Kayıp Çalıntı Duası Okunuşu ve Faziletleri

Kaybolan, çalınan bir şeyi bulmak için, [her gün 25 kere] (Yâ câmi’annâsi li-yevmin lâ raybe fihi innallahe lâ yuhlif-ül mi’âd icma’ beyni ve beyne ......) duasını okumalı. Buluncaya kadar okumaya devam etmeli. Noktaların yerinde, kaybolan şeyin ismini söylemelidir. (İbni Âbidin)
Kim ki !

Bir şeyini eşyasını kaybeder, yada bir yakını kaçar gider, ve yahutta bir hayvanı kaybolursa. Veya iki kişi arası açıksa onların hayr üzere kavuşmasını isterSe;

Cuma günü sekiz rekat KUŞLUK namazı kılsın. Selamdan sonra kalkmadan 3 defa DUHA suresini okusun ve ardından aşağıdaki duayı yedi defa yapsın. Tez vakitte hayr ise yitiği bulunur kaçan ele geçer. Kavuşma oluşur. Biiznillah.æ.

“””Ya Cami’u’l-acaibi, Ya raddu külli gaibin, Ya Camiu’ş-şettati, Ya men mekalidü’l-umuri biyedihi ecmi’ ala dai’ii ev ecmi’ dAi’ (kayıp ismi) aleyhi la cami’u lehü illa ente.”””

Not: Eğer kavuşma manasında uygulamak isterseniz. (Kayıp ismi) olan yerde kavuşacak kişilerin ismini söyleyin.

dua

Yorum yaptığınız için teşekkür ederiz.
"Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.
Yorum yazarken anlaşılır olmaya ve Türkçe yazım kurallarına uymaya çalışınız!

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski