Sıkıntılardan Kurtulmak İçin Dua ve Zikirler

Euzubillahimineşşeytanirraciym,Bismillahirrahmanirrahiym

Elhamdulillahi Rabbil Alemîn..Vesselâtu vesselamu alâ Resûlina Muhammedin ve alâ âlîhî ve sahbihî ecmaîn!Allâhumme Rabbenâ Ya Rabbenâ! Tekabbel minnâ! inneke EnteS Semîul Alîm!Ya ilâhel Âlemîn! Ya Erhamerrâhimin!Ya Rabbelalemin!


Bismillahirrahmanirrahim.

"Elhamdü lillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în, İhdinessırâtel müstâkim. Sırâtellezîne en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn."


SÜBHANALLAHİ ADEDE HALKİHİ ,SÜBHANALLAHİ RIZA NEFSİHİ ,SÜBHANALLAHİ ZİNETE ARŞİHİ ,SÜBHANALLAHİ MİDADE KELİMATİHİ

dua


RAHMAN, RAHİM, FERD, HAYY, KAYYUM, HAKEM, ADL, KUDDÜS, TEVVAB, SETTAR, ŞAFİ, GAFFAR olan ALLAH’ım! Peygamber Efendimizin (sallallahu aleyhi vesellem) sığındıklarından sana sığınıyor, dilediklerini de senden diliyorum…


OKUDUĞUM DUADAN, OKUDUĞUM KURANI KERİM HATMİNDEN V.S VERECEĞİM,SADAKADAN,TUTACAĞIM,ORUÇTAN,KESECEĞİM HAYVANDAN HASIL OLACAK SEVABI VE HAYRINI;

Peygamber efendimizin (sallallahu aleyhi vesellem), tüm nebi ve rasullerin, sahabe efendilerimizin, evliyaullahın, müctehidlerin, müceddidlerin,………… tüm ehl-i imanın ve ölmüşlerinin ve ölmüşlerimin ruhlarına sağ olan soylarının ve soyumun ruhaniyyatına hediye etmek ve tümüne hakkımızı helal etmek ve onların da haklarını helal etmesi NİYETİ İLE;


Ya Erhamerrâhimin! Ya Erhamerrâhimin! Ya Erhamerrâhimin!

Benim, eşimin, çocuklarımın ve anne babalarımızın eşimin anne babasının, soyumuzdan ölmüş ve sağların, benimle ve soyum ile evlilik yapan ve yapacakların soy ve zürriyetlerinin bilerek veya bilmeden kul hakkına tecavüz ettiği insanlardan üzerimize miras hakkı geçenlerin, iftira ve gıybet edilenlerin, kınanarak hor görülüp küçümsenenlerin, beddua-lanet ve bela okunanların, zulme uğrayıp zulmedilenlerin ve her türlü zürriyetimiz ve bizim üzerimize MADDİ VE MANEVİ HAKLARI GEÇMİŞ OLAN İNSANLARIN ÖLMÜŞ olanların ruhlarını huzura kavuşturmak ve onların tüm günah ve hatalarının affına, dünya ve ahiret saadetlerine vesile olmak ve bu insanlara haklarımızı helal ederek onların da haklarını helal etmesi ve tamamı ile BU DÜNYADA HELALLEŞMEK NİYETİ İLE;

ALLAH’ım!

Soyumuzdan olan ve olmayan ademoğullarının, komşuların, tanıdığım ve tanımadığım insanların; bana (eşime, çocuklarıma), anne babalarımıza (eşimin anne baba ve soyuna), soyumuzdan ölmüş ve sağ olanlara, bize ve zürriyetimize kötülük etmek niyeti ile; büyü yapan ve yaptıran, kıskanan, kötü niyet besleyen, kötü dua eden, lanet ve bela okuyan, gıybet eden, iftira eden ve üzerlerinde hakkımız olan bütün ehl-i imanın CÜMLESİNE HAKKIMIZI HELAL ETTİK VE SEN AFFEDENLERİ SEVDİĞİN İÇİN AFFETTİK.. ŞAHİT OL YA RABBİ.

Bizlere haksızlık ve zulmedenlerin günah ve hatalarının affedilmelerine vesile olması için; ölmüş olanlarının ruhlarına, sağ olanlarının ruhaniyyatlarına hediye etmek ve ruhlarını huzura kavuşturmak ve ÖLMEDEN TÜMÜ İLE HELALLEŞMEK NİYETİ İLE;

ALLAH’ım! Yâ Mâlikel mülk Yâ zül Celali vel İkram

Benim, (eşimin, çocuklarımın) ve anne babalarımızın (eşimin anne babasının), soyumuzdan ölmüş ve sağların, ehl-i imanın; her organımız ile işledikleri ve işlediğimiz bütün günahların ve hataların affına vesile olması ve Ümmet-i Muhammed’in (aleyhissalatu vesselam) gafletten ve ahirzaman fitne ve belalarından kurtulmalarına vesile olarak cümlemizin ve cümle ehl-i imanın ALLAH’ım senin tam hidayetine kavuşmaları ve öylece huzuruna gelmelerine vesile olması NİYETİ İLE;

Ya Hayyu Ya Kayyum, ALLAH’ım!

Ümmet-i Muhammed’in (aleyhissalatu vesselam); bilerek yada bilmeden şeytanın ve nefislerinin tuzaklarına düşerek içinde bulundukları ŞİRK, ZİNA, İÇKİ, KUMAR, FAL, BÜYÜ ile TÜM GÜNAHLARDAN, SÜFYAN VE DECCAL fitnelerinden ve başlarındaki ve başımızdaki bütün bela ve şerlerden kurtulmalarına ve kurtulmamıza vesile olması ve ALLAH’ım şeytan ve zürriyetinin ademoğulları üzerine kurduğu tüm tuzakların ve hilelerin boşa çıkması ve bozulması NİYETİ İLE;


ALLAH’ım!

Benim, (eşimin, çocuklarımın) ve anne babalarımızın (eşimin anne babasının), soyumuzdan ölmüş ve sağların, birinin veya birilerinin yani bizim ve zürriyetlerimizin, kurban veya hayvan kesme, namaz kılma, oruç tutma, sadaka verme, fakir doyurma-giydirme ve sevindirme, Kur’an-ı Kerim okuma, yalan yere yemin etme söz verme, ahitleşme, nezretme gibi adandığı, söz verildiği ve yemin edildiği halde yerine getirilmeyen ve yerine getirmediğimiz tüm adakların, yeminlerin ve sözlerin yerine geçmesi ve keffaret olması, eksik olan zekatlarının ve zekatımın, aldığımız ve verdiğimiz faiz paralarının kısasının yerine geçmesi NİYETİ İLE;

EY ALEMLERİN RABBİ OLAN ALLAH’ım!

Yukarıda yaptığım niyetlerle ve Ümmet-i Muhammed’in (aleyhissalatu vesselam) başlarındaki ve başımızdaki tüm belaların ve şerlerin def olması, insanların şeytanın ve nefsin tüm hile ve tuzaklarından kurtulması, ademoğullarının tam olan bir hidayet ile senin rızanı ve sevgini kazanması CÜMLEMİZİN YAPTIĞI DUA, TEVBE ve İBADETLERİN KABULÜNE VE İMAN İLE KABRE GİRMELERİNE VE GİRMEMİZE VESİLE OLMASI NİYETİ İLE;

(Bunlardan biriyse niyetimiz burda söylüyoruz.SADAKA VERMEYE,ORUÇ TUTMAYA,BU HAYVANI KESMEYE)Yorum yaptığınız için teşekkür ederiz.
"Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.
Yorum yazarken anlaşılır olmaya ve Türkçe yazım kurallarına uymaya çalışınız!

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski