Yüzer Kere Okunacak Çok Fazîletli Beş Zikir

 

 ZİLHİCCE AYININ İLK ON GÜNÜNDE ÇEKİLECEK TESBİHLER 

1- LA İLAHE İLLALLAHÜ VAHDEHU LA ŞERİKE LEH.LEHÜ'L-MÜLKÜ VELEHÜ'L-HAMDÜ YUHYİİ VE YüMİT.BİYEDİHİ'L-HAYR VE HÜVE ALA KÜLLİ ŞEY'İN KADİR.

MANASI:Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir, eşi yoktur, mülk o'nundur, hamd o'na mahsustur.O diriltir,o öldürür.Bütün hayırlar onun kudret elindedir. O'nun her şeye gücü yeter. 

FAZİLETİ:İsa (aleyhiselam)’ın havarileri bu zikirle alakalı sordular.bunu 100 defa okuyan kul ne kazanır?İsa (aleyhiselam) buyurdu:Bu zikri yapan kişiye ecir olarak kimse yetişemez.Ancak fazla yapan müstesna.kıyamet günü sevabıağır gelir. Allah-u zülcelal o kula bakar. Allah'ın kendisine baktığı bir kul ise, dilediği şeyi Allah'ın kendisine vermesini hak etmiştir." (nesai) 

2- EŞHEDÜ EN LA İLAHE İLLALLAH.VAHDEHÜ LA ŞERİKE LEH.İLAHEN VAHİDEN SAMEDEN LEM YETTEHİZ SAHİBETEN VELA VELEDA. 

MANASI:Ben şehadet ederimki Allahu Teala’dan başka hiçbir İlah yoktur;o tektir;hiçbir ortağı yoktur.Obir tek İlahdır.Her şey ona muhtaçtır.O ise kimseye muhtaç değildir.Aile ve çoçuk edinmemiştir. 

FAZİLETİ:Bu zikri 100 defa okuyanlara Allah(celle celalühü)bir milyon hasene(sevap)verir.Derecesini bir milyon yükseltir.Bir milyon günahını siler.Bir milyon sevap yazar.cennetteki makamını On bin derece yükselir.cennetteki bir derecenin arası yerle gök arası kadardır. 

3-EŞHEDÜ EN LA İLAHE İLLALLAH.VAHDEHÜ LA ŞERİKE LEH,LEHÜL MÜLKÜ VE LEHÜL HAMDÜ YUHYİ VE YÜMİT.VE HÜVE HAYYÜN LA YEMÜTÜ BİYEDİHİL HAYR.VE HÜVE ALA KÜLLİ ŞEYİN KADİR. 

MANASI: Ben şehadet ederimki Allahu Teala’dan başka hiçbir İlah yoktur; Mülk o'nundur, hamd o'na mahsustur.O diriltir,o öldürür.Allah hiç ölmeyecek olan tek diridir.Bütün hayırlar onun dilemesiyledir.Ve o herşeye hakkıyla gücü yetendir. 

FAZİLETİ:Bu zikri 100 defa okuyan kişiye Yetmişbin Melek kanadını açarak gökten iner.O kul için Dua,Salat, İstiğfar,Rahmet, ederler.Okuyan kişinin derecesi Onbin derece yükseltilir. 

4.HASBİYALLAHU VE KEFA.SEMİALLAHU LİMEN DEA.LEYSE VERA ALLAHU MÜNTEHA.

 MANASI:Allah yeter artar.Allah dua edeni işitir.Allahtan gayrı varılacak yer yoktur.Dua edenin duasını kabul eder.Rızasını kazanmak için uğruna mücadele edilen tek ALLAH’DIR. 

FAZİLETİ:Bir insan bu zikri 100 defa okursa,Melek ağzından çıkar çıkmaz bu zikri Allahın huzuruna götürür.O anda Allah kuluna bakar,nazar eder.Kulun ne sıkıntısı varsa biter.Çünkü Allahın bir nazar ettiği kul Dünyada ve Ahirette sıkıntıya düşmez. 

5-ALLAHÜMME LEKEL HAMDÜKE KEMA TEKUL,VE HAYRAN MİMMA NEKUL.ALLAHÜMME LEKE SALATİ VE NUSUKİ VEMAHYAYİ VE MEMATİ.VE LEKE RABBİ TURASİ.ALLAHÜMME NEUZÜ BİKE MİN AZABİ KABRİ MİN ŞETATİL EMR.ALLAHÜMME NES’ELÜKEL MİN HAYRİ MA TECRİ BİRRUHİ. 

MANASI:Ey Allah senin buyurduğun gibi hamdler sana mahsustur.Bizim hamdimiz sana yakışmıyor.Sen kendini nasıl biliyorsan senin istediğin gibi hamd sana olsun.Bizim dediklerimizden daha hayırlı hamdler sana olsun.Biz nimetinin kadrini bilemiyoruz.Azametini takdir edemiyoruz.Ya Rabbi namazım,kurbanım,hayatım,ölümüm her şeyim sana ait.Ne İbadet yapıyorsam senin yardımınla yapıyorum.Yarabbi ne bırakıyorsam sana aittir.ben faniyim.Ya Rabbi kabir azabından sana sığınıyorum.Ya Rabbi dağınık işlerden sana sığınıyorum.Ya Rabbi kalbimi ve aklımı sende topla, rızanda topla.Ya Rabbi rüzgarın getirdiği felaketlerden sana sığınıyorum

 FAZİLETİ:İsa (aleyhiselam)buyurduki:Bu duanın faziletini,sevabını Allah(celle celalühü)açıklamama izin vermedi. Çünkü kullar bu duanın sevabını anlayamazlar. Çok önemlidir.

Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski