Uyanınca Bu Duayı Oku Dileğin Kabul Olsun

dua

Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh.
Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şey in qadîr.
Elhamdülillâhi ve subhânallâhi
ve lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber.
ve lâ havle ve lâ quvvete illâ billâh.

Allah'tan başka ibadete layık hiç bir ilah yoktur.
O tektir, ortağı yoktur.
Mülk ancak O'nundur, hamd de yalnız O'na mahsustur.
O her şeye hakkıyla gücü yetendir.
Bütün hamdler Allah-u Te'ala'ya mahsustur.
Allah-u Te'ala noksan sıfatlardan münezzehtir.
Allah-u Te'ala'dan başka hiç bir ilah yoktur
ve Allah-u Te'ala en büyüktür.
Allah-u Te'ala'nın yardımı olmadan hiç bir günahtan dönüş,
hiç bir ibadete de kuvvet yoktur. 

Rasullullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki:
Her kim uyku arasında uyandığında (Yukarıdaki Zikri) dedikten
sonra: 

Allahümmağfirli.
“Ey Rabbim, beni mağfiret et”

1. (Yukarıdaki Duayı) derse veya herhangi bir dua ederse,
kabul olunur.
2. Şayet abdest alır, sonra namaz kılarsa, namazı kabul olur.

(Buhari, Teheccüd 20, No: 1103, 1/387)
(Ebu Davud, Edeb: 108, No: 5060, 2/734)

Yorum yaptığınız için teşekkür ederiz.
"Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.
Yorum yazarken anlaşılır olmaya ve Türkçe yazım kurallarına uymaya çalışınız!

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski