Cuma Günü Bin Defa Okuyan ... Himmet İstemek!

salavat
Essalâtu vesselâmu bi adedi ilmillâhi aleyke ve alâ âlike yâ rasûlallâh. Eğisnî serîâ.

Allah-u Te'ala'nın malumatı sayısınca salat-ü selam senin ve Ehl-i Beytinin üzerine olsun ya Rasulellah! Sen bana süratle yardım et.

Ben bazı ulu meşayihın Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e selam verip himmet istemek için ihtiyar ettiği şu salat-ü selam siğasını özellikle tercih ettim ki o siğa şudur: (Yukarıdaki Salevat) Zira bu siğada hem salat, hem selam, hem adet zikri, hem Ehl-i Beyt konusu, hem de Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’den istiğase (himmet isteme) lafzı birlikte bulunmaktadır. İşte bu nedenle bu siğa ile tevessül, Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimizi aracı yapmak diğer siğalardan daha mükemmel olup, havassı ve faideleri pek çoktur ve bu lafzın sırları tüm esrarı kuşatmıştır. Artık her kim bu siğayı (100 kere) okursa: 

1. Allah-u Te'ala onun işlerini kolay eder. 

2. Darlıklarını genişletir. 

3. Sıkıntılarım açar. 

4. Gamını kederini keşfeder (giderir). 

Tabi ki bu siğa Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e hitap üzere olduğundan bir mümin bu salat-ü selamı ala vechil hitap(Senin üzerine olsun) şeklinde okurken:

Hazreti Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i kalbine yerleştirmeli, kendisini onun huzurunda bilerek (rabıta üzere) okumalıdır. İşte böyle yaparsa Allah-u Te'ala ona bazı özel faziletler ihsan eder: 
1. Allah-u Te'ala o kişinin (dünya ve ahiretle alakalı) her işini asan (kolay) kılar. 
2. Rızkında vüsat (genişlik) ve kesbinde (kazancında) bereketler yaratır. 
3. Kalbinde bulunan bütün hüzün (üzüntü) ve kederleri ve sair belaları defeder. 
4. En mühimi bu kişi Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in nazar-ı inayetleri ve meded-i himmetleri içerisinde daim olur. 
5. Her kim her gün bu siğayı (313 kere) okursa matlubuna ulaşır ve gayesine kavuşur. 
6. Her kim bu mübarek salat-ü selam siğasını (Cuma gecesi 1000 kere) okursa ne haceti varsa alelfevr (anında) muradı hasıl olur. 
7. Şeyh Necati (Rahimehullah)’ın beyanı vechile: Her kim bu siğa-i mübarekeyi (Cuma gecesi 1000 kere) okuyup sonra ikinci cuma gelinceye kadar (her gece 1000 kere) okumaya devam ederse:
Allah-u Te'ala onun muradını hasıl kılar, kendisini maksuduna vasıl kılar ki her hacetin ve muradın yerine gelmesi için bu, acayip sırlardandır. 
(Muhammed Hakkı en-Nazili, Nusratü'l-cünud, Sh: 190)

Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski