Nikan Duası, İmam Nikahı Nasıl Kıyılır?

Kız ve erkeğin babalarının ve şahitlerin adlarını birkağda yaz. Kızı sağa oğlanı sola oturt.

Dua:

Elhamdulillahillezi zevvecel ervaha bil eşbahü ve ehallen nikaha ve haremes sifah. Vesselatu vesselamu ala resulina MUHAMMEDinillezi beyyenel hareme vel mubah. Ve ala alihi ve eshabihillezine hüm ehlus salahu vel felah.

Euzübillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanir rahim. Ve enkühul eyama minküm ves salihine min ibadiküm ve imaiküm in yekunu fukarae yuğnihimullahe min fadlihi. Vallahu vasiun alim.
Sadakallahulazim.

Kale Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. En nikahu sünneti femen rağıbe an sünneti feleyse minni.
Sadaka Resulullah.

3 x Kıza ve oğlana birbirlerini isteyip istemediklerini sor.

Sonra:
Bende Allahın emri Peygamberin sav kavli imamı
azamın ictihadı Şeyhimiz hazretlerinin himmeti ile
nikahınızı kıydım de!

Dua:
Allahümmecal hazel akde meymunen mübareken vec‘al beynehüma ulfeten ve muhabbeten ve karara
vela tec‘al beynehüma nefreten ve fi tneten ve fi rara. Allahümme ellif beynehüma kema ellefte beyne
Seyyidina Ademe ve Havva ve kema ellefte beyne Seyyidina Muhammedin sav ve Haticetel kübra (ra) ve Fatimatez Zehra (ra). Allahumme ati lehüma evladen salihan ve rızkan vasian ve umren tavila. Rabbena heblena min ezvacina ve zürriyatina kuvvete ayunin vec‘alna lil müttekıyne imama. Rabbena atina fi ddünya haseneten ve fi l ahireti haseneten ve kına azaben nar.
Fatiha!

dua

Yorum yaptığınız için teşekkür ederiz.
"Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.
Yorum yazarken anlaşılır olmaya ve Türkçe yazım kurallarına uymaya çalışınız!

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski