Aksıran Kişi İçin ALLAH Bir Kuş Yaratır!

zikir

Elhamdülillâhi alâ külli hâlin mâ kâne min hâl. ve sallallâhu alâ Muhammedin ve alâ ehli beytih.

Hangi hal olursa olsun herhalükarda Allah’a hamd olsun. Allah Muhammed’e (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) ve Ehl-i Beytine salat etsin.

Ebu Said el-Hudri ve İbni Abbas (Radıyallahu Anhüma)’dan
Rivayetle:
Rasullullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:
Her kim hapşırdığı zaman (Yukarıdaki Duayı) derse:Allah onun sol burnundan (sinekten büyük çekirgeden küçük) bir kuş çıkarır. o Arş’ın altında uçuşarak,
Ey Allah’ım! Bu sözü söyleyeni mağfiret eyle. diye duacı olur.  (Affettirene kadar uğraşır)
(Kastallani, Mesalikü’l-hünefa, Sh: 414)
(Sehavi, el-Kavlü’l-bedi’, Sh: 216)

Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski