Sarsail Melek Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Sarsail melek Akrep burcu maliki böyle anlatınca Süleyman Aleyhisselâm sual etti:

Bize ömründen ve cihandan haber ver

Sarsail cevap verdi ki:

Ya Süleyman benim ömrüm uzundur ne miktardır ben bilmem Allah bilir zira ki Hak teala alemi yaratdı ay ve güneşi var etti on iki burcu feleklerde süs etti. Bizim emsalimiz müvekkel burcları ve tekvinleri ol vakit yarattı. Alemin ibdasını ve hilkasını (yaratılışını) Allahdan gayrı kimse bilmez. amma batı tarafında küreyi Nardan (ateş küresinden) yitmiş bin yılda bir kerre akrep burcu şeklinde bir ateş zuhur eder ki rubu meskuna (dünya karasına) iner ve doğu tarafından dahi aslan burcu şeklinde ateş küresinde bir ateş inip rubu meskun alemi içine düşüp deryalar kaynatıp kuru yerde olan mahlukatı helak eder bu hali ben yitmiş bin kerre gördüm.
Bundan başka nişan bilmem dedi.

Süleyman Aleyhisselâm gayet şaşırıp seslendi:

Ya Sarsail Melek bu uzun ömrün içinde cihan sarayında alemi ulvide acayip neler gördün haber ver dinleyim dedi.

Sarsail cevap verdi ki
Ya Nebiyallah alemi ulvide çok acayiplikler gördüm amma ki bana bir nesne çok acayip geldi.
Süleyman o nesne nedir dedi
Sarsail cevap verdi
Ya nebiyallah Hak teala arşı azim olarak yarattı gayet uludur.

şöyle ki Yedi Kat Yerler ve Yedi Kat Gökler ve Yedi Kat ve Yedi Kat kaf dağları ki Arşı Azimin yetmiş kez yüz bin kaimesi (ayağı) vardır bunların tamamı bir kaimesi kadardır. Belki ondanda azdır.

Bu azamet ile Arşı Hak Teala yarattı arş kendini gördü ördi Yüce Azametine garre oldu (gafil oldu)

Hak teala diledi ki arşı azime kendi büyüklüğünü miktarını bildire  bir ejderha yarattı azim bir ejdeha ki yedi kerre arşı azimi kuşatıp karnı içine aldı ve başı yedi kat yerden aşağa öküzden balıktan ve balığı götüren deryadan ve deryayı içine alan kızıl yakuti kadehden ve kadehi götüren ateş küresinden ve ateş küresini götüren badı sarsardan aşağı uzanır (rüzgardan) ve rüzgarı harekete getiren ki ol ejderhanın tesbihi nefesidir. 

ol ejderhanın ağzında yedi kat cehennem vardır üç cehennem sağda dişleri arasında ve üç cehennem de sol tarafta dişleri kovuğundadır amma ki esfeli safilin o ejderhanın dili altındadır bu zikr olan cehennemlerin azameti o kadardır ki her birinin bir kapısı vardır tuli arz (bir boydan bir boya) elli bin yıllık yoldur ve her bir kapının kenarında yitmiş bin dağ vardır Ateşten dir ve her bir dağda yitmiş bin dere vardır Ateşten dir ve her derede yetmiş kez yüz bin saray vardır (7 milyon) Ateşten dir ve her bir sarayda yitmiş kez yüz bin (7 milyon) hucerat (oda) vardır ateştendir ve her bir odada yitmiş kez yüz bin
kerre yüz bin (700 milyar) azap vardır.

Ya nebiyallah ol ejderhanın ağzının sağ tarafındaki dişi kovuklarindaki üç cehennemin adları budur
Birinin adı Lazadur Yecüc Mecüc için hilkat (var edilmiş) olmuştur.
ve birinin Hutamedir azgın Yahudiler (Cühudlar) için hilkat olmuştur
ve üçüncü cehennemin adı Haviyedir kafirler için hilkat olmuştur.
Sol tarafında dişleri kovuklarında olan üç cehennem adları bunlardır
Birinin (18) adı Cahimdir şeytan için hilkat olmuştur.
ve ikincinin adı Sairdir (Ala cundu minessair) münafıklar içün hilkat olmuştur.
ve üçüncünün adı Sakardır Namaz kılmayı ibader etmeyenler içindir
ve yedinci cehennem ki dili altındadır esfeli safilindir o cehennemin deresindedir
Ya nebiyallah ol ejderhanın azametinden hiç bir şey haber vermedi kerribiyun fikr edemedi.
amma ki yedinci ķat gök firiştelerinden Salsayail  melek cevap verdi ki bir vakit Allahu tealanın emri ile cenneti cehennemi görmeye vardık cehennem müvekkelinden sual ettim ki:
Yedi tabaka cehennemi ağzına alan ejderhanın azametini tamam bilirmisin dedim
cevap verdi ki:
ejderhanın azameti şu ola
yedi tabaka cehennem ki altısı sağ ve sol dişleri arasındadır ve yedincisi ki iki dili altındadır esfeli safilin deresi o cehennem içindedir.
ol esfeli deresinin ağzında ateşten yetmiş bin dağ vardır ve o dağın her zirvesinde yitmiş bin hucerat (oda) vardır. Ateştendir ve her odada yetmiş bin asiye azap olur.
bir gün bir asinin diline bu geldi kim:
ya hafiyyel eltaf necinna mimma nehah
Arşı azimin ayağında muallak duran yeşil kudret kandilinin içindeki Nuru Muhammed (Bloğumuzda Nuru Muhammed Daveti Kaycavin bilgi mevcuttur) hakkı için bu asilere necat verip o asi bir kuhi ateşi ziri zeber et deyip niyaz edince Hak teala onun günahını afv kılıp ahir zaman peygamberi Muhammedin Sallallahü aleyhi vesellem nuru azametini yad ettiği için tüm asilerin günahını afv kılıp zebaniler emir etti cehennemden ve ejderha ağzından çıkarıp dördüncü kat gökdeki cennet kapısına iletip Rıdvana teslim ettik. Tesnim suyu (mutaffifin 27) ile yuyup Selsebil ırmagında pak edip Hak izni ile cennete koydular. Muhammedin nuru izzeti şerefine Tüm Cehennem malikleri ile secdeye
Varıp seslendik ki İlahi Seyyidi Mevlayi bizi habibin Muhammedin şefaatinden mahrum eyleme (onda Şefinin en üst derecesi vardır) deyip niyaz ettik. O vakit gördük ki o yitmiş bin zirveli ateşden dağ yerinden kopup esfeli safilin deresinin uçurumuna uçup ziri zeber olup gitti. çatırtısı ve kütürtusü yedi kat cehennemi zelzeleye verdi.

Bjndan acıyıp bu ki yitmiş bin yılda bir kerre bu ejderhaha Allahu tealayı tespih edip azameti celali ceberrütüne mesti hayran olup

Ya Hayyu Ya Aziym deyip

şiddet ile nefesini dışarı verir nefesi şiddetinden cehennem alevinde azap olan asileri ve cehennem içinde azap için duran Afarit (ifrit) ve Akarip (akrep) ve tenninleri (büyük yılan) hepsini agzından dışarı çıkarır ondan sonra dünya alemi yılları hesabınca ay ve güneş on iki burcu seyir ettiği aded-i sal (sene sayısı) yedi yıl miktarı geçtikten
Sonra

Ya Hayyu Ya Baki Ya Azim Allah  deyip

Nefesini içeri çeker nefesinin şiddeti ile yedi kat cehennem aleviyle çıkan mahlukattan ne kim var ise geri yerli yerine varıp karar eder.

Bu taķdirce o esfeli safilin deresinin ağzında göçüp ziru zeber (param parça) olan yetmiş bin zirveli ateş dağı ki esfeli safiline yuvarlanıp gitti sesi daha kesilmedi yitmiş bin kerre ejderha nefesiyle her yetmiş bin yılda bir kerre cehennem ateşinin costuğunu görmeyince o dağın çıkardığı ses kesilmedi.
ilmel yakin ve aynen yakin bildik ki esfeli safilin deresi kuyusunun derinligi yetmiş bin yıllık yol imiş.
O azim ejderhanın tamam ululuğunu biz bilemeyiz dedi.

La havle ve la kuvvete illa billahil aleyyil aziym. 
 
(hz. muhammed, selma'nın evindeyken, yirmi başı, her başında bin dili olan bir melekle konuştuğu anlatılır, bu melek hiçbir dile benzemeyen bir dille tesbih etmektedir, avuçları yedi gökten ve yedi dünyadan ( veya yerden) daha büyüktür. peygamber onun cebrail olduğunu zanneder, "ey cebrail seni daha önce hiç bu surette görmemiştim" der, melek "ben cebrail değil sarsail'im" der, "allah beni sana nurla nuru evlendiresin diye gönderdi", peygamber "kimi kimle" diye sorar, "kızın fatımayı aliyle" cevabını alır. (muhammed bin musa el harizmi'nin "el menakıb" kitabından) 
kaynak:dbaetv.blogspot.com
dua

Yorum yaptığınız için teşekkür ederiz.
"Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.
Yorum yazarken anlaşılır olmaya ve Türkçe yazım kurallarına uymaya çalışınız!

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski