Peygamberimizin Minberinde Okuduğu Görülen Salavat

dua

ÖMER İBNI ALİ EL-LAHMİ (KUDDİSE SİRRUHOYA ILHAM EDİLEN VE RASULÜLLAH MİNBERİNDE OKUNDUĞU GÖRÜLEN FAZİLETLİ SALEVAT-I ŞERİFE

Rasülüllâh (Sallâllahu Ateyhi ve Sellem)in ayı olan Şaban ayı münasebetiyle bu ay sizlere bugüne kadar hiç yazmamış olduğum bir salât yazacağım. Şeyh Ömer ibni Ali el-Lahmi (Kuddise Sirruh(1) "el-Fecru'l-müdir fi's-salâti ale'l-Beşiri'n-Nezir" isimli eserinde şöyle anlatmıştır: "Bir kere Medine-i Münevvere'ye -alâ sâkinihâ efdalü's-salâti ve's-selâm- yaklaştığımızda (aşağı-da yazılacak olan) bu salevât-ı şerife bana ilham edildi. Bir cemaat bunu benden yazdılar ve ezberlediler, sonra Maliki ulemasından bazı kimselerin rüyada bu sa-levatın Rasülüllâh (Sallallöhu Aleyhi ve Sellem)in minberi üzerinde okunduğunu gördükleri bana bildirildi." (Ömer ibni AIT el-Lahmi, el-Fecru'l-münfr fi's-salâti ale'l-Beşiri'n-Nez7r; sh:76-77; SehavF el-Kavlü'l-bedi`, sh:129-130; Kastaldn'i, Mesüli-kü'l-hunefd, sh:439; Abdulla el-Hdrüşi, Künfaüg-esrdr, sh:73-74, 239) Bu fakir kardeşiniz bu salevat-ı şerifenin ilk başında geçen bölümü daha çocukken Hurşit Efendi (Rahime-hullah)dan dinlemiştim, kendisi arasıra cezbeye gelir, kan başına üşüşür ve gözümün önünden hala gitmeyen o nurlu saretiyle başını ve sakallarını sallaya sallaya bu salevat-ı şerIfeyi okurdu ve şöyle anlatırdı: "Mahmud Efendi Hazretleri'ne intisabımdan evvel Fâtih'te bulunan Erzurumlu Sofu Süleyman Efendi Hazretleri'ne bağlanmıştım, fakat kendisini görmemiştim. O dergahta kendisini görenlerden dinlemiştim ki Sofu Süleyman Efendi Hazretleri bütün ihvarnyla beraber Fâtih'ten gemiye binerler ve bu salevat-ı şerifeyi okuya okuya Beykoz'da bulunan Yüşâ (Aleyhisseklm)ın makamını ziyarete giderler, sonra tekrar gemiye binip bu salevat-ı şerlfeyi hep bir ağızdan seslice okuya okuya Fâtih'e dönerlermiş."
86)

Cübbeli Ahmet Hoca

Yorum yaptığınız için teşekkür ederiz.
"Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.
Yorum yazarken anlaşılır olmaya ve Türkçe yazım kurallarına uymaya çalışınız!

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski