Mağara Kapısındaki Salavat - 70 Bin Salavat Gücünde

duaAllâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin-nebiyyil-ümmiyyil-quraşiyyi bahri envârik, ve me'dini esrârik, ve ayni inâyetik, ve lisâni huccetik, ve hayri halqike ve ehabbil halqi ileyke abdike ve nebiyyikellezî hatemte bihil enbiyâe vel mürselîn, ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim. Subhâne rabbike rabbil izzeti ammâ yesıfûn. Ve selâmun alel mürselîn. Velhamdülillâhi rabbil âlemîn.

Ey Allah’ım! Nurlarının denizi, sırlarının madeni, inayetinin ta kendisi,
huccetinin lisanı, yaratıklarının en hayırlısı ve nezdinde en sevgilisi olan,
kendisiyle nebiler ve rasülleri hitama erdiğin kulun ve peygamberin,
Efendimiz Kureyşli Nebiyy-i Ummi Muhammed'e, Ehl-i Beyt'ine
ve sahabesine çokça salat-ü selam eyle!
(Müşriklerin) vasf (niteleme ve hakkında uygunsuz konuşma)larından, izzet sahibi
Rabbine tenzih olsun! Gönderilenlere selam olsun!
Alemlerin Rabbine hamdolsun.

Şeyh Ahmed Direbi (Rahimehullah)’ın beyanına göre:
Abdülkadir el-Geylani (Rahimehullah) seyahatlerinden birinde bir salatı bir
mağaranın kapısına nakşedilmiş olarak bulur
ve onun (50 bin) salata denk olduğunu görür.
Daha sonra mana aleminde Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i gördüğünde
bunu sorunca, Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
"O 70 bin salata mukabildir" buyurur.

Şaban-I Şerif Risalesi

Yorum yaptığınız için teşekkür ederiz.
"Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.
Yorum yazarken anlaşılır olmaya ve Türkçe yazım kurallarına uymaya çalışınız!

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski