Tüm İnananlar Sayısınca Sevap Kazanmak - Dedikodunun Kefareti

dua

Allâhümmağfirlî ve livâlideyye ve lil mü'minîne vel mü'minât.
Ey Allah’ım! Beni ve inanan (iman eden)bütün erkek ve kadınları bağışla. 

İhya Şerhi’nde zikredildiğine göre:
Her kim (Sabah 25 kere) (Akşam 25 kere) olmak üzere (Günde 50 kere) derse:
1. Ebdal (seçkin veliler)’den yazılır. Ümmü Seleme (Radıyallahu Anha) validemizden rivayetle:
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: Kim her gün (Yukarıdaki Duayı) derse:
2. Her mü’min için (inananlar sayısınca) kendisine (1 sevap) yazılır. Halid-i Bağdadi (Kuddise Sirruhu) Hazretleri buyurmuştur ki:
3. Gıybet ve dedikodu günahının en büyük keffareti, kişinin her gün (27 kere) bu duayı okumasıdır.

(Zebidi, el-İthaf: 5/171) (el-Füyuzatü'l-Halidiyye: 31)
(Taberani, el-Mu'cemu'l-Kebir, No: 877, 23/370)

Gıybet - İftira ve Eziyet Keffareti İçin Okunacak İstiğfar  

dua

Allâhümmağfirlî ve likülli men zekertühû bi sûin eviğtebtühû ev behettühû ev âzeytühû bi ğayri haqqin minel mü'minîne vel mü'minâti vel müslimîne vel müslimât. 

Ey Allah’ım! Beni de ve imanlı erkekler ile imanlı kadınlardan, Müslüman erkeklerle Müslüman kadınlardan kötülükle andığım veya gıybet ettiğim, yahut iftira ettiğim yada haksız yere eziyet ettiğim herkesin (günahlarını ve kötü işlerini) de mağfiret eyle.

Kulun gıybet veya iftira ederek kul hakkına girdiği herkesin günahlarının bağışlanmasını isteyerek onların hakkından kurtulma niyetiyle (Yukarıdaki Duayı) şöyle demesidir. Enes ibni Malik (Radıyallahu Anhüm)’den rivayetle: Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
1. Gıybet ettiğin kişinin (hakkından kurtulmak için ödeyeceğin) keffareti (temizleyici ameli) onun (günahları) için istiğfar (bağışlanma talep) etmendir, buyurmuştur.

(Muhammed ibni Ali el-Hakimü’t-Tirmizi, Kitabü'l-İhtiyatat, No: 4, Sh: 68)
(İbnü Ebi'd-Dünya, es-Samt ve Adabü'l-lisan, Sh: 171)
(Münavi, Feyzu'l-Kadir, 5/7)

1 Yorumlar

Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.

  1. Bana kalırsa dedikodu ve gıybetin bir kefareti yoktur. Bu iki şey kul hakkı değil midir?
    Kul hakkının İslam'daki hükmünü açıklamama gerek yok sanırım.

    YanıtlaSil
Yorum Gönder
Daha yeni Daha eski