Ana içeriğe atla

Akrep Burcunun Görevli Meleği

 Süleyman aleyhissselam azamet ile saltanat divanı kurdu ins ve cin ve vahş (yabani hayvan) ve kuş ve mür(karınca) ve mar(yılan) çevresinde toplandı o divanda hazır oldu ve müvekkel ervah (görevli ruhaniyetler) dahi izlerdi.

Süleyman divanda iken o vakit İlya bin Yahunasen ava gitmişti.

attan düşüp yaralandı dili tutuldu konuşamaz oldu hüddamları(yardımcı) onu alıp çadırına getirdiler.

Süleyman Aleyhisselâma varıp hemen durumu haber verdiler.

Süleyman hemen emir etti 4444 hakimin en üstünü Lokman bin Ada varıp nabzını tuttu kontrol etti.

Bildi ki bu iş cin işidir.

Talihine baktı. gelip Süleymana haber verdi dedi ki

Ya nebiyallah İlya bin Yahunase cinden zarar dokunmuş ondan bu hale gelmiş. Talini dahi tuttum bildim ki talii akreptir ve yıldızı Merihtir.

Ona çare budur ki nübüvvet mührünün (saltanat mührünün - mührü Süleyman) altıncı ismini okuyup müvekkeli burcu akrebi davet etmelisin.

Görüntüsü ortaya çıkar ve ona hüküm edersin

O işi yapan cinniyi tutup huzurna getire dedi.

Süleyman aleyhissselam yerinden kalkıp iki rekat namaz kılıp saltanat mührü üzerindeki yed-i kudret (Allahın kudret eli) ile mestur (örtülü) olan on iki bahşı ismullahın altıncı bahşını okuyup akrep burcunun muvekkel malikini davet etti.

Allahın emri ile meleki azam Süleyman gözüne ayan huzuruna hazır oldu. Kaddi hamide kılıp (öne eğilip) selam verdi.

müvekkili burcu akrep bu şekilde izzet kılıp selam verince Süleyman aleyke alıp nazar kıldı gördü ki bir acayip heybetli ibretullah meleki azamdır.

Dört başı var adem gibi.
Her başında üç yüzü var ve
Her yüzinde üç gözü var

Diğer azaları yerli yerinde
sekiz büyük kanadı var ve
dört eli var adem eli gibi
ve dört kanadı ile tüm azalarını kapatmış dört kanadını iki tarafından kavsı küzah gibi (göğün çemberi) kemer kemere kılıp (sarıp) durur.

Dört elinin birisinde ateşden meydana gelmiş tigi bürran (keskin kılıç) tutar.

Bir elinde bir tas tutar ateşi içinde akrep
şeklinde ateş var alevi yandıkça akrebi ateş şeklinde gösterir

Bunlar iki sol elleridir yanlarında tutar

Sağ ellerinin birinde bir zerrin (altın) levha ve birinde bir nurani mühür tutar üzerlerinde yed-i ķudret (Allahın kudret eli) ile yazılmış kazılmış esmaullah var

ve bir acayip haldir ki
meleki adamın başında nurdan tacı var nuru aleme gün gibi şule verir.

Ve bir acayip haldir ki bu azim meleğin ayakları adem ayağına benzer ayakkabı giyer velakin ayakkabıları akrebe benzer
Ateş saçar.

Süleyman Aleyhisselâm sual edip sordu ki

yā meleğin azam mübarek ismin nedir ve neye müvekkelsin görevin nedir ve bu ellerinde tuttuğun levh ve mührü esmaullahın havası nedir ve sol elindeki kılıcın amacı nedir. Ateş ile ateş içindeki akrep şekli neye işarettir. Dedi

Meleki azam cevap verdi ki

Ya nebiyallah ben akrep burcunun Allah izni ile müvekkeliyim adıma Sarsail derler.

amma ki kerribiyun arasında künyem
Hirkail dir

ve tekvinler (yaratılmışlar) içinde ismim Kayume  dir

ya nebiyallah benim emrimde sekiz kerre yüz bin melaike (800.000) vardır. Her birisi sekiz kerre yüz bin (800.000) melaike müvekkiline hüküm eder ki her müvekkelin emrinde de sekiz kez yüz bin (800.000) mahlukat (tekvin) vardır ve her tekvinin emrinde sekiz kez yüz bin (800.000) cin cemaati vardır. Reisi Mahkumu vardır yani onları zapteden reisleri vardır. Cümlesi akrep burcuna tabidir. müvekkel ve reisi tekvin ve cinniyandır.

Ya nebiyallah sağ elimdeki altın levh üzerinde üzerinde ki tılsımat ismi azam bereketinden ve mühür esmaullah havası şerefindedir. Zikir ettiğim müvekkiller ve dahi tekvinler ve reisi cinniyan bununla emrime mahkum olmuştur.

ve sol elimdeki ateş içindeki ateşten akrep akrep burcuna mensup müvekkel olduğuma delildir.

Ve bu ateşli keskin kılıç ki onla emrime itaat etmeyen tekvinler ve reisi cinnilerden asi olanları vurup yakıp helak ederim.

Ya nebiyallah her kim bu levhimin tılsımını kamer akrep burcunda iken tali ihtiyar kılıp merih saatinde huni şir (aslan kanı) ile veya huni peleng (kaplan kanı) ile veya sarı beneksiz horoz kanı ele yazıp gülsuyu ile ezip üzerinde bulundursa hiç bir düşman onun yenemez.

eğer ki bu levhi padişahlar bayrakları üzerine rakam etse yazdırsa amma yazarken Merih buhrunu vermeli ve merih saatinde yazmalı o padişah hep muzaffer olur.

ve la havle ve la kuvvete illa billahil aleyyil aziym

Ya nebiyallah her kim bu elimde olan nurani hatemin üzerinde yed-i kudret ile yazılıp kazınan mührü kamer akrep burcunda iken merih saatinde yazıp Merih buhru verip kızıl akik üzerine (13) veya çelik yüzük kaşına rakam ettirip taksa tüm halk içinde muhterem ve muazzez olur dahi cihanda yokluk görmez hep zafer bulur.

Merih buhuru şudur
Sandal, Damla sakızı, kust (topalak), Cin tırnağı, Cavi (asilbend) Karıştırılıp yakılır
Bunlar aktarlarda vardır

Merih saati
Pazartesi sabah 4. Saati
Salı sabah 1. Saati
Cumartesi gecesi 5. Saati

Salı sabah uygundur

Cumartesi aksam uygundur

Tam saat için hesap edilmelidir

O gününün güneş doğum batım süreleri arası geçen dakika hesap edilir 12 ye bölünür

Misal güneş 6 da doğup 17 de batsın
11 saat eder 660 dakikadır
660/12= 55 eder 1 saat 55 dakikadır

6 dan 6.55 e kadar 1. Saat olur

6.56 dan 7.50 ye kadar 1
2. Saat olur
Bu sabah saati hesabıdır

Aksam saati için gün batımı vw gün doğumu alınır
Örnek cumartesi güneş 17 de battı pazar 6.10 da doğacak

13 saat 10 dakika eder
790 dakika olur
1 saat yaklaşik 66 dakika olur

Cumartesi gecesi 5. Saat için
1.saat 17.00-18.06
2. Saat 18.07-19.13
3. Saat 19.14-20.20
4. Saat 20.21-21.27
5. Saat 21.28-22.34 (budur)

Ger gün icin bu saat yeniden hesap edilir değişir

O LEVHDEKİ TILSIMLAR BUNLARDIR

MÜHÜR BUDUR
ilmi haki tahirullah havasul kebir bi iznillah
 
(kaynak:dbaetv.blogspot.com)

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Kırk Anahtar Duası

Tüm kötülüklere ve büyücülere karşı koruyucu dua Şans için kırk kilit açma duası Hz Fatma tarafından bu dua herkez için bir anahtardır.sorunlardan kurtulmak için mucize dua kısmet ve şans açmak aşk, sevgi, muhabbet, servet,bağlı işleri çözmek, işe girmek,sihir ipatli ve sorunları çözmek,Düşmanları kovmak ve Evlilik niyeti için cuma günü sabah namazdan sonra mavi çanak kasenin içinde suya okunur okunan su içilir ve bu suyla gusül abdesti alınır. Karı koca arasındaki muhabbet için su çay veya meyve suyuna okunur ikisi içer Cuma sabahı Temiz ve saf niyet ile büyük bir kase suya okuyun ve su ile banyo yapın Evlilik Niyeti için Dört hafta en iyi zaman perşembe veya cuma günü sabahıdır.Duayı bitirdikten sonra bir defada yasin suresi okuyun (Dört perşembe veya Dört cuma) Servet açmak ve Büyüden kurtulmak için şans servet ve sihir iptali için suya okunur ve o suyla banyo yapılır Büyüden kurtulmak için safran mürekkebi ile arapça yazıp suda bekledikten sonra o suyla kişi yıkanırsa büyü

Kün Fe Yekün Nedir? Sırları ve Faziletleri!

 Bu cümle arapçadır ve kurani bir kavramdır. Kün ol anlamındadır. Feyekün ise oluverir manasına gelir. Yasin süresi son sayfa son âyetlerde geçen bu kelime, Allahın dilemesi ile ilgilidir. Allah bir şeye ol dedi mi o hemen olur. Sırları ve Faziletleri Not: Tecrübe ile sabittir. Yasin süresinin su 2 ayeti 1001 kere okudunmu kabul olmayacak dua yok biiznillah( Allah'in izni ile).. Ramazanın son 10 günü içerisinde okunması gerekli. tüm dualarimizin kabul olması dileğiyle yardım bekleyen herkese iletelim..Rabbim şifa versin korktuklariniza ugratmasin.iki ayet; İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kun fe yekûn(yekûnu). Bütün meşru istekler için. Kur'ân-ı Kerîmin bir çok âyet-i kerîmesinde geçen;‘’kün feyekün.’’ duası. Yani, "Allâh-u Te'âlâ bir şeyi yaratmak murad ettiğinde o şeye '’kün feyekün =var ol!'' buyurur, o da hemen var olur". Kur'an'daki, "Kün feyekûn" kavl-i şerifi bulunan bütün âyetler bu duada zikredildiği için bu duay

İsrafu Umar Duası

Uyarı!:Maksadı hayırlı rızık ile zengin olmak, ve elde edeceğini asla haramda kullanmamak kararında olan kimsenin bu havas terkibini uygulamasını tavsiye ederim. Sayısız defa yapılmış ve her seferinde çok şükür birkaç günde dahi etkisi görülmüştür. İhlasla ve şüpheye düşmeden okunmalıdır. UYGULANIŞI: Yatsı namazlarından sonra İki rekat hacet namazı kılınır. Her iki rekatta fatihadan sonra bir ayetel kürsü okunur. Son secdeye varlıldığında secdeden kakmadan! "ya Hu ya men Hu , La İlahe İlla Hu, entel hayyul kayyum, vela şerikelek, velekel mülkü, velekel hamdü, ve inneke ala külli şeyin kadir" dedikten sonra namaz bitirilir. Ardından israfi-umar duası okunur. KAYNAKLARDA BU ALTTAKİ ŞEKİLDEDE GEÇMEKTEDİR İsrafu umar okunuşu: Aksamtu aleykum Eyyetühel Umari vel caan Ellezi fi hezel Mekaan Dürriyyül Kuvveti Vel ceberuti vel heybeti Vel kudreti vel azameti vel kuvveti Vessatveti vel celaleti vel Cemaleti Vel ceberuti ,aksamtu aleyküm billahi El hayyul kayyum ellezi

Ömründe 4 Defa Okuyana Mucizeler Yaşatan Muazzam İstiğfar

Abduh Muhammed Baba (elmecmuatul mubareke) Abdullah İbni Sultan (r.a) istigfaridir ! Hz. Ali (r.a) peygamber efendimiz (s.a.v) emri ile yaziya dökmüştür. Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi hamdeyyüvafinniame ve eşhedüel la ilahe illallahu vahdehü la şerikelhü şehedetem müberraetem mineşşekki vettühemi ve eşhedüenne seyyidena muhammedennebiyyene abdühü ve rasulühü seyyidül arabi vel acemi sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ala alihi ve ashabihi ve ezvacihi ve zürriyetihi efdalil ümem. Manasi; Nimetlerine denk gelecek bir hamd ile Allah'u te'ala'ya hamdü senalar olsun. Ben şek ve töhmetlerden beri kılınmış bir şahadetle şahitlik ederim ki Allahu teala'dan başka hiç bir ilah yoktur.yine şahitlik ederim ki peygamberimiz, efendimiz muhammed o'nun kuludur. rasulüdür, arab'ın ve acemin efendisidir. Allah'u teala ona ve ümmetlerin en üstü olan aline, ashabına, eşlerine ve zürriyetine salat ve selam eylesin' Fazileti; Bu istiğfari okuyan

Es'elullâhel azîm, Rabbel arşil azîm en yeşfiyek! - Şifa Dilemek

Sahabeden Abdullah ibn Abbas (r.a.), Peygamberimiz (s.a.s.)’in şöyle buyurduğunu bildirmiştir: “Kim eceli gelmemiş bir hastayı ziyaret eder de onun yanında yedi defa; أَسْأَلُ الٰهّلَ الْعَظي۪مَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظي۪مِ أَنْ يَشْفِيَكَ Okunuşu: “Es’elüllâhel-azîme, Rabbel-arşil-azîmi en yeşfiyeke.” Anlamı: “Ulu Arş’ın Rabbi Yüce Allah’tan sana şifa vermesini isterim, derse, Yüce Allah ona mutlaka o hastalıktan şifa verir.” (Ebû Davud, Cenâiz, 12) Peygamberimiz, sabah akşam şu duayı okuyarak Allah’tan sağlık, âfiyet ve iyilik istemiştir: اَللّٰهُمَّ إنّ۪ى أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Okunuşu: “Allâhümme innî es’elükel-‘afve vel-‘âfiyete fîd-dünyâ vel-âhırah.” Anlamı: “Allah’ım! Senden dünya ve ahirette af, sağlık, sıhhat ve nimet istiyorum.” (Ebû Davud, Edeb, 110) Tıbbî tedavi yanında telkin ve dua ile tedavi yöntemi (psikolojik tedavi) günümüz müspet bilimi için de büyük önemi haizdir. * Sahabeden Hz. Enes (r.a.) anlatıyor: Peygam

Uykuda Cünüp, Rüyalanmamak, İhtilam Olmamak İçin Dua

Maaric , Tarık ve Kadir surelerini okumak da uykuda boşalmayı önler. Felahu's-Sail'de İmam Ali'den (as) rivayet edilmiştir ki; "Uykudayken boşalmaktan korkuyorsanız, uyumadan önce şunları söyleyin: اَللّهُمَّ اِنّي اَعُوذُ بِكَ مِنَ الإحْتِلامِ وَ مِنْ شَرِّ الأحْلامِ وَ مِنْ أنْ يَتَلاعَبَ بِىَ الشَّيْطانُ في الْيَقْظَةِ وَ الْمَنامِ Allâhumme innî e'ûzu bike minel ihtilâm ve min şerril ahlâm ve min en yetelâ'abe biye'ş şeytânu fil yeqzati vel menâm. Allah'ım, (uykuda) cunup olmaktan, karmaşık rüyaların şerrinden, uykuda ve uyanıkken şeytanın benimle oynamasından sana sığınırım.

% 100 Kabul Olan Dua !

ALLAHTAN BİRŞEY İSTEYECEĞİN ZAMAN HADİD SURESİNİN İLK 6 AYETİ HAŞR SURESİNİN SON 4 AYETİNİ OKU VE ŞÖYLE DUA ET Yâ men hüve hâkezâ es'elüke bi hakkı hâzihil esmâi en tüsaliye alâ muhammedin ve âli muhammedin ve en tef'ale bi ( burada hacet söylenir) Azîb (r.a.), Ali b. Ebu Talib Kerremellahu Vecheh Hazretlerine demişti ki: "Senden Allah aşkına rica ediyorum. Rahmân Teâlâ'nın gönderdiklerinden, bilhassa Cebrail'in Resulullah'a getirdiklerinden ve Resulullah'ın özellikle sana öğrettiklerinden en faziletlisini bana özel bir şekilde öğretmez misin?" Hz. Ali de ona "Ya Bera! Allah'a İsm-i A'zam'ı (en yüce ismi) ile dua etmek istersen, Hadid Sûresi'nin baş tarafından on âyeti ve Haşr Sûresi'nin sonunu oku, sonra de ki: 'Ey o, böyle olan ve O'ndan başka böyle bir şey olmayan zât! Senden bana şöyle şöyle yapmanı dilerim." Vallahi ya Bera, bununla benim aleyhime dua etsen yere geçerim.' dedi."

Günlere Göre Kulak Çınlaması Alametleri

Bir insanın durup dururken kulağı çınlar. Güya tiz bir düdük veyahut ince bir çıngırak çalınıyormuş gibi bir ses, bir sağda duyar ve eski hallerden insanlara Cenab-ı Hak tarafından bir işaret olmak üzere telakki eden, Cenab-ı Allah tarafından bir işaret nazarı ile bakan ilim ve bilim erbabı ve havvas alimleri uzun tecrübeler neticesinde gün ve gecesine göre hükümlere tasnif ve taksim eylemişler, hayr ve şerden her neye delalet ettiğini belitmiş ve bildirmişlerdir. Bir kimsenin her ne zaman kulağı çınlarsa derhal "Allahümme salli ala seyyidine muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme. Allahümme inni eselüke küllel hayri ve eüzü bike min külli şerri" demek lazımdır demişler. çünkü her bir işaret ve alametde Cenab-ı Vacibül Vucud hazretlerinden hayrı istemek ve şerden ise istiaze etmek ehli imanın adeti kadimesi ve müstahsenesidir. Yani bir savap işleme halidir. Pazar Günü: Büyüklerden faide görmesine, ümit ettiği yerden menfaat görmesine delalet eder. Pazar Gecesi: Büyü

İsimlerin Ebced Değerlerini Bulun?

Ebced’in en büyük özelliği “Ebced hesabı” adı verilen bir işlemde kullanılmasıdır. Buna göre, ebced ifadesindeki her harfin bir sayı değeri vardır ve bu değerlerden istifadeyle bir çok konuda pek çok işlemler yapılmıştır. İşte bunların her birine bu hesabın adı verilir. Ebced alfabe düzeninin harfleri 1′den 9′a, 10′dan 90′a, 100′den 1000′e doğru numaralandırılır. Ayrıca bu alfabede gözükmeyen “pe” harfi “be ” gibi, “çe” harfi de “cim” gibi kabul edilerek onların sayı değerlerini alır. Eskilerin “hisâb el-cümel” dedikleri, ebced hesabının 4 çeşidi vardır: “Büyük”, “en büyük”, “küçük” ve “en küçük” ebced hesabı. Yukarıdaki tablo, eskiden büyük ebced (cümel-i kebîr) olarak ele alınmış, ama bugün küçük ebced (cümelsağir) olarak değerlendirilmektedir. Ebced programları İndir https://yadi.sk/d/4IU3bN7bqz3yF Kultanıldıgı Yerler Ebced alfabe düzeninde her bir harfin bir rakama tekâbül etmesi keyfiyeti, Türk-İslâm kültüründe, hemen hemen her sahaya yayılan bir kullanımı ortaya koymuştur. R

Kuranda İsmi Geçmeyen Peygamberler

HZ. SA'YA VE HZ. IRMIYA A.S. Insanlik tarihi, ayni zamanda peygamberler tarihidir. Çünkü Cenab-i Mevlâ her kavme bir hidayetçi gönderdigini buyuruyor. Bir rivayet, insanliga gönderilen peygamberlerin sayisini yüzyirmidörtbin olarak veriyor. Bunlarin sadece yirmibesinin ismi Kur'an'da zikredilir. Bu yazi dizimizde, ayetlerde ismi geçmeyen fakat kissalarina deginilen peygamberleri konu ediniyoruz. Peygamberler, Allahu Tealâ tarafindan, emir ve yasaklarini kullarina teblig etmek ve hidayet yolunu göstermek amaciyla gönderilen insanlardir. Onlar, Allahu Tealâ'nin seçilmis kullaridir. Bu, çalismakla veya çok ibadet etmekle elde edilecek bir derece degildir. “Andolsun ki, biz senden önce nice peygamberler gönderdik. Onlardan bir kismini sana anlattik, bir kismini da anlatmadik.” (Mü'min, 78) “Her kavmin bir hidayet davetçisi vardir.” (Ra'd, 7) “Her ümmetin bir peygamberi vardir” (Yunus, 47) gibi birçok ayet göz önünde bulunduruldugunda, insanlik tarihi boyun