Beraat Gecesi 300 Kere Okuyana Her İsteği Verilir


Allahümme innî ketebtenî şegıyyen fektüb sa'ııı'den. Vemhusmiii an divânil eşgıya'i ve semminiii tegıyyen verzügniii. A'yetel enbiya'i vensurniii ala cemi'ıl egda'i vahşürniii yevmel gıyameti fiii zümratil'embiya'i aleyhimüs'selam.Ve e'ız'ni min derkil eşgıya'i inneke semiud'düa'i bi rahmetike ya erhamer'rahımiyn

“”Ey Allah! Eğer beni bedbaht (sonu kötü)
yazdıysan bahtiyar yaz, adımı kötülerin dosyasından sil ve beni takva sahibi biri olarak kayda geçir. Sen Enbiya (suresinin)(101) ayetinin(de, haklarında güzel karar geçtiğini bildirdiğin kulların arasına girmeyi) nasib et, bütün düşmanlarıma karşı bana yardım et. Kıyamet günü beni peygamberler aleyhimüsselam zümresinde haşret, kötülerin derekesine düşmekten beni muhafaza et. Şüphesiz duaları hakkıyla işiten ancak Sensin. Ey acıyanların en merhametlisi! Rahmetinle duamı kabul et!”
Bu duayı Beraât gecesi 300 kere okuyanın her isteğini Allâh-u Te’âlâ’nın yerine getireceği nakledilmiştir.
(Veliyüddîn er-Rahâvî el-Mahmûdî, Süleymâniye Ktp., Reşid Efendi, rakam:156, verak:195)

Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski