Gelecekte Olacakları Rüyada Görmek İçin Zikir ve Dua

Her kim: el-Latîf
اَللَّطِيفُ
ism-i şerifini zikretmeye devam ederse, Allâh-u Te'âlâ o kişiye takdir ettiği zorlu kaderleri ona uykusunda (göreceği rüyalarda) yaşatır (gerçekte yaşatmaz). İşte buna, akılların idrak edemeyeceği derecede Lütf-u hafi (gizli Lütuf) adı verilir. Bunun için bu ism-i şerifin her gün 160 kere zikredilmesi gerekir."
 
 [Mâü'l-'Ayneyn, Na'tü'l-bidâyât ve tavsifü'n-nihâyât, 2/640-643; Ebû Muhammed el-Yâfi'î, ed-Dürru'n-nazîm fî Havâssı'l-Kur'âni'l-'Azîm, sh:61-64]

 

Yorum yaptığınız için teşekkür ederiz.

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski