Enbiya Suresinin Sırrı Havası ve Faziletleri

ENBİYA süresini, her kim yetmiş kere okursa , gizli kokulardan kurtulur, okumaya devam ederse Hak Teala kendisine Salih çocuk ihsan buyurur.

Secdede 41 Kere Şu Duâyı Okursanız Mutlakâ Sıkıntınız Açılır!
"Lâ İlâhe İllâ Ente Sübhâneke İnnî Küntü Mine’z-Zâlimîn" el-Enbiyâ Sûresi 87. Âyet-i kerîmesi

Ebced hesabına göre en tesirli sayısı 126 dır. 

Vitir namazından sonra 2 rekât nafile namaz kılınız. Ardından 11 defa Salâvat-ı Şerife okuyunuz . Secdeye giderek ” 41 defa ayeti kerime(Enbiya 87) “ la ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin” ” لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ “okuyunuz, ardından yine 11 Salâvat-ı Şerife okuyunuz. Secdede iken başka birşey okumayınız. Secdeden sonra duanızı ediniz ve hacetinizi Rabbimize bildiriniz. Secde halinde dua esnasında sadece hacetinizi düşünmelisiniz. Biiznillah en kısa zamanda dileğiniz gerçekleşir.

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Her kim Enbiya Suresini okursa, ahirette hesabı çok kolay olur. (Kıyamet gününde) peygamberlerle musafaha etmiş olur." (1)

Cuma gecesi kıbleye döndükten sonra 111 defa okuduktan sonra duada bulunursan sabaha varmadan hacetin kabul olunur. 
Bismillahir rahmanir rahim. Ve zennuni iz zehebe mugadıben fe zanne en len nakdire aleyhi fe nada fiz zulumati en la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin.

En kuvvetli̇ büyü bi̇le olsa, kendi̇ başina patlar - bundan daha tesi̇rli̇si̇ni̇ bulamazsiniz - denenmi̇şti̇r
Sabah namazından sonra 41 defa okunur veya dinlenir, ve buna 40 gün devam edilir. Aynen bu şekilde yapılırsa netice hasıl olur. ENBİYÂ SÜRESİ ÂYET: 87 VE 88 Ve zen-nûni iz zehebe müğādıben fe zanne el len nakdira ảleyhi fe nâdâ fiz-zulümâti el lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minez-zālimiyn (87) Festecebnâ lehǖ ve necceynâhü minel ğamm* ve kezâlike nüncil mü'minîn (88)

Enbiyâ Suresi’nin Sırları Hakkında Rivayetler
Hamile olan bir kadın kolay doğum yapmak isterse, Enbiya Suresinin 30. ayetini bir kağıda yazıp suyun içinde bekletir, daha sonra bu sudan içerse, Allah’ın izniyle isteği olur.
Yangından veya tehlikesinden kurtulmak veya yanarak ölmemek için Enbiya Suresinin 69. ayeti zaman zaman 693 kere okunur ve tekrarlanır.
Her kimin evladı olmuyorsa, Zekeriya (Aleyhisselam)’ın çocuğu olması için yaptığı ve Enbiya Suresinin 89. ayetinde geçen duaya devam ederse, Allah’u Teala’nın izniyle çocuğu olur.
Düşük yapan bir kadın bu sıkıntıdan kurtulmak isterse, Enbiya Suresinin 91-93. ayetleri bir kağıda yazılıp üzerinde taşırsa, Allah’ın izni ile isteği olur.
Maddi ve manevi hastalıklarına şifa bulmak isteyen kişi, Eyyüb (Aleyhisselam)’ın hastalıkları için yaptığı Enbiya Suresinin 83. ayetine devam etsin.

Enbiya Suresinin 87. ayeti hakkında rivayet edildi ki:
a) Sa’d bin Ebi Vakkas (Radıyallahü Anh)’den rivayetle Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Yunus Peygamber balığın karnında iken (kurtulmayı murat ettide) Rabbine ettiği dua şu idi ["Lâ ilâhe illa ente sübhâneke innî küntü minezzâlimîn"]. Herhangi bir Müslüman herhangi bir şey için bu sözlerle dua ederse, muhakkak surette Allah onu kabul eder."(2)
b) Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Hasta olan bir kimse 40 defa (bu zikri) okur da ölürse, şehit olarak ölür. Eğer, hastalıktan kurtularak şifa bulur, iyileşirse, günahları affedilir."(3)
c) Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Size birinizin başına dünya ile ilgili bir sıkıntı veya bela geldiğinde okuyarak bundan kurtulacağı bir şeyi haber vereyim mi? O, (Hazreti) Yunus’un Duasıdır."(4)
d) Cafer bin Muhammed Hazretleri buyurdu ki: "Bir kederi olana şaşıyorum. Nasıl şu yukarıda zikredilen duayı (Hz. Yunus (a.s.)’ın duası) yapmaz."
e) Her türlü tehlikeye karşı okunur.
f) Bu zikir her ne niyet için 41 gün sabah namazından sonra 41 defa okunmaya devam edilirse, Allah’ü Teala o kimsenin muradını nasip eder. (Kişi için istediği şey, helal ve hayırlı bir şey ise)
g) Herhangi bir kimsenin Allah katında bir isteği olursa, abdestli olarak secdeye varıp 40 kere bu zikri ederse, ne dileği varsa, kabul edilir.
h) Bir kimse: bu duayı hapiste bulunan, esir olan, borçlu veya hastaya şifa için okursa, okunacak miktarı 100, 313, 1000, 2455 kere okumalı yine de sonuç alamadı ise 70.000′ den 700.000’e kadar miktarı çoğaltmalıdır. Okumada kusur edilmediyse veya tesir edeceğine inanılmışsa, mutlaka istenen sonuç elde edilir. Defalarca tecrübe edilmiştir.

Çocuk İsteyenler
Beraber olmadan önce Enbiya Suresi'nin 87. ve 88. ayet-i kerimeleri üç kere okunmalıdır.
87: Ve zennûni iz zehebe mugâdıben fe zanne en len nakdire aleyhi fe nâdâ fiz zulumâti en lâ ilâhe illâ ente subhâneke innî kuntu minez zâlimîn(zâlimîne). 88: Festecebnâ lehu ve necceynâhu minel gamm(gammi), ve kezâlike nuncil mu’minîn(mu’minîne).

Hamile olan bir kadın kolay doğum yapmak isterse, Enbiya Suresinin 30. ayetini bir kağıda yazıp suyun içinde bekletir, daha sonra bu sudan içerse, Allah’ın izniyle isteği olur.
"30: Eve lem yerellezîne keferû ennes semâvâti vel arda kânetâ retkan fe fetaknâhuma, ve cealnâ minel mâi kulle şey’in hayy(hayyin), e fe lâ yu’minûn(yu’minûne). "

Yangından veya tehlikesinden kurtulmak veya yanarak ölmemek için Enbiya Suresinin 69. ayeti zaman zaman 693 kere okunur ve tekrarlanır.
69: Kulnâ yâ nâru kûnî berden ve selâmen alâ ibrahîm(ibrahîme).

Her kimin evladı olmuyorsa, Zekeriya (Aleyhisselam)’ın çocuğu olması için yaptığı ve Enbiya Suresinin 89. ayetinde geçen duaya devam ederse, Allah’u Teala’nın izniyle çocuğu olur.
89: Ve zekeriyyâ iz nâdâ rabbehu rabbi lâ tezernî ferden ve ente hayrul vârisîn(vârisîne).

Düşük yapan bir kadın bu sıkıntıdan kurtulmak isterse, Enbiya Suresinin 91-93. ayetleri bir kağıda yazılıp üzerinde taşırsa, Allah’ın izni ile isteği olur.
91: Velletî ahsanet fercehâ fe nefahnâ fîhâ min rûhinâ ve cealnâhâ vebnehâ âyeten lil âlemîn(âlemîne). 92: İnne hâzihî ummetukum ummeten vâhıdeten ve ene rabbukum fa’budûn(fa’budûni). 93: Ve tekattaû emrehum beynehum, kullun ileynâ râciûn(râciûne).

Maddi ve manevi hastalıklarına şifa bulmak isteyen kişi, Eyyüb (Aleyhisselam)’ın hastalıkları için yaptığı Enbiya Suresinin 83. ayetine devam etsin.
83: Ve eyyûbe iz nâdâ rabbehû ennî messeniyed durru ve ente erhamur râhimîn(râhimîne).

Dipnotlar

Ebu Suud Efendi, Ebu Suud Tefsiri (İrşadü Aklis-Selim) 6/90
Tirmizi, Daavat, 3505
Hakim, El-Müstedrek, 1/506
Suyuti, Cami’ussağir, 3/104, no.2861; Hakim, Müstedrek, 1/505
Bu tür duaları, Müslümanlar, her zaman okumuşlar ve maksatlarına kavuşmuşlardır. Ancak namaz kılmayan, haram işiten ve kalbi gafil olan, yaptığı duadan tam nitece alamaz. Ehli Sünnet inancında olmayanın bu tür duaları okuması fayda vermez. Allah’ü Teala, her şeyi bir sebep ile yaratmaktadır. Bir şeye kavuşmak isteyen, o şeyin sebebine yapışmalıdır. Rabbimiz, insana sıhhat, şifa vermek için dua etmeyi, sadaka vermeyi ve illaç kullanmayı sebep kılmıştır.

Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski