MARSTA HAYAT VE İNSAN VAR MI?

Mars (Merih)'te Hayat Var. İnsanlar Var Hatta Ümmeti Muhammed Var!"
A.B.D.ʼnin çok büyük masraflarla Ayʼa gitmeye hazırlandığı sıralarda keşif sahibi bir veli
(Süleyman Hilmi Tunahan (k.s.)
İstanbulʼda Topçular Camiinde kürsüye çıkıp insanlığa sesleniyordu:
" –A.B.D. Ayʼa gitmeye hazırlanıyor.
Fakat bu masraflara yazık...
Bu gayret Mars için olsa çok isabetli olurdu...
Çünkü Ayʼda hayat yok. Ay kupkuru.
Fakat Marsʼta hayat var!...
Orada insanlar var...Su var...Orada Hz.Kurʼan aynen var!?...
Hz.Muhammed (a.s.) oradakilerin de peygamberi... Yani;
orada Ümmet-i Muhammed var...
Hatta orada varisi Resullerin evlatları var...
Ve yine orada İslamiyetʼe sarılma
bizden çok fazla. Orada Kurʼan ahkamı hakim... Ve nihayet o insanlar Hz. Kurʼanʼa sarıldıklarından dolayı teknolojik olarak
bizden çok öndeler!...
Size bir haber daha vereyim;
Bu iki insanlık buluşmadan
Kıyamet kopmayacak...
Fakat; Dünya insanları Marslılarla
buluştuklarında Hz. Kurʼanʼın orada da aynen var olduğunu
görünce İslamʼı inkar mümkün olmayacak... Fakat bu iman
(İman-ı yeis) ve (Suri İman) olacak...
Yani; vakit çok geç
olmuş olacak."
Süleyman Hilmi Tunahan (K.S)
--
Birinci Kat Semâ Keşfedilecek Herkes İman Edecek Ama...
Kafirler birinci kat... semayı keşfettikleri zaman orada Vahy'in
indiği yeri ve ayet-i kerimelerde haber verilen bazı emareleri
görürler. Dünyaya gelip gördükleri o hakikatleri bütün
insanlara haber verdiklerinde herkes
"La ilahe illallah"
diyerek imana gelir. Lakin hiç birinin imanı kabul olmaz.
Çünkü imanın şartı gayba iman etmektir.
(gayb gözle görülemeyen akılla anlaşılamayan duyu organları
ile hissedilemeyen şeylerdir.)
Bu dünyaya en uzak yıldız ne kadar mesafede ise oradan
birinci kat semaya da o kadar mesafe vardır. Fenciler henüz
birinci kat semayı keşfedemediler.
Ne zaman bu Türkiye'nin
büyüklüğü kadar ayna yaparlarsa belki o zaman birinci kat semayı öğrenebilirler. Batıl bir görüş olan "sonsuz uzay boşluğu" iddialarının ne kadar yanlış olduğunu gözleri ile görürler.
islam
islam