4 Büyük Meleğin Koruması Altına Girmek İçin

Her Türlü Musibetten, Düşmandan ve Kıskançtan,Koruması İçin Dört Melek Görevlendirilen Zikirler

dua

Mâşâallâh lâ quvvete illâ billâh.

Mâşâallâh küllü ni'metin minallâh.

Mâşâallâh el-hayru külluhû biyedillâh.

Mâşâallâh lâ yasrifussûe illallâh.

Cibril (Aleyhisselam):Allah ne dilerse o olur.Allah'ın yardımı olmadanhiçbir (ibadeti işlemeye)kuvvet yoktur. der.

Mikail (Aleyhisselam) ona cevap vermek üzere:Allah ne dilerse o olur.Her nimet Allah'tandır. der.

İsrafil (Aleyhisselam) ona karşılık olarak:Allah ne dilerse o olur.Bütün hayırlar Allah'ın kudretindedir(iyilikleri dilediğine verir, istemediğine vermez). der.

Hızır (Aleyhisselam)’da ona mukabele etmek üzere: Allah ne dilerse o olur.
Kötülüğü Allah'tan başka kimse döndüremez. der.

Ali ibni Ebi Talib (Radıyallahu Anh)’dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte:
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: Her Arefe günü Cibril, Mikail, İsrafil ve Hızır (Aleyhimüsselam)  Arafat'ta bir araya gelirler.
(Yukarıdaki Zikir)
İşte onlar bu kelimeleri söyledikten sonra dağılırlar ve bir dahaki  sene o güne kadar bir araya gelmezler. Herhangi bir kimse uykusundan uyanırken bu dört sözü söylerse
mutlaka Allah-u Te'ala o kişiyi korumak üzere dört melek görevlendirir ki:
Cibril'in sözünün görevlisi olan(melek):önünden (gelecek tehlikelere karşı),
Mikail'in sözünün sahibi olan (melek):sağından (gelecek tehlikelere karşı),
İsrafil'in sözünün görevlisi olan (melek):solundan (gelecek tehlikelere karşı),
Hızır (Aleyhisselam)’ın sözünün sahibi olan da:arkasından (gelecek tehlikelere karşı)
Güneş batana kadar:
Onu her türlü afetten, musibetten, düşmandan, zalimdenve hasetçi (kıskanç kimsenin şerrin)’den muhafaza ederler.

(el-Hafız İbnü 'Asakir, Tarihu Medineti Dimeşk, Rakam: 1965, 16/427)
(Ebu Talib el-Mekki, Kutü'l-kulub, 1/79)
(Abdülkadir el-Geylani, el-Gunye, 2/64)
(el-Mu'afa el-Mevsıli, Ünsü'l-munkati'in, 2/11)
(İbnü Hacer el-'Askalani, el-İsabe fi temyizi 's-sahabe, 1/438-439)
(es-Safari, Nüzhetü'l-mecalis, 1/86

1 Yorumlar

Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.

Yorum Gönder
Daha yeni Daha eski