Raditü billâhi rabba ve bil islami dina...


Hafız Münziri (Rahimehullah)ın cem ettiği okunuş şekli(tam fazileti elde etmek için) :

Radîtü billâhi rabba ve bil islami dîna ve bi Muhammedin sallallâhu teâlâ aleyhi ve selleme rasûlen ve nebiyya.

islam