Mühürlenip Arşa Koyulan Abdest Duası

dua

Subhânekellâhümme ve bihamdik.
Eşhedü en lâ ilâhe illa ent.
Estağfiruke ve etûbu ileyk.

Ey Allah’ım! Seni tesbih ederim. Sana hamdederim.
Senden başka hiçbir ilah olmadığına şahitlik ederim.
Senden mağfiret dilerim ve Sana tevbe ederim. 

Ebu Sa’id el-Hudri (Radıyallahu)’dan rivayetle:
Rasullullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
Her kim güzelce abdest alır da,
abdestini bitirdiğinde (Bu Duayı) derse:
1. Bu söz, bir mühürle damgalanarak Arş’ın altına konur.
Kıyamete kadar kırılmaz (o mühür iptal edilmez).

(İbnü's-Sünni, Amelü'l-yevmi ve'l-leyle, No: 30, 1/54)
(Heysemi, Mecma'u'z-Zevaid, No: 1231, 1/547)

Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski