Okuma süresi:

İşlerin Açılması ve Derece Yükseltmek İçin

Yâ tâmmu fela tesıfül elsünü külle künhi celâlihi ve mülkihi veizzih.

Kim, huzur-u kalple 12 gün, 25 defa bunu okursa, güzel ameller yapmaya muvaffak olur. İşleri açılır derecesi yükselir.
99 defa her gün okuyan kimse ilim ve marifetle rızıklanır.Yorumlar