ALLAH (C.C) El Batın - El Zahir ismi Sırrı ve Faziletleri

İmam-ı Zerruk, Mau'l-'Ayneyn, İmam-ı Şebravi ve Yusuf-u Nebhani him humüllah)ın beyanları vechile; (( El Zahir ism-i şerifi "Ortaya koyduğu delillerle varlığı aşikar olan, Rabliğini delillerle ,, izhar eden, her şeye karşı üstün ve galip olan" manasında,(( El Batın ism-i şerifi ise "Her şeyin iç yüzlerini bilen, duyu organlarıyla idrak edilememesi hasebiyle gizli olan, ayrıca gözler için görülmekten gizli olan" anlamındadır. Şu bilinsin kiAllah-u Te'ala sıfatlarıyla tarif edilmesi yönünden Zahir ama künhünün (öz Zat'ının) idraki cihetinden Batın' dır.

1) ez-Zahir ism-i şerifi özellikle işrak vaktinde zikredildiği takdirde, kendisini zikredenin kalbine velayet (velilik) nurlarının dolmasına vesile olur.
2) ez-Zahir ism-i şerifini her gün 1106 kere zikretmeye devam eden kişinin kalbi masivallahtan (Allah-u Te'ala dışında her şeyden alakayı kesmesiyle) arınır da böylece kendisi keşif ehli (kalp gözü açık) insanlar zümresine ilhak olur.
3) ez-Zahir ism-i şerifini kuşluk vaktinden sonra (öğlen namazı öncesi) 500 kere okuyanın kafa ve kalp gözü keskinleşir.
4) ez-Zahir ism-i şerifinin zikriyle hemhal olan kişilere birçok işin gizli yönleri belirir.

5) Her kim bir işin kendisine gizli kalan yönlerini öğrenmek ister ya da bir müşki!inin nasıl halledileceğini merak eder de, bu niyetle 2 rekat namaz kılıp ardından 1006 kere ((ya Zahir» diye zikrettikten sonra: "Ey yüce Rabbim! Lutf-ü inayetin bütün alemin müracaatgahıdır. Her muhtaç Sana yalvarır. Alemdeki hiçbir şey Senin kuvvet ve kudretinden hariç ve müstağni kalamaz. İşte o kudret-i azimin, kuvvet-i cesimin ve bütün aleme şamil olan lütf-u keremin ve lütf-u ihsanın hürmetine bu aciz kulunun müşkilini halleyle" diye dua edip dünya kelamı konuşmadan yüzünü kıbleye doğru çevirerek uyursa, Allah-u Te'ala'nın izniyle dilediği şeyi rüyasında görür ve müşkili hallolur (sıkıntılı işi çözülür).
6) el-Batın ism-i şerifini her gün 3 kere okuyan kişi emniyet içerisinde yaşar.
7) el-Batın ism-i şerifini her gün 33 kere okuyan kişi için yakin (Allah-u Te ala yı görür gibi kuvvetli bir iman) hasıl olur.
8) el-Batın ism-i şerifini 62 kere zikreden kişi kolaylıkla Mevla sına yönelir.
9) Bu iki ism-i şerifin hasselerinden nasipdar olmak için ikisini birden 1168 kere zikretmek de çok faydalı görülmüştür.
10) el-Batın ism-i şerifini çokça zikreden kişi korktuklarından emin olur, nefsi terbiye olur, kalbi genişler, herkes onu çok sever ve kendisine itaat eder.

11) Ayın ışığının ziyade olduğu yani ayın 13'ü ile 18. günleri arasında cam bir kabın içine misk, zaferan (safran) ve gül suyu karışımından yapılan bir mürekkeple Ya Batın ism-i şerifini 62 defa yazıp yedi gece sabaha karşı (imsaktan önce) Ya Batın ism-i şerifini bu kabın üzerine 6200 kere okuduktan (ve üfledikten) sonra bu yazıyı yağmur suyuyla bozup içen bahtiyar kişiyi Allah-u Te'ala alemdeki her gizli ve gizemli şeye muttali kılar ve o kişinin gözünden perdeyi kaldırır.

12) Şeyh Ebu'l-Abbas el-Hadrami him hullıih ın beyanına göre, her kim Allah rızası için 2 rekat namaz kıldıktan sonra bu ism-i şeriflerin içerisinde geçtiği: (Hadid Suresi' nin 3.) ayet-i kerimesini 4 5 kere okuyup muradını Allah-u Te 'ala' dan isterse, dilediği bütün hayırlı isteklerine nail olur.

هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَل۪يمٌ

Huve-l-evvelu vel-âḣiru ve-zzâhiru velbâtin(u)(s) ve huve bikulli şey-in ‘alîm(un)

13) Bu ism-i şeriflerin bütün hasselerinden faydalanmak, okuyanın kalbinin nurlara ğark olması, isteklerine kavuşması ve kendisine gizli olan şeylere muttali olması için Ya Zahir ism-i şerifi 1006 kere, Ya Batın ism-i şerifi ise 62 kere zikredildikten sonra şu duayı okumak çok tesirlidir:

"Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla! Ey Allah! Zahir ve Batın ancak Sensin! Sen sıfatlarınla Zahir (görünen), Zatın'la Batın (gizli) olansın. Sen hislerin idrakıyla (duyuların anlayışıyla), vehim ve hayal gücüyle idrak edilemeyen bir Batın' sın. Sen Rahmetin ve Lütfunla seçkin kılmak suretiyle dilediklerine Zahir'sin. Sen ancak gönül gözüyle ve aklın deliller yoluyla kazandığı kuvvetle görülürsün. Sen galibiyet, ezici güç, celal ve heybet, büyüklük ve kemal sıfatlarınla Zahir'sin. Ben senden O en güzel isimlerin ve en yüce kelimelerin hürmetine dilerim ki bana kendi kuvvetinden, şehvetlerime galip gelecek ve düşmanlarımı kahredecek kadar bir kuvvet izhar edesin ve Batın ve Zahir olan Zatın'ın nurundan benim iç alernime, günahlarımı, karanlık hallerimi ve gafletlerimi kendisiyle gidereceğin bir nur ibraz edesin, Senin Zatın'ın takdisiyle (kutsamasıyla) benim varlığımı da nezih kılasın. Ya Allah! Ya Zahir! Ya Batın! Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni tenzih ederim, şüphesiz ben (günahlar işleyerek nefsine) zulmedenlerden oldum.

(Ahmed el-Bun~ Şemsü'l-me'arif, yazma nüsha, sh: 1105, matbu' nüsha, 4/85-86; İmam-ı Zerruk, Şerhu Esmaillahi'lhüsna, sh: 110-111; Yusuf ibni İbrahim, Kazau'l-hacat ve teysirü'l-mühimmat bi zikri esmaillahi'l-hüsna, sh:49-50; Mau'l- )\.yneyn, Fdtiku'r-ratk ala Ratikı'l-fetk, sh:339-340; Muhammed Şebravi, Fevaidü'l 'ızzi'l-esna fi şerhi esmaillahi'l-hüsna, sh:80-81; YCısuf en-Nebhani, Se'adetü'd-dareyn, sh:523; Seyyid Süleyman el-Hüseyni, Kenzü'l-havas, 1/ 147-149; )\./i Hicazi, en-Nuru'l-esna f i şerhi esmaillahi'l-hüsna, sh: 199-200, 532-533; İbni )\.cibe, Tefsiru'l-Fatihati'l-kebir, sh:309-31 O)

Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski