100 Kere Okuyan; Yerden Gökten Gelecek Bütün Belalardan Korunur


“Tācü’l-‘arûs” gibi Arap luğatinin şâheserini, “İthâfü’s-sâde” gibi “ihyâ Şerhi”ni ve daha onlarca kıymetli eseri bu ümmete kazandırmış, bütün ilimlerde zirveye ulaşmış, Osmanlı ecda dımızın deniz yoluyla hacca gidenleri mutlakā ziyaretine gönderdiği, Sultân 1.Abdülhamid Hãn Hazretleri’ ne hadis icazeti veren Allâme Seyyid Muhammed Murtaza ez-Zebidi el-Hu seyni (Kuddise Sirruhů) şöyle anlatmıştır: “H.1178 senesinin Receb ayının bir gecesinde Mısır’da (Kāhire’deki Dâvûdiyye mahallesinde bulunduğum sırada salât-i selâm hakkında bana bir sîğa-i şerife ilham edildi ve:

إن قائلها مائة مرة يأمث به الإقليم الذي هو فيه بركة تلاوته لهذه الصيغة الشريفة »

“Şüphesiz bu salat-ü selâmi kim 100 kere okursa bu síğa-i şerifeyi tilâvetinin bereketiyle ken disinin bulunduğu iklim (kita yerden ve gökten gelecek bütün âfet ve musibetlerden) emin olur.’ diye müjdelendim.” (Murtazâ ez-Zebidi, İthafüs-sådeti’l-müttakin, 3/475-476)

SALÂT-Ü SELÂMIN OKUNUŞU

اللهم صل على سيدنا محمد بكل صلاة تحب أن يصلي به عليه في كل وقت يحب أن يصلي به عليه، اللهم سلم على سيدنا محمد بكل سلام تحب أن يسلم به عليه في كل وقت يحب أن يسلم به عليه صلاة وسلاما دائمين بدوامك عد د ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت ومداد گلماتك وأضعاف أضعاف ذلك، اللهم لك الحمد

ولك الشكر كذلك على ذلك في كل ذلك وعلى اله وصحبه وإخوانه.» أمين!

“Ey Allah! Kendisine her vakit onunla salevât okunmasını sevdiğin, onun da kendisine o salâtın her daim okunmasını sevdiği her bir salât ile Efendimiz Muhammed’e salât eyle. Ey Allah! Kendisine her vakit onunla selâm okunmasını sevdiğin, onun da kendisine o selâmın her daim okunmasını sevdiği her bir selâm ile Efendimiz Muhammed’e selâm eyle.

Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski