Raditü billâhi rabba ve bil islami dina...

Hafız Münziri (Rahimehullah)ın cem ettiği okunuş şekli(tam fazileti elde etmek için) :
Radîtü billâhi rabba ve bil islami dîna ve bi Muhammedin sallallâhu teâlâ aleyhi ve selleme rasûlen ve nebiyya.


Yorumlar