Salavatı İksir Azam (Büyük İlaç) Duası


Salavatı İksir Azam(yani; En büyük İlaç) bir diğer adı da kırmızı iksirdir (kırmızı ilaç). Bu salavatı, Gavsı Azam (büyük evliya) Şeyh Muhyiddin Abdülkadir Geylani Hz. yazmıştır. Çok güçlüdür.
Hz Muhammed sallahu teala aleyhi ve sellem den övgü ile bahseder.Bu yüzden ismi iksiri azamdır. Altın madeninden oluşur. Gavsa-ı Azam Efendimiz (s.a.v) çok severdi hayatı ona salavatı şerifler yazmakla geçti.
Bu salavat maneviyat kazanmak için sabah namazı ve yatsı namazından
sonra bir kez okunur.

Bu Salavatın Faziletleri

*Bu salavatı şerifi okuyan kişide hem fiziksel olarak hem de ruhsal olarak,maddi manevi akla hayale gelmeyecek altın değerinde değişikliller olacaktır.
*Muradına ermek, özellikle bu salavat, dileklerin, hacetlerin gerçekleşmesi için ve (haftada 1 kez)
*Nimet elde etmek için
*sevab kazanmak için
*Maneviyatın güçlenmesi ve o kişiye manevi kapılar açılması için.
*Ruhsal durumun düzelmesi için sabah namazından sonra ve yatsı namazından sonra 1 defa okunur.
*Mürşidi Kâmil’i arayan onu (dosdoğru yol) bulacaktır.
*Bu salavatı şerifeyi okuyacak kişi haftada bir kez bile okursa Allah’ın izniyle tüm istekleri yerine gelecektir,
*Kendini sorunlara ve kötülüklere karşı koruma altına almak için
*Bereket ve bolluk rızık elde etmek için okunursa, rızkında inanılmaz artış olması için
*Fakirlikten,borçlardan,yoksulluktan ve maddi sıkıntılardan kurtulmak için
*sıkıntılardan, kötülüklerden kurtulmak,korunmak için (haftada 1 kez).
*Allah’ın sevdiği kulları arasında yerini almak için.
*Kabir azabından güvende olmak için ,
*Zenginlik ve Servet artışı kazanmak için
*Kalbi huzura kavuşturmak için
*Ailesi,arkadaşları ve tüm insanlar tarafından sevilmek için
*herkes ona saygı, hürmet göstermesi için
*Cezaevinden kurtulmak için ve hapiste olan kişi için okunursa Allah’ın izni ile o özgürlüğüne kavuşacak(bu salavatı arapça olarak safran mürekkebi ile
bir kağıda yazarsa çok iyi olur).
*Bu salavatı şerifi,hastalıktan kurtulmak, iyileşip ayağa kallkması ve sağılığa kavuşmak için okunursa şifa bulur.Dirençli,güçlü ve çok sağlıklı bir hale gelir, korunur (haftada 1 kez).
*ağır hasta için bulunmaz bir nimet ve hazinedir.
*işe girmek,
*evlenmek için,
*sevdiğine kavuşmak
*dönmesini, gelmesini istediğin kimse için (haftada 1 kez)
*Her şey için bu salavatı oku kıymetini bil (haftada 1 kez)
*büyü varsa bozulur, korunur (haftada 1 kez).
Kaynak:Salavatı İksir Azam Kitabı yazarı Muhammed İsmail Hüseyin
اكسير الأعظم
iksir Azam (Büyük İlaç)
الإكسير الأعظم للإمام عبد القادر الجيلاني
İksir Azam İmam Abdulkadir Geylani
بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم
Bismillahirrahmanirrahim.
Nahmeduhu ve nusalli ala Resulullahil kerim.
اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَقْبل بها دُعاءنا
Allahumme salli ala Seyyidina ve nebiyyina Muhammedin salaten
tagbelu biha Dua’ena
اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَسْمع بها اسْتغاثتنا و نداءنا
Allahumme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin salaten
tesma’u biha’a istiğâsetena ve nida’e na
اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُسلِّم بها إيماننا
Allahumma salli ala sayyidina ve nebiyyina muhammedin salaten
tusallimu bih’a iymanena
اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُقوِّي بها إيقاننا
Allahumme ala seyyedina ve nebiyyina muhammadin salaten tugavvi biha iyganena
اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَغْفر بها ذُنوبنا
Allahumme salli ala Seyyidina ve nebiyyina Muhammedin salaten tağfir biha zunubena
اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَسْتر بها عُيوبنا
Allahumme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten testuru biha uyubena
اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَحْفظُنا بها من اكتساب السيِّئات
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyyina muhammedin salaten tahfazuna biha minik tisabis seyyiati
اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُوَفِّقنا بها لعمل الصَّالحات
Allahumme salli ala seyyidina ve Nebbiyina muhammadin salaten tufiguna biha li amalis sallihati
اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تفلح بها عمَّا يُرْدينا
Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten tuflihu biha amme yurdiyna
اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تكسب بها ما يُنْجينا
Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten
teksibu biha ma yuncina
اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُجنِّب بها عنَّا الشرَّ كلَّه
Allahümma salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten tucannibu biha anne؛؛erra kullehu
اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَمْنحنا بها الخَيْر كلَّه
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tamnehuna bihal hayra kullehu
اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُصْلِح بها أحوالنا
Allahumme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten tusallihu biha ehvalena
اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَعْصمَنا بها من المَعْصية و الغِواية
Allahumme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten ta’asimuna biha anil ma’siyeti vel gaviyyeti
اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَرْزقَنا بها اتِّباع السنَّة و الجماعة
Allahumma salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten terziguna biha ittiba’as sunneti vel cema’ati
اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُبْعدَنا بها اقْتران الآفات
Allahumme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten tubaiduna biha igteranil afati
اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَكْلؤنا بها عن الزَّلَّات و الهَفْوات
Allahumme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten takle’una biha aniz zilleti vel hafvati
اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَحْصل بها آمالنا
Allahumme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten tuhassilu biha’ amalena
اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَخْلص بها لك أعمالنا
Allahumma salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammadin salaten
tahlisu biha biha leke amelena
اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَجْعل بها التَّقْوى زادنا
Allahumme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten tecalu bihat tagva zadena
اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَزيد بها في دينك اجْتهادنا
Allahumme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten teziydu biha fi diynike ectiha dina
اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَرْزقنا بها الاسْتقامة في طاعتك
Allahumme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin terzuguna bihal istigameti fi ta’atike
اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَمْنحنا بها الأُنْس بعبادتك
Allahumme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten temnehuna bihal unsa bi’ibadetike
اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُحسِّن بها نيَّتنا
Allahumme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten tuhassinu biha neyeytina
اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُحسِّن بها اخْلاصنا
Allahumme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten tuhassinu biha ehlasena
اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَمْنحنا بها أُمْنِيَتنا
Allahumme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten
nebiyyina muhammedin salaten temnehuna biha emniyetina
اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُجيرنا بها من شرِّ الإنْس و الجانَّ
Allahumme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten
nebiyyina muhammedin salaten minşerril insi velca’inne
اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُعيذنا بها من شرِّ النَّفْس و الشَّيطان
Allahumme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten tuezzuna biha mina ؛errin nefsi veş şeytani
اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَحْفظنا بها من الذِّلَّة و القِلَّة
Allahumme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten tahfezuna biha minez zilleti vel gılleti
اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُعيذنا بها من القَسْوة و الغَفْلة
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyyina muhammedin salaten tu’izuna biha minel gasveti vel ğafleti
اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَحْفظنا بها عمَّا يَشْغلنا عنك
Allahumme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten tahfezuna biha amma yeşğaluna anke
اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُوَفِّقنا بها لما يُقَرِّبنا منك
Allahumme salli ala seyyidina ve nebiyyina salaten tuvaffiguna biha lemma yugarribuna minke
اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَجْعل بها سَعْينا مَشْكورًا و عملنا مَقْبولًا
Allahhumma salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten tecalu biha seayena meşkurav ve’amalena magbulen
اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَمْنحنا بها عِزًّا و قُبولًا
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten temnehuna biha izza ve gubulen
اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَقْطع بها عمَّن سِواك احْتياجنا
Allahumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tagtau biha ammen sivake ihtiyacina
اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُديم بها بنَعْمائك ابْتهاجنا
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tudiymu biha binamaike ibtihacina
اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تكون بها في جميع أمورنا و كيلًا
Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tekun biha fi cemiy’a umurina ve kıylen
اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تكون بها لقضاء حوائجنا كفيلًا
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tekun biha likadai havaicuna kefiylen
اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُعيذنا بها من جميع البلايا
Allahumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten
tuazzina biha min cemi’al belaya
اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَمْنحنا بها جزيل العطايا
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten temnehuna biha ceziyl ataya
اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَرْزقنا بها عَيْش الرُّغداء
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten terzukuna biha ayşir ruğada
اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَمْنحنا بها عيش السُّعداء
Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten
temnehuna biha ayşis suada
اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُسهِّل بها علينا جميع الأمور
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tusehhilu biha aleyna cemiyal umuru
اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُديم بها بَرْد العَيْش و السُّرور
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tudiymu biha berudel ayşu ves surur
اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُبارك فيها فيما أَعْطَيْتنا
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tebareke fiyha fiyma ataytena
اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُزكِّي بها عن الهوى نُفوسنا
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tuzekki biha anil heva nufusina
اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُطهِّر بها عمَّن سِواك قُلوبنا
Allahumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tutahhiru anis sivake gulubina
اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُصغِّر بها الدُّنيا في عُيوننا
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tusaggiru bihad dünya fi ayunena
اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُعظِّم بها جلالك في قُلوبنا
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tuazzimu biha celaleke fi gulubina
اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُرْضينا بها بقضائك
Allahumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten turdina biha bigadaike
اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً توزعنا بها شُكْر نَعْمائك
Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tuzzeana biha şükran ne’ameik
اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُصحِّح بها تَوَكُّلنا و اعْتمادنا عليك
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tusehhibuha tevekkelna ve atimedina aleyke
اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُحقِّق بها وُثوقنا و الْتجاءنا اليك
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tuhagiygu ve suguna ve itticaina aleyke
اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُرْضيك و تُرْضيه و تَرْضى بها عنَّا
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten turiyduke vetrudiyuhi ve teruda biha anna
اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُجيرنا بها ما فات منَّا
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tüciyrûna biha ma feteminna
اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُعيذنا بها من العُجْب و الرِّياء
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tüıyyüzüna biha minel ucbi verriyai
اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَحْفظنا بها من الحسد و الكِبْرياء
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tehfezuna biha minel haside vel kibriyai
اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَكْسر بها شَهْواتنا
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten teskur biha şehavetina
اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تجزء بها عاداتنا
Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tecza biha adetina
اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَصْرف بها عن الدُّنيا و لذَّاتها قُلوبنا
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tesürifü biha amidü anniddünya velezzetiha gulubina
اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَجْمع بها في الاشْتياق إليك هُمومنا
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tecümeu biha fil üştiyagı ileyke humuna
اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً توحشنا بها عمَّن سِواك
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tuhu؛una biha ammen sivake
اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُؤْنسنا بها بقُرْب آلائك
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tu nisuna biha bigurubi elaike
اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُقرَّ بها في مُناجاتك عُيوننا
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tugiyru biha fi munacatike (hacetini söyle) uyuvunina
اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُحسِّن بها بك ظُنوننا
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tuhassinu biha bike zünubena
اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَشْرح بها بمَعْرفتك صُدورنا
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Teşrahu biha bimeuri fetike sudurina
اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُديم بها في ذِكْرك و فِكْرك سُرورنا
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tüdiyümü biha fi zikruke ve fikuruke sururina
اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَرْفع بها عن قُلوبنا الحُجب و الأَسْتار
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Terüfcu bihe anu gulubinal hucube vel ustera
اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَمْنحنا بها شُهودك في جميع الآثار
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Temünehune biha ؛uhuvi deke fi cemiy al esar
اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَقْطع بها حديث نُفوسنا بإِعْلامك
?Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tegudamü
biha hadiysi nufusina bailan mik
اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُبدِّل بها هواجس قُلوبنا بإِلْهامك
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tübedilü bihe havacise gulubina bil ha mik
اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَفيض بها علينا جذباتك
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tufiydü biha aleyna cezebetike
اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَشْملنا بها بنفحاتك
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Te؛umilune biha binefahatik
اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُحلَّنا بها منازل السارين
Allahumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tühuilüne bihe menaziles sariyne
اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَرْفع بها مَنْزلتنا و مكانتنا لديك
Allahumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Terifa biha menuziletene ve mekanetina ledunke
اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَسْحق بها في إرادتك آمالنا
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tesü hagu biha fi iradetike amelena
اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَمْحق بها في أَفْعالك أَفْعالنا
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Temuhagu biha fi efaluke efaluna
اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُفْني بها في صِفاتك صِفاتنا
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tefüniyu bihe fi sifatike sifatina
اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَمْحو بها في ذاتك ذواتنا
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten temühüvü bihe fi zetike zevatina
اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُحقِّق بها إليك لقاءنا
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tuhaygigu bihal leyke ligaina
اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُديم بها بتواتر أَنْوارك صفاءنا
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tetiymubiha bitevatır envarike safeuna
اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَسْلكنا بها مسالك أَوْليائك
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Teslukuna biha mesulike evliyaike
اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَرْوينا بها من شراب أَصْفيائك
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Turuvina biha mineş şarrabi esfiyaike
اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً توصلنا بها إليك
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tuvassiluna biha İleyke
اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُديم بها حُضورنا إليك
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tudiymu biha hudurina ileyke
اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُهوِّن بها علينا سكرات المَوْت و غمراته
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tuhavvin biha aleyna sekeratil mevta ve gameratihi
اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُجيرنا بها من وَحْشة القَبْر و كُرْبته
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tuciyrina biha min ve haşetil gabri ve kurbeti
اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَمْلؤ بها قُبورنا بأَنْوار الرَّحْمة
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten temuleu bihe guburina binurir rahmeti
اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَجْعل بها قُبورنا رَوْضةً من رياض الجنَّة
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tecvalü bihe guburina ravudeten min riyadil cenneti
اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَحْشرنا بها مع النَّبيِّين و الصِّدِّيقين
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tehuşürüna bihe mean nebiyyine ves sıddıgiyne
اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَبْعثنا بها مع الشُّهداء و الصَّالحين
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tebausena meas sehude ve salihiyn
اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَمْنحنا بها قُرْبه و شفاعته
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten temnehuna biha gariybuhu şefa atihi
اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَفيض بها علينا بركاته
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tüfiydü biha aleyna berakatihi
اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَحْفظنا بها من كلِّ سوءٍ يَوْم القيامة
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tehûvezüna biha min kulli suvuin yevmel gıyameti
اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَشْملنا يَوْم الجزاء بالرَّحْمة و الكرامة
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Te؛ümelina yevmel cezai bi rahmeti vel kerameti
اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُثقِّل بها ميزاننا
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tuseggılu biha miyüzenena
اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُثبِّت بها على الصِّراط أَقْدامنا
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tüsebbitu biha ala sıratı egdamina
اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُدْخلنا بها جنَّات النَّعيم بلا حساب
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tüdehıluna biha cennatin neiymu bila hisabin
اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُبيح لنا بها النَّظر إلى وَجْهك الكريم مع الأَحْباب
Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tübüyühülena bihan na zara ila vechikel keriym meal ehbabi
اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تنحلنا بها حُبَّ آله و صَحْبه أَجْمعين
Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tenuhaluna biha hubbe alihi ve sahbihi ecmaiyn
اللَّهمَّ نتوسَّل إليك بسيِّد المُرْسلين و شفيع المُذْنبين نبيِّ الرَّحْمة و شفيع الأُمَّة، اللَّهمَّ بحُرْمته عندك و بقَدْره لديك
نَسْألك الفَوْز عند القضاء و نُزُل الشُّهداء و عَيْش السُّعداء و النَّصْر على الأَعْداء و مُرافقة الأّنْبياء و نحن عبادك الضُّعفاء لا نَعْبد سِواك و لا نَطْلب إذا مسَّنا الضُّر إلَّا إيَّاك فآمِن رَوْعاتنا و أجب دَعْواتنا و اقْض حاجاتنا، فاغْفر ذُنوبنا و اسْتر عُيوبنا يا رحيمُ يا كريمُ يا حليمُ، و ارْحمنا إنَّك على كلِّ شيءٍ قديرٌ و بالإجابة جديرٌ نِعْم المَوْلى و نِعْم النَّصير يا عليُّ يا عظيمُ يا عليمُ يا حكيمُ، اللَّهمَّ إنَّا عبيدك و جُنْدٌ من جُنودك، مُتعلِّقون بجناب نبيِّك، مُتشفِّعون إليك بحبيبك يا ربَّ العالمين و يا أَرْحم الرَّاحمين، و صلَّى الله على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ خاتم النَّبيِّين و إمام المُرْسلين و ارْض عن آله و صَحْبه أَجْمعين، { سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ (180) وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ (181) وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ }.
Allahümme inna netevesselu ileyke bi seyyidinel murseliyn ve şefial müznibin nebiyyir rahmeti ve şefiyul (hasta kullarına şifa iste) ummeti Allahümme bi hurmeti indeke vebi gadrihi ledeyke nes ulelükel fevzi indel gadai ve nuzuluş şüheda ve ayşıs sueda vennasri alel ada ve murfegal enbiyai ve nahnu ibadiked daiyf la neabudu sivake ve la netulubu iza messenad durru illa iyyake femin ravatina ve ecibu deavatina ve ikdi haceti (hecetini sِöyle) fağfir zenubina vestur uyubina ya rahmanu ya keriymu ya haliymu ve erhamuna ala kulli şey’in kadir.ve bil ucabeti cediyrun nimel mevla ve nimen nasr ya aliyyu ya azim ya ilmu ya hakiym Allahümme inna ibadike ve cundum min cunudike mutealligune bicenabi nebiyyin muteşeffiuna ileyke bi habbetike ya rabbel alemiyn ya erhamer rahiymin ve salllallahu ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin hatemin nebiyyin ve imamil murseliyn ve arda an alihi ve sahbihi ecmain subhane rabbike rabbil izzeti amma yesifun ve selamun alel murseliyn vel hamdulillahi rabbil alemin.

Not; Arapça bilenlerin, bu salavatı şerifeyi orijinalinden okumaları daha iyidir, türkçeden okurken yapılmış hatalardan uzak olunur.
Kaynak:Salavatı İksir Azam Kitabı yazarı Muhammed İsmail Hüseyin

Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski