CEBRAİL (A.S .) RÜYADA GÖRMEK İMAM NABLUSİ

CEBRAİL (A.S .) RÜYADA GÖRMEK İMAM NABLUSİ

Cebrail (A.S.)'ışen olarak kendisine bir vasiyete yahut ve müjdeye ait söz söy lediğini görse o kimse, şeref ve izzete, kuvvet ve müjdeye kavuşur. Eğer o kimse mazlum ise yardım edilir, hasta ise şifa bulur, korkuyorsa korkusundan emin olur. Eğer üzüntülü ise üzüntüden kurtulur. Hac etmemiş ise haccetmek nasip olur.

Cebrail (A.S.) suretine girdiğini gören kimsenin hayır ve bereketi çok olur.
 

Rüya