Bakara Suresinden 10 Ayet Okuyunca Neler Olur?

Bakara Suresinde On Ayet Vardır ki Okunduğu eve de şeytan giremez kendisine de ailesine de malına da istemediği bir şey isabet etmez!
Sabah okuyana akşama kadar, akşam okuyana sabaha kadar şeytan yaklaşamaz

Eûzu billahi mineş-şeytânirracîm, Bismillahirrahmanirrahîm.
 • 1.Elif lam mim
 • 2.Zalikel kitabü la raybe fıh hüdel lil müttekıyn
 • 3.Ellezıne yü'minune bil ğaybi ve yükıymunas salate ve mimma razaknahüm yünfikun
 • 4.Vellezine yü'minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik ve bil ahırati hüm yukınun
 • 5.Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun
 • 255.Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum la te'huzühu sinetüv vela nevm lehu ma fis semavati ve ma fil ard men zellezı yeşfeu ındehu illa bi iznih ya'lemü ma beyne eydıhim ve ma halfehüm ve la yühıytune bi şey'im min ılmihı illa bi ma şa' vesia kürsiyyühüs semavati vel ard ve la yeudühu hıfzuhüma ve hüvel alıyyül azıym
 • 256. La ikrahe fid dıni kad tebeyyener ruşdü minel ğayy  fe mey yekfür bit tağuti ve yü'mim billahi fe kadistemseke bil urvetil vüska lenfisame leha  vallahü semıun alım
 • 257. Allahü veliyyüllezıne amenu yuhricühüm minez zulümati ilen nur vellezıne keferu evliyaühümüt tağutü yuhricunehüm minen nuri ilez zulümat ülaike ashabün nar hüm fıha halidun
 • 284.Lillahi ma fis semavati ve ma fil ard ve in tübdu ma fı enfüsiküm ev tuhfuhü yühasibküm bihillah fe yağfiru limey yeşaü ve yüazzibü mey yeşa' vallahü ala külli şey'in kadır
 • 285.Amener rasulü bi ma ünzile ileyhi mir rabbihı vel mü'minun küllün amene billahi ve melaiketihı ve kütübihı ve rusülih la nüferriku beyne ehadim mir rusülih ve kalu semı'na ve eta'na ğufraneke rabbena ve ileykel masıyr
 • 286.La yükellifüllahü nefsen illa vüs'aha leha ma kesebet ve aleyha mektesebet rabbena la tüahızna in nesına ev ahta'na rabbena ve la tahmil aleyna ısran kema hameltehu alellezıne min kablina rabbena ve la tühammilna ma la takate lena bih va'fü anna vağfir lena verhamna ente mevlane fensurna alel kavmil kafirın

2 Yorumlar

Yorum yaptığınız için teşekkür ederiz.
"Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.
Yorum yazarken anlaşılır olmaya ve Türkçe yazım kurallarına uymaya çalışınız!

 1. Selamunalykum hocamesile yarıyıl 8 senedir bazı hocalar büyü var diyorlar ama cozemiyorlar bundan tam 17 sene önce yine ayrılmıştır sizin sayenizde tekrar bir araya gelmiştik siz büyü car demiştiniz hocam eşimin eve gelmesini istiyorum ne olur bana yardım edin çare sizin bana inşallah geri donersiniz

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Aleyküm selam kardeşim gittiğiniz hocalara dikkat edin lütfen bu işi öncelikli olarak Allah rızasını gözeten hocalara danışın, önceliği ücret olan hocaların iyice araştırılması şart bu konuda titiz olalım

   Sil
Yorum Gönder
Daha yeni Daha eski