Salâtü’s-Sır Duası - İbn Arabî Hz

Muhyiddîn İbn Arabî (k.s.) Hazretlerinin Salâtü’s-Sır Duası
 

Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla
Îcad, cûd ve vücudda ilk, her şahid ve meşhûdun fatihi, hazret-i müşahede ve şühûd, ayn-ı maksûd olan sırr-ı Bâtın ve nur-u Zâhir, âlem-i halk içinde ubûdiyette herkesin önünde, yüce ruh-u akdes, parlak nur-u ekmel, Hazret-i Ma’bûd’a karşı olan kulluğunu kemâliyle yerine getiren, ruhuma hazret- i rûhâniyetinden feyz akıtılan, Nûrâniyetinin şuaları mişkât-ı kalbimi aydınlatan, Resûl-i A’zam, Nebiy- yi Ekrem, Veliy-yi Mukarreb ve Mes’ûd Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’e (aleyhi ekmelüssalavât ve etemmütteslîmât) ve O’nun sırlarına hazine, nurlarına çerağ, kamerlerine matla’, hakikatlerine kenz; yaratılmışlara hidayet rehberi, iktida edenlere hidayet yıldızı olan ashâb-ı kirâmına çok salât ve Selâm olsun. “Allah’ı bütün eksikliklerden tenzih ederim. Ben asla müşriklerden değilim.” “Allah bize yeter; O ne güzel vekildir!” Hakikî havl ve kuvvet yalnız Aliyy ü Azîm Allah’a aittir. Bir kez daha ve her zaman Allah’ın salât ve selâmı Efendimiz’in ve pırıl pırıl aile efradının, kerem mümessili ashâb-ı güzininin üzerine olsun. “İzzet ve kudret Rabbi olan senin Rabbin, onların bütün bâtıl iddialarından münezzehtir, yücedir. Selam bütün peygamberlere.
Bütün hamdler Âlemlerin Rabbi Allah’adır.” 

dua


Yorum yaptığınız için teşekkür ederiz.
"Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.
Yorum yazarken anlaşılır olmaya ve Türkçe yazım kurallarına uymaya çalışınız!

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski