Ramazanın Onbir Oniki ve Onüçüncü Gece Kılınacak Namazlar

11 Ramazan Ayının On Birinci Gecesi Kılınacak Namaz:

Hazreti Ebu Hureyre’den(r.a) rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz (s.a.v) buyuruyor ki: “Bir kişi, bu gece dört rekat namaz kılsa her bir rekatında da bir FATİHA SURESİ, on AYETEL KÜRSİ, on KEVSER ile on İHLAS SURESİ okusa, kıyamet gününde kendisine bütün peygamberlerin sevapları kadar sevap verilir.Aynı zamanda kıldığı bu namaz, elli yıllık geçmiş günahlarına kefaret olur.”

12 Ramazan Ayının On İkinci Gecesi Kılınacak Namaz:

Hazreti Süraka’dan (r.a) rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz (s.a.v) buyuruyor ki: “Bu gece, Allahü Teala’nın (c.c) verdiği sure ile (herhangi bir sure ile) on rekat namaz kılan kimse,muhakkak ki, günah derdine karşı dermanı tam olarak bulmuştur.”.

13 Ramazan Ayının On Üçüncü Gecesi Kılınacak Namaz:

Hazreti Aişe’den (r.a) rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz (s.a.v) buyuruyor ki: “Bu gecede bir kimse, bir FATİHA SURESİ ve otuzar kere de FELAK ve NAS SURELERİ’ni okumak sureti ile altı rekat namaz kılsa, Allahü Teala(c.c) o kimsenin bütün günahlarını bağışlar. O kimsenin günahları, denizlerdeki köpüklerden fazla olsa da.”

(Eyyûb ibnü ‘Abdillâh, Fezâilü’ş-şühûr, Süleymâniye Kütüphânesi, Reşid Efendi, rakam:2038, sh:28-29)


dua

Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski