Cinleri Vücuttan Çıkarmak İçin

(İmam gazali)

1-40 gün 100 defa okursanız Allahʼın birinci sınıf koruyucusu (evliya) yanınızda olacaktır.
2-Düşmanı yenilgiye uğratmak ve zalimin şerrinden kurtulmak için cumartesi gecesi bin defa okunur. 3-Hırsızları ve Düşmanları önlemek için 7 defa okunur.
4-Borcu ödmek ve kayıp eşya için 7 defa okunur
5-Baş ağrısı migren ve göz ağrısı için suya 7 defa okunur.
6-Kuyu suyuna (yağmur suyu da olur) ve soğuk süte 7 defa okunur vücuda şifa niyetine sürülür.
7-İdrar yolu rahatsızlıkları için 7 defa okunur.
8-Nefes darlığı korkulu rüyalar soğuk algınlığı göğüs ağrısı uykusuzluk tüberküloz halsizlik için gece okunur.
9-eş bulmak ve evlenmek için okunur.çok hızlı sonuç alınır.
10-Bir muradın hasıl olması için fakir fukaraya sadaka verilir.Daha sonra bu salavatı yüz defa okursun Ve sevabını Hazreti Peygamber
(s.a.v.)ʼin ruhuna hediye edersin ve muradını Allah Tealaʼya arz edersin.
11-Peygamber (s.a.v.)ʼi rüyada görmek istiyorsan veya dünyevi ve uhrevi bir konuda haberdar olmak istiyorsan yatmazdan önce
(100) defa bu salavat-ı şerifeyi oku ve kıbleye yönelerek yat.Yatmadan önce gül yağı veya gül suyu sürün.Allahın izni ile muradına nail olduğunu göreceksin.(S.Dareyn)
Fazileti
1.Her gün bu salavatı şerifeyi (100) defa okursan, evliyalar zümresine dahil olursun. 2. Rızkı kolaylaştırılması
3. Düşmanı yenmek
4. Kayıp eşya ya da insanların bulunması
5. Borç ödemede kolaylık
6. Her gün bin defa okursanız,doğaüstü rızık
7. Hastalığı tedavi için suya 7 defa okunur
8. Sınırdışı cinler ya da bir şekilde insan vücuduna musallat olmuş şeytanlar için suya okunur. 9. üzüntü ve kederden kurtulmak
10. Büyü ve sihri bozar.
11. Cezaevinden kurtulmak
12. Her türlü istek ve hacet
13. Peygamber Efendimizi rüyada görmek
Bismillahirrahmanirrahiym* Allahümme inni esʼelüke bismikel aʼzamil mektubi min nuri vechikel aʼlel müebbed* Eddaimil bakıl mühalled* Fi kalbi nebiyyike ve rasulike Muhammed* Ve esʼelüke bismikel aʼzamil vahıdi bi vahdetil ehad* El müteali an vahdetil kemmi vel aded*El mukaddesi an külli ehad* Ve bi hakkı bismillahirrahmanirrahıymi kul hüvellahü ehad* Allahüssamed* Lem yelid ve lem yuled* Ve lem yekün lehu küfüven ehadün en tüsalliye ala seyyidina muhammedin sirri hayatil vücud* Ves sebebil aʼzami li külli mevcud* Salaten tüsebbitü fi kalbil iman*Ve tühaffizunil kurʼan* Ve tüfehhimüni minhül ayat* Ve teftehu li biha nural cennat* Ve nuran neıym* Ve nuran nezari ila vechikel kerim* Ve ala alihi ve sahbihi ve sellim*Velhamdülillâhi Rabbil Âlemîn.
dua

Yorum yaptığınız için teşekkür ederiz.
"Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.
Yorum yazarken anlaşılır olmaya ve Türkçe yazım kurallarına uymaya çalışınız!

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski