Nakşibendi Hazretleri Hasbiyallahü Zikri

Şah-ı Nakşibendinin: Hüsbünallah Virdi
Nakşibendi tarikatının piri Bahaüddin Nakşibendi hazretlerinin, Hz. Peygamber (sav) efendimizden mana aleminde ders alıp kendine vird edindiği Evrad-ı Kudsiye isimli meşhur ve mübarek virdinde Hasbünallahla ilgili şöyle bir bölüm vardır.
OKUNUŞU
“Hasbünallahü li dinina. Hasbünallahi li dünyâna. Hasbünallahuʼl-kerimu lima ehemmena. Hasbünallahüʼl-Halimüʼl-Kaviyyü li men beğâ aleynâ, Hasbünallahüʼr-Şedîdü li men kâdenâ bi sûin, Hasbünallahüʼr-Rahîmü Indeʼs-sâm,Hasbünallahüʼr-Raûfu indeʼmesʼeletî fiʼl-cedes,Hasbünallahüʼl- Hakimüʼl-Kerîmü indeʼl-hisâb, Hasbünallahüʼl Latifü indeʼl-mizân, Hasbünallahüʼl-Hakimü Indeʼl-Cenneti veʼn-Nâr, Hasbü​nallahüʼl- Kadîru İndeʼs-Sırât, Hasbiyailahü lâ ilâhe illâ hû, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbüʼl-Arşiʼl- Azim.”
ANLAMI:
“Dînî ve dünyevî bütün işlerimizde Al​lah bize yeter.
Bizi kaygıya sevk eden şeylere karşı kerem sahibi Allah bize yeter. Bize zulmedenlere karşı Allahʼın kudreti ve hilmi bize yeter.
Bize tuzak kuranlara karşı da şedîd ismiyle muamele eden Al​lah bize yeter.
Rahîm olan Allah son nefesimizde bi​ze yeter. Raûf olan Allah kabir suallerine karşı bize yeter.
Kerîm olan Allah, hesap günü bize yeter. Lâtîf olan Allah, amellerin tartıldığı zamanda bize yeter.
Hakîm olan Allah Cennet ve Cehennem hakkında bize yeter. Kadîr olan Allah, sırat köprüsünde bize yeter.
Kendinden başka gerçek ilâh olmayan Allah bana yeter.
Ben işimi Oʼna havale ediyorum, O Bü​yük Arşʼın sahibi Rabbimdir.”
dua

Yorum yaptığınız için teşekkür ederiz.
"Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.
Yorum yazarken anlaşılır olmaya ve Türkçe yazım kurallarına uymaya çalışınız!

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski