin ötesinde bir güç” olduğunu belirtti.
Kedi ve köpeklerin sahiplerine ve yuvalarına olan bağlılığı, çok uzun zamandır bilinen bir gerçek… Kedi ve köpek sahipleri, bu sevgiyi, can yoldaşlarıyla aralarında kurulan ilişkiyi anlata anlata bitiremezler.
Harvard Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Rupert Sheldrake’ye göre ise bu bağ, iki canlı arasındaki son derece gizemli bir ilişkiden kaynaklanıyor.
Prof. Sheldrake, kaleme aldığı ”Dogs That Know When Their Owners Ave Comming Home” adlı kitapta, kedi ve köpekler ile sahipleri arasında sevginin de ötesinde bir güç, bir tür telepati bulunuyor. Prof. Sheldrake, sahibi ile hayvan arasında ”morfik frekanslar” bulunduğunu belirtiyor. Prof. Sheldrake’e göre, tamamen psikolojik bir bağ olan bu durum, sonsuz uzaklıkları da kapsıyor. Rupert Sheldrake, kitabında tam 200 ayrı örnekle tezini kanıtlamaya çalışıyor. Bu örneklerden bazıları şunlar:
Altı Ay sonra Bulundu
Güney Carolina’dan Arizona’ya taşınmakta olan Matt Dixon, Teksas’ta mola için durduğunda köpeği Harry’yi kaybetti. Dixon ve ailesi, Arizona’ya yerleştikten 6 ay sonra, bir Alman çoban köpeği olan Harry’yi yeni evlerinin kapısında beklerken buldular.

Geleceği gören kedi
Nashville’de yaşayan Melinda Willis, kedisi Ruthie’nin bir sabah işe gitmesini engellemek için elinden gelen her şeyi denediğini anlattı. Melinda, her sabah işine otobüsle gidiyordu.
Melinda Willis, o gün kedisi Ruthie’nin engellemesi nedeniyle otobüsü kaçırdı. Bayan Willis, kısa süre sonra kaçırdığı otobüsün korkunç bir kaza yaptığını dehşetle öğrendi. Bayan Willis, otobüsü kaçırmasa ya ölecek ya da ağır yaralanacaktı.
Yangını Haber Verdi
Pittsburgh’da yaşayan Mary Watson, bir sabah saat 03.00’te kedisi Limbo tarafından uyandırıldı. Limbo, Bayan Watson’ın uyumasına izin vermiyordu. Bayan Watson, kedisine kızıp azarlarken bitişikteki apartman dairesinde yangın çıktığını fark etti. Limbo, sayesinde bir facia önlendi.
Huzursuz Kedi Walter
Tulsa yakınlarında yaşayan Jennifer Barton, kedisi Walter’ın kapalı olan televizyon setinin önünde sinirli bir şekilde dönüp durduğunu gördü. Walter, garip sesler de çıkarıyordu. Jennifer Barton, meraklanarak televizyonu açtı. Televizyondan hortum alarmı veriliyordu. Barton, kedisi Walter’ı kucağına alarak hemen evin bodrumuna indi. 20 dakika sonra çok büyük bir hortum, evi yerle bir etti. Jennifer Barton ve kedisi Walter’a hiçbir şey olmadı.”

Bitkilerde parapsikoloji
Bitkilerin telepati yapabildiği gibi teorilerin dışında halusinojen ve şamanik amaçlarla kullanılan bitkileri de incelemektedir. Bazı bitkilerin astral seyahat yapmayı yada duyular dışı algılamaları güçlendirdiği bilinmektedir. Genelde şamanik amaçla kullanılan bu bitkilerin inceleme alanı da yine parapsikolojinin içerisine dahil edilmiştir.


Işınlanma (Teleportasyon, Apor)
Bu alan parapsikoloji de en az incelenen alanlardan biridir. Çünkü bu alanla ilgili bilgi oldukça sınırlıdır. Eski Osmanlıda “tayyi mekan” ismi verilen bir yetidir. Tayyi mekan üç sınıfa ayrılır. Birincisi astral düzlemde yapılan ruh tayyi mekanı, ikincisi ise mekanlar arasında yapılan fizik tayyi mekanı, üçüncüsü ise rüyalar aleminde yapıldığı söylenen nefs tayyi mekanı.
Birçok ermişin tayyi mekan yaptığı bilinmektedir. Bu yetinin üst düzey yeti olduğu, ermişlerin madde ötesine geçebildiği bilinmektedir. Bu yüzden tayyi mekan yapan kişi sayısı oldukça azdır.
Fiziksel tayyi mekanın var olduğu söylenegelse de bilim hala buna tam açıklık getirememiştir. Akla en uygun olanı boyutsal yolculuktur. Tasavvufta bahsedilen kerametlerden olan fiziksel tayyi mekanda mesafeler dürülür ve zaman kısalır.
Üç boyutlu realitede yaşayan bizler dördüncü boyutlu sisteme bedensel olarak geçiş yaptığımızda daha süptil bir ortama geçmiş olacağız. Daha süptil ortamın anlamı ise bu ortamda zaman ve mesafe ile yani madde ile daha rahat oynayabilme anlamına gelmektedir.
İşte bu yüzden iddialara göre ermişler bedenlerini bir üst boyuta yani dördüncü boyuta hatta bazen beşinci boyuta çıkararak, mekan ve zamanı kısaltmakta, böylelikle ışınlanmayı gerçekleştirebilmektedir. Boyutlarda üstlere çıkıldıkça madde daha da süptilleşmekte böylelikle zaman ve mekanı daha da kısaltmak mümkün hale gelmektedir.
Tayyi mekan dışında apor olayı da buna dahildir. Apor fenomeni bir nesnenin bir anda belirmesi ya da bir anda yok olmasıdır. Bazı bedensiz varlık fenomenlerinde sıkça rastlanan bu olgu insanlar tarafından hep merak edilmiştir. Bazı kişiler apor yapabildiklerini iddia etse de tam olarak kanıtlanmamıştır. Eski kadim bilgeler ve şamanlar tarafından çok yapılmış aynı zamanda ermişlerin kerametleri ve peygamberlerin mucizeleri arasında apor olayı çok geçmektedir.
Bu keramet ve mucizeler hep insanın tanrısallığını göstermek için yapılagelmiş yetilerdir. O’na ulaşma yani kendimizi bilme yolunda bir adım daha atmamızı, insanlığın sınırlarını göstermek üzerine bir kılavuz olmuştur.

Paranormal (Psişik) şifacılık ve cerrahi
Normalin ötesinde ki şifa teknikleri ve cerrahi yöntemleri de parapsikolojinin ilgi alanı içerisine girmektedir. Bazı vakalarda normal ötesi cerrahi operasyonlar gerçekleştirilmiştir. Bunlar hiç yara izi olmadan düşünce enerjisi ile ya da rehber varlıklar yardımıyla yapılan cerrahilerdir.
Onun yanı sıra reiki ya da kişinin kendi enerjisiyle yaptığı şifa süreci de bu ilgili alanına girmektedir. Parapsikolojide, şifa enerjisini ölçen aletler yapılmıştır, böylelikle gerçek şifacılar ile sahte şifacıları ayırt edebilmektedir.


Paranormal teşhis ve otoskopi, alteraskopi, telemnezi
Paranormal teşhis, bazı insanların hastalara baktığı anda hastalıklarını görmesi, sorunun neden kaynaklandığını hissetmesi ve ona göre teşhis koymasıdır. Buna dair bazı vakalar meydana gelmiş, bazı kişilerin hastalıkları görebildikleri iddia edilmiştir.
Otoskopi, astral bedeni görmek veya birinin bedenine bakarak, bedenin dışında farklı bir görüntü görebilmek, Alteraskopide ise sujenin (bu psişik güce sahip kişinin) diğer bir kimsenin bedeninde olup biten şeyleri görmesi ve anlamasını ifade eder.
Süje bu esnada o kişinin vücutundaki bozuklukları, hasarları tesbit ederek bunları açıklar. Yani kişi kendi vücudunun işleyişini (organlarını, hastalıklarını) görebiliyorsa bu otoskopi, eğer başkalarının da bedenlerinin işleyişlerini, organlarını görebiliyorsa buna alteraskopi ismi verilir.
Telemnezi ise şifacının, hastanın yerine kendini koyması ve bir nevi telepatik bilgi olarak hastalığı teşhis etmesidir. Alman şifacısı Dr. Kurt Trampler bu teşhis metodunu şöyle açıklıyor:
“Hastayı düşünüyor ve kendimi onun içindeymiş gibi hissetmeye çalışıyorum. Bu zihni tavrı takındıktan sonra hastanın rahatsızlıklarını kendi organizmamda hissetmeye başlıyorum. Ağrısını, hastalıklarını hissediyorum ve hastalığın merkezini tespit ediyorum.” Reiki şifa terapileri sırasında (özellikle uzaktan gönderimde) bazen bu tarz bir yetinin ortaya çıktığını görebiliyoruz, Reiki uygulayan, kişinin hastalığını kendi vücunda daha az bir ağrı veya acı ile hissedebilmektedir.

Astral seyahat
Astral seyahat, ruhun bedenden ayrılıp astral düzelemde yolculuk etmesidir. Yapılan astral seyahat denemelerinde ruh ile beden arasında gümüş renginde veya ışık şeklinde kordon gözlemlenmiştir. Bu şekilde bedene bağla bağlı olan ruhun astral düzlemde yolculuk etmesini konu edinen bir fenomendir. Kimisinin iddiasına göre yolculuk eden ruh değil, o sırada oluşturduğumuz enerji bedene bilincimizin yerleşmesidir. Haliyle bu bir tür bilinç yolculuğudur diyenler de vardır.


Beden enerji merkezleri ve alanları
(Çakralar ve auralar)
Bedenlerimiz, aura denen bir enerji alanı ile çevrelenmiştir. Aura, bizi koruyan, kişiliğimizi ve iç enerjimizi dışarıya yansıtan bir kalkandır. Auramız ne kadar güçlü ise o kadar dış etkilere karşı korunaklıyızdır. Aynı şekilde auradaki bozulmalar ve zayıflamalar da bedenimizde olumsuz etkilere neden olur.
Auralar kişiliğimizin etkisi altındadır. Haliyle auraların görünen renkleri kişiliği vermektedir. Auralar yüzden bazı kişiler bize yakın gelirken bazı kişiler antipatik gelmektedir. Auraların birbirleriyle olan uyumu ve uyumsuzluğuyla bağlantılıdır.
Eğer auralar uyumluysa birbirini çeker, uyumsuzsa birbirini iter. Aynı şekilde sevdiklerimizle elele tutuştuğumuzda ya da birlikte zaman geçirdiğimizde ortak bir aura oluştururuz. Eğer dikkat ederseniz sevdiklerinizin yanında kendinizi daha fazla güvende hissederseniz.
Bedenlerimize hayat taşıyan kan damarlarımız vardır. Kan damarları her hücreye ulaşacak şekilde vücudumuzu dolaşarak, yaşam ve besin taşırlar. Aynı şekilde ruhsal bedenlerimizi ve fiziksel bedenimize ruhsal enerji taşıyan enerji kanallarımız vardır.
Bu enerji kanalları tüm vücudumuzu kaplayarak evrenden aldığımız chi enerjisini vücudumuza taşır. Hava, su gibi chi enerjisi de vücudumuzun yaşaması için elzemdir. İşte bu enerji kanallarımızın birleştiği ve bir girdap oluşturduğu noktalara “çakralar” denir. Yüze yakın küçük çakra ve yedi adet büyük çakra mevcuttur. Bu çakralar vücutsal enerjilerin dışarıya çıktığı ve vücudumuza enerji girişinin sağlandığı noktalardır.
Çakralarda oluşan tıkanıklıklar zamanla fiziksel sorunlara neden olmaktadır. Çakralar açılıp, kapanan yapılar değildir. Ama temizlenip, kirlenen yani tıkanan oluşumlardır.
Parapsikoloji, bizim enerji kanallarımız ve enerji merkezlerimiz olan bu çakra ve auraları da incelemesi altına almıştır. Kirlian fotoğraflama tekniği ile auralar tespit edilmekte ve çakralar üzerinde ölçüm yapılabilmektedir. Kirlian tekniği ile auraların yapısı ve psişik vampirlik fenomeni daha çok ortaya konmuştur. (Psişik vampir, aurasında hasar olan kişilerin başkalarının auralarına saldırarak enerji çekmeleri olayıdır.) Bunlar dışında bedenimizde bulunan meridyenler denen enerji akış kanalları ve akupunktur noktaları da parapsikolojinin inceleme alanı içerisindedir.

Enerji bedenleri
Fizik bedenimiz dışında aurayı da oluşan yedi kat bedenlerimizdir. Bunlar Esiri beden (alt esiri unsur), duygu bedeni (alt duygusal unsur), mantal beden (alt zihinsel unsur), astral beden, esiri kalıp (fiziksel unsur), göksel beden (duygusal unsur) ve Ketherik bedendir (zihinsel unsur). Esiri, duygu ve mantal bedenler fizik düzlemiyle , astral beden astral düzlemle (köprü), göksel ve kehterik bedenler ise ruhsal düzleme aittir.

Esiri katman enerji ve madde arasında ki bir katmandır. Açık mavi renkten griye doğru gözlemlenebilir. Bedenin hemen üzerini kapsayan bedendir. Fiziksel dokularla bağlantı içerisindedir.
Duygu bedeni hislerle bağlantılı olarak çalışır ve esiri bedenden sonra gelir. Kabaca, fizik bedenin dış çizgilerini izler. Esiri bedenden daha sıvımsı (daha süptil) bir yapısı vardır ve birebir fizik beden gibi değildir. Daha çok, akıcı hareketleri olan ince malzemeden oluşmuş bulutlar gibidir.
Üçüncü katman mantal bedendir. Bu, duygu bedenin ötesine uzanır ve daha ince maddeden oluşur, bu katman düşünce ve zihinsel işlemlerle ilişkilidir. Düşünce formlarımız bu katmandadır.
Astral düzey (dördüncü katman) ise şekilsizdir. Aşk olayının etki ettiği katmandır. Astral düzey insanların birbirleriyle etkileşimlerinin ve bağlarının gerçekleştiği düzeydir.
Esiri Kalıp bedeni ise beşinci katmandır. Bu katman fiziksel düzlemde mevcut olan tüm formları, bir şablon ya da kalıp halinde içerir.
Göksel beden altıncı katmandır. Burası ruhsal coşkuyu ve etkiyi hissettiğimiz alandır. Ruhsal sevginin alındığı beden burasıdır. Tüm evren ile bağlantımızı anladığımız “varlık” noktasına vardığımızda, var olan her şeyin bünyesinde ki sevgiyi, tanrısallığı gördüğümüzde, ışığın farkına varıp, ışıkla bir olduğumuzda ve birlik bilincine ulaştığımızda şuurumuz auranın altıncı düzeyine ulaşmıştır demektir.
Ketherik kalıp (kozal beden) yedinci ve son bedendir. Şuur düzeyimizi auranın yedinci katmananıa kadar genişlettiğimiz zaman, tanrısal nitelikler ile bir olduğumuzu anlarız. Kişinin o anki enkarnasyonu ile ilişkili tüm aurik bedenleri içermektedir. Bütün auraları bir arada tutan kalıp katmandır.

Kirlian fotoğrafçılığı
Kirlian fotoğrafçılığı, yüksek voltajlı, yüksek frekanslı, düşük amperli elektrik alanına dayalı aygıtlarla canlı nesnelerden yayılan birtakım biyolojik ışınımları fotoğrafik olarak saptamayı amaçlayan elektrografik fotoğrafçılık tekniğine verilen addır. Kirlian fotoğrafcılığı ile auralar ve enerji alanları üzerine daha detaylı araştırmalar yapılabilmiştir. İlk olarak Rus mühendis Semyon Davidovich Kirlian (1898-1980) ve eşi Valentina Khrisanova Kirlian tarafından geliştirilmiştir.


Biyokozmik enerji ve psikotronik bilim
Psikotronik, çek araştırmacılarının “parapsikoloji” terimi yerine kullandıkları, uzaktan güç aktarıma dayalı bir terimdir. İnsan psişesinin gösterdiği normal dışı (paranormal) olaylarda ortaya çıkan psişik, biyolojik ve fiziksel bilgilerin aracılığı ile canlı ve cansızlar dünyasını yöneten yasaların bilimin ışığında ortaya çıkartılmasıdır. Vril adı verilen enerjinin çeşitli aletlerle nakedilmesi ve aktif naklini inceleyen daldır.

Şuurlu beden kontrolleri
Vücuttaki herhangi bir bölgedeki ısıyı artırma,azaltma, kalp atışlarını kontrol etme vb gibi bedendeki normal de kontrol edilemeyen işlevleri kontrol etme yeteneği. Özellikle Tibetli ustaların kendi vücutları üzerinde ki hakimiyetleri bilinmektedir. Meditatif haller ile acıyı yok edebilmekte, kontrol edemeyen işlevleri kontrol edebilmektedirler.

Değişik şuur halleri(ASC)
Bilincin uyku sırasında yada uyanıkken normal ortamda ki farklılığını tanımlar. Hipnoz, trans, ekstazi, saykodelik meditatif durumlarda meydana çıkar. Özellikle uyku ile uyanıklık arasında ki şuur, en rahat parapsikolojik fenomenlerin yaşandığı aralıktır. Astral seyahat, durugörü, duruişiti ve benzeri duyular dışı algılamar en çok bu aralıkta meydana gelmektedir. Bu değişik şuur hallerini inceleyen daldır.

Tekinsiz ev fenomeni
Bazı evlerde tuhaf olayların olduğunu hepimiz işitmişizdir. Kendiliğinden oluşan telekinetik etkiler bulunan evlere, tekinsiz ev fenomeni denmektir. Spiritüalistlere göre bu fenomenin ana kaynağı, evde bulunan bedensiz varlıklardır. Daha önce orada yaşamış bir kişinin, travmatik ölümüyle, kapana sıkışmış ruh kendini telekinetik etkiler meydana getirerek göstermeye çalışır.
Parapsikoloji ise tekinsiz ev fenomenini daha farklı yoldan ele almaktadır. Tekinsiz ev fenomenlerin birçoğunda sebebin bedensiz varlıklar değil, ev içindeki bir kişinin farkında olmadan yaşadığı telekinetik patlamalardır. Bunlar genelde saf ve güçlü bir bilince sahip çocuklar yada ergenlerdir. Bu ergenlerin yada saf bir zihne sahip olan çocukların bastırdıkları içsel sorunları yoğun telekinetik patlamalarla farkında olmadan ifade etmeleridir.

Aynı şekilde telekinetik yetisi güçlü olan erişkinlerinde farkında olmadan bu tür telekinetik patlamalar yaşadığı tespit edilmiştir. Bu açıdan evleri tekinsiz yapan bedensizler değil, bizzat orada yaşayan bedenlilerdir.
Bu iki fenomeni birbirinden ayırmak kolaydır. Eğer fenomen sürekli aynı ailenin başına geliyorsa yani aile başka bir eve taşınsa da benzer olayları yaşıyorsa bu büyük olasılıklar telekinetik patlamadır. Ama herhangi bir eve hangi aile gelirse gelsin, paranormal olaylar yaşanıyorsa sorun evde ki bedensizlerden kaynaklanıyor olabilir. Bu alan hem spiritüalistleri hem de parapsikologları ilgilendiren ortak alanlardan biridir.

Düşünce fotoğrafçılığı
Bu yeti insanın sınırlarını zorlayan psişik güçlerden biri. Şu ana kadar sadece Ted Serios tarafından başarılabilmiş ve tarihe geçmiştir. (Aşağıda resmi mevcut) Fotoğraf filmleri üzerinde, paranormal yetilerin kullanılmasıyla, görüntüler oluşturmak veya zihinsel imaj tekniğidir. İnsan beyni, yoğun konsantrasyonla çeşitli şiddetler imajlar ve fikirler yayınlayabilir. Bu konsantrasyonun film şeritleri üzerine odaklanarak, imajinasyon enerjisinin şerit üzerinde çeşitli fiziksel ve kimyasal değişimler yaratması mümkündür.


Gözsüz görüş (Dermo-optik)
Son yapılarn araştırmalar, sadece gözle değil aynı zamanda derimizle de görebileceğimizi göstermiştir. Japonya’da bu tür yetilere sahip olduğu belirlenen çocuklar özel eğitime alınmaktadır. Özellikle derimizle, dokunarak görme işlemidir.
Dokunarak yazı, renk ve şekillerin algılanabilmesi üzerinde uzun zaman araştırmalarda bulunmuş ve çalışmalarını 1920’de yayımladığı yapıtında duyurmuş olan Fransız fizyolog ve yazar Jules Romains bu yeteneğin çalışmayla geliştirilebildiğini ve yalnızca el parmaklarla değil, yüz, göğüs ve ense kısmındaki deriyle de uygulanabildiğini açıklamıştır.
Rus bilimcileri 1960’larda, dermo-optik duyarlığın gözün algılama kapasitesini aştığını, kızıl-ötesi (enfraruj) ışınları algılamada (karanlıkta ve ışık geçirmez plakaların arka tarafını algılamada) da geçerli olduğunu saptadıklarını açıklamışlardır.
Günümüzde bu paranormal algılamayı açıklamak üzere başlıca iki parapsikolojik varsayım bulunmaktadır:
Birinci açıklama; bu paranormal fenomende, sonar aygıtlarının işleme sistemini andırır tarzda, bedenden yayılan ve nesnelerde yansıyıp geri dönen partiküller ya da kızıl-ötesi ışınlar yoluyla algılama sözkonusudur. İkincisi ise; bu paranormal fenomende, elektromanyetik enerjilerin bedende ki akapunktur meridyenlerinin enerji noktalarıyla etkileşimi yoluyla algılama sözkonusudur.

Radyestezi ve radyonik bilim
Radyeztezi hiçbir mekanik alet kullanılmadan bir ortamda ki enerjiyi algılama ve buna bağlı olarak su kaynağı, hazine veya yer altı madenlerini bulabilme yetisidir. Bunda tek bir sopa veya sarkaç yetmektedir. Özellikle ucuna kuvars bağlanmış sarkaçlar bu konuda daha çok tercih edilmektedir. Radyonik ise yaşayan organizmalardaki radyasyonun, ışımanın algılanmasıdır.
Radyonik ve radyestezi birçok alanda kullanılabilmekte ve herkese farklı çağrışımlar yapmaktadır. Sarçakla su, petrol veya altın aramak, bir damla kan veya saç örneğinden hastalıkları teşhis etmek ve nesnelerin yaydığı süptil ışınımları tespit etmek bunların arasındadır. Yani radyonik, eşyalardan yayılan gerçek ya da hissedilebilri ışınlmları tespit edebilen çeşitli aletler ve araçlar kullanmak suretiyle eşyaların yapısını ve niteliğini inceleme bili olarak ele alınabilir.


Telkin bilim
Telkinde amaç bilinçaltına bir takım emirler vermektir. ilinçaltına iletilen hemen hemen her emir çok kısa sürede fiziğe yansır ve verilen emir bilinçaltı tarafından derhal yerine getirilir. Her insan telkin alır ve telkin verir. Çünkü hepimizin bilinçaltı aynı şekilde çalışır. Bir telkini almaya en müsait durum gevşeme halidir. Çünkü bu durumdayken telkinlerin bilinçaltına ulaşması daha kolaydır.
Günlük yaşamımızda bilinçaltına sürekli telkinler yollandığı gibi bizde farkına varmadan sürekli telkinde bulunuruz. Ama bu emirler direk bilinçaltına gitmediği için %100 etki etmez. Bu emirler önce bilince gidip belli bir oranda süzüldükten sonra bilinçaltına gittikleri için direk etkide bulunmaz. Hatta bu etki hiç meydana da gelmeyebilir.
Dışarıdan ve kendi kendimize yaptığımız telkinlerin bilinçaltına gitmesini sağlayan en önemli etken, o emrin birçok kez tekrar edilmesidir. Uyanıkken bilinçaltına telkin yollamanın başka yolları da vardır. Bunların bir kısmını bazı reklamcılar kullanmışlardır.
Bu amaçla yurtdışında yapılan bir Cola reklamını birçoğumuz duymuşuzdur. Sinemalarda gösterilen reklam filminde gözün göremeyeceği kadar kısa bir sürede “Coca Cola İçiniz.” Telkini görüntülü olarak verilmiştir. Ancak filmin beş dakika arasında, seyircilerin coca cola tüketiminde büyük bir artış gösterdikleri tespit edilmiştir. Daha sonra bu tekniğin reklamlarda kullanımı yasaklanmıştır.
Bilinçaltı hepimiz için çok önemlidir. Haliyle bilinçaltını tekrar programlamanın sırrı telkindedir.

Psişik arkeoloji
Psikometri, durugörü ve önsezi gibi psişik yetileri kullanarak yapılan arkeoloji çalışmaları. Duyular dışı algılamalar ve radyestezi-radyonik bilim ile kazı yapılacak alanların tespit edilmesi, elde edilen tarihi eserlerin psikometri ile net geçmişlerinin keşfedilmesi, arkeolojik kazı yapılacak alanın psişik olarak taranması gibi konuları içeren inceleme alanıdır.
Bu bahsettiğimiz yetilerimiz hepimizin tanrısal yetileridir. Bunlar kendimizi bilme yolunda bir adım daha atmamızı sağlayan araçlardır. Ruhsal yeteneklerin tamamını kullanmak temel amaç değil ama en önemli araçlardır. Bunlar sayesinde yolumuzu kestirebilir, görüşümüzü ve farkındalığımızı arttırarak, ruhumuzu yükseltebiliriz. En önemli yeti, tekamül etmektir. Bunlar tekamül sırasında kullanacağımız araçlardır. Mutlaka bunla sınırlı değildir ruhumuzu. Bahsedilen ve araştırılan nice parapsikolojik fenomenin ötesini barındırdığı kesindir. Kuran’In dediği gibi; ne gökler ne yerler ne de dağlar bu emaneti kabul etmemiştir. Bunu ancak insan kabul etmiştir. Bu da bize bir kere daha ne denli sınırsızolduğumuzu düşünme fırsatı vermektedir.
Kaynaklar:
Metapsişik terimler sözlüğü, Ergün Arıkdal, Ruh ve Madde Yayınları
Olağanüstü Enerjiler, Serge K. King, Ege Meta Yayınları
Ruhsal Güçleri Geliştirme teknikleri, Ergun Candan, Sınır Ötesi Yayınları
Türklerin Kültür kökenleri, ERgun Candan, Sınır Ötesi Yayınları
Son üç peygamber, Ergun Candan, Sınır Ötesi Yayınları
Gizemden Bilime X-Files, Emrullah Tekin, IQ Kültür Sanat Yayınclık
Sufizm Gizli Öğretisi, John Baldock, Sınır Ötesi Yayınları
İlahi Rehberlik, Doreen Virtue, Akaşa Yayınları
Işığın Elleri, Barbara Ann Brennan, Meta Basım Yayı
Devamını Oku »