Sabah Namazından Sonra 100 Defa Okuyanın Duası Kesin Kabul Olur.

 Sabah namazından sonra her kim tek niyetle bu zikri 100 kere okursa kendisine dilediği kesinlikle verilir:

Bismillâhirrahmânirrahîm Lâ havle ve lâ quvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Yâ qadîmu Yâ qâimu Yâ dâimu Yâ ferdü Yâ vitru Yâ samedü Yâ ehadü Yâ vâhidü Yâ hayyu Yâ qayyûmu Yâ halîmu Yâ zel celâli vel ikrâm 

Anlamı: Çok yüce olan Allah'ın yardımı olmadan hiçbir ibadette kuvvet yok, hiçbir günahtan da dönüş yok. Varlığının başlangıcı olmayan, her şeye murakıp ve gözetici olan, ebediyen var olacak, tek olan, bir olan, kimseye muhtaç olmayan, ortağı olmayan, diri olan, her şeyi ayakta tutan, cezalandırmada acele etmeyen, celâl ve ikram sahibi olan Allah'ın adıyla."


Mukātil ibni Süleyman (Radıyallahu Anh) şöyle demiştir: "Ben Îsâ (Aleyhisselâm)in kendileriyle ölüleri diriltmiş olduğu esmâ-i şerîfeyi kırk yıl boyunca aradım ve sonunda ilim ehlinden olan sâlih bir zatta bu isimleri buldum ve öğrendim" demiştir. Sonra da aşağıda zikredeceğimiz esmâ-i şerîfeyi saymıştır ki aynı isimler hakkında Mukātil ibni Mücâhid (Radıyallahu Anh) da şöyle dikkat çekici mühim bir be- yanda bulunmuştur: "Her kim sabah namazından sonra oturarak bu isimleri yüz kere okuyarak Allâh-u Te'âlâ'dan bir hâcetini (dileğini) ister de gerçekleşmezse, Mukātil'in ölüsüne de dirisine de lânet et- sin." Bu rivayet Mukātil ibni Hayyân (Rahimehullah)dan da nakledilmiştir.

"Rahmân ve Rahîm olan Allâh'ın adıyla (dua etmeye başlıyorum). O pek yüce ve çok büyük olan Al- lâh'ın yardımı olmadan hiçbir ibadete kuvvet ve hiçbir günahtan dönüş imkânı yoktur. Yâ Kadîm (var- lığının başlangıcı olmayan)! Ey Kaim (her şeye murâkib olan)! Yâ Dâim (ebediyyen var olacak olan)! Yâ Ferd (tek olan)! Yâ Vitr (bir olan)! Yâ Samed (kimseye muhtaç olmayan)! Yâ Ehad! Yâ Vâhid! Yâ Hayy (diri olan)! Yâ Kayyûm (her varlığı ayakta tutan)! Ey Halîm (Acele etmeyen)! Ey celâl ve ikrâm sahibi!" (Bûnî, Şemsü'l-me'ârifi's-suğrâ, 48, 66-67; Şihâbuddîn Şercî, el-Fevâid, sh:46; Nebhânî, Se'âdetü'd-dâreyn, sh:591)

Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski