Esmaül Hüsnanın Ebced Değerleri


Ebcet Hesabı Esmaül Hüsna, Kur'an'ı Kerimde mealen: En güzel isimler O'nundur (Allah'ındır) (Haşr Suresi, 24), Allah'ın güzel isimleri vardır. Onlarla kendisine dua ediniz. (Araf Suresi, 180) buyurulur.

Ebcet, Arap alfabesi harflerinin kolay öğrenilmesi ve hafızada tutulabilmesi amacıyla düzenlenmiş sözcük gruplarıdır. Ebcet'in Arap harfleri karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.

Ebced: Elif: 1, Ba: 2, Ci:3, Dal: 4 Hevvez: He: 5, Vav: 6, Ze: 7, Hutti: Ha: 8, Tı: 9, Ya: 10

Kelemen, Kef: 20, Lam: 30, Mim: 40, Nun: 50 Se'fes: Sin: 60, yn: 70, Fe: 80, Sad: 90, Karaset: Kaf: 100.

Rı: 200, Şın: 300, Te: 400, Sehaz: Se: 500, Hı: 600, Zel: 700, Dazığ, Dad: 800, Zı: 900, Ğayn 1000.

Ebcet Hesabı Esmaül Hüsna'nın okunuşu; Allah'ın 99 isminin ebcet hesabı yapılmış, amaç ve okuma sayısı gösterilmiştir.

Allah Cella Celalühü: ya Allah şeklinde zikredilirse, kalbe iman dolmasına sebep olur. Günde 66 defa okunur.

Er-Rahman: Allah sevgisi kazanmak için günde 298

Er-Rahim: maddi ve manevi rızık için günde 258

El-Melik: emir sahibi olmak için 91

El-Kuddüs: günahlardan kurtulmak için günde 170

Es-Selam: korktuklarından emin olmak için 131

El-Mümin: kötü hastalıklara yakalanmamak için 137

El-Müheymin: insanların düşüncelerini anlamak için 145

El-Aziz: Günlük 94

El-Cebbar: Günlük 206

El-Mütekebbir: Günlük 662

El-Halık: üzüntüden kurtulmak için günlük 731

El-Bari: başarı için 214

El-Musavvir: Maksatlara ulaşmak için 336

El-Gaffar: 1281 defa bağışlanmak için okunur.

El-Kahhar: zalimleri kahretmek için 306

El-Vehhab: 196 defa borçtan kurtulmak için okunur.

Er-Rezzak: Bol rızık için 308

El-Fettah: maddi manevi hayırlar için 489

El-Alim: ilim zenginliği için 150

El-Kabıd: zalimin zulmünden kurtulmak için 903

El-Basıt: işlerin büyümesi için 72

El-Hafıd: belalardan korunmak için 1481

Er-Rafi: işinde yükselmek 351 defa için okunur.

El-Muiz: fakir ve zelillikten kurtulmak için 117

El-Müzill: düşmanları zelil etmek için 770

Es-Semi: duaların kabulü için 180

El-Basir: acziyetin ortadan kalkması için 112

El-Hakem: haklı davayı kazanmak için 68

EL-Adl: adil olmak için 104

El-Latif: dileklerin olması 129 defa için okunur.

El-Habir: 812 defa hafızanın genişlemesi için 812

El-Halim: ahlak güzelliği için 88

El-Azim: sözünün tesirli olması için 1020

El-Gafur: günahların affı için 1286

Eş-Şekur: Baht açıklığı için 526

El-Aliyy: zilletten kurtulmak için 110

El-Kebir: defa hürmet görmek için 232 okunur.

El-Hafız: nefsin ve malın korunması için 998

El-Mukit: muhtaç olunan şeyin korunması için 550

El-Hasib: alnı açık olmak için 80

El-Celil: zalimi zelil etmek için 5329

El-Kerim: bol rızık ve kolaylık için 270

Er-Rakib: Allah'ın koruması altında olmak için 312

El-Mücib: duaların kabul olması için 3025

El-Vasi: ömür uzunluğu 137

El-Hakim: ilim ve hikmet sahibi olmak için 6084

El-Vedud: herkesin sevgisini kazanmak için 400

El-Mecid: izzet ve şerefin artması için 3249

El-Bais: kuvvetli irade için 573

Eş-Şehid: şehid olmak için 319

El-Hakk: sağlam bir iman için 108

El-Vekil: Allah'tan yardım için 66

El-Kaviyy: kansızlık için 116

El-Metin: maddi manevi sağlam olmak için 500

El-Veliyy: Allah'ın yardımı için 2116

El-Hamid: kazancın genişlemesi için 3844

El-Muhsi: 148 defa zekânın kuvvetli olması için okunur.

El-Mübdi: 57 defa muvaffak olmak için okunur.

El-Muid: elden kaçanı geri kazanmak için 124

El-Muhyi: işlerin başarılı olması için 68

El-Mümit: harama bakmamak için 490

El-Hayy: sözün tesirli olması için 324

El-Kayyum: isteklerin olması için 156

El-Vacid: kaybedileni bulmak için 196

El-Macid: kazanç bolluğu için 2304

El-Vahid: isteklerin olması, kalbin uyanık olması için 3669

Es-Samed: hiç kimseye muhtaç olmamak için 134

El-Kadir: gücünün çok olması için 305

El-Muktedir: her işte başarılı olmak için 774

El-Mukaddim: daima yükselmek için 184

El-Muahhir: kötü birinin uzaklaştırılması için 847

El-Evvel: hayırlı işlerde birinci olmak için 37

El-Ahir: ömür uzunluğu için 801

Ez-Zahir: her meselenin zuhuru için 1106

El-Batın: nefsin mutmain olması için 62

El-Vali: sözün tesirli olması için 47

El-Müteali: istediği makama gelmek için 551

El-Berr: her zaman iyilik bulmak için 202

Et-Tevvab: tövbelerin kabulü için 409

El-Müntekim: zulümden korunmak için 630

El-Afüvv: rızık bolluğu için 156

Er-Rauf: zarar görmemek için 287

Malikül Mülk: malın, kazancın zarar görmemesi için 212

Zül-Celali Vel İkram: işlerin kolaylığı için 1155

El-Muksit: eşlerin arasının düzelmesi için 209

El Cami: küslerin barışması için 114

El Ganiy: geniş rızık ve büyük servet için 1060

El-Muğni: geçim genişliği için 1100

El-Mani: kazadan uzak olmak için 161

Ed-Darr: zararlı kişilerin kahrolması için 1001

En-Nafi: hastalıklardan korunmak için 201

En-Nur: kalp nuruna sahip olmak için 256

El-Hadi: çocukların ailesine itaatkâr olması için 400

El-Bedi: Allah'ın yardımını almak için 86

El-Baki: ömrün uzunluğu için 113

El-Varis: uzun ömürlü olmak için 707

Er-Reşid: içki ve zinadan kurtulmak için 514

Es Sabûr: (Çok sabırlı) Başladığı işi kolay bitirmek için, günlük 298 defa okunur.

Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski