Suyun Üzerinde ve Rüzgarın Sırtında Yürüten İsmi Şerifler

Kendilerini Okuyup Dua Edenin En Olmayacak Şeyleri İstese Dahi Süratle Kabul Göreceği ism-i Şerifler
dua

Ğıyasiiddin Muhammed el-Aktalli oıaılımehulkşıoın, senediyle naklettiği bir rivayete göre; Umare ibni Zeyd şöyle anlatmıştır: "Ben Allâh-ıı Te`âlâ'ya âit olan doksan dokuz ismi arıyordum, onları ehli ilme soruyordum. Fakat onlara ulaşamıyordum ve bana onları bildirecek birini de bulamıyordum. Nihayet bir cuma günü Rasülüllâh din Ehl-i Beyti'nden himmet ve istinbat (gizli ilimler çıkartma sıfatının) sahibi bir zâta rastladım, kendisine selam verdim. Selamım' aldı, evvelce de benim kendi-siyle ve şahsına hürmetim vardı. Alim olmakla birlikte vera` (şüphelerden daht sakınma) ve ibadet sahibi olan bu zat duası makbul biriydi, kendisinin (tayy-i mekan kerâmetine sahip olduğu ve) Medine'den Mekke'ye çıkıp Arefe günü insanlarla birlikte vakfede bulunduğu, sonra dördüncü gün Medine'ye döndüğüne dair birçok kerâmeti insanlar arasında yaygın idi. Ben kendisine (İsm-i Azam'ın da içlerinde bulunduğu) bu isimleri sorduğumda mazeret beyan ederek bir süre bana bunları bildirmekten çekindi, benim ısrarım karşısında dayanamayarak benden adını teşhir etmeyeceğime dair söz aldıktan sonra bana: `Ey Umâre! Senin bana şüphesiz inancın, ilme ve hayra rağbetin olmasaydı bunu sana bildirmez-dim, sen de kendilerine güvenmediğin hiç kimseye bunu öğretme. Şüphesiz ki bu isimler Allâh-u Te`ala'nın kitabında mevcuttur' dedikten sonra o ism-i şerifler hangi sğrelerde geçtiğini açıkladı ve nihayet: `Ey Umare! Bu isimleri okuduğun zaman şüphesiz ki bunlarda Allâh-u Te`âlâ'nın İsm-i Azarnı (en büyük ismi) mevcuttur (bunları okuduğunda onu da okumuş olursun). Bu isimlerle dua etmeye niyetlendiğin zaman öncesinde bir oruç geçmiş olsun ki ben senin perşembe günü oruçlu olup cuma gecesi seher vaktinde bu isimlerle dua yapmanı isterim. Kendisinden başka hiçbir Hah bulunmayan Allâh-u Te`ala'ya yemin ederim ki mümin bir kul Al-lâh-u Te`alâ'ya bu isimlerle dua ettiğinde Allâh-u Te`ala mutlaka ona icâbet edip kendisine rahmet eder, hatta bu kul suyun üzerinde yahut rüzgarın sırtında yürümek isteyecek olsa da elbette duası kabul edilir' buyurdu." Sonra ben kendisinden bu isimleri bana beyan etmesini talep edince bu talebime icabet ederek ism-i şeritleri şöylece saydı:
Umare azahıtehunah) şöyle anlatmıştır: "Ben bu isimlerle Allâh-u Azze ve Celle'ye birkaç defa du-ada bulundum ve bunları icâbeti çok yakın olan isimler olarak buldum. Kardeşlerimden bir cemaat de bunu benden yazdılar, hepsi de bana bu ism-i şeriflerle yapılan duanın hem kendileri, hem de dua yaptıkları kimseler hakkında süratlice kabul edildiğini bildirdiler."
Bu rivayeti Unüre (Rahı ehuırdi)dan nakleden Ebâ Muhammed (Rahımenuıraı) şöyle demiştin "Ken-disinden başka hiçbir ila! bulunmayan Allâh-u Te`alâ'ya yemin olsun ki ben de helâk olacağımdan korktuğum çok mühim hadiseler başıma geldiğinde bir çok kere bu duayı yaptım, her seferinde Allâh-u Te`alâ beni o tehlikelerden halas etti." (Ğtyösuddin Muhammed el-Âküli el Vösitî el-Bağdödi, ed-Dirâye fr / Meşyehatü İbni'l-Âküli / sh:293-296; Deyreb?, el-Mücerrebât, sh:47)

Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski