Ramazanın Yirmi Bir ve Yirmi İkinci Gece Kılınacak Namazlar

20 Ramazan Ayının Yirminci Gecesi Kılınacak Namaz:

Hazreti Abdullah İbn-i Evfa’dan(r.a) rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz (s.a.v) buyuruyor ki: “Bir kimse, bu gecede altı rekat namaz kılsa, her rekatında da birer defa FATİHA SURESİ ile DUHA SURESİ’ni okusa, o kimsenin kabri nurlu olur ve hesabı da kolay olur.”


21 Ramazan Ayının Yirmi Birinci Gecesi Kılınacak Namaz:

Peygamber Efendimiz (s.a.v) buyuruyor ki: “Bir kimse bu gece iki rekat namaz kılsa, her rekatında da bir FATİHA SURESİ ile beşer defa da FELAK ve NAS SURELERİ’ni okusa, o kimseye gelecek yıla dek kötü nazar değmez ve rızkı bereketli olur.O yıl içinde ölecek olursa şehid olarak ölmüş olur.”


22 Ramazan Ayının Yirmi İkinci Gecesi Kılınacak Namaz:

Peygamber Efendimiz (s.a.v) buyuruyor ki: “Bir kimse bu gece yarısında dört rekat namaz kılsa, her rekatında da bir FATİHA SURESİ ile dört İNŞİRAH SURESİ okusa, o kimse kırk peygamber sevabını bulur.”

(Eyyûb ibnü ‘Abdillâh, Fezâilü’ş-şühûr, Süleymâniye Kütüphânesi, Reşid Efendi, rakam:2038, sh:28-29)

 
dua

Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski