ALLAH (C.C) EL HAKİM ismi Sırrı ve Faziletleri

 ((el-Hakim İSM-İ ŞERİFİ İmam-ı Zerrük, Mau'l-'Ayneyn, İmam-ı Şebravi ve Yüsuf-u Nebhani (Rahimehumüllah)ın beyanları vechile: I)) ism-i şerifi "Yaptığı bütün işler doğru ve yerinde olan, hükmünde yanlış bulunmayan yegane hikmet sahibi" demektir. 

Hakim olan Zat "Mahlukatı çok güzel bir şekilde yaratan. kaza ve kaderi icabı yarattığı şekil tam ve mükemmel olan" demektir. el-Hakim ism-i şerifi "Hikmet" kökünden doğmuştur. Bu da "Küçüğünden büyüğüne bütün mahlukatı bir tertip ve düzen doğrultusunda yaratmak" demektir.

 Hakim hikmet sahibi demektir. Hikmet ise eşyanın en faziletlisini, ilimlerin en üstünüyle bilmek demektir. Dolayısıyla mutlak manada Hakim olan yalnız Allah-u Te'ala'dır. Çünkü en üstün ve hiçbir zaman zail olmayacak olan ezeli ve ebed ilim sadece Allah-u Te'ala'ya aittir. İşte bundan dolayıdır ki bir meslekte ileri seviyede olanlara da mecazi olarak "Hakim" denilmektedir.

 İSM-İ ŞERİFİNİN BAZI HAVASSI 


1) Bu ism-i şerifi zikretmeye devam eden kişi afetlerden ve korktuğu şeylerden korunur. Ayrıca kendisine hikmet verilir. 

2) Bu ism-i şerifi her sabah yetmiş sekiz (78) kere zikreden kişiye Allah-u Te'ala ilim ~, ve hikmet ihsan buyurur, kalbi marifetullah (Allah-u Te'ala'yı tanıma şuuru) ile dolar ve dilinden hikmetli sözler sudur eder.

 (Yusuf ibni İbrahim, Kazau'l-hacat ve teyslrü'l-mühimmat bi zikri esmaillahi'l-hüsna, sh:39-40; eş Şeyh Mau'l-Ayneyn, Fatiku'r-ratk ala Ratikı'l-fetk, sh:331; imam-ı Zerrük, Şerhu Esmaillahi'l-hüsna. sh:76-77; Muhammed Şebravi, Fevaidü'l'ızzi'l esna fi şerhi esmaillahi'l-hüsna, sh:57-58; Yusuf en-Nebhani, Sa'adetü'd-dareyn. sh:515; Seyyid Süleyman el-Hüseyni, Kenzü'l-havas, 1/110-114)

Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski