Ramazanın Ondört Onbeş ve Onaltıncı Gece Kılınacak Namazlar

14 Ramazan Ayının On Dördüncü Gecesi Kılınacak Namaz:
Hazreti Ebu Osman’dan (r.a) rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz (s.a.v) buyuruyor ki: Bu gecede bir kimse, bir FATİHA SURESİ ve otuz İHLAS SURESİ ile dört rekat namaz kılarsa rızkı ve bereketi fazla olur.Aynı zamanda o yıl içinde bütün muradları hasıl olur.”
15 Ramazan Ayının On Beşinci Gecesi Kılınacak Namaz:
Hazreti İbn-i Mes’ud’dan (r.a) rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz (s.a.v) buyruyor ki: Bir kimse, bu gece bir FATİHA SURESİ ve on İHLAS SURESİ ile üç selam vererek altı rekat namaz kılsa, Allahü Teala (c.c), o kimseyi cehennemden azad ettiği gibi ona Tevrat’ı, İncil’i ve Hazreti İbrahim’e(a.s) inen sahifeleri okumuş kadar sevap verilir.Ayrıca yetmiş yıl aralıksız ve hiç dönmeden kafirlerle gaza etmiş gibi sevap verilir.Aynı zamanda yüz kere de hac etmiş sevabı verir.”
16 Ramazan Ayının On Altıncı Gecesi Kılınacak Namaz:
Peygamber Efendimiz (s.a.v) buyuruyor ki: “Bu gece seher vaktinde bir kimse, bir FATİHA SURESİ ile bir ‘Kulillahumme’ (Al-i İmran Suresi, Ayet: 26) okuyarak iki rekat namaz kılsa, Allahü Teala (c.c) o kimsenin yüz türlü hacetini verir.Bunların onu dünya ve doksanı ahret hacetleridir.”

(Eyyûb ibnü ‘Abdillâh, Fezâilü’ş-şühûr, Süleymâniye Kütüphânesi, Reşid Efendi, rakam:2038, sh:28-29)

 
dua

Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski