Kadir Gecesi Kılınacak Namaz


Rivayet edildi ki; “Her kim kadir gecesinde iki rekât namaz kılar da her bir rekâtında 1 fatiha 7 kere ihlâs okursa selam verdiğinde ise 70 kere; “Estağfirullahe ve etübü ileyh (Allah’a tövbe eder ve mağfiret talep ederim)” derse Allah-u Teala kendisini ve anne babasını affetmedikçe yerinden kalkmaz. Allah-u Teala cennete melekler gönderir de onlar onun için ağaçlar dikerler, köşkler yaparlar ve ırmaklar akıtırlar. Kendisi de bunların tümünü görmedikçe dünyadan çıkmaz.”

Hz. Aişe (ra) annemiz Resulullah’ın (asm) şöyle buyurduğunu rivayet eder; “Her kim kadir gecesini ihya eder; içinde iki rekât namaz kılar, bu gecede istiğfar ederse, Allah-u Teala kendisini bağışlar. Allah’ın rahmetine dalar, Cebrail (as) kendisini kanatları ile sıvazlar. Cebrail (as) kanatları ile kimi sıvazlarsa o kişi cennete girer.” (İmam Gazali - Kalplerin Keşfi)

Diğer Kılınacak Faziletli Namazlar


7:35 Dakikadaki Zikrin Okunuşu : Sübhâne men hüve gâimün lâ yeshû. Sübhâne men hüve dâimün lâ yelhû. Sübhâne men hüve hâfizun lâ yeğfül. Sübhâne men hüve ğaniyyün lâ yeftegıir. Sübhâne men hüve cevâdün lâ yebhâl. Sübhâne men hüve halîmün lâ ye'cel. Sübhânellâhi velhamdülillâhi ve lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber. Ve lâ havle ve lâ guvvete illâ billâh. Sübhâneke yâ alîmü yâ azîm. İğfirliz-zenbel azîm 

8:00 Dakikadaki Zikrin Okunuşu : Estağfirullâhe ve etûbü ileyh 

8:30 Dakikadaki Zikrin Okunuşu : Sübhânallâhi velhamdülillâhi ve lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber ve lâ havle ve lâ guvvete illa billâhil aliyyil azîm. Adede mâ alimallâhu teâlâ ve zinete mâ alimallâhu teâlâ ve mil emâ alimallâhu teâlâ

Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski