Kafirlerin Sayısı Kadar Sevap Kazanmak

(Kilise, Havra, Put Gören veya Çan Sesi Duyan Kişinin Okuyacağı Dua )

dua
Lâ ilâhe illallâh. ve lâ na'büdü illallâh.

Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur, biz ancak Allah'a ibadet ederiz.

İbni Abbas (Radıyallahu Anhüma)’dan rivayetle:
Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:
Her kim çan sesi işitirse, bir kiliseye
veya manastıra yahut ateşe tapınma ya da putların,
(bulunduğu yerlere ve şirk merasimlerinin icra edilme)
evlerine (bir zorunluluktan dolayı) girer de (Yukarıdaki Zikri)
derse,
1. Allah-u Te'ala ona bu kelimeyi (tevhid zikrini) söylemeyen
kafirler adedince ecir yazar.
2. O kişi Allah indinde (peygamberlik mertebesinden sonra gelen)
sıddıklık makamına ulaşmış biri olarak yazılır.


(et-Taberani, el-Mu'cemü'l-kebir, rakam: 12691 , 12/136)
(el-Heysemi, Mecme'u'z-zevaid, rakam: 17111, 20/310)

Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski