Ana içeriğe atla

Sarsail Melek Nedir?

Sarsail melek Akrep burcu maliki böyle anlatınca Süleyman Aleyhisselâm sual etti:

Bize ömründen ve cihandan haber ver

Sarsail cevap verdi ki:

Ya Süleyman benim ömrüm uzundur ne miktardır ben bilmem Allah bilir zira ki Hak teala alemi yaratdı ay ve güneşi var etti on iki burcu feleklerde süs etti. Bizim emsalimiz müvekkel burcları ve tekvinleri ol vakit yarattı. Alemin ibdasını ve hilkasını (yaratılışını) Allahdan gayrı kimse bilmez. amma batı tarafında küreyi Nardan (ateş küresinden) yitmiş bin yılda bir kerre akrep burcu şeklinde bir ateş zuhur eder ki rubu meskuna (dünya karasına) iner ve doğu tarafından dahi aslan burcu şeklinde ateş küresinde bir ateş inip rubu meskun alemi içine düşüp deryalar kaynatıp kuru yerde olan mahlukatı helak eder bu hali ben yitmiş bin kerre gördüm.
Bundan başka nişan bilmem dedi.

Süleyman Aleyhisselâm gayet şaşırıp seslendi:

Ya Sarsail Melek bu uzun ömrün içinde cihan sarayında alemi ulvide acayip neler gördün haber ver dinleyim dedi.

Sarsail cevap verdi ki
Ya Nebiyallah alemi ulvide çok acayiplikler gördüm amma ki bana bir nesne çok acayip geldi.
Süleyman o nesne nedir dedi
Sarsail cevap verdi
Ya nebiyallah Hak teala arşı azim olarak yarattı gayet uludur.

şöyle ki Yedi Kat Yerler ve Yedi Kat Gökler ve Yedi Kat ve Yedi Kat kaf dağları ki Arşı Azimin yetmiş kez yüz bin kaimesi (ayağı) vardır bunların tamamı bir kaimesi kadardır. Belki ondanda azdır.

Bu azamet ile Arşı Hak Teala yarattı arş kendini gördü ördi Yüce Azametine garre oldu (gafil oldu)

Hak teala diledi ki arşı azime kendi büyüklüğünü miktarını bildire  bir ejderha yarattı azim bir ejdeha ki yedi kerre arşı azimi kuşatıp karnı içine aldı ve başı yedi kat yerden aşağa öküzden balıktan ve balığı götüren deryadan ve deryayı içine alan kızıl yakuti kadehden ve kadehi götüren ateş küresinden ve ateş küresini götüren badı sarsardan aşağı uzanır (rüzgardan) ve rüzgarı harekete getiren ki ol ejderhanın tesbihi nefesidir. 

ol ejderhanın ağzında yedi kat cehennem vardır üç cehennem sağda dişleri arasında ve üç cehennem de sol tarafta dişleri kovuğundadır amma ki esfeli safilin o ejderhanın dili altındadır bu zikr olan cehennemlerin azameti o kadardır ki her birinin bir kapısı vardır tuli arz (bir boydan bir boya) elli bin yıllık yoldur ve her bir kapının kenarında yitmiş bin dağ vardır Ateşten dir ve her bir dağda yitmiş bin dere vardır Ateşten dir ve her derede yetmiş kez yüz bin saray vardır (7 milyon) Ateşten dir ve her bir sarayda yitmiş kez yüz bin (7 milyon) hucerat (oda) vardır ateştendir ve her bir odada yitmiş kez yüz bin
kerre yüz bin (700 milyar) azap vardır.

Ya nebiyallah ol ejderhanın ağzının sağ tarafındaki dişi kovuklarindaki üç cehennemin adları budur
Birinin adı Lazadur Yecüc Mecüc için hilkat (var edilmiş) olmuştur.
ve birinin Hutamedir azgın Yahudiler (Cühudlar) için hilkat olmuştur
ve üçüncü cehennemin adı Haviyedir kafirler için hilkat olmuştur.
Sol tarafında dişleri kovuklarında olan üç cehennem adları bunlardır
Birinin (18) adı Cahimdir şeytan için hilkat olmuştur.
ve ikincinin adı Sairdir (Ala cundu minessair) münafıklar içün hilkat olmuştur.
ve üçüncünün adı Sakardır Namaz kılmayı ibader etmeyenler içindir
ve yedinci cehennem ki dili altındadır esfeli safilindir o cehennemin deresindedir
Ya nebiyallah ol ejderhanın azametinden hiç bir şey haber vermedi kerribiyun fikr edemedi.
amma ki yedinci ķat gök firiştelerinden Salsayail  melek cevap verdi ki bir vakit Allahu tealanın emri ile cenneti cehennemi görmeye vardık cehennem müvekkelinden sual ettim ki:
Yedi tabaka cehennemi ağzına alan ejderhanın azametini tamam bilirmisin dedim
cevap verdi ki:
ejderhanın azameti şu ola
yedi tabaka cehennem ki altısı sağ ve sol dişleri arasındadır ve yedincisi ki iki dili altındadır esfeli safilin deresi o cehennem içindedir.
ol esfeli deresinin ağzında ateşten yetmiş bin dağ vardır ve o dağın her zirvesinde yitmiş bin hucerat (oda) vardır. Ateştendir ve her odada yetmiş bin asiye azap olur.
bir gün bir asinin diline bu geldi kim:
ya hafiyyel eltaf necinna mimma nehah
Arşı azimin ayağında muallak duran yeşil kudret kandilinin içindeki Nuru Muhammed (Bloğumuzda Nuru Muhammed Daveti Kaycavin bilgi mevcuttur) hakkı için bu asilere necat verip o asi bir kuhi ateşi ziri zeber et deyip niyaz edince Hak teala onun günahını afv kılıp ahir zaman peygamberi Muhammedin Sallallahü aleyhi vesellem nuru azametini yad ettiği için tüm asilerin günahını afv kılıp zebaniler emir etti cehennemden ve ejderha ağzından çıkarıp dördüncü kat gökdeki cennet kapısına iletip Rıdvana teslim ettik. Tesnim suyu (mutaffifin 27) ile yuyup Selsebil ırmagında pak edip Hak izni ile cennete koydular. Muhammedin nuru izzeti şerefine Tüm Cehennem malikleri ile secdeye
Varıp seslendik ki İlahi Seyyidi Mevlayi bizi habibin Muhammedin şefaatinden mahrum eyleme (onda Şefinin en üst derecesi vardır) deyip niyaz ettik. O vakit gördük ki o yitmiş bin zirveli ateşden dağ yerinden kopup esfeli safilin deresinin uçurumuna uçup ziri zeber olup gitti. çatırtısı ve kütürtusü yedi kat cehennemi zelzeleye verdi.

Bjndan acıyıp bu ki yitmiş bin yılda bir kerre bu ejderhaha Allahu tealayı tespih edip azameti celali ceberrütüne mesti hayran olup

Ya Hayyu Ya Aziym deyip

şiddet ile nefesini dışarı verir nefesi şiddetinden cehennem alevinde azap olan asileri ve cehennem içinde azap için duran Afarit (ifrit) ve Akarip (akrep) ve tenninleri (büyük yılan) hepsini agzından dışarı çıkarır ondan sonra dünya alemi yılları hesabınca ay ve güneş on iki burcu seyir ettiği aded-i sal (sene sayısı) yedi yıl miktarı geçtikten
Sonra

Ya Hayyu Ya Baki Ya Azim Allah  deyip

Nefesini içeri çeker nefesinin şiddeti ile yedi kat cehennem aleviyle çıkan mahlukattan ne kim var ise geri yerli yerine varıp karar eder.

Bu taķdirce o esfeli safilin deresinin ağzında göçüp ziru zeber (param parça) olan yetmiş bin zirveli ateş dağı ki esfeli safiline yuvarlanıp gitti sesi daha kesilmedi yitmiş bin kerre ejderha nefesiyle her yetmiş bin yılda bir kerre cehennem ateşinin costuğunu görmeyince o dağın çıkardığı ses kesilmedi.
ilmel yakin ve aynen yakin bildik ki esfeli safilin deresi kuyusunun derinligi yetmiş bin yıllık yol imiş.
O azim ejderhanın tamam ululuğunu biz bilemeyiz dedi.

La havle ve la kuvvete illa billahil aleyyil aziym. 
 
(hz. muhammed, selma'nın evindeyken, yirmi başı, her başında bin dili olan bir melekle konuştuğu anlatılır, bu melek hiçbir dile benzemeyen bir dille tesbih etmektedir, avuçları yedi gökten ve yedi dünyadan ( veya yerden) daha büyüktür. peygamber onun cebrail olduğunu zanneder, "ey cebrail seni daha önce hiç bu surette görmemiştim" der, melek "ben cebrail değil sarsail'im" der, "allah beni sana nurla nuru evlendiresin diye gönderdi", peygamber "kimi kimle" diye sorar, "kızın fatımayı aliyle" cevabını alır. (muhammed bin musa el harizmi'nin "el menakıb" kitabından) 
kaynak:dbaetv.blogspot.com


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Kırk Anahtar Duası

Tüm kötülüklere ve büyücülere karşı koruyucu dua Şans için kırk kilit açma duası Hz Fatma tarafından bu dua herkez için bir anahtardır.sorunlardan kurtulmak için mucize dua kısmet ve şans açmak aşk, sevgi, muhabbet, servet,bağlı işleri çözmek, işe girmek,sihir ipatli ve sorunları çözmek,Düşmanları kovmak ve Evlilik niyeti için cuma günü sabah namazdan sonra mavi çanak kasenin içinde suya okunur okunan su içilir ve bu suyla gusül abdesti alınır. Karı koca arasındaki muhabbet için su çay veya meyve suyuna okunur ikisi içer Cuma sabahı Temiz ve saf niyet ile büyük bir kase suya okuyun ve su ile banyo yapın Evlilik Niyeti için Dört hafta en iyi zaman perşembe veya cuma günü sabahıdır.Duayı bitirdikten sonra bir defada yasin suresi okuyun (Dört perşembe veya Dört cuma) Servet açmak ve Büyüden kurtulmak için şans servet ve sihir iptali için suya okunur ve o suyla banyo yapılır Büyüden kurtulmak için safran mürekkebi ile arapça yazıp suda bekledikten sonra o suyla kişi yıkanırsa büyü

Kün Fe Yekün Nedir? Sırları ve Faziletleri!

 Bu cümle arapçadır ve kurani bir kavramdır. Kün ol anlamındadır. Feyekün ise oluverir manasına gelir. Yasin süresi son sayfa son âyetlerde geçen bu kelime, Allahın dilemesi ile ilgilidir. Allah bir şeye ol dedi mi o hemen olur. Sırları ve Faziletleri Not: Tecrübe ile sabittir. Yasin süresinin su 2 ayeti 1001 kere okudunmu kabul olmayacak dua yok biiznillah( Allah'in izni ile).. Ramazanın son 10 günü içerisinde okunması gerekli. tüm dualarimizin kabul olması dileğiyle yardım bekleyen herkese iletelim..Rabbim şifa versin korktuklariniza ugratmasin.iki ayet; İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kun fe yekûn(yekûnu). Bütün meşru istekler için. Kur'ân-ı Kerîmin bir çok âyet-i kerîmesinde geçen;‘’kün feyekün.’’ duası. Yani, "Allâh-u Te'âlâ bir şeyi yaratmak murad ettiğinde o şeye '’kün feyekün =var ol!'' buyurur, o da hemen var olur". Kur'an'daki, "Kün feyekûn" kavl-i şerifi bulunan bütün âyetler bu duada zikredildiği için bu duay

İsrafu Umar Duası

Uyarı!:Maksadı hayırlı rızık ile zengin olmak, ve elde edeceğini asla haramda kullanmamak kararında olan kimsenin bu havas terkibini uygulamasını tavsiye ederim. Sayısız defa yapılmış ve her seferinde çok şükür birkaç günde dahi etkisi görülmüştür. İhlasla ve şüpheye düşmeden okunmalıdır. UYGULANIŞI: Yatsı namazlarından sonra İki rekat hacet namazı kılınır. Her iki rekatta fatihadan sonra bir ayetel kürsü okunur. Son secdeye varlıldığında secdeden kakmadan! "ya Hu ya men Hu , La İlahe İlla Hu, entel hayyul kayyum, vela şerikelek, velekel mülkü, velekel hamdü, ve inneke ala külli şeyin kadir" dedikten sonra namaz bitirilir. Ardından israfi-umar duası okunur. KAYNAKLARDA BU ALTTAKİ ŞEKİLDEDE GEÇMEKTEDİR İsrafu umar okunuşu: Aksamtu aleykum Eyyetühel Umari vel caan Ellezi fi hezel Mekaan Dürriyyül Kuvveti Vel ceberuti vel heybeti Vel kudreti vel azameti vel kuvveti Vessatveti vel celaleti vel Cemaleti Vel ceberuti ,aksamtu aleyküm billahi El hayyul kayyum ellezi

Ömründe 4 Defa Okuyana Mucizeler Yaşatan Muazzam İstiğfar

Abduh Muhammed Baba (elmecmuatul mubareke) Abdullah İbni Sultan (r.a) istigfaridir ! Hz. Ali (r.a) peygamber efendimiz (s.a.v) emri ile yaziya dökmüştür. Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi hamdeyyüvafinniame ve eşhedüel la ilahe illallahu vahdehü la şerikelhü şehedetem müberraetem mineşşekki vettühemi ve eşhedüenne seyyidena muhammedennebiyyene abdühü ve rasulühü seyyidül arabi vel acemi sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ala alihi ve ashabihi ve ezvacihi ve zürriyetihi efdalil ümem. Manasi; Nimetlerine denk gelecek bir hamd ile Allah'u te'ala'ya hamdü senalar olsun. Ben şek ve töhmetlerden beri kılınmış bir şahadetle şahitlik ederim ki Allahu teala'dan başka hiç bir ilah yoktur.yine şahitlik ederim ki peygamberimiz, efendimiz muhammed o'nun kuludur. rasulüdür, arab'ın ve acemin efendisidir. Allah'u teala ona ve ümmetlerin en üstü olan aline, ashabına, eşlerine ve zürriyetine salat ve selam eylesin' Fazileti; Bu istiğfari okuyan

Es'elullâhel azîm, Rabbel arşil azîm en yeşfiyek! - Şifa Dilemek

Sahabeden Abdullah ibn Abbas (r.a.), Peygamberimiz (s.a.s.)’in şöyle buyurduğunu bildirmiştir: “Kim eceli gelmemiş bir hastayı ziyaret eder de onun yanında yedi defa; أَسْأَلُ الٰهّلَ الْعَظي۪مَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظي۪مِ أَنْ يَشْفِيَكَ Okunuşu: “Es’elüllâhel-azîme, Rabbel-arşil-azîmi en yeşfiyeke.” Anlamı: “Ulu Arş’ın Rabbi Yüce Allah’tan sana şifa vermesini isterim, derse, Yüce Allah ona mutlaka o hastalıktan şifa verir.” (Ebû Davud, Cenâiz, 12) Peygamberimiz, sabah akşam şu duayı okuyarak Allah’tan sağlık, âfiyet ve iyilik istemiştir: اَللّٰهُمَّ إنّ۪ى أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Okunuşu: “Allâhümme innî es’elükel-‘afve vel-‘âfiyete fîd-dünyâ vel-âhırah.” Anlamı: “Allah’ım! Senden dünya ve ahirette af, sağlık, sıhhat ve nimet istiyorum.” (Ebû Davud, Edeb, 110) Tıbbî tedavi yanında telkin ve dua ile tedavi yöntemi (psikolojik tedavi) günümüz müspet bilimi için de büyük önemi haizdir. * Sahabeden Hz. Enes (r.a.) anlatıyor: Peygam

Uykuda Cünüp, Rüyalanmamak, İhtilam Olmamak İçin Dua

Maaric , Tarık ve Kadir surelerini okumak da uykuda boşalmayı önler. Felahu's-Sail'de İmam Ali'den (as) rivayet edilmiştir ki; "Uykudayken boşalmaktan korkuyorsanız, uyumadan önce şunları söyleyin: اَللّهُمَّ اِنّي اَعُوذُ بِكَ مِنَ الإحْتِلامِ وَ مِنْ شَرِّ الأحْلامِ وَ مِنْ أنْ يَتَلاعَبَ بِىَ الشَّيْطانُ في الْيَقْظَةِ وَ الْمَنامِ Allâhumme innî e'ûzu bike minel ihtilâm ve min şerril ahlâm ve min en yetelâ'abe biye'ş şeytânu fil yeqzati vel menâm. Allah'ım, (uykuda) cunup olmaktan, karmaşık rüyaların şerrinden, uykuda ve uyanıkken şeytanın benimle oynamasından sana sığınırım.

% 100 Kabul Olan Dua !

ALLAHTAN BİRŞEY İSTEYECEĞİN ZAMAN HADİD SURESİNİN İLK 6 AYETİ HAŞR SURESİNİN SON 4 AYETİNİ OKU VE ŞÖYLE DUA ET Yâ men hüve hâkezâ es'elüke bi hakkı hâzihil esmâi en tüsaliye alâ muhammedin ve âli muhammedin ve en tef'ale bi ( burada hacet söylenir) Azîb (r.a.), Ali b. Ebu Talib Kerremellahu Vecheh Hazretlerine demişti ki: "Senden Allah aşkına rica ediyorum. Rahmân Teâlâ'nın gönderdiklerinden, bilhassa Cebrail'in Resulullah'a getirdiklerinden ve Resulullah'ın özellikle sana öğrettiklerinden en faziletlisini bana özel bir şekilde öğretmez misin?" Hz. Ali de ona "Ya Bera! Allah'a İsm-i A'zam'ı (en yüce ismi) ile dua etmek istersen, Hadid Sûresi'nin baş tarafından on âyeti ve Haşr Sûresi'nin sonunu oku, sonra de ki: 'Ey o, böyle olan ve O'ndan başka böyle bir şey olmayan zât! Senden bana şöyle şöyle yapmanı dilerim." Vallahi ya Bera, bununla benim aleyhime dua etsen yere geçerim.' dedi."

Günlere Göre Kulak Çınlaması Alametleri

Bir insanın durup dururken kulağı çınlar. Güya tiz bir düdük veyahut ince bir çıngırak çalınıyormuş gibi bir ses, bir sağda duyar ve eski hallerden insanlara Cenab-ı Hak tarafından bir işaret olmak üzere telakki eden, Cenab-ı Allah tarafından bir işaret nazarı ile bakan ilim ve bilim erbabı ve havvas alimleri uzun tecrübeler neticesinde gün ve gecesine göre hükümlere tasnif ve taksim eylemişler, hayr ve şerden her neye delalet ettiğini belitmiş ve bildirmişlerdir. Bir kimsenin her ne zaman kulağı çınlarsa derhal "Allahümme salli ala seyyidine muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme. Allahümme inni eselüke küllel hayri ve eüzü bike min külli şerri" demek lazımdır demişler. çünkü her bir işaret ve alametde Cenab-ı Vacibül Vucud hazretlerinden hayrı istemek ve şerden ise istiaze etmek ehli imanın adeti kadimesi ve müstahsenesidir. Yani bir savap işleme halidir. Pazar Günü: Büyüklerden faide görmesine, ümit ettiği yerden menfaat görmesine delalet eder. Pazar Gecesi: Büyü

Kuranda İsmi Geçmeyen Peygamberler

HZ. SA'YA VE HZ. IRMIYA A.S. Insanlik tarihi, ayni zamanda peygamberler tarihidir. Çünkü Cenab-i Mevlâ her kavme bir hidayetçi gönderdigini buyuruyor. Bir rivayet, insanliga gönderilen peygamberlerin sayisini yüzyirmidörtbin olarak veriyor. Bunlarin sadece yirmibesinin ismi Kur'an'da zikredilir. Bu yazi dizimizde, ayetlerde ismi geçmeyen fakat kissalarina deginilen peygamberleri konu ediniyoruz. Peygamberler, Allahu Tealâ tarafindan, emir ve yasaklarini kullarina teblig etmek ve hidayet yolunu göstermek amaciyla gönderilen insanlardir. Onlar, Allahu Tealâ'nin seçilmis kullaridir. Bu, çalismakla veya çok ibadet etmekle elde edilecek bir derece degildir. “Andolsun ki, biz senden önce nice peygamberler gönderdik. Onlardan bir kismini sana anlattik, bir kismini da anlatmadik.” (Mü'min, 78) “Her kavmin bir hidayet davetçisi vardir.” (Ra'd, 7) “Her ümmetin bir peygamberi vardir” (Yunus, 47) gibi birçok ayet göz önünde bulunduruldugunda, insanlik tarihi boyun

İsimlerin Ebced Değerlerini Bulun?

Ebced’in en büyük özelliği “Ebced hesabı” adı verilen bir işlemde kullanılmasıdır. Buna göre, ebced ifadesindeki her harfin bir sayı değeri vardır ve bu değerlerden istifadeyle bir çok konuda pek çok işlemler yapılmıştır. İşte bunların her birine bu hesabın adı verilir. Ebced alfabe düzeninin harfleri 1′den 9′a, 10′dan 90′a, 100′den 1000′e doğru numaralandırılır. Ayrıca bu alfabede gözükmeyen “pe” harfi “be ” gibi, “çe” harfi de “cim” gibi kabul edilerek onların sayı değerlerini alır. Eskilerin “hisâb el-cümel” dedikleri, ebced hesabının 4 çeşidi vardır: “Büyük”, “en büyük”, “küçük” ve “en küçük” ebced hesabı. Yukarıdaki tablo, eskiden büyük ebced (cümel-i kebîr) olarak ele alınmış, ama bugün küçük ebced (cümelsağir) olarak değerlendirilmektedir. Ebced programları İndir https://yadi.sk/d/4IU3bN7bqz3yF Kultanıldıgı Yerler Ebced alfabe düzeninde her bir harfin bir rakama tekâbül etmesi keyfiyeti, Türk-İslâm kültüründe, hemen hemen her sahaya yayılan bir kullanımı ortaya koymuştur. R