Cevheratül Kemal Siğası ve Faziletleri Hakkında

Cevheratül Kemal Sîğası Sırrı

Bu salavât-ı şerifeyi okumadan önce mutlaka güzel bir abdest alın. Eğer abdest alamayacak durumda iseniz bunun yerine başka bir salavât mesela Salavat-ı Fatih okunabilir. Cevheratül Kemal Sîğası oturarak okunmalıdır ve özelllikle 7. okunuşunda edebe riayet edilmelidir. Çünkü rasülüllah (sallallahü aleyhi vessellem) efendimiz ve dört (4) halifesinin rûhânîyetleri teşrif buyururlar.

Bu salavatı okuyanlar peygamber efendimiz (sallallahü aleyhi vessellem)’in özel sevgisine mazhar olurlar.

Bu salavâtı okuduktan sonra sonunda bir kere de “adede ma vesiahu ilmullah” yani “Allahın ilminin genişliği kadar” demek çok güzel olur.

Cevheretül Kemal Sîğası Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahiym.

Allâhümme salli ve sellim alâ aynirrahmetirrabbâniyyeh, vel yâqûtetil mütehaqqıqatil hâitati bi merkezil fuhûmi vel meânî. Ve nûril ekvânil mütekevvinetil âdemî. Sâhibil haqqirrabbânî. El-berqil estai bi müzûnil erbâhil mâlieti likülli mütearridım-minel buhûri vel evânî. Ve nûrikellâmi-illezî mele'te bihî kevnekel hâita bi emkinetil mekânî. Allâhümme salli ve sellim alâ aynil haqqilletî tetecellâ minhâ urûşül haqâiq. Aynil meârifil aqvam, sıratıkettâmmil esqam. Allâhümme salli ve sellim alâ tal-atil haqqi bil haqq, el-kenzil a'zam. ifâdatike minke ileyk, ihâtatinnûril mutalsem. Sallallâhu aleyhi ve alâ âlihî salâten tüarrifünâ bihâ iyyâh.
dua


Manası
Ey Allah’ım! Nazargahın olan rahmet pınarı,sonsuz kudretinle tahakkuk eden yakut ve inci tanesi, mana ilimlerinin mübarek Zat-ı Ahmediyyesi’nde neşet eden göz kamaştırıcı nur, Yüce Allah’ın ayan beyan apaçık mucizesi,yağmur tanelerini taşıyan rahmet bulutları arasında çakan şimşekler misali, zamanın ve de denizlerin engelleyemediği bütün mekanları kuşatan, kainatı aydınlatan Muhammed Mustafa’ya salat ü selam et,mübarek eyle Allah’ım! Ey Allahım! Marifetlerin tecelligahı ve kaynağı,hakkın hakikatin görünen gözü, hakiki saltanatın onun marifetiyle ancak tecelli ettiği,edeceği marifetlerin menbaı,Sırat-ı Müstakim’de sebat etme sonucu zirveye taht kuran, o en berrak, pak ve temiz ruh u pak-i Muhammed(s.a.v.)’e salat ü selam olsun. Ey Allahım! Hak ve hakikatin apaçık yüzü; senin sonsuz kudret ve celalinle en güzel ahlak-ı hamideye sahip olan, tükenmek bilmeyen hazinenin mümessili,gizli aşikar nur timsali Muhammed Mustafa’ya, al ve ashabına salat ü selam eyle ki, bu selam ile o müstesna insanı tanıyabilelim,onun yolunda yaşıyabilelim. Amin.

Bu salavatın fazileti Ahmed-i Ticani Hazretleri tarafından şöyle açıklanmıştır:

Bu salât-ü selâmı 1 kere okumak bütün âlemde bulunan canlıların yaptıkları tüm tesbihlerin üç katına denk gelecek kadar sevap ve hasene kazandırır.

Bu salât-ü selâmı 7 veya daha fazla okuyan kişi bunu zikre devam ettiği sürece Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in rûh-i şerîfi ve dört büyük halîfenin ervâhı o kişinin yanında hazır bulunurlar.

Bu salât-ü selâmı okumaya 7 kereden daha ziyade devam edenleri Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) çok özel bir muhabbetle sever. Efendimiz Aleyhisselam’ın özel sevgisine mazhar olur. Veliler ordusuna karışmadan ölmezler.

Bu salât-u selâmı 7 kere okumaya devam eden kişi Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)i sahih bir şekilde rüyasında görür.

Her kim 12 defa okuyup Resulü Ekrem’in ruh-u şeriflerine hediye ederse ,kabrini ziyaret etmiş gibi ruhaniyete nail olur.

Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) mânâ âleminde söyledikleri

Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) bu virdleri telif eden (yazan) Ahmed ibni İdrîs (Kuddise Sirruhû) Hazretleri’ne mânâ âleminde şöyle buyurmuştur:

Ey Ahmed! Ben göklerin ve yerin anahtarlarını sana verdim. İşte onlar; (diğerlerinden farklı lafızla) özel olan tehlîl, salât-ı azîmiyye ve istiğfâr-ı kebîrdir.

Bu zikirlerin bir kere dahi okunması sevap bakımından dünya ve âhiretin tamamının ve onlar içerisinde bulunan her şeyin kat kat fazlasına denktir.


Kaynak: Lâlegül Dergisi, Cübbbeli Ahmet Hoca Efendi

5 Yorumlar

Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.

 1. Allah aşkına siz nerede yaşıyorsunuz. Hangi dine inanıyorsunuz? islam ile bu yazılanları nasıl bağdaştırıyorsunuz? Yüce Rabbim size DÜŞÜNEBİLME yetisi versin inşallah.

  YanıtlaSil
 2. ben yatakda okudum sağ tarafıma yattım yok böyle birşey neredeyse kalbim duruyordu

  YanıtlaSil
 3. Adsıza Cevap: Allahın Muhammedi sevmesi ona ve sevenlerine özel ikram etmesi akıl dışı mı? Bir öğretmen bile sevdiği öğrenciye sınavsız sözlü notu verebilir. Yaratan istediğine fazla verir bu adaletsizlik olmaz. Seni yaratmayabilirdi. niye varlığa çıkmadım diyemezdin. Adalet ile eşitlik aynı şey değil. her taş elmas olsa elmasın kıymeti olmazdı. Her güzel insan gibi muhammedi seveceksin. kafanın basmadığını inkar etme. zira akıl çok şeylere yetişmez.

  YanıtlaSil
 4. Bundan daha iyi açıklanamazdı Ağzına sağlık kardeşim

  YanıtlaSil
Yorum Gönder
Daha yeni Daha eski