Kabirde Sana Dostluk Yapacak Faziletli Zikir

dua

Lâ ilâhe illallahül-Melikül-Hakkul-Mübîn.

Eserleriyle aşikar, hakiki mevcut ve yegane padişah olan
Allah'tan başka hiç bir ilah yoktur.

Rasullullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
Her kim (Günde 100 kere) (Bu Tesbihi) derse:
1. Bu zikir kendisi için fakirlikten kurtuluş olur.
2. Kabir yalnızlığında yoldaş olur.
3. Bununla zenginliği celbeder ve cennetin kapısını çalar.
Bir rivayette ise şöyledir:
4. Her kim bu zikri her gün ve gecede 200 kere yaparsa:
Allah-u Te’ala’dan ne isterse, Allah-u Te’ala ona istediğini verir.
5. Bir insan bu hadis-i şerifi öğrenmek için Horasan'a gitse bile
azdır.

(Ebu Nuaym, Hilyetü'l-Evliya: 8/280)
(Zebidi, el-İthaf 5/131)
(Ali el-Müttaki, Kenzü'l-'ummal: 2/233, No: 3896)

Yorum yaptığınız için teşekkür ederiz.
"Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.
Yorum yazarken anlaşılır olmaya ve Türkçe yazım kurallarına uymaya çalışınız!

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski