Salatı Bedevi Kübra Salavatı Faziletleri

Salavat-ı Bedevî Kübra
الهم صل وسلم وبارك علي سيدنا و مولانا محمد شجرة الاصل النورانیه, ولمعة القبضة الرحمانیة, و افضل الخلیقة الا نسانیة, واشرف الصوره الجسمانیة, ومعدن الاسرار الربانیة, و خزاین العلوم الصطفاییة, صاحب القبضة الاصلیة, والبهجة السنیة, والرتبة العلیة, من اندرجت النبیون تحت لوایه, فهم منه والیه, وصل و سلم و بارک علیه وعلی آله و صحبه عدد ما خلقت, ورزقت و امت و احییة, الی یوم تبغث من افنیت, و سلم تسلیما کثیرا و الحمدلله رب العالمین*
dua


Allahümme salli alâ seyyidina ve mevlâna Muhammed’in şeceretil aslin nuraniyyeti ve lem’âtil kabzatir rahmaniyyeti ve efdalil haliykatil insaniyyeti ve eşrefis suveril cismaniyyeti ve menbâil esrâril ilâhiyeti ve hazainil ulûmil ıstıfaiyyeti, sahibil kabdatil asliyyeti ver rütbetil âliyyeti, vel behcetis seniyyeti men in derecat; en nebiyyûne tahte livâihi fehüm minhü ve ileyhi ve salli ve sellim aleyhi ve alâ âlihi vesahbihi adede mâ halakte ve razakte ve emette ve ahyeyte ilâ yevmin teb’asu men efneyte ve salli ve sellim aleyhi ve aleyhim tesliymen kesiyra.


Anlamı: Allâh'ım! Nûrânî aslın şeceresi, Rahmâniyet kabzasının parlaması, insan mahlukatının efdali, cismanî sûretlerin en şereflisi, ilâhî sırların menbaı, seçilmiş-arı (ıstıfa) ilimlerin hazineleri; asli kabza, Alîy rütbe, yüce güzellik sahibi Efendimiz, Mevlâmız Muhammed'e salât eyle; ki tüm Nebiler O'nun sancağının altında derecelenmiştir, onlar O'ndandır O'nadır... Ve O'na, O'nun Âl-una ve ashabına yaratıp rızıklandırdıklarının, öldürüp dirilttiklerinin adedince, fâni ettiklerini bâ'settiğin güne kadar salât ve selâm eyle... Ve yine O'na ve diğerlerine salât ve teslimi kesir (hakkıyla, daimî selâmet) olarak selâm eyle...
Fazileti ve Etkinliği Ahmed Bedevi Hz'nin Görüşü Bu salavatı beş vakit namazın arkasından 3 defa mutlaka okuyun.Yatmadan önce 7 defa okunur.Kalp gözü açılır.ve manevi sırlara erişir. Sekiz yüz bin Delâil'ül Hayrat okumuş sevabı ve nimeti alır.Günlük 100 defa okunduğunda Allah tarafından rızık ve kolay sevet elde eder. Bu salavatı bedeviyi okuyan Delâilül Hayratı 800.000 defa okumaya eşdeğer nimet alır. Bu salavatı şerifi temiz bir kalp ile günde 100 defa okursa Allah sana kolay servet verir ve rızıklandırır. Bu salavat farz namazlarından sonra 3 defa okunursa kişi büyüden ve bütün kötülüklerden korunur.Ruhsal durumu güçlenir. Bu salavatı şerife yatmadan önce 7 defa merak etdiğin şeyleri rüyanda görürsün.kötü rüya görmezsin. Bu salavatı farz namazların arkasından 3 defa okumayı alışkanlık haline getir. sabah-akşam 10 defa okunur. Salavat-ı Bedevi Kübra'nın Fazileti Ev, mülk,araba almak için günde 21 defa okunur. Düşman için günde 100 defa Muhabbbet ve sevgi için günde 45 defa okunur. sihir,büyü ve cin saldırılarına karşı günde 3-5-7 defa okunur. Mağrifet ve kurtuluş için günde 70 defa okunur. Kıyamet gününde yüzü dolunay gibi parlar. Doğum kolaylığı,manevi güç,rahat yaşam, rızık ,servet ve bereket için günde 100 defa okunur. Perşembe günü kuşluk vakti Duha (kuşluk) namazından sonra 3 defa okursa dileği duası kabul olur. Hastalıklar,kalp sıkıntısı, panik atak ve tedavi için okunur. Borçlardan kurtulmak için sabah namazından sonra 100 defa okunur. Dilekler için salavatı bedevî kübrayı okuyup sonra ev,cami,okula yada muhtaç fakir kimselere kuru fasulye çorbası dağıtırsan ne dileğin varsa kabul olur.

Kaynaklar

1-Mevlana Hişam Kabbani


2-El itisam Salavat-ı Bedevi Kübra Mührü

Yorum yaptığınız için teşekkür ederiz.
"Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.
Yorum yazarken anlaşılır olmaya ve Türkçe yazım kurallarına uymaya çalışınız!

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski