Sabah Namazından Sonra 100 Defa Okuyanın Duası Kesin Kabul Olur.

 Sabah namazından sonra her kim tek niyetle bu zikri 100 kere okursa kendisine dilediği kesinlikle verilir:

Bismillâhirrahmânirrahîm Lâ havle ve lâ quvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Yâ qadîmu Yâ qâimu Yâ dâimu Yâ ferdü Yâ vitru Yâ samedü Yâ ehadü Yâ vâhidü Yâ hayyu Yâ qayyûmu Yâ halîmu Yâ zel celâli vel ikrâm 

Anlamı: Çok yüce olan Allah'ın yardımı olmadan hiçbir ibadette kuvvet yok, hiçbir günahtan da dönüş yok. Varlığının başlangıcı olmayan, her şeye murakıp ve gözetici olan, ebediyen var olacak, tek olan, bir olan, kimseye muhtaç olmayan, ortağı olmayan, diri olan, her şeyi ayakta tutan, cezalandırmada acele etmeyen, celâl ve ikram sahibi olan Allah'ın adıyla."

Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski