Seyyidül İstiğfar Duası ve Faziletleri Hakkında


Peygamber Efendimiz “Her kim, bu duâyı inanarak sabahleyin okur da o gün akşama çıkmadan ölürse o kimse cennetliktir. Her kim de akşamleyin okur da, sabah olmadan (sabaha çıkmadan) ölürse o kimse cennet ehlindendir (Cennete girecektir).” buyurdular. Buhari


Peygamber Efendimiz(s.a.v)buyuruyor ki:

“Bu Seyyid-ül İstiğfar’ı kim inanarak ve idrâk ederek, karşılığını Allâh’tan bekleyerek, gündüz okursa ve gece olmadan önce ölürse cennete gider. Ve gene, kim gece okur da, sabah olmadan evvel ölürse o da cennet ehlinden olur.” Böyle bir değer elimize verilmişken, bunun kadri kıymetini bilmezsek, elbette başımıza geleceklere katlanmaktan başka bir şey kalmaz geride.

Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

Allâhümme ente Rabbî lâ ilâhe illâ ente [k]halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve vağdike mestetağtü. Eûzü bike min şerri mē saneğ'tü. Ebû ü leke biniğmetike aleyye ve ebû ü bizenbî fağfirlî zunûbî fe innehû lē yağfiruz-zunûbe illē ente (bi rahmetike yâ erhamerrâhimîn).

Anlamı

Rahman ve Rahim olan Allahın adıyla
Allah'ım, sen, benim Rabbimsin. Senden başka ilâh yoktur. Beni sen yarattın ve ben, senin kulunum. İman ve ubûdiyetimde gücüm yettiği kadar Sen'in ahd-ü misâkın üzereyim. Yâ Rabbî... Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım. Senin bana inâm ve ihsân buyurduğun nimetleri ikrâr ve itiraf ettiğim gibi kendi kusur ve günahlarımı da itiraf ediyorum. Yâ Rabb... Sen, beni aff-ü mağfiret eyle. Zira, Sen'den başkası, günahları aff-ü mağfiret edemez. (Yegâne Gafûr sensin!)


Şehhad bin Evs-ra-dan rivayete göre Nebbiyi Ekrem-sav- söyle buyurmuşlardır:
"Ey Allah'm! Sen benim Rabb'imsin. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın ve ben senin kulunum. Ve ben iman ve ubudiyyetimde gücüm yettiği kadar senin ahd ü misakın üzereyim. Ya Rabbi! Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım : Ve senin bana in'am ve ihsan ettiğin nimetleri ikrar ve itiraf ederim. Kendi kusur ve günahlarımı da ikrar ve itiraf ederim. Ya Rabb! Sen beni afv ü mağfiret eyle. Zira senden başkası günahları avf ü mağfiret edemez"

dua
Bir kimze bu Seyyidü'l-istiğfar'ı ihlas ve yakın itikadiyle gündüz okur da o günde akşam olmadan evvel vefat ederse o kimse ehl-i cennettendir. Ve eğer bu duayı yakın i'tikadiyle gece okur da sabah olmazdan evvel vefat ederse yine ehl-i cennettendir.

Yorum yaptığınız için teşekkür ederiz.
"Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.
Yorum yazarken anlaşılır olmaya ve Türkçe yazım kurallarına uymaya çalışınız!

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski