Ramazanın Onyedi Onsekiz ve Ondokuzuncu Gece Kılınacak Namazlar

17 Ramazan Ayının On Yedinci Gecesi Kılınacak Namaz:

Hazreti İbn-i Abbas’dan (r.a) rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz (s.a.v) buyuruyor ki: “Bir kimse, bu gecede ilk rekatında bier defa FATİHA SURESİ ile KEVSER SURESİ’ni, ikinci rekatta bir FATHİA SURESİ ile on defa İHLAS SURESİ’ni okuyarak iki rekat namaz kılarsa, Allahü Teala (c.c) o kimseyi Müslümanlık üzerine diriltir ve Müslümanlık üzerine öldürür.Ayrıca Azrail(a.s), son nefesinde ona Kevser şarabından içirir.Kıyamette açlık ve susuzluk görmez.”

18 Ramazan Ayının On Sekizinci Gecesi Kılınacak Namaz:
Hazreti İbn-i Ömer’den (r.a) rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz (s.a.v) buyuruyor ki: “Bu gece bir kimse dört rekat namaz kılarsa, her rekatta bir FATİHA SURESİ, üçer defa da AYETEL KÜRSİ, İHLAS,FELAK ve NAS SURELERİ’ni okursa o kimse, anasından doğduğu gün gibi günahlarından soyunup çıkar.Azrail (a.s) ona geldiği vakit, kendisini cennetle müjdeler.”

19 Ramazan Ayının On Dokuzuncu Gecesi Kılınacak Namaz:

Hazreti Abdullah İbn-i Evfa’dan(r.a) rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz (s.a.v) buyuruyor ki: “Bir kimse, bu gecede dört rekat namaz kılsa, her rekatında bir FATİHA SURESİ ile yedi kere ZİLZAL SURESİ’ni okusa, o kişi kıyamet korkularından emin olur ve bütün günahlarından arınır.Bütün kötülükleri iyiliğe dönüşür.”.

(Eyyûb ibnü ‘Abdillâh, Fezâilü’ş-şühûr, Süleymâniye Kütüphânesi, Reşid Efendi, rakam:2038, sh:28-29)


dua

Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski