Kuşların Zikirleri ve Söyledikleri

Kuşlar Öterken Zikrederler. Başka Şeyler Söyledikleri de Bildirilmiştir. Îmâm-ı Begâvî Hazretleri Kâ’b-ül-Ahbâr Hazretlerinden Nâkleder. Süleyman Aleyhisselâm’ın Bildirdiğine Göre Bâzı Kuşlar Öterken Derler ki:
Tavus Kuşu: Cezalandırdığın Gibi Cezalandırılırsın.
Hüdhüd: Merhâmet Etmeyene Merhâmet Olunmaz.
Göçeğen: Ey Günâhkârlar, Allahû Teâlâ’dan Af ve Mâğfiret İsteyin!
Kaya Kuşu: Her Canlı Ölecek, Her Yeni Eskiyip Çürüyecektir.
Kırlangıç: Ne Yaparsanız Onu Bulursunuz.
Güvercin: Yeri-Göğü Mahlûkatla Dolduran Rabbimi Noksan Sıfatlardan Tenzih Ederim. Kumru: Sübhâne Rabbiyel-A’lâ.
Karga: Allahû Teâlâ Her Şeyi Helâk Edecektir.
Kustat Kuşu: Susan, Başına Belâ ve Musibet Gelmesinden Kurtulur.
Papağan: Düşüncesi Dünyâ Olan Kimseye Yazıklar Olsun!
Doğan: Sübhâne Rabbî ve Bihamdihî.
Bu Kuşların Ötüşleri, Konuşmaları, Yalnız Bu Sözlere ve Manâlara Mahsûs Değildir. Neml Sûresinde, Karınca ve Hüdhüdün Konuşmalarının Bildirilmesinden, İhtiyaca Göre Öterek Ses Çıkardıkları, Konuştukları Anlaşılmaktadır. Kuşların, Diğer Vahşi Hayvanların Sesleri ve Kâinattaki Hareketlerin Hepsi, Allahû Teâlâ’nın Peygamberlerine ve Evliyâsına Hitâbıdır. Evliyâ, Bu Ses ve Hareketleri, Makamlarına ve Derecelerine Göre Anlar. Çünkü Peygamberler, Kuşların ve de Diğer Hayvanların Dillerini Bilirler. Evliyâ-yı Kirâmsa, Onların Dillerini Aynen Bilemez. Sadece Onların Seslerinden Kendi Hâllerine Ait Olan Hususları, Allahû Teâlâ’nın Kalplerine İlhâm Etmesiyle Bilirler.
Rûhu’l-Beyân
dua

Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski